Programbok - Svensk Biblioteksförening

biblioteksforeningen.org

Programbok - Svensk Biblioteksförening

Programbok

Omvärld

Invärld

BILDER AV BIBLIOTEK

Biblioteksdagarna 2012

i Norrköping


Omvärld

Invärld

BILDER AV BIBLIOTEK

Foto:Göran Billeson

Välkommen

till Biblioteksdagarna 2012

2 3


VÄRMEKYRKAN

KONFERENSVÅNING

TROZELLIRUMMET

FLYGELN

DE GEERHALLEN

TROZELLIGALLERIET

Praktisk information

HEMERYCKSALEN

Namnbricka

Din namnbricka är din entrébiljett. Bär den synligt under hela konferensen

och ta med den till kvällsarrangemangen.

Internet

Trådlöst internet finns på Louis De Geer Konsert & Kongress.

Hashtag

Konferensens hashtag är #bibldag12.

Öppet Forum

På årets Biblioteksdagar arrangeras seminarier som kallas Öppet Forum.

Där finns det möjlighet till aktivt deltagande, till att dela med sig av erfarenheter

och till att nätverka. Varje Öppet Forum startar med en kortare

inledning om ämnet och det blir sedan utrymme för erfarenhetsutbyte och

diskussioner.

Kvarsittning

Vi lanserar i år möjligheten till Kvarsittning vid en del seminarier. Kvarsittning

gör det möjligt att nätverka och att bättre ta vara på det professionella

utbytet. 45 minuter kan vara för kort tid för att hinna diskutera det

viktiga i ett visst ämne. Det anges i programmet om Kvarsittning är möjligt.

Studiebesök

Alla som anmält sig till studiebesök har fått biljett i sitt deltagarkuvert.

Eventuellt kvarvarande biljeter finns att hämta i konferensbyrån.

Utställare

Under Biblioteksdagarna möter du flera intressanta utställare. Passa på att

träffa dem i foajén under fikapauserna.

Deltagarförteckning

En deltagarförteckning finns på www.biblioteksdagarna.se

Dokumentation

De flesta presentationerna kommer att publiceras på föreningens hemsida

och merparten av föreläsningarna och seminarierna i De Geerhallen kommer

att videofilmas.

Utvärdering

Efter Biblioteksdagarna kommer du att få ett mail med länk till ett utvärderingsformulär

som vi hoppas du besvarar.

Årsmöte

Svensk Biblioteksförenings årsmöte hålls måndagen den 7 maj kl. 16.30 i

De Geerhallen. Enskilda medlemmar har fått röstkort i sitt deltagarkuvert.

Om du ska rösta för ditt bibliotek, hämta institutionellt röstkort i konferensbyrån.

4 5


Måndag den 7 maj

10.00 Välkomna!

Omvärld och invärld – bilder av bibliotek

DE GEERHALLEN

Inga Lundén, ordförande, Svensk Biblioteksförening

Global Challenges for the Libraries in a New Era and IFLA

Positions in these matters

Sinikka Sipilä, President Elect, IFLA and Secretary General,

Finnish Library Association

11.30 Gångtid

11.45 Välj mellan fyra parallella seminarier

1A

1B

1C

Unga agerar, vuxna

KONFERENSRUM 3+4

administrerar – exempel på samverkan mellan bibliotek och

föreningsliv från det nationella projektet 1+3.

Barbro Bolonassos, bibliotekschef, Bibliotek Fisksätra, Nacka,

Dan-Ove Willman, projektledare, Länsbibliotek

Västerbotten och Mia Petersson, projektsamordnare, Svensk

Biblioteksförening.

Att stödja utveckling

HEMERYCKSALEN

Margareta Berg, bibliotekschef, Botkyrka och Eva Fred,

konsulent, Kultur i Väst.

Moderator: Wiviann Wilhelmsson, konsulent, Svensk

Biblioteksförening.

