Info nr 10/2009 - IF Metall

ifmetall.se

Info nr 10/2009 - IF Metall

info:

För förtroendevalda i IF Metall

10/2009

Förstärkt

trygghet och

höjd reallön

sidan 4

Kennet vänder

vinden i Vindeln

Eli inspirerar flera

att ta uppdrag

sidan 5 sidorna 6–7


10/2009

info:

Tufft år med

stora möjligheter

Industriarbetarna har betalat

ett högt pris för den ekonomiska

krisen, både i form av arbetslöshet

och ökad otrygghet. Regeringens

drastiska försämringar av a-kassan

och den aktiva arbetsmarknadspolitiken

har strött ytterligare salt

i såren. Regeringen har dessutom

konsekvent avstått från åtgärder

som kunde ha hjälpt industrin att

rida ut den värsta krisvågen. Är det

någon som har tagit ansvar så är

det faktiskt industriarbetarna.

Susanne Hultfeldt (längst bak) blev

varslad från Volvo. Hon är en av dem

som blev antagna till den utbildning

som SKF har startat för arbetslösa

kvinnor tillsammans med arbetsförmedlingen.

– Det känns jättebra att jag kan

öka mina möjligheter att få arbete,

säger Susanne Hultfeldt.

SKF:s riktade utbildning stärker kvinn o

Susanne ser fram e

Det har varit ett stort tryck på

utbildningsplatserna. Utbildningen

varvar praktik med undervisning. Den

startade i april och pågår under ett år.

– Vi läser 23 ämnen, allt från

svenska och teknisk engelska till

ledarskapsutbildning. Tyngdpunkten

ligger på CNC och industriteknik, säger

Susanne Hultfeldt.

Med krisavtalet erbjöd vi arbetsgivarna

att teckna lokala överenskommelser

om arbetstidsförkortning.

På så vis kunde tusentals jobb

räddas. Nu tycker vi att det är pay

back-time.

VI FICK PLATS! Alla deltagare

samlade inför utbildningsstarten.

Inför avtalsrörelsen finns därför

bland annat höjda reallöner, bättre

rehabilitering, mer kompetensutveckling

och höjda lägsta löner med

i diskussionen. Detta stämmer väl

överens med synpunkterna från

deltagarna på IF Metallträffar och

dialogdagar. Arbetsgivarna kommer

så klart att bjuda på hårt motstånd

– de ser tyvärr krisen som en

kortsiktig möjlighet att försämra

både löner och villkor.

www.ifmetall.se

På vår agenda står också regeringsskifte

2010. Fyra år till med

Reinfeldt vore förödande för hela

löntagarkollektivet. Det har industriarbetarna

på Indexator i Vindeln

insett. Nu ska även vi andra

mobilisera våra krafter.

Ja, vi har ett tufft år framför oss,

men vi ska ta strid för det vi tror

på. Och för det som vi tycker oss ha

rätt till.

Stefan Löfven

Förbundsordförande i

IF Metall

stefan.lofven@ifmetall.se

2


ors kompetens

emot både CNC och industriteknik

Även om utbildningen är skräddarsydd

för SKF tror Susanne Hultfeldt

att tjejerna som går utbildningen blir

attraktiva även inom övrig verkstadsindustri.

– Nu hoppas jag bara att lågkonjunkturen

hinner vända innan jag har

gått klart utbildningen, säger Susanne

Hultfeldt.

– Den här utbildningen är en viktig

insats för att kunna få en mer jämställd

arbetsplats. Tidigare har det varit ett

problem att kvinnor som söker anställning

inte alltid haft rätt kompetens,

säger Vesa Nordlund, mångfaldskommittén,

SKF-klubben.

Utbildningen genomförs med bidrag

ifrån EU:s socialfond, vars syfte är att

hjälpa kvinnor och män att stärka sin

kompetens och förbättra sina utsikter

till arbete.

