ETA PU 7, 11 och 15kW (1.07 MB) - Biovärme Sverige AB

biovarmesverige.se

ETA PU 7, 11 och 15kW (1.07 MB) - Biovärme Sverige AB

PelletsUnit ETA PU

Biovärme Sverige

PelletsUnit

ETA PU 7, 11 och 15 kW

„Liten och smart“

Perfektion för perfektionism

www.eta.co.at


PelletsUnit ETA PU 7 till 15 kW

Teknik möter Design

Touchscreen display

Den 5,7 tums stora touch displayen ger dig full

kontroll av ditt värmesystem. Information och status

av ditt värmesystem ser du enkelt i displayen.

Här justeras alla temperaturer och drifttider.

ETA PU kan övervakas via iphone, android telefon

eller dator. Logga in på pannans display via internet

och du kan ändra inställningar från stugan, kontoret

eller utlandet.

Som tillval kan ETA PU

utrustas med GSM-övervakning.

Välj mellan 4 tilltalande fronter

- Kan enkelt bytas ut

ETA PU har som standard „silver grå“ frontpanel.

Som tillval finns.

„Mörk grå“, „Mörkt trä“. eller vaför inte den mer

heta och utmanande „Svart Läder“

Valet är ditt.

Perfektion aus Leidenschaft. 2


Komplett utrustad som standard

Som standard är ETA PU utrustad med:

Lambda styrning, automatisk tändning och släckning,

automatisk sotning och uraskning, integrerad

returtemperatur kontroll, lågenergi pump till en

värmekrets med utegivarkontroll, expansionskärl,

säkerhetsventil och växelventil för laddning av

ackumulatortank eller varmvattenberedare

ETA PU är komplett utrustad vilket leder till minskad

istallationstid och kostnader.

ETA PU är kompakt, endast:

(L 105 x B 58 x H 107 cm)

En ren lösning

Som standard är ETA PU utrustad med helautomatisk

sotning och uraskning.

Asklådan behöver endast tömmas från 3-4ggr/år

Dold bakom frontpanelen sitter asklådan som enkelt

dras ut vid tömmning av aska.

Perfektion aus Leidenschaft. 3


PelletsUnit ETA PU 7, 11 och 15kW

Liten och smart

Har ni inte plats med ett pannrum? Vi har lösningen.

ETA PU behöver inte ett pannrum!

Ett pannrum som inte står i den isolerade delen av

huset betyder värmeförlust. I lågenergihus strävar

man efter att placera pannan i huset för att spara

energi.

I stället för pannrum skapar man ett teknikrum i

bostaden eller så ställer man pannan i ett ekonomi

eller hobbyrum.

För att detta ska vara möjligt kan ETA PU köras utan

att använda rumsluften till förbränningen.

Det är således möjligt att placera pannan i ett hus

med kontrollerad bostadsventilation eftersom pannan

är utrustad med en tillufts anslutning som tar uteluft

till förbränningen.

Pelletsförrådet kan till exempel vara placeras i

källaren, på vinden eller en tillbyggnad.

Det är också möjligt att förvara pellets i en nergrävd

tank eller säcksilo.

ETA har många lösningar

Pellets transporteras genom två flexibla slangar till

pannans inbyggda silo helt automatiskt.

Pellets fylls på 1-3ggr / dag beroende på effektbehovet.

Kommando med fingertoppskänsla.

På touchscreenen smälter display och knappar

samman till en enhet. Bilder och texter tar emot Dina

kommandon genom en lätt beröring.

Perfektion aus Leidenschaft. 4


Alla fördelar i korthet

• Pump, shunt och växelventil för en värmekrets

och laddning av ackumulatortank eller

varmvattenberedare är integrerade i ETA

PU. Du kan även koppla till en extra pump

och shuntstyrning för ytterligare en värmekrets

(tillval).

• Det går också att koppla in golvvärme utan

extern golvärmestyrning. Golvvärmen

ansluts direkt till den interna värmekretsen

optimalt 80 m, maximalt 100 m rörlängd per

fördelarutgång.

• All armatur som behövs för säker drift är

redan integrerade i pannan. expansionskärl

(18 liter), säkerhetsventil, automatisk avluftare

och nivåvakt (lågtrycksvakt)

• Inget eget pannrum behövs eftersom pannan

är oberoende av rumsluften och passar

hus med kontrollerad ventilation.

• Självrengörande roster med bästa

effektivitet.

• Keramisk brännkammare som garanterar

optimal förbränning i både låg och full last.

• Lambdasond systemet ger högsta

verkningsgrad och lägsta utsläpp genom att

sekundär och primär luft anpassas kontinuerligt

under förbränningen beroende på

bränsleinmatningen och kvalitén på bränslet.

• Roterande cellsluss garanterar högsta säkerhet

mot bakbrand.

• Automatisk uraskning av konvektionsdel och

brännkammare.

Två askskruvar matar askan ut till asklådan

som töms ca 3-4ggr år.

• Ingen extern returkontroll behövs vilket sparar

installationskostnader och elförbrukning.

• Ingen termisk nödkylningsventil behövs.

Pannans vattenvolym är dimensionerad för

strömavbrott så pannan inte ska koka.

• Användarvänlig touch screen med bilder och

lättförståeliga tecken.

• Lätt att uppgraderat mjukvara med USB

anslutning.

• Mikroprocess-styrning med komplett

reglering av hela husets värmesystem.

Pelletspannans styrsystem kontrollerar:

Laddning av varmvattenberedare eller

ackumulatortank, sol-anläggning,

värmekretsar med utegivare och som tillval

innegivare.

ETA PU garanterar en säker och användarvänlig

drift genom att kontinuerligt göra

mätningar och rapporteringar av pelletspannans

status. Kontinuerligt mäts, rökgastemperatur,

framlednings & returtemperatur.

syrevärdet i rökgaserna, fläktens varvtal och

primär och sekundär spjällens position.

Perfektion aus Leidenschaft. 5


ETA Teknik

Teknik och design in i minsta detalj

A

Mellanförvaring av pellets

Inbyggd pelletssilo med 30 kg mellanlagring reducerar

transporttiden för pellets från förrådet till pannan.

Tidpunkt för påfyllning sker automatiskt eller efter

inställda tider. En nivåvakt startar och stannar

påfyllningen av pellets

1

A

8

B

Pelletsinmatning med cellsluss

Garanterar 100% säkerhet mot bakbrand.

Pellets matas med en doseringsskruv från

mellanförvaringen till den roterande cellslussen.

Genom rätt dosering mals ingen pellets ner till

spån. Det ger tyst och energisnål drift och förslitnings

skador undviks.

Säkerheten mot bakbrand bibehålls under hela

pannans livslängd.

2

B

3

4 6

1

Vakuum turbin (pelletspåfyllning)

6

Löstagbar asklåda

2

Doseringsskruv

7

Keramisk brännkammare

3

4

5

Stokerskruv

Expansionskärl

Askskruvar

8

9

Värmeväxlare med

inbyggd returkontroll

Värmeväxlare med

automatