Hem- och villa- försäkring - Folksam

folksam.se

Hem- och villa- försäkring - Folksam

Hemoch

villaförsäkring

2012

För- och efterköpsinformation


Hem ljuva hem

En hemtrevlig bostad med skön atmosfär är något

som de flesta av oss vill ha. En varm plats för återhämtning,

samvaro och vila. Här samlar vi minnen

från resor och foton på vänner, barn och barnbarn.

Det finns givna platser för älsklingsfåtöljen,

cykeln, tv:n och favoritmusiken. Allt det där

som skapar känslan av hemma.

Du som bor i villa eller eget radhus behöver en

hemförsäkring för dina saker, dig själv och din

familj och en villaförsäkring för byggnaden och

tomtmarken.

Hör av dig till oss på

0771 - 950 950

Vi kan allt om försäkringar

och hjälper dig gärna.

Anita Ericson

Försäkringsexpert

Precis det du behöver

Med vår hem- och villaförsäkring får du precis det du behöver. Vi har

olika försäkringar så att du kan få precis det som passar dina behov.

Hemförsäkring Bas är en trygg grund med det mesta man förväntar

sig av en hemförsäkring. Mellan har samma innehåll som Bas, men är

utbyggd med ett drulleskydd – Allrisk – som ger ersättning vid plötsliga

och oförutsedda händelser. Stor har samma innehåll som Mellan,

men med halverad självrisk. Dessutom ingår extra skydd för hemelektronik

och hjälp om du blir utsatt för ID-stöld, till exempel att någon

tar lån i ditt namn. För byggnaden och tomten kan du välja mellan

Villaförsäkring Bas eller Stor. Vad väljer du?

Veckla upp och läs mer

Här finns kortfattad information om villkoren och om vilka ersättningar

du kan få från försäkringen. De fullständiga försäkringsvillkoren

som gäller från och med 2012-01-01 finns att hämta på

folksam.se. Vi ger dig den information som vi enligt lag ska lämna

innan du köper din försäkring.

Hjälp inför köpet

När du köper en försäkring kan du få råd och hjälp av Konsumenternas

försäkringsbyrå eller av konsumentvägledarna i

din kommun.


Missa inte…

…att om du har

Hemförsäkring Stor

behöver du inga extra

försäkringar när du

köper hemelektronik.

Tips från experten

Det finns pengar att spara på din hemförsäkring. Du kan bland annat

få rabatt om du har flera försäkringar hos oss.

• Med både bil och hem försäkrade hos oss slipper du

betala dubbla självrisker om det blir inbrott i bilen och saker

försvinner.

• Du kan få rabatt om du hjälper till att undvika skador genom

att ha godkänd säkerhetsdörr eller gallergrind, och godkänt

vattenlås och läckageskydd.

• Du kan få ända upp till 1,5 miljoner i ersättning för dina saker

och du kan höja det beloppet ännu mer.

• Med villaförsäkringen kommer ett larmerbjudande från

Securitas. Ett godkänt larm gör dessutom att du får rabatt

villaförsäkringen.

Anita Ericson

Försäkringsexpert

Trygg med rätt försäkringar

Familjen Lindström bor i en lägenhet

i Växjö med sin katt Frasse. Barnen

Nathalie och Jennifer spelar hockey

och rider på fritiden. Alla i familjen gillar

att resa, både inom Sverige och

utomlands. Minst en gång om året

besöker de släktingar i Dalarna och

ibland semestrar de i Europa.

Våra försäkringsförslag till familjen:

Hemförsäkring Stor ger ett bra

skydd för familjens alla saker både

hemma och på resa.

• Det ger skydd vid otur, till exempel

om Nathalies mobil skulle ramla i

golvet och gå sönder. De slipper

även avdrag för oaktsamhet om det

till exempel blir inbrott efter att någon

i familjen har glömt att låsa eller

tappat sina nycklar.

• Med Hemförsäkring Stor halveras

självrisken i de flesta situationer

och de har ett extra skydd när de

handlar hemelektronik eller vitvaror.

• Med Hemförsäkring Stor får de

också hjälp om de blir utsatta för

ID-stöld och någon tar lån eller köper

varor i deras namn..

• Restilägg ger avbeställningsskydd

vid samtliga resor för alla i familjen.

Kan också ge ersättningsresa för

hela familjen om någon skulle bli

sjuk på en resa.

Foto: Andreas Lind

Visste du …

…att du som har

Villaförsäkring Stor

inte behöver betala

någon självrisk alls vid

läckageskador?