Under utbildningen får kvinnorna

behålla aktivitetsstödet och slipper

därmed att ta studielån från CSN.

richard.katisko@ifmetall.se

Foto: Peter Hedlund, SKF Göteborg

3


info:

10/2009

Avtal 2010

IF Metallträffar

och dialogdagar

9 mars-3 april

Avtalsråd

16-17 april

Avdelningskonferenser

22-23 april

23 september förbundsstyrelsen/diskussioner

20-21 oktober förbundsstyrelsen

22 oktober LO:s representantskap

27 oktober Facken inom industrins plattform och förslag

2 november LO:s styrelse

16-17 november förbundsstyrelsen

18 november förbundsråd

19-20 november avtalsråd

December möten med

förhandlingsdelegationer

31 december överlämna avtalskrav

Fortsatta förhandlingar

jan

2009

feb mars apr maj juni juli aug sep okt nov dec jan

2010

feb mars apr

1 april Nytt avtal

4www.ifmetall.se

TIDSAXEL. Ovan finns datum över viktiga händelser i avtalsrörelsen.

Tuff avtalsrörelse väntar

Arbetsgivarna är på offensiven och

ser den ekonomiska krisen som en

möjlighet att försämra villkoren och

lönerna för löntagarna. Stefan Löfven,

IF Metalls förbundsordförande,

förklarar att det inte är någon kostnadskris

i Sverige, svenska löner är

inte för höga.

– Självklart tar arbetsgivarna chansen

att försämra för oss löntagare, men vår

uppfattning är att det finns ett löneutrymme,

säger Stefan Löfven.

Utrymme för reallön och ökad trygghet

var på agendan när Facken inom

industrin inledde sin konferensserie om

avtalsrörelsen.

– Det är bra att få en uppdatering

om läget för industrin och Sverige, säger

Göran Nilsson, kanslichef på Facken

inom industrin, FI.

FI anser att tryggheten och stödet

för förnyelse samt omställning måste

förstärkas, inte urholkas. Kostnaderna

för krisen har fördelats slumpmässigt

och mycket orättvist. De anställda inom

industrin har fått betala ett högt pris

i form av ökad otrygghet, inkomstförluster

och arbetslöshet. Parterna på

arbetsmarknaden kan genom avtal

Decentralisering

av lönebildningen

Innebär att riksavtalen inte ska innehålla

några löneökningar. Allt ska förhandlas

lokalt.

Enligt arbetsgivarorganisationen

Almega ska kollektivavtalen inte innehålla

arbetstider, anställningsformer och löner,

utan detta ska förhandlas fram mellan

anställd och arbetsgivare på företagen.

komplettera de generella trygghetssystemen

och offentliga utbildningssatsningarna.

Inför avtalsrörelsen driver arbetsgivarna

på om försämringar i lagen om

anställningsskydd och decentralisering

av lönebildningen.

– Sedan Industriavtalet tecknades

har vi tagit ett stort ansvar för lönebildningen.

Avtalet innebär ordning och

reda och har varit framgångsrikt både

för löntagarna och för företagen. Det

är ingen modell som vi tänker överge,

avslutar Stefan Löfven.

Under konferenserna som genomförs

på flera platser i landet har deltagarna

möjlighet att påverka förbundens prioritering

av frågor.

christian.andersson@ifmetall.se

FÖRSÅTLIG

HÅLLNING.

Företrädare för

sex arbetsgivarorganisationer

gick den 15 september

ut i

Svenska Dagbladet

tillsamans

med

företrädare

för Svenskt

Näringsliv.

Decentralisera

lönebildningen är

ett av budskapen.

Facken inom industrin (FI)

Facken inom industrin är ett samarbete

mellan de fackförbunden som har undertecknat

”Samarbetsavtalet om industriell

utveckling och lönebildning” (Industriavtalet).

De sex förbunden är: Sveriges

Ingenjörer, IF Metall, Unionen, Svenska

Livsmedelsarbetareförbundet, Svenska

Pappersindustriarbetareförbundet och GS.


Elis tips inför företagsbesök

• Vilket kollektivavtal har företaget?

Om inget kollektivavtal finns, ta kontakt med

ombudsman för att teckna kollektivavtal.

• Finns avdelningsombud? I så fall vem?

Finns utbildningsbehov?

• Hur många medlemmar finns på företaget?

Finns möjlighet att bilda klubb?