Sajtspaning och speltips

KONFERENSRUM 6+7

– om barn och internet

Pia Borrman, Katarina Dorbell, Ida Eriksson, Lena

Jonsson, Hanna Lidström, Amanda Stenberg, Alex Amnéus,

Statens medieråd och Anna Kåring Wagman, Svensk

Biblioteksförening.

STADSBIBLIOTEKET

Välkomna till Norrköping

Mingel på Norrköpings stadsbibliotek

Måndag 7 maj 19.00-22.00

Kommunfullmäktiges ordförande Li Teske hälsar välkommen.

Lättare mingelbuffé och ett glas vin. Bar till självkostnadspris.

Värdar: Norrköpings stadsbibliotek, Länsbibliotek Östergötland

och Linköpings Universitetsbibliotek.

6 7


1D

12.30 Lunch

Att bilda opinion för bibliotek

DE GEERHALLEN

Allan Åberg, vice vd och partner, Diplomat Communications

13.30 Välj mellan fyra parallella seminarier

2A

2B

2C

2D

14.15 Gångtid

Biblioteken i siffror

KONFERENSRUM 6+7

– och några nya siffror!

Allan Åberg, Diplomat Communications och Anna Kåring

Wagman, utredare, Svensk Biblioteksförening.

E-böcker – vilken väg leder framåt? DE GEERHALLEN

Medverkande: Niclas Lindberg, generalsekreterare, Svensk

Biblioteksförening, Inger Edebro Sikström, bibliotekschef Umeå,

Roland Esaiasson, myndighetschef, TPB (dessa tre är också

Svensk Biblioteksförenings representanter i e-bokssamtalen

med Svenska Förläggareföreningen) samt Lisa Lovén,

e-resursadministratör/licenshandläggare, Kungliga biblioteket.

I huvudet på chefredaktören

KONFERENSRUM 3+4

Henriette Zorn, chefredaktör för Biblioteksbladet, intervjuas av

Stefan Engström, informationschef, Svensk Biblioteksförening.

Bibliotek som stärker mänskliga

HEMERYCKSALEN

rättigheter i Mellanöstern och Nordafrika

Lena Olsson, chef för biblioteket på Raoul Wallenberginstitutet.

14.30 Välj mellan fyra parallella seminarier

3A

Träffa B&I-institutionerna

KONFERENSRUM 6+7

– tre år efter Delfi

Olof Sundin/Johanna Rivano Eckerdal, Lunds universitet, Åsa

Söderlind, Högskolan i Borås, Angela Zetterlund och Sara

Alryd, Växjö universitet, Ulrika Kjellman, Uppsala universitet,

Ingrid Schild, Umeå universitet.

Moderator: Anette Eliasson, Svensk Biblioteksförening.

3B

3C

15.15 Kaffe

En nationell strategi för

HEMERYCKSALEN

biblioteksutveckling – hur och varför?

Medverkande: Lars Björnshauge, ordförande i Svensk

Biblioteksförenings utvecklingsråd för en nationell

biblioteksstrategi, Helena Kettner Rudberg, ledamot i

Svensk Biblioteksförenings utvecklingsråd för en nationell

biblioteksstrategi och ordförande för Föreningen Sveriges

sjukhusbibliotekschefer, Kerstin Olsson, ordförande Sveriges

Länsbibliotekarier, Morgan Palmqvist, överbibliotekarie,

Mittuniversitetet och ledamot av styrgruppen för

SUHF:s Forum för bibliotekschefer och Niclas Lindberg,

generalsekreterare, Svensk Biblioteksförening.

Erfarenheter från de bästa

DE GEERHALLEN

biblioteken i USA

Anna-Christina Rutquist, länsbibliotekarie och Camilla

Källgren, IT-konsulent, Länsbiblioteket Värmland.

3D Så kan man göra på biblioteket KONFERENSRUM 3+4

– Utvecklingsrådet för verksamhetsfrågor (URV)

Margareta Lundberg Rodin, ordförande i Svensk

Biblioteksförenings utvecklingsråd för verksamhetsfrågor

och prefekt på Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap

på Högskolan i Borås, samt andra ledamöter i URV.

