HELSINGBORGS HAMN AB 2006

port.helsingborg.se

HELSINGBORGS HAMN AB 2006

Helsingborgs Hamn är containerspecialisten som genom hög kompetens,

ett utmärkt geografiskt läge är ett nav för sjö-, väg- och järnvägstransporter

som löser kundernas behov av gods- och informationshantering, stuffing/

stripping, magasinering och säkerhet. Under 2006 får Helsingborgs Hamns

con tainerverksamhet en positiv respons från marknaden.

• 150 000 passager genom gaten till Västhamnen

• 23 % ökning av containertrafiken

• 131 000 containrar hanteras över kaj

• 43 400 containrar skickas via järnväg – en 40 % ökning

• 6 100 kylcontainrar lastas med frukt (rekord)

Samskip, som är ett av de största rederierna i europeiska farvatten, valde

att göra Helsingborgs Hamn till sin skandinaviska knutpunkt istället för att

gå till fler mindre hamnar. Upptagningsområdet har blivit större, gods till

och från Mellansverige som normalt gått andra skeppningsvägar transporteras

idag i allt större utsträckning via Helsingborgs Hamn.

More magazines by this user
Similar magazines