• Hur många anställda har företaget? (för att få fram

icke organiserade)

Starka tillsammans

Organisera

Rekrytera

Eli Abadji brinner för uppdraget att organisera flera

– Inte krångligare än man gör det

Under lågkonjunktur är det viktigare

än någonsin att alla är med i facket

för att stötta och hjälpa varandra.

Därför satsar avdelning Västra Skaraborg

på projektet Organisera och

rekrytera.

– Alla ska få frågan: Vill du bli

medlem?, säger Eli Abadji, organisatör

i Lidköping.

Sedan i början av året har Eli Abadjis

uppdrag varit att organisera nya medlemmar

och rekrytera förtroendevalda

på företag utan klubb. Till sin hjälp har

han en projektgrupp med avdelningens

studieorganisatör, en ombudsman och

en administratör. Målet är självklart

att stärka den fackliga organisationen.

Hittills har deras arbete varit framgångsrikt.

Fler avdelningsombud

Under den tid projektet pågått har

Eli Abadji bland annat värvat 50 nya

avdelningsombud.

– Vi har avdelningsombud på 99

procent av företagen, säger han.

Aktiva avdelningsombud är grundläggande

för en bra facklig verksamhet

på arbetsplatserna.

– De är den närmaste länken till IF

Metall. De ska hjälpa till att rekrytera

nya medlemmar, men också vårda dem

vi redan har genom att lyfta deras frågor

och funderingar och aktivt informera

om vad som händer inom förbundet,

säger Eli Abadji.

Når ut med budskapet

Tillsammans har projektgruppen tagit

fram en egen folder för att så enkelt

som möjligt nå ut med det fackliga

budskapet. I materialet finns bland

annat det fackliga löftet och sju enkla

argument till fackligt medlemskap.

– När jag besöker en arbetsplats är

foldern en bra utgångspunkt för samtalen,

krångligare än så behöver det inte

vara, säger Eli Abadji.

richard.katisko@ifmetall.se

Foto denna sida: Johan Främst

– Ett av syftena med arbetet är att fler går med i facket, särskilt

på mindre företag utan klubb, säger Eli Abadji.

– Vi måste öka den fackliga närvaron bland

medlemmarna. Det är lika viktigt att bibehålla

medlemmarna som att rekrytera nya, säger Eli Abadji.

5


info:

10/2009

Foto: Johan Gunséus

Starta

(S)-fackklubb

Ni måste vara minst fem

personer. Välj ordförande och

kassör på ett första bildandemöte.

Skriv protokoll och

kontakta sedan arbetarekommunen

på orten. De ska godkänna

föreningen. Därefter kan

ett första riktigt årsmöte hållas

och verksamheten dra igång.


DET VAR DROPPEN .

I valet 2006 fick Sverige

en löntagarfientlig högerregering.

Dessutom var

det många av IF Metalls

förtroendevalda som röstade

fram den. Det gjorde Kennet

Bergqvist, klubbordförande

på Indexator i Vindeln, så

upprörd att han bildade

IF Metalls (S)-förening. I dag

finns ett etablerat samarbete

med Kommunals (S)-förening

för att få fler medlemmar

aktiva i politiken.

www.ifmetall.se

Kennet Bergqvist fann framgångskonceptet för Sverige i Vindeln

– Med politiskt samarbete över fackl

För ett år sedan bestod gruppen av

fem eldsjälar. I dag är hälften av

industriarbetarna på Indexator i

Vindeln med i IF Metalls socialdemokratiska

förening.

– Tillsammans med våra vänner

i Kommunals (S)-förening jobbar vi

nu för att få fler medlemmar aktiva

i politiken, säger Kennet Bergqvist,

klubbordförande på Indexator.

I det lilla västerbottniska samhället

Vindeln, några mil norr om Umeå,

brukar första maj-tåget vanligtvis bestå

av några ensamma flanörer. I år deltog

drygt 200 personer. Men inte nog med

det. Vid Europaparlamentsvalet i juni

fick Socialdemokraterna hela 34 procent

av rösterna, det vill säga långt över

rikssnittet. Sverigedemokraterna, SD,

plockade däremot bara hem en knapp

procent av ortens röster och gjorde

därmed sitt allra sämsta kommunalval

just här.