15.45 Välj mellan fyra parallella seminarier

4A

4B

Att stödja och

KONFERENSRUM 6+7

förmedla forskning

Lena Lundberg Vesterlund, fil dr i pedagogik och bibliotekschef

för Luleå kommuns folkbibliotek, Ann-Catrine Westerberg,

chef, Luleå stadsbibliotek och Anna Kåring Wagman, utredare,

Svensk Biblioteksförening.

Biblioteken och avtalslicenserna

Jan Rosén, professor i civilrätt vid Stockholms universitet.

HEMERYCKSALEN

8 9


4C

4D

Stronger Together

KONFERENSRUM 3+4

– internationellt arbete

Inga Lundén, ordförande i Svensk Biblioteksförening,

stadsbibliotekarie i Stockholm och ledamot i IFLA:s

Governing Board. Leif Mårtensson, ledningskoordinator,

Umeå kultur och medlem i arbetsgruppen för projekt Stronger

Together, Anette Mjöberg, enhetschef Limhamns bibliotek,

Malmö och kontaktperson för IFLA-nätverket.

Skolbiblioteken i Sverige:

DE GEERHALLEN

strategier framåt!

Madeleine Hjort, ordförande i Nationella

skolbiblioteksgruppen och författare. Gunnel Olsson,

Svensk Biblioteksförenings representant i Nationella

skolbiblioteksgruppen, bibliotekarie och enhetschef

vid Skolbibliotekscentralen i Lund, Ingalill Åkesson

Hedqvist, sammankallande i Svensk Biblioteksförenings

verksamhetsgrupp och bibliotekarie vid Medioteket i

Stockholm.

16.30 Svensk Biblioteksförenings årsmöte.

DE GEERHALLEN

19.00 Välkomna till Norrköping. Mingel på Norrköpings

-22.00 stadsbibliotek

Kommunfullmäktiges ordförande Li Teske hälsar välkommen.

Lättare mingelbuffé och ett glas vin. Bar till självkostnadspris.

Värdar: Norrköpings stadsbibliotek, Länsbibliotek Östergötland och

Linköpings Universitetsbibliotek

Tisdag 8 maj

Moderator: Gabriella Ahlström

9.00 Biblioteksdagarna startar

DE GEERHALLEN

Kommunalråd Eva Andersson, Norrköping hälsar välkommen.

9.15 Keynote Speaker – Kunskap och lärande DE GEERHALLEN

Knowledge and learning: has the internet really changed

everything?

Toby Bainton, Senior Policy Adviser på Information Sans Frontières

i Bryssel, tidigare överbibliotekarie vid University of Reading och

generalsekreterare i SCONUL.

10.00 Kaffe

10.30 Välj mellan fem parallella seminarier

5A

5B

5C

After Speech-seminarium

Toby Bainton svarar på frågor och möjlighet till diskussion.

HEMERYCKSALEN

I love books

DE GEERHALLEN

Jonas Eriksson, barn- och ungdomsbibliotekarie,

Lindängenbiblioteket, Malmö, Cissi Magnusson, barn- och

ungdomsbibliotekarie, Bellevuegårdsbiblioteket, Malmö och

Jesper Pettersson, bibliotekarie, Limhamn-Bunkeflostrands

bibliotek, Malmö.

Dewey i praktiken

KONFERENSRUM 3+4

– utmaningar och lösningar!

Eva-Lisa Holm Granath, projektledare, och Christina Demel,

systembibliotekarie, Linköpings universitetsbibliotek.

Kvarsittning.

10 11


5D På vilken sida står biblioteket? KONFERENSRUM 6+7

Ingrid Atlestam, bibliotekarie, skribent, Randi Myhre,

lärare, projektledare, Immigrantinstitutet, Lisbeth Stenberg,

bibliotekarie, litteraturforskare.

Kvarsittning.

5E

Öppet forum:

KONFERENSRUM 1+2

Digitaliserat för vem?