Det brinner!

När familjen Wallin kommer hem efter

en helg på landet möts de av en mardrömssyn.

Hela huset står i lågor och

trots massiv insats av brandkåren går

det inte att rädda mer än halva byggnaden.

Mitt i allt elände är de ändå

glada att försäkringen betalar ersättning

för huset och alla saker. Och tack

vare att de har Villaförsäkring Stor blir

det bara 20 000 istället för 105 000

kronor i åldersavdrag.

Från Hemförsäkring Bas

Ersättning för alla förstörda

saker (minus 1 500 kronor

i självrisk)

Från Villaförsäkring Stor

Ersättning för att

återställa huset

Sänkning av åldersavdraget

Wallins hela ersättning

1 349 000 kr

509 000 kr

85 000 kr

1 943 000 kr

Foto: Clive Tompsett

Vanliga skador på villa

Våra kunder får i genomsnitt (kronor):

70 000 kr

60 000 kr

50 000 kr

40 000 kr

30 000 kr

20 000 kr

10 000 kr

0 kr

29 500

70 000

30 000

Läckage Brand Inbrott

Miljövänligt

Den här försäkringen har fått

Naturskyddsföreningens

certifiering Bra Miljöval,

världens tuffaste miljömärkning.

Det innebär bland annat att din

bostad repareras av och med miljögodkända

företag och material.

Vi ställer också höga miljökrav på

oss själva och de företag vi investerar

våra kunders sparpengar i. Vi var först

ut i Sverige att klimatneutralisera hela

vår verksamhet och

all vår el kommer

från ursprungsmärkt

vindkraft.

Läs mer på

folksam.se/bramiljoval

Viktiga telefonnummer på baksidan


För dina saker, dig själv och din familj.

Hemförsäkring bas

Uppgradera din hemförsäkring och få mera skydd.

mellan stor

Brand, blixt eller

explosion

Läckage

Inbrott, stöld eller

skadegörelse

Rån eller stöld

När naturen

ställer till det

Allrisk

Allrisk extra

Vi

ersätter

• Skador som beror på att

hela eller delar av hemmet

skadas av en brand,

att blixten slår ner eller

något exploderat.

• Extra kostnader som

du får om bostaden inte

kan användas när den

repareras.

• Skador som beror på ett

läckage i värme-, vatten- eller

avloppsledning i hemmet.

• Om akvariet går sönder och

läcker ut vatten.

• Läckage i badrum.

• Extra kostnader som du får

om bostaden inte kan användas

när den repareras.

• Saker som stulits vid ett

inbrott i hemmet, bilen eller

annan låst plats.

• Saker som skadats eller

stulits ur ett förråd.

• Saker som du har med dig.

• Om du blir rånad – sakerna som du blev

av med och i vissa fall kan du även få överfallsersättning.

• Om du blir bestulen på saker som du har

med dig – men bara om du omedelbart

upptäcker stölden.

• Skador på saker i hemmet som

beror på storm, hagel, snötryck,

översvämning eller av ett vilt djur

som tagit sig in i hemmet.

• Om du skadar eller förlorar en sak på grund

av en plötslig och oförutsedd händelse – till

exempel spiller kaffe i datorn eller tappar

kameran i marken.

• Upp till 40 000 kronor.

Dessutom för dig som är 65 år eller äldre

– ingen självrisk på egendomsskador vid rån

och överfall

– ersättning för kontanter upp till 3 000 kronor

– ersättning för låsbyte vid förlust av nyckel

• Om du skadar eller förlorar en sak på grund av en

plötslig och oförutsedd händelse.

• Upp till 80 000 kronor – kontanter upp till 3 000 kronor.

• Ersättning för låsbyte vid förlust av nyckel

• Självrisk sänkt till 750 kronor

• Överfallsskyddet gäller utan självrisk

Nyvärde hemelektronik

• Du slipper åldersavdrag för hemelektronik och

vitvaror som är yngre än fyra år. Gäller dock inte

kamera, mobil eller bärbar musikspelare.

Vi

ersätter

inte

• Skador av sot från

levande ljus.

• Om skadan inträffat

genom ett sprängningsarbete.

• Skador på det föremål som

läckt.

• Skador orsakade av läckage

från dräneringssystem eller

dagvattensystem.

• Det finns begränsningar

för när och hur mycket

du kan få i ersättning för

stöldbegärlig egendom

som smycken, pengar och

frimärken.

• Skador som uppstår i samband med egen

brottslighet.