Vad är det egentligen som har hänt

i Vindeln? Ja, antagligen har Kennet

Bergqvist och hans kamrater i de fackliga

(S)-föreningarna ett finger med i spelet.

Vi vill få fler med

facklig anknytning

på valbara platser

i kommun, landsting

och riksdag.

Förra våren deltog Kennet Bergqvist i

en facklig-politisk utbildning. Det blev

en aha-upplevelse:

6


Kennet Bergqvist samtalar

med Östen Lundgren.

liga gränser får vi Sverige på rätt köl

– Vi pratade om bakgrunden till

det nära samarbetet mellan facket och

socialdemokratin, att det var fackföreningsfolk

som en gång bildade Socialdemokraterna

och vi pratade om valresultatet

från 2006.

Ska vända skeppet

Inte nog med att Sverige fick en löntagarfientlig

högerregering i valet 2006

– många av IF Metalls förtroendevalda

röstade fram den. För Kennet Bergqvist

blev det droppen.

– Jag kände att det var dags både för

mig och för klubben att bli delaktiga i

politiken. Ska vi lyckas vända skeppet

Sverige på rätt köl måste vi vara många

som drar åt samma håll.

Sagt och gjort. Under en lunchrast

samlade Kennet Bergqvist ihop fyra arbetskamrater

och tillsammans bildade

de IF Metalls (S)-förening.

Tvärfackligt samarbete

– Eftersom så många är missnöjda med

regeringens privatiseringar och försämringar

av välfärden var det bara att

gasa på med medlemsvärvningen. I dag

har vi över 60 medlemmar.

Tillsammans med Kommunals

nystartade (S)-förening jobbar Kennet

Bergqvist och hans kamrater för att

öka det politiska engagemanget bland

medlemmarna och få fler med facklig

anknytning på valbara platser i kommun,

landsting och riksdag.

– Vi tror att våra perspektiv behövs,

både i det socialdemokratiska partiet

och inom politiken i stort. Målet är en

socialdemokratisk regering 2010, säger

Kennet Bergqvist.

anneli.lundberg@ifmetall.se

7


Foto: Mats Bergenbrink

info:

10/2009

Anställda vid Dometic i Motala för en tuff kamp mot girighet och kräver information

– Här är rena cirkusen. Vi kräver att fö

Beslutet i juni att lägga ned Dometic

i Motala kom inte som någon överraskning

för de anställda. Det gjorde

dock ledningens krav på 800 miljoner

kronor för att driva företaget vidare.

Kenny Wikström, IF Metalls klubbordförande,

för en tuff kamp för att

göra sig hörd och få den information

han har rätt till som ledamot i bolagsstyrelsen.

– Vi kräver att företaget behandlar oss

anställda seriöst. Det elände som nu

råder har ledningen ställt till med!

Vi anställda hade kunnat lagt oss

platt och dött direkt när vi fick besked

LYXBELOPP på 800 miljoner kronor krävde Dometics ledning vare sig företaget skulle drivas vidare eller läggas ned.

– Den detaljen fick jag veta när jag läste tidningen, inte vid något bolagsmöte som jag borde ha som ledamot i styrelsen.

De anställda och vi i klubben kräver att vi ska behandlas seriöst, säger Kenny Wikström, IF Metalls klubbordförande.

www.ifmetall.se

Omval för Avtalspension SAF-LO: Välj förv

I år är det omval för dem som har

Avtalspension SAF-LO, det vill säga

de som arbetar på en arbetsplats med

kollektivavtal. AMF Pension kommer

att förvalta pensionspengarna om det

inte sker ett aktivt val.

När systemet med att fritt välja avtalspension

infördes gjorde LO en genomgång

av pensionsbolagen.

De konstaterade att det inte fanns

någon pensionsförvaltare som motsvarade

fackens krav på låga avgifter och

en placeringspolitik som stämde över-

ens med löntagarnas intressen.

