Genusforskning inom medicin - Nationella sekretariatet för ...

genus.se

Genusforskning inom medicin - Nationella sekretariatet för ...

en forskningsinriktning som bygger på mindre forskargrupper och nätverk (VR

2010). Tidigare satsningar på genusforskning har visat sig ha stor betydelse för såväl

genusforskningens egna kunskapstraditioner som för genusforskning inom medicin,

något som i traditionella indelningar av vetenskapsområden riskerar att falla

mellan etablerade vetenskapsområden (Hammarström, Hovelius, Wijma 2004).

När genusforskning inom medicin bedöms med inomdisciplinära medicinska kvalitetskriterier,

blir utfallet beroende på hur väl de medicinska kvalitetskriterierna

stämmer överrens med kvalitetskriterierna för genusforskning. Mötet mellan de

olika epistemologiska utgångspunkter som å ena sidan innehåller potential att berika

varandra, riskerar å andra sidan att bli ett problem vid bedömningar av genusforskning

inom medicin (Gemzöe, Lena 2010), vilket kan leda till att genusforskning

inom medicin misstolkas och inte beviljas forskningsmedel trots hög kvalitet och

innovationskraft (Carlstedt 2008). I en rapport från VR (2010) bedöms särskilda

satsningar på genusforskning inom medicin vara viktiga för att inriktningen ska

kunna behålla och utveckla sin position, framförallt eftersom genus inte alltid

betraktas som en självklar del inom den akademiska medicinen. Genusforskning

inom medicin är en internationell konkurrenskraftig forskningsinriktning med god

kvalitet och tung relevans för välfärd på såväl individ som samhällsnivå, men också

ett ungt och tvärvetenskapligt ämne utan säker förankring i akademin. Det är därför

anmärkningsvärt att regeringens forsknings- och folkhälsopolitiska satsningar på

genusforskning inom medicin har prioriterats bort.

32 Genusforskning inom medicin

More magazines by this user
Similar magazines