• Skador av insekter, möss

eller andra smågnagare.

• Skador på båthus, sjöbodar, badhytter,

fristå ende carportar, växthus

eller tält.

• Skador på altantak, balkongtak,

veranda tak eller liknande.

• Stöld av stöldbegärlig egendom ur garage

eller uthus, ur källar- eller vindsförråd i flerfamiljshus

• På resa – om du checkat in stöldbegärliga

saker och de stjäls.

• Stöld av stöldbegärlig egendom ur garage

eller uthus, ur källar- eller vindsförråd i flerfamiljshus

• På resa – om du checkat in stöldbegärliga

saker och de stjäls.

Annat som kan hända

Trygghet både hemma och borta.

Nyhet!

Om saker skadas när

du är på väg

• Om familjens saker i bilen skadas

vid en trafikolycka.

• Om ni checkat in bagage på

flyget. eller lämnat in för förvaring

och bagaget skadas – men bara

om ni packat väl och sett till att

ingen vätska (som sprit, schampo

eller liknande) kan läcka ut.

Rättsskyddsförsäkring

– om du hamnar i tvist

• Ombuds- och rättegångskostnader

om du råkar i tvist.

• Tvisten ska kunna prövas av allmän

domstol som ett tvistemål.

Vi ersätter inte kostnader

för tvist som

• Har med ditt jobb att göra.

• Uppstått på grund av skador som

du orsakat med uppsåt – det vill

säga vilja.

• Har med bodelning att göra.

Ansvarsförsäkring – om

du krävs på skadestånd

Vi ersätter

• Om du som privatperson krävs

på skadestånd för att du har

skadat någon annan eller hans/

hennes egendom.

• Vi utreder om du är skadeståndsskyldig

och förhandlar med den

som kräver skadestånd.

• Om det blir en rättegång företräder

vi dig och betalar rättegångskostnaderna.

Vi ersätter inte

skadeståndskrav för

• Händelser som har med ditt jobb

att göra.

• Skador som orsakats med uppsåt

– det vill säga vilja.

• Skador som drabbat någon som

försäkringen gäller för.

• Föräldrars ansvar enligt

3 kap. 5 § skadeståndslagen.

Om någon i familjen blir

utsatt för ett överfall

Vi ersätter

• Vid vissa typer av överfall, till exempel misshandel

och sexualbrott – både för händelsen

och för invaliditet som den orsakat.

• Kostnader för behandling om tänderna skadas.

Vi ersätter inte

• Om du skadas av någon som omfattas av

försäkringen.

• Om händelsen inträffar i samband med att du

begår en brottslig handling själv.

Om hushållsmaskiner går sönder

Vi ersätter om hushållsmaskiner, som kyl, frys

eller tvättmaskin, går sönder och även mat eller

tvätt som skadats.

Krisförsäkring

Om du drabbas av psykisk ohälsa efter en

ersättningsbar skada, får du tio behandlingar

hos en psykolog.

När ni är på resa

Vi ersätter

• Försäkringen gäller när ni reser

– var som helst i världen under

resans första 45 dagar.

• Om någon i hushållet blir akut

sjuk eller råkar ut för ett olycksfall

under resan betalar vi kostnader

för läkare, sjukhusvård, mediciner

och andra nödvändiga och skäliga

kostnader i upp till 60 dagar

vid sjukdom och upp till tre år vid

olycksfall.

• Om olycksfallet ger en permanent

skada – invaliditet.

• Outnyttjad resekostnad, extrakostnader

för logi, om bagaget

försenats på utresan och

vidare.

• Kostnader för att ta er från ett

katastrofområde.

Vi ersätter inte

• Kostnader som har samband

med graviditet eller förlossning

efter 28:e graviditetsveckan.

• Kostnader som du kan få ersättning

för från annat håll – till

exempel Försäkringskassan eller

resebolaget.

ID-stöld

Vi ersätter

• Du får hjälp om någon utomstående använder

din identitet för att begå bedrägeri eller annan

kriminell handling, till exempel lånar pengar eller

tecknar abonnemang.

• Du får tillgång till telefonsupport 24 timmar om

dygnet.

• Du får tillgång till juridisk assistans upp till

100 000 kronor.

• Skyddet gäller utan självrisk.

Vi ersätter inte

• Identitetsstöld som har samband med ditt arbete

eller annan tjänsteutövning.

• Identitetsstöld utförd av någon som omfattas av

försäkringen.

Du som…

...bor i egen villa eller

radhus behöver både

en hemförsäkring och

en villaförsäkring.

