Genusforskning inom medicin - Nationella sekretariatet för ...

genus.se

Genusforskning inom medicin - Nationella sekretariatet för ...

Bilaga 3. Statistiska centralbyråns klassificeringar i VR:s

projektdatabas

Utvecklings biologi

Cellbiologi

Molykelärbiologi

Immunologi

Toxikologi

Neurobiologi

Genetik

Bioinformatik

Funktionsgenetik

Övrig biologi

Biokemi och bioteknik

Arbetsvetenskap och

ergonomi

Anestesiologi

Intensivsjukvård

Katastrofmedicin

Traumatolgi

Endokrin kirurgi

Handkirurgi

Kirurgi

Kärlkirurgi

Neurokirurgi

Ortopedi

Pediatrisk kirurgi

Plastkirurgi

Thorax kirurgi

Transplantations kirurgi

Urologi

Obstetrik & gynekologi

Reproduktiv hälsa

Reproduktiv & perinatal

Onkologi

Oto-rhino-laryngologi

Audiologi

Logopedi

Neurovetenskap

Neurobiologi

Medicinsk cellbiologi

Anatomi

Histologi

Tumörbiologi

Patologi

Rättsmedicin

Molykelär medicin

Dermatologi & venereologi

Klinisk genetik

Medicinsk genetik

Molykelärbiologi

Molykelär ekogenetik

Medicin

Barnkardiologi

Diabetologi

Gastroenterologi

Geriatrik

Hematologi

Kardiologi

Hematologi

Kardiologi

Kardiovaskulär medicin

Lungsjukdomar

Molykelärmedicin

Neurologi

Njursjukdomar

Palliativ medicin

Pediatrisk medicin

Prenatal-prenatalf

Reumatologi

Klinisk farmakologi

Toxikologi

Experimentell hjärnforskning

Fysiologi

Klinisk fysiologi

Klinisk neurofysiologi

Medicinsk teknik

Molykelär neurobiologi

Neurobiologi

Neurofysiologi

Näringslära

Oftalmologi

Ortopedi

Radiologi

Diagnostisk radiologi

Radiofysik

Strålningsbiologi

Allmänmedicin

Arbetsfysiologi

Epidemiologi

Folkhälsovetenskap

Miljömedicin

Samhällsmedicin

Socialmedicin

Yrkesmedicin

Allergologi

Immungenetik

Immunologi

Immunbiologi

Klinisk immunbiologi

Tumör immunologi

Bakteriologi

Klinisk virologi

Medicinsk mikrobiologi

Virologi

Infektionssjukdomar

Biokemi

Neurokemi

Barn och ungdomspsykiatri

Beteendelära

Psykiatri

Odontologi

Kostvetenskap

Vårdvetenskap

Genusforskning inom medicin

37

More magazines by this user
Similar magazines