– Därför bildade LO och LO-förbunden

tillsammans med Folksam bolaget

Folksam-LO Fondförsäkringsaktiebolag,

Folo, berättar Annika Persson,

IF Metalls arbetsmiljö- och försäkringsenhet.

Uppfyller kraven

Folo ska endast ha aktier i företag som

uppfyller ILO-konventionerna. Det får

inte förekomma barnarbete, brott mot

fackliga rättigheter eller farlig arbetsmiljö

för de anställda. Annika Persson

förklarar att LO har tydliga krav på Folo.

– Bolaget ska vara effektivt, ha låga

avgifter och vinsten ska gå till spararna.

Eftersom vi löntagare tillsammans

äger Folo har vi direkt inflytande.

Om det inte sker ett aktivt val av

pensionförvaltare har LO och Svenskt

Näringsliv beslutat att AMF Pension

ska förvalta pengarna.

– Gör man inte ett aktivt val i år

kommer AMF Pension att förvalta

pengarna, oavsett vad man tidigare

valt, avslutar Annika Persson.

christian.andersson@ifmetall.se

8


n

öretaget behandlar oss seriöst

Foto: Mats Bergenbrink

om nedläggning. Men vi kämpar vidare.

För Kenny Wikström och de övriga i

klubben tror på sitt företag.

Företaget har möjligheter

En löntagarkonsult har i en rapport

visat att det finns andra möjligheter än

nedläggning.

– Det vill vi självklart diskutera i

styrelsen och därför har vi upprepade

gånger bett om extra styrelsemöte,

berättar Kenny Wikström, som tillsammans

med Unionens representant

reserverade sig mot nedläggning.

Ett extra bolagsmöte per telefon blev

det. Där visade det sig att bankerna

som lånat pengar till Dometic tar över

ägarmajoriteten. Samma styrelse fortsätter

dock att driva företaget. Samma

ersättningskrav på 800 miljoner kronor

står fast. Det blev droppen.

Fantasisummor

– Här sitter vi i klubben och förhandlar

om extra timförtjänst på 22 kronor om

produktionstakten hålls. Våra lönekrav

anses för dyra och så har de mage att

begära fantasisummor i ersättning för

att fortsätta göra sitt jobb, säger en

upprörd Kenny Wikström.

Det har också varit mycket upprörda

känslor bland de anställda. De har haft

ett turbulent år med 8 varsel, 500 uppsagda,

ny vd och så nedläggning. Och

mitt i alltihop börjar plötsligt företaget

Får vi inte alla

detaljer på bordet

är det faktiskt ett

brott mot bolagsstyrelselagen.

Kenny Wikström, IF Metalls

klubbordförande

återanställa. 100 personer är tillbaka

i jobb och nya kommer in varje dag.

En ny order på 7 000 kylskåp kommer

också.

– Ja, det har varit och är rena cirkusen

här, suckar Kenny Wikström.

Väntar på besked

Ännu är inte alla turer utredda och

framtiden känns oviss för de anställda.

När tidningen Info pratar med Kenny

Wikström har han på nytt begärt ett

extra bolagsmöte och väntar på besked

när det kan bli. Samtidigt sprider

ledningen brev till de anställda att besluten

har fattats av en enig styrelse.

– Men inte av oss! Vi som representerar

de anställda har reserverat oss.

Får vi inte alla detaljerna på bordet är

det faktiskt ett brott mot bolagsstyrelselagen,

säger Kenny Wikström.

annette.lack@ifmeetall.se

valtare

Avalspension

Avtalspension är något facket förhandlat

fram. Det ingår som en del i kollektivavtalet

och betalas in av arbetsgivaren.

Den nya uppgörelsen om avtalspension

innebär att avsättningen stegvis höjs från

4,0 procent 2009 till 4,5 procent 2012.

För inkomster som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp

avsätts 12 procent 2009

och det höjs stegvis till 30 procent 2012.

Startåldern för avsättningen till avtalspensionen

är 25 år.

Anmäl arbetsskada!

– Känner du långtidssjukskrivna medlemmar som anser att frånvaron beror

på arbetet? Uppmana dem att anmäla det som arbetsskada!

