Erbjudande! - Smelink

smelinkweb.com

Erbjudande! - Smelink

”Med E-handel har

du öppet dygnet runt”

Kan du erbjuda bättre service än konkurrenten genom att sätta

upp en E-handel?

Med en E-handel öppnar du ditt företag för dina kunder så att

de dygnet runt själva kan beställa produkter, få information om

leveranser, lagerstatus, m.m. E-handel är ett begrepp och rätt

hanterat finns det stora vinster att göra.

Internet – en naturlig

kanal för information

och affärer.

”Elektronisk faktura

är snart ett krav”

Redan idag ställer allt fler stora företag krav på elektroniska

fakturor. Samma signaler kommer från kommuner och landsting.

Hur många ställer de kraven i morgon? Är du redo för det

och har du råd att inte kunna leverera detta?

Statliga myndigheter och organisationer planerar att gå över till

elektronisk fakturahantering. Samtidigt börjar det komma lösningar

som möjliggör för små och medelstora företag att både

skicka och ta emot elektroniska fakturor.

Det här är en utveckling som ställer krav men som också skapar

möjligheter till minskad administration och sänkta kostnader.

Det börjar med fakturor men på sikt kommer även beställningar

och order att kunna skickas elektroniskt.

Ta en ordentlig titt på dina kunder och fundera även på framtida

kunder och bestäm sedan om du ska satsa på elektronisk fakturering.

”Vad tycker dina

kunder om dig?”

Gör din egen kundundersökning direkt via Internet. Med hjälp

av en webbaserad kundundersökning kan du själv skapa en enkät

med de frågor du vill ha svar på.

Marknadsundersökningen genomförs sedan via en hemsida på

Internet där du kontinuerligt kan se hur svaren i undersökningen

fördelar sig.

Det här är ett enkelt sätt att hålla koll på att du levererar det

dina kunder förväntar sig av ditt företag.

Men det gäller att inte bygga luftslott som ingen orkar administrera.

Satsa på en E-handelslösning som är anpassad till dina

behov och som kan inlemmas i din befintliga datormiljö.

Med E-handel kan du bjuda in kunder och leverantörer långt in i

organisationen och kapa kostnader genom snabbare och mindre

arbetskrävande rutiner.

”Vill du ha bättre

ordning på kunderna?”

Bra kundrelationer är grunden för bra affärer. Bra ordning är

ofta grunden för en givande kundrelation. Om du i samtal med

kunden snabbt kan återkoppla till era tidigare samtal skapar du

grunden för nya affärer.

Här kan datorns minnesförmåga vara ett ovärderligt stöd. Alltifrån

enkel dokumentation till utvecklade program för kundrelationer,

så kallade CRM-verktyg (Customer Relation Management),

hjälper dig att hålla koll på din och kundens gemensamma

historia.

När alla medarbetare som behöver kan komma åt aktuell kundinformation

ökar möjligheterna att möta kundens behov och ge

bättre service. Samtidigt minskar du företagets sårbarhet.

CRM-verktyg är givetvis också ett utmärkt hjälpmedel när du

planerar, följer upp och utvärderar din marknadsföring.

Med rätt datorstöd kan du göra

din verksamhet effektivare

och få tid över till annat.

More magazines by this user
Similar magazines