Gun Larsson, Vitterhetsakademiens bibliotek vid

Riksantikvarieämbetet är projektledare för Digitala

Sveriges runinskrifter, Erik Siira, digitaliseringskoordinator

vid Göteborgs universitetsbibliotek och ordförande i

expertgruppen för digitalisering, KB. Moderator: Ellen Åberg,

Digitala tjänster, Göteborgs universitetsbibliotek.

Kvarsittning.

11.30 Lunch och tid för utställningsbesök

13.00 Keynote Speaker -

Fred, demokrati och yttrandefrihet

Jan Eliasson

13.45 Gångtid

14.00 Välj mellan fem parallella seminarier

6B

6C

DE GEERHALLEN

Forskningsbibliotekets

KONFERENSRUM 6+7

nya kläder

Thomas Neidenmark, fil. dr och forskarkoordinator,

Stockholms universitetsbibliotek.

Kvarsittning.

Mot ett nytt litterärt landskap

DE GEERHALLEN

– kartan ritas om

Lotta Aleman, utvecklingsledare, Regionbibliotek Stockholm,

Gunnar Südow, konsulent, Kultur i Väst, Maria Ehrenberg,

utvecklingsledare och Cinna Svensson, projektledare, Region

Halland.

6D Kakor och knark:

KONFERENSRUM 3+4

Annorlunda boksamtal

Lo Jenny Ek, bibliotekarie, Norrköpings stadsbibliotek och

Claes Andersson, behandlingsassistent, Öppenvården Gränden,

Norrköping.

Kvarsittning.

6E

6F

14.45 Kaffe

Öppet forum:

KONFERENSRUM 1+2

Ranking på gott och ont

David Lawrence, Ass. Professor, Linköpings universitet.

Kvarsittning.

Hundra röster från biblioteken

Eva Bergstedt, fristående utvärderare.

Kvarsittning.

15.15 Keynote Speaker -

Inspiration och utveckling

Learning through inspiration

Rosan Bosch, artist and CEO, Art and design studio Rosan Bosch

Ltd.

16.00 Gångtid

16.15 Välj mellan sju parallella seminarier

6A

7A

7B

After Speech-seminarium

TROZELLIRUMMET

Rosan Bosch svarar på frågor och möjlighet till diskussion.

Malmö: Från vision till

verklighet

Elsebeth Tank, stadsbibliotekarie i Malmö.

HEMERYCKSALEN

DE GEERHALLEN

DE GEERHALLEN

Heart to Change

– att driva förändringsarbete

Lotta Åstrand, chef kompetensplanering och kvalitet,

Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket och Elisabet

Ahlqvist, handläggare, Kungliga biblioteket.

HEMERYCKSALEN

12 13


7C

Open Access i Sverige

KONFERENSRUM 6

- ny roll för biblioteken

Ulf Kronman, samordnare för OpenAccess.se, Nationell

samverkan, Kungliga biblioteket och Aina Svensson,

bibliotekarie vid OpenAccess.se, Nationell samverkan,

Kungliga biblioteket och Uppsala universitetsbibliotek.

7D Angår flyktingbarnens

KONFERENSRUM 7

läsning den svenska biblioteksvärlden?

Monica Zak, författare, Lena Lundgren och Anna Hallberg,

bibliotekarier, Föreningen BiS (Bibliotek i Samhälle).

7E

7F

17.00 Gångtid

Öppet forum:

KONFERENSRUM 1+2

Användarstyrt förvärv

Ola Tengstam, bibliotekarie, Malmö högskolas bibliotek och

Karin Perols, bibliotekarie, Södertörns högskolebibliotek.

Utveckling pågår:

KONFERENSRUM 3+4

Framtidens bibliotek i Linköping

Karin Semberg, kultur- och fritidschef, Linköping.

17.15 Visningar och studiebesök

19.30 Fest i Värmekyrkan

Festkväll med middag och

discodans i Värmekyrkan

Louis de Geer Konsert & Kongress

Tisdag 8 maj 19.30

Axiell bjuder på fördrink från 19.00

Välkommen!

14 15


Onsdag den 9 maj

Moderator: Gabriella Ahlström

8.30 Keynote Speaker - Kultur och upplevelser

Skapa innebär att göra motstånd

Stina Oscarson, chef för Radioteatern vid Sveriges Radio.