Vid årsskiftet 2009/2010 når många långtidssjukskrivna en bortre gräns på 550 dagar

för sjukpenning. Fortsatt rätt till sjukpenning, eller arbetsskadesjukpenning som

det då heter, ges enbart vid godkänd arbetsskada.

Kontakta carina.ferbe@ifmetall.se eller

rosalie.andersson@ifmetall.se på

IF Metalls arbetsmiljö- och försäkringsenhet

för mer information.

9


info:

10/2009

Människor har inte längre råd med hyran, menar Kjell-Åke Lindberg

Vem tar ansvar för att bryta den nega

Antalet boende som av olika orsaker

inte kan betala sin hyra i tid ökar. Det

menar Kjell-Åke Lindberg, anställd

på Saab och ordförande i en bostadsrättsförening

i Trollhättan:

– Tendensen är tydlig, i alla fall

i vår förening. Om vi följde våra

stadgar till punkt och pricka skulle vi

avhysa ett par familjer varje månad.

I stället gör vi allt vi kan för att hjälpa

dem, även om det varken är hållbart i

längden eller vårt ansvar.

Regler och ekonomi säger en sak,

känslorna en annan. Så försöker Kjell-

Åke Lindberg förklara diskussionerna

i bostadsrättsföreningens styrelse där

han sitter som ordförande.

Tragisk utveckling

– Det är oskyldiga människor som drabbas

av ekonomiska bekymmer och inte

kan betala månadsavgiften i tid. Under

senare år har de blivit allt fler, jag

tycker det är så tragiskt.

Orsakerna till varför de boende inte

kan betala varierar men

de vanligaste förklaringarna

är indragen sjukpenning

och arbetslöshet samt

försenade utbetalningar

från arbetslöshets- och

försäkringskassan.*

Styrelse i rävsax

– Under senaste året har

vi fått ett par samtal varje

månad. Vi försöker hjälpa

dem så gott vi kan med

anstånd och avbetalningsplaner,

vräka folk är

ingenting man vill göra i

onödan.

Samtidigt riskerar

styr-elsen att hamna i en

rävsax, eftersom föreningens stadgar

säger att uteblivna betalningar kan

ligga till grund för avhysning. Än så

länge kan Kjell-Åke Lindberg och övriga

i styrelsen hantera problemet – men

hur länge?

– Även om vår förening är stor och

TAR ANSVAR.

– Skulle vi följa våra

stadgar till punkt och

pricka skulle vi avhysa

ett par familjer varje

månad, säger Kjell-Åke

Lindberg.

med stabil ekonomi så bygger

ekvationen på att de

allra flesta faktiskt betalar

i tid. Om antalet som inte

kan betala ökar ännu mer

blir situationen en helt

annan.

Är det då rimligt att

en bostadsrättsförening

tvingas överta samhällets

roll?

– Ja, sett utifrån ett

medmänskligt perspektiv.

Samtidigt kan det aldrig

vara en bostadsrättsförenings

ansvar att lappa

och laga maskorna i det

sociala skyddsnätet.

Men om vi inte tar vårt

ansvar, vem gör det då, undrar Kjell-

Åke Lindberg?

anneli.lundberg@ifmetall.se

*) Den som bor i bostadsrätt kan inte heller

beviljas försörjningsstöd (tidigare socialbidrag)

utan att först sälja bostaden.

Foto: Dragan Mitrovic

www.ifmetall.se

Foto: Pawel Flato

notiser:

Maud Olofsson

Stefan Löfven

Maud Olofsson nobbar facken

IF Metalls, Unionens och Sveriges

Ingenjörers förbundsordföranden fick

nobben av Maud Olofsson när de bad

om en träff för att diskutera det akuta

läget inom fordonsindustrin. Orsaken var

att hon inte hade tid.

– Vi har en svensk näringsminister

som inte verkar bry sig om den svenska

industrin. Det gör mig både orolig och

upprörd, säger Stefan Löfven, IF Metalls

förbundsordförande.

IF Metall, Unionen och Sveriges

Ingenjörer anser att den svenska fordonsindustrin

har goda förutsättningar

att utvecklas i Sverige och bidra till den

gemensamma välfärden.