Tilläggsförsäkringar – extra trygghet

Med en tilläggsförsäkring kan du få ersättning

för sådant som inte ingår i hem- eller villaförsäkringen.

Resetillägg

Försäkringen gäller när du reser – var

som helst i världen under resans första

45 dagar.

Vi ersätter

• Om du behöver avbeställa eller avbryta

resan på grund av sjukdom eller

olycksfall. Vi betalar de kostnader som

du inte får av reseföretaget.

• Om du inte kan utnyttja en aktivitet på

resan, exempelvis en kursavgift eller

greenfee, på grund av sjukdom eller

olycksfall.

• Självrisken om en bil som du har hyrt utomlands

skadas upp till 10 000 kronor.

• Om du blir försenad på grund av att

det allmänna färdmedel du ska resa

med blir försenat.

• Om du inte kan använda skid-, golfeller

dykutrustning som du har med dig

på resan på grund av försening, stöld

eller skadegörelse. Då kan du få ersättning

för att hyra likvärdig utrustning.

• Evenemangsbiljetter som du inte kan

utnyttja på grund av akut sjukdom eller

olycksfall.

Vi ersätter inte

• Kostnader som har samband med

graviditet eller förlossning efter 28:e

graviditetsveckan.

• Kostnader som du kan få ersättning

för från annat håll – till exempel Försäkringskassan

eller resebolaget.

Småbåt

Vi ersätter

• Sjöskada, brand, uppläggnings- och transportskada,

stöld och skadegörelse.

• Upp till 80 000 kronor. Innehåller ansvars- och

rättsskyddsförsäkring.

Vi ersätter inte

• Om du i hemmahamnen inte låst fast båten

med kätting eller liknande som vi godkänt.

• Om du vanvårdar båten.

• Om du inte låst fast utombordaren.

Golf

Vi ersätter

• Skada på eller förlust av golfutrustningen

genom plötslig och oförutsedd

händelse. Saker som du

har med dig när du golfar omfattas

också.För din byggnad och tomtmarken.

Villaförsäkring bas

Uppgradera och få mera skydd.

stor

Brand, blixt

eller explosion

Läckage

Stöld eller

skadegörelse

Storm och

hagel

Snötryck

Översvämning

Vilda

djur

Skadeinsekter

angriper huset

Trygghetsbesiktning

Husextra

Trygghetsbesiktning

Vi

ersätter

Vi

ersätter

inte

• Skador som

beror på att hela

eller delar av

hemmet skadas

av en brand, att

blixten slår ner

eller något exploderat.

• Extra kostnader

som du får om

bostaden inte kan

användas när den

repareras.

• Skador av sot

från levande ljus.

• Om skadan

inträffat genom

ett sprängningsarbete.

• Skador som beror på ett

läckage i värme-, vatten- eller

avloppsledning i hemmet.

• Om akvariet går sönder och

läcker ut vatten.

• Läckage i badrum.

• Extra kostnader som du får om

bostaden inte kan användas när

den repareras.

• Skador på yt- och tätskikt i

våtrum om det är där läckaget

uppstått.

• Skador på byggnaden som

uppstått under en längre tid,

till exempel röta, svamp eller

rost.

• Skador på huset som beror på

läckage från ventilations-kanal,

stuprör, tak, takränna eller liknande.

• Skador på den anordning som

läckt.

• Skador genom att vatten vid

regn, snösmältning eller högvatten

kommer upp ur avloppsbrunn

eller avloppsledning.

• Skadegörelse på

byggnad eller på

tomtmark.

• Stöld av fasta

byggnadstillbehör.

• Kostnader för att

reparera skador

på huset eller

tomten.

• Skador på glasrutor

i fönster,

dörrar, inglasad

balkong eller

altan.

• Skada på växthus

eller drivbänkar.

• Skador på glas

i växthus och

drivbänkar.

• Skador på byggnader

som blåser

sönder vid storm.

• Skador på byggnader

som orsakats

av hagel.

• Puts, revetering

eller skorstensbeklädnad

om

det inte är ett

träd eller liknande

som fallit och

orsakat skadan.

• Skador på båthus,

sjöbodar,

badhytter, fristående

carportar,

växthus eller tält.

• Skador på tomtmark.

• Skador på växthus

eller tält vid

hagel.

• Skador på bostadsbyggnader

som orsakats av

snötryck.

• Om taket är byggt

på ett sätt som

inte stämmer

överens med de

regler och normer

som gällde när

det byggdes eller

renoverades.

