Energiplan för Skellefteå kommun

skelleftea.se

Energiplan för Skellefteå kommun

–––– Energiplan för Skellefteå kommun ––––

Utsläpp och andra miljöeffekter från trafik och

värmeproduktion i Skellefteå ska minska från och med

2005. Specifikt skall koldioxidutsläppet år 2010 per capita

ha minskat med 8 % i förhållande till 1990 års värden.

Bygg- och miljökontoret

• Mål 14. Ingen ska besväras av luftutsläpp från värmeproduktion. 2005

och löpande.

Kommunledningskontoret

• Mål 15. För att minska den totala energianvändningen ska effektivare

transportlösningar inom kommunen eftersträvas. 2005 och löpande.

• Mål 16. Skellefteå kommuns Rese- och transportpolicy ska syfta till att

uppnå energieffektiviseringar. 2005 och löpande.

7 ––––

More magazines by this user
Similar magazines