Läs förbundens gemensamma brev

till Maud Olofsson på www.ifmetall.se.

Malmfälten ökar

organisationsgraden

IF Metall Malmfälten har ökat i medlemsantal

trots att regionen har drabbats

av personalnedskärningar på företagen

under året.

– Medlemsrekrytering är ett prioriterat

område hos oss. Under de senaste tre

åren har medlemsantalet ökat med cirka

600 medlemmar och hittills i år med 100

nya medlemmar, säger Hans Fängvall,

avdelningsordförande.

Aktiva insatser från förtroendevalda

och medlemmar som för en dialog med

sina arbetskamrater om värdet av att alla

organiserar sig i facket, är en del i att

IF Metall Malmfälten har ökat sitt

medlemsantal med cirka 600 under de

senaste tre åren.

avdelningen nu ökar i medlemsantal.

– Vi genomför en IF Metall

Malmfälten-on-tour. Vi är med på aktiviteter

som många av våra medlemmar

är delaktiga i. På så vis kan vi sprida den

fackliga informationen och samtidigt

hjälpa medlemmar vi träffar, säger Hans

Fängvall.

Skellefteå satsar på praktikringar

IF Metall Norra Västerbotten har tillsammans

med Teknikföretagen och arbetsförmedlingen

skapat en ny utbildning för

10


Foto: Dragan Mitrovic

ativa spiralen?

Tre år med Reinfeldt,

Borg och Littorin

Regeringen har konsekvent stramat åt

för arbetslösa och sjuka för att i stället

ge mer till friska och välbeställda.

Regeringen har bland annat:

• infört jobbskatteavdraget (arbetslösa

och sjuka betalar högre skatt

än de med arbete)

• slopat förmögenhetsskatten

• sänkt ersättningen, höjt avgiften

och infört fler karensdagar i

a-kassan

• sänkt sjukpenninggrundande

inkomst (SGI) och sänkt taket i

sjukförsäkringen

• infört rehabkedjan och slopat

rehabiliteringsansvar för arbetsgivaren.

arbetslösa där man kombinerar praktik

med teori.

– På så vis stärks både regionens

företag och individens möjlighet att få

nytt jobb när krisen vänder, säger Per

Lindbäck, avdelningsombudsman.

I dag är 16 personer ute i praktikringarna

som pågår under totalt 16 veckor.

De cirkulerar på fyra olika företag och på

tre veckor vardera.

– Sedan varvas praktiken med teori

i produktionsteknik och ritningsläsning,

säger Per Lindbäck.

Syftet är att skapa en möjlighet för

arbetslösa att fortbilda sig i yrket och få

en kompetenshöjande utbildning. Men

också att stärka företagens konkurrenskraft

när lågkonjunkturen väl vänder.

Tryggheten – en facklig fråga

LO-medlemmar har i dag en ekonomisk

trygghet som byggts upp genom åren.

Det handlar dels om inkomstrelaterade

allmänna socialförsäkringar och dels om

avtalsförsäkringar och medlemsförsäkringar.

LO:s nya skrift Tryggheten – en

facklig fråga ger en

facklig syn på hur

denna trygghet kan

utvecklas.

Ny skrift –

beställ den via

www.lo.se.

Sverige – industriland i Europa

Tillsammans håller facken och arbetsgivarorganisationerna

inom industrin

för sjunde året i rad den så kallade

Industridagen. Temat i år är Sverige

– Industriland i Europa och fokuserar

på forskning och utveckling, kompetensförsörjning,

klimatfrågor och andra

konkurrensavgörande

faktorer.

IF Metalls förbundsordförande

Stefan Löfven och

koncernchefen

för Volvo AB Leif

Johansson är några

av talarna på

Industridagen den 19

För mer information om program och

talare samt parternas samarbete besök

www.industrikommitten.se.

oktober i Stockholm. Båda medverkar

under området kompetensförsörjning.

11


Rekordmånga samtal

till fackets hjälptelefon

Aldrig förr har så många ringt till

fackets hjälptelefon. De flesta av

ungdomarna som ringer frågar

vilken lön som gäller på deras

sommarjobb.