• Om skadan beror

på ett ingrepp

i den bärande

stommen eller angrepp

av röta eller

skadeinsekter.

• Skador på altantak,

balkongtak,

verandatak eller

liknande.

• Skador på

byggnaden

som

orsakats

av en översvämning

när vatten

strömmat

in i huset

genom till

exempel

ventil eller

avlopp.

• Skador på

båthus,

sjöbodar,

badhytter,

växthus

eller tält.

• Skador på

tomtmark.

• Skador

om vilda

djur eller

fåglar

tagit sig

in i bostaden.

• Skador

av insekter,

råttor,

möss

eller andra

smågnagare.

Genom vårt samarbete

med Anticimex:

• Om ni drabbas av skadedjur

som kackerlackor,

getingar, råttor eller

möss i huset ingår hjälp

med att sanera – det vill

säga få bort djuren.

• Om träskadeinsekter,

till exempel hästmyra

eller husbock, skadat

virke i huset reparerar vi

skadan.

• Vid angrepp av äkta

hussvamp utförs sanering

och reparation av

din bostadsbyggnad.

• Sanering av saker

som djuren angripit

– till exempel möbler

eller kuddar.

• Byggtekniska åtgärder

– till exempel förbättringar.

• Sanering av ekonomibyggnader

eller uthus

vid lantgård.

• Angrepp på byggnad

där virket är rötskadat.

• Äkta hussvampsangrepp

på byggnadsdel

utomhus.

När du tecknar en villaförsäkring

utför Anticimex en

försäkringsbesiktning av

byggnaden för att upptäcka

eventuella brister och risker

för vattenläckage, brand

och inbrott. Då får du också

värdefulla råd för att undvika

skador i framtiden.

Maxersättning

Du kan få ända upp till fyra

miljoner kronor i ersättning.

Vid äkta hussvamp kan

du få ännu mer, men självrisken

är då 10 000 kronor.

• Skador på hus på grund av

plötslig och oförutsedd händelse,

till exempel om barnen

ritar på tapeterna eller ni spiller

ut färg på golvet.

• Tomtskador på grund av

plötslig och oförutsedd händelse,

till exempel om vildsvin

bökar upp gräsmattan.

• Byggnadens åldersavdrag

sänks från 105 000 till 20 000

kronor.

• Den förhöjda självrisken vid

översvämning.

• Upp till 100 000 kronor.

• Ingen självrisk vid äkta hussvamps-

eller läckageskador.

• Sprickor i huset som är naturliga

på grund av husets

konstruktion.

• Frostskador på växter i trädgården.

• Skador orsakade av felaktig

konstruktion, felaktigt utförande

eller materialfel.

• Skador orsakade av läckage

på taket.

• Låsbyte.

• Den förhöjda självrisken vid

läckageskador eller maskinoch

installationsskador.

Återkommande

försäkringsbesiktning

vart

femte år för

att upptäcka

eventuella brister

och risker

för vattenläckage,

brand

och inbrott. Då

får du också

värdefulla råd

för att undvika

skador i framtiden.

Annat som kan hända

Rättsskyddsförsäkring

– om du hamnar i tvist

Vi ersätter

• Ombuds- och rättegångskostnader om du

råkar i tvist i egenskap av fastighetsägare.

• Tvisten ska kunna prövas av allmän domstol

som ett tvistemål.

Vi ersätter inte kostnader för tvist som

• Har med ditt jobb att göra.

• Uppstått på grund av skador som du

orsakat med uppsåt – det vill säga vilja.

• Har med bodelning att göra.

Ansvarsförsäkring – om du krävs på skadestånd

Vi ersätter

• Om du som fastighetsägare, krävs på skadestånd för att du har

skadat någon annan eller hans/hennes egendom.

• Vi utreder om du är skadeståndsskyldig och förhandlar med den

som kräver skadestånd.

• Om det blir en rättegång företräder vi dig och betalar rättegångskostnaderna.

Vi ersätter inte skadeståndskrav för

• Händelser som har med ditt jobb att göra.

• Skador som orsakats med uppsåt – det vill säga vilja.

• Skador som drabbat någon som försäkringen gäller för.

• Föräldrars ansvar enligt 3 kap. 5 § skadeståndslagen.

Andra naturskador

Vi ersätter

• Skada orsakad av till

exempel jordskred och

jordras.

Vi ersätter inte

• Skador på byggnad

eller tomtmark på grund

av sättning i mark eller

grund, sprängning eller

liknande arbeten,

vatten- eller vågerosion.