9.15 Gångtid

9.30 Välj mellan fem parallella seminarier

8A

8B

8C

DE GEERHALLEN

After Speech-seminarium

Stina Oscarson svarar på frågor och möjlighet till diskussion.

HEMERYCKSALEN

Vi väckte lusten till teknik!

DE GEERHALLEN

Gunilla Südow, bibliotekarie och projektledare, Härryda

kommun och Viktor Sarge, utvecklingsledare, Region Halland.

”Något gammalt, något nytt,

KONFERENSRUM 6+7

något lånat, något blått” - eller kan man lära gamla hundar

sitta?

Ninna Wiberg och Christina Svala, bibliotekarier vid Uppsala

universitetsbibliotek.

Kvarsittning.

8D Viktigt att inte bara se till

KONFERENSRUM 3+4

det medicinska, utan hela barnet

Karina Sjögren, bibliotekarie, Medicinska biblioteket,

Umeå universitet och Gunilla Brinck, bibliotekskonsulent,

Länsbiblioteket i Västerbotten.

Kvarsittning.

8E

10.15 Kaffe

Öppet forum:

KONFERENSRUM 1+2

Teknisk infrastruktur och

systemfloran

Daniel Forsman, avdelningschef, Chalmers bibliotek.

Kvarsittning.

10.45 Keynote Speaker

- Fristad och gemenskap

How to Build a Community-Led Library Service

John Pateman

11.30 Gångtid

11.45 Välj mellan fem parallella seminarier

9A

9B

9C

DE GEERHALLEN

After Speech-seminarium

John Pateman svarar på frågor och möjlighet till diskussion.

HEMERYCKSALEN

Låna dig rik! Förändringsarbete

DE GEERHALLEN

genom marknadskommunikation i tre län

Maria Lundqvist, utvecklingsledare, Länsbibliotek Sydost, och

Lisa Lundqvist, biblioteksutvecklare, Regionbibliotek Kalmar

län.

Malmö lärcentrums

KONFERENSRUM 3+4

Pedagogiska Manifest – Vårt sätt att stimulera lärande

i biblioteksmiljö

Lisa Berger, bibliotekarie, Catarina Cederholm, pedagog,

Fredrik Karlsson, pedagog och Stefan Wahlstedt, projektledare,

Malmö Lärcentrum.

9D Värdegrundsarbete för en

KONFERENSRUM 6+7

bättre webb - så arbetade vi!

Cattis Hummelstrand, enhetschef Media och Webb

och Camilla Alexandersson, IT-pedagog, Södertörns

högskolebibliotek.

16 17


9E

Vad är ett sjukhusbibliotek?

KONFERENSRUM 1+2

En ny utredning rörande

sjukhusbibliotekens utveckling

– en utredning som sätter fokus på dagens och morgondagens

sjukhusbibliotek

Helena Kettner Rudberg, bibliotekschef, Sjukhusbiblioteken

i Sörmland, Marie Källberg, chefsbibliotekarie, Karolinska

universitetssjukhusets bibliotek och Petra Wallgren Björk,

bibliotekschef, Danderyds sjukhus AB, Medicinska biblioteket.

12.30- Gemensam avslutning:

DE GEERHALLEN

13.00 Gabriella Ahlström samtalar med riksbibliotekarie

Gunilla Herdenberg

14.00 Studiebesök Norrköpings stadsbibliotek och Campus Norrköpings

bibliotek

Besök våra utställare!

18 19


BIBLIOTEKSDAGARNA 2012

Omvärld

Invärld

BILDER AV BIBLIOTEK

Biblioteksdagarna 2012 arrangeras av

Svensk Biblioteksförening

i samarbete med biblioteken i Norrköping

Program för Biblioteksdagarna 2012. Med reservation för eventuella ändringar. Form: Torkel Edenborg AB. Omslagsfoto: Peter Holgersson, Runpix. Tryck: Gefabgruppen AB.

More magazines by this user
Similar magazines