– Det märks att det är lågkonjunktur

i Sverige. Fler har fått

provjobba gratis, säger Stefan

Gradin på fackets hjälptelefon.

När man fått sitt första sommarjobb

är det inte så lätt att

veta vilka regler som gäller. Bara

under juni och juli har över 3 000

ungdomar ställt frågor till fackets

hjälptelefon. Utöver lönefrågor är

det många som undrar över arbets-

tider, när man har rätt till raster

och pauser.

– Flera ungdomar vet inte

ens vad ett anställningsavtal

är. Många skolor har inte någon

information om vad som gäller på

arbetsmarknaden, utan det har

blivit fackets ansvar att informera.

Man kan tycka att grundläggande

information borde ingå i skolundervisningen,

säger Stefan Gradin.

Jobbar gratis

Under sommaren har LO:s kampanj

Facket på sommarjobben besökt

sommarjobbande ungdomar

i hela Sverige. När uppsökarna

möter ungdomarna tittar de på

om de har fått anställningsbevis,

rätt lön och att arbetsmiljön är

just.

– Vi delar ut informationsmaterial

där det står vad man har för

rättigheter när man jobbar, säger

Stefan Gradin.

En tydlig trend i år är att

många fler ungdomar än tidigare

har fått provjobba gratis.

– Många företag utnyttjar

möjligheten nu när det finns färre

jobb att söka för ungdomarna och

konkurrensen att få ett jobb ökar,

säger Stefan Gradin.

richard.katisko@ifmetall.se

Stefan Gradin på

Fackets hjälptelefon

tycker att grundläggande

information

om arbetsmarknaden

borde ingå

i skolundervisningen.

Foto: Patrik Cederman

Joakim Pålsson tog silver i yrkes-VM

HALLÅ DÄR!

På yrkes-VM i Calgary har 900

ungdomar tävlat i fyra dagar om

vem som är bäst i världen i sina

respektive yrken. Joakim Pålsson,

21 år från Åhus, plockade

hem silvermedaljen i yrket

industrielektriker.

– Den här kvällen känns som det

bästa som hänt. Jag har tränat

varje ledig stund de senaste månaderna,

säger Joakim Pålsson.

Joakim Pålsson i tävlingsmiljö.

– Jag har laddat för den här

tävlingen i ett halvår. Nu har jag

nått målet och ska bara slappna av

och njuta av min silvermedalj.

– Det kan inte bli bättre, säger

Joakim Pålsson.

Till vardags jobbar Joakim

Pålsson på Knauf Danogips GMBH

Tyskland i Åhus, där han också är

ungdomsansvarig i klubben.

Dennis Larsson, 20 år från

Katrineholm, fick tillsammans med

John Karlsson, 24 år från Myresjö,

bronsmedaljen i mekatronik.

richard.katisko@ifmetall.se


För förtroendevalda i IF Metall

Yrkes-VM

Yrkeslandslaget

med 31 ungdomar

representerade Sverige

i 29 yrken och

tog 5 medaljer och

11 hedersmedaljer.

Stefan Löfven,

IF Metalls förbundsordförande,

som i

dagarna blivit invald i

IVA:s projekt Innovation

för tillväxt.

Vad går projektet ut på?

– Att förbättra Sveriges förutsättningar

för ökad ekonomisk tillväxt

och nya jobb, bland annat genom

att stärka innovation och tillväxtföretagande.

Vad vill du lyfta fram i projektet?

– Vi måste bli bättre på att ta

tillvara de anställdas kunskaper

och åsikter. Många anställda har

bra idéer kring vidareutveckling av

produkter och arbetsprocesser på

företagen.

10/2009

ANSVARIG UTGIVARE

Maria Bäckström, 08-786 83 73

REDAKTIONEN

Tfn: 08-786 80 00 (vx) E-post: info@ifmetall.se

Christian Andersson, Marinette Ask, Ewa Eriksson,

Richard Katisko, Annette Lack, Anneli Lundberg.

LAYOUT/TRYCK

Olle Sjöstedt/Sandvikens Tryckeri AB

SIDAN 1 Kennet Bergqvist. Foto: Johan Gunséus.

More magazines by this user
Similar magazines