Byggnad under uppförande,

om- eller tillbyggnad

Vi ersätter

• Skador på byggnaden under tiden den är

under uppförande.

• Skador på arbetsbodar, verktyg och material.

Vi ersätter inte

• Skador genom läckage eller på installationer

om de inträffar innan rörsystemen provats och

befunnits felfria.

Ansvarsförsäkringen gäller för dig som byggherre

och arbetsgivare åt den som hjälper dig med

byggnadsarbetet.

Om hushållsmaskiner

går

sönder

Vi ersätter om

hushållsmaskiner,

som kyl, frys eller

tvättmaskin, går

sönder och även

mat eller tvätt

som skadats.

Om huset

skadas av

trafikolycka

Vi ersätter skador

på huset som

orsakats av

trafikolycka.

Tänk om…

...äkta hussvamp

förstör ditt hus.

...stormen river ner

träd som krossar

altanen.

Max 30 000 kronor, 2 000 kronor

för stöldbegärlig egendom, och

1 000 kronor för pengar och värdehandlingar.

2 000 kronor vid Hole in one om

slaget görs under en runda med

minst nio hål och scorekort undertecknat

av medspelare skickas

till oss.

Värdesak

För ett enstaka värdefullt föremål

– till exempel en dyrbar samling

eller ett musikinstrument som du

förvarar eller har med dig utanför

bostaden och när den vanliga

försäkringen inte räcker till.

Vi ersätter

• Om föremålet skadas eller förloras.

Vi ersätter inte

• Självförstörelse och slitage.

Elrullstol

Vi ersätter

I Norden och de första 45 dagarna på resa.

• Skador som orsakats av brand och stöld.

• Vagn- och personskador

• Räddning – av Folksam Jour dygnet runt.

Dessutom ingår ansvars- och rättsskyddsförsäkring

för din elrullstol. Observera att

olika självrisker gäller vid olika skador.

Ersättningen kan minskas eller

helt utebli om:

• Kablar och komponenter inte är fackmässigt

monterade.

• Du inte har låst eller förvarat rullstolen på

ett betryggande sätt.

Skog

Vi ersätter

• Brand, explosion, åskslag, snöbrott

och svamp och insektsangrepp på

plantskog.

Vi ersätter inte

• Om eld anläggs när det råder eldningsförbud.

Kontakta oss

Ta kontakt med oss med jämna

mellanrum. Ditt försäkringsbehov

förändras och du ska alltid ha rätt

försäkringar, varken för många

eller för få. Vi hjälper dig gärna.

0771-950 950

folksam.se


Om försäkringen

Försäkringen ger ersättning i många situationer

där du och din familj råkar ut för oväntade och

ovälkomna kostnader. Det kan handla om både

små och stora förluster – från ett inbrott i garaget

till att hela hemmet brinner upp. Vi hjälper er att

ersätta det som försvunnit eller förstörts.

Hemförsäkringen ger en extra trygghet när ni

är ute på resa. Ni kan få ersättning om ni förlorar

bagage, blir bestulna och om någon blir skadad eller

plötsligt sjuk kan ni få hjälp att hitta akut vård

och att ta er hem. Dessutom ingår rättsskydd och

en ansvarsförsäkring.

Vem gäller försäkringen för?

Alla som är bosatta och folkbokförda på adressen

och har gemensamt hushåll – vuxna och barn. När

vi skriver, du, ni och familjen så är det det gemensamma

hushållet vi syftar på.

När och var gäller försäkringen?

Inom Norden och i hela världen de första 45 dagarna

ni är på resa.

Vad är försäkrat?

Försäkringen ger ersättning för kostnader som ni

kan få i ett antal oväntade och ovälkomna situationer.

Då kan ni få ersättning för:

• Att reparera eller köpa motsvarande saker som

skadats eller försvunnit. Det kan röra sig om allt

från möbler och kläder till mobiltelefoner eller

cyklar. Vissa saker ingår inte, till exempel bilar och

båtar.

Var rädd om dig och dina saker!

För att du ska få full ersättning måste du vara

försiktig. Annars kan du förlora din rätt till ersättning

helt eller delvis.

• Dörrar och fönster ska vara låsta – både hemma

och på till exempel hotell.

• Lämna inte nycklar gömda vid hemmet – märk

inte nycklar.

• Vapen ska förvaras inlåst i godkänt vapenskåp

• Lås cykeln med ett godkänt lås.

• Ha alltid uppsikt över saker när du är utanför

hemmet – lämna inte saker på altanen eller balkongen.

• Var rädd om dig – om du utan skälig anledning

utsätter dig för risken att skadas eller om du är

berusad eller påverkad av droger och utsätter

dig för risken att skadas kan det påverka ersättningen.

Allmän information

Det är de fullständiga försäkringsvillkoren tillsammans

med försäkringsbeskedet som utgör

avtalet mellan oss. I försäkringen finns vissa

begränsningar och så kallade aktsamhetskrav, det

vill säga krav på försiktighet. Vissa av dem finns

beskrivna i det här häftet, men vi vill göra dig

uppmärksam på att det är de fullständiga villkoren

som gäller. Försäkringen och premien bygger

på de uppgifter som du har lämnat till oss. Vad du

betalar för premie beror bland annat på hur stort

ditt hus är, var i landet du bor och din ålder.

Försäkringsbeloppet för personligt lösöre är

1,5 miljoner. Har du behov av ett högre försäkringsbelopp

så kan du välja det.

Försäkringens giltighet

Ditt försäkringsavtal förnyas automatiskt för ett

år i taget om det inte sagts upp av dig eller av oss.

Under försäkringstiden kan du säga upp avtalet

bland annat vid skada eller om behovet upphört,

till exempel om du flyttat. Vi kan säga upp avtalet

om premien inte betalas i rätt tid.

Ångerrätt

När du tecknar försäkring genom ett distansavtal

eller vid hemförsäljning, det vill säga på nätet eller

om vi ringt upp dig, så har du rätt att ångra köpet

inom 14 dagar. Tiden räknas från det att avtalet

ingåtts och du vid distansavtal fått information

och avtalsvillkor eller vid hemförsäljning fått

information om ångerrätt med ångerblankett. Har

du redan hunnit betala försäkringen återbetalar vi

pengarna inom 30 dagar med ett avdrag för den tid

försäkringen har gällt.

Information om Folksams behandling

av personuppgifter

Folksam ömsesidig sakförsäkring är ansvarigt

för behandlingen av dina personuppgifter. De

används för till exempel premieberäkning,

statistik, marknadsföring, skadereglering och

förebyggande av skador. Dina adressuppgifter och

grundläggande sparande- och försäkringsuppgifter

hanteras i ett för Folksambolagen gemensamt

kundregister för administration, bland annat för

automatisk adressuppdatering, samordning av information

till dig samt för marknadsföring. Uppgifterna

lämnar du huvudsakligen själv, men de

kan kompletteras med uppgifter från registerkällor,

som folkbokföringsregister, fastighetsregister

och kreditupplysningsregister. Om du upptäcker

fel i registrerade uppgifter, vänd dig till ditt närmaste

Folksamkontor eller ring oss. För utdrag ur

Folksams register skriver du till: Registerutdrag,

Folksam, 106 60 Stockholm.

Anmäl ändrade förhållanden!

Om något förhållande som finns angivet i avtalet

mellan dig och oss förändras ska du meddela oss

detta så fort du kan. Annars riskerar ni att helt

eller delvis stå utan försäkringsskydd.

Gemensamt skadeanmälningsregister

Folksam har rätt att i ett för försäkringsbranschen

gemensamt skadeanmälningsregister (GSR) registrera

anmälda skador med anledning av denna

försäkring. Personuppgiftsansvarig för GSR är

Sveriges Försäkringsförbund, Box 24043, 104 50

Stockholm.

Försäkringsgivare

Försäkringsgivare är Folksam ömsesidig sakförsäkring,

organisationsnummer 502006-1619, adress

106 60 Stockholm, telefon 0771-960 960. Folksams

verksamhet står under tillsyn av Finansinspektionen

och vår marknadsföring följer svensk lag.

Försäkringsgivare för skadedjurs- och hussvampsförsäkring

är Anticimex Försäkringar AB,

organisationsnummer 502000-8958, Box 47025,

100 74 Stockholm. Försäkringen börjar gälla vid

godkänd besiktning eller senast 6 månader efter

begynnelsedagen, om inte Anticimex har nekat

eller meddelat undantag från försäkringen innan

dess.

Vi vill att du ska vara nöjd!

Vi lyssnar och svarar gärna på dina frågor – ring

din handläggare så hjälper hon eller han till. Om

du inte är nöjd med vårt beslut och vill gå vidare

med ditt ärende har du rätt att få det prövat.

– Kundombudsmannen Folksam, kundombudsmannen@folksam.se,

telefon 020-65 52 53.

– Allmänna reklamationsnämnden, www.arn.se,

telefon 08-508 860 00.

– Tingsrätten, www.domstol.se.

– Konsumenternas försäkringsbyrå ger kostnadsfri

information och råd men prövar inte enskilda

försäkringstvister, www.konsumenternas.se,

telefon 0200-22 58 00.

– Kommunal konsumentvägledning finns i många

kommuner och ger kostnadsfri hjälp i försäkringsärenden.

Värdering och ersättning

Om du drabbats av en skada så ersätter vi din ekonomiska

förlust. Även om vi förstår att en älskad

ägodel kan vara värd mycket mer än vad det skulle

kosta att köpa motsvarande sak i samma skick så

kan vi aldrig kompensera det. I försäkringsvillkoren

kan du se vilka principer och tabeller vi använder

när vi avgör hur mycket ersättning du ska få.

Vi avgör om skadan ska ersättas kontant, repareras

eller ersättas med motsvarande egendom. Vi

har också rätt att bestämma var du ska köpa egendomen

eller vem som ska utföra reparationen. Vi

betalar inte ersättning för eventuell värdeminskning

efter reparation.

Värdering av skador

Vi utgår från vad det kostar att reparera eller köpa

en likvärdig sak i samma skick som saken var när

den skadades. Försäkringsbeloppet avgör hur

mycket du kan få som mest. För vissa saker har vi

ett tak för hur mycket du kan få.

Värdering av skador på byggnad

Om en skadad byggnad repareras eller byggs upp

inom två år, får du ersättning för vad det kostar.

För vissa byggnadsdelar, till exempel VA-installationer

och ytskikt gör vi avdrag på kostnader för

material och arbete enligt en tabell i villkoren.

Högsta ersättningsbelopp

Egendom på annan plats än i bostaden

Hemförsäkring Bas 40 000

Hemförsäkring Mellan och Stor 80 000

Cykel, stulen på annan plats än

i bostaden eller dess biutrymmen 20 000

Tvätt i tvättstugan 2 000

Egendom förvarad i bil 2 000

Kontanter 3 000

Kontanter på resa med

flera medförsäkrade 6 000

Värdehandlingar, frimärken,

manuskript och ritningar 10 000

Brygga och uthus på annans mark 60 000

Inglasad balkong och altan 60 000

Ansvarsförsäkring 5 000 000

Rättsskyddsförsäkring 200 000

Överfallsskydd 1 000 000

ID-Stöld

– Juridisk assistans 100 000

Självrisker

När en skada inträffat får du oftast stå för en del

av kostnaden själv – en så kallad självrisk.

• Grundsjälvrisken är 1 500 kronor.

Om du har Hemförsäkring Stor så är grundsjälvrisken

750 kronor.

• För Golfförsäkringen är självrisken 300 kronor.

Hole in one gäller utan självrisk.

• Rättsskydd gäller med en självrisk på 20 procent

av kostnaden, lägst 1 500 kronor.

• Du betalar ingen självrisk vid inbrott i hemmet

om du har använt ett larm och/eller lås som är

godkänt av oss.

Öppna och läs mer om vad som ingår och vad du får ersättning för

Viktiga telefonnummer på baksidan


Bra att veta

Ta hand om dig när du är på resa och tveka inte att

kontakta oss. Om olyckan är framme är det viktigt

att du tar kontakt med oss så fort som möjligt. Ett tips

är att lägga in våra nummer i mobilen.

S 10181 12-03 Omslagsfoto: Andreas Lind

Restips

Ta alltid med dig

• Resebevis, ett intyg att du är

försäkrad. Gratis från oss via

folksam.se/minasidor.

• Europeiska sjukförsäkringskortet

som ger dig rätt till sjukvård

i övriga EU/EES-länder. Gratis

Gratis från Försäkringskassan.

Läs mer om våra

försäkringar på

folksam.se

När du är utomlands

Om olyckan är framme när du är utomlands,

kan du få hjälp med att hitta bra

vård, betalning och hemresa.

SOS International +45 70 105 050

Falck Travel Care +46 8 587 717 76

Kontakta oss

Kundtjänst 0771 - 950 950

Öppet 7.30 - 21 på vardagar och 9 - 19 på

helger. Vi svarar på frågor och hjälper

dig att bli rätt försäkrad.

Om skada inträffar 0771 - 960 960

Öppet måndag - fredag 7.30 - 17

Folksam Jour 020 - 450 000

Hit kan du ringa på kvällar och helger.

More magazines by this user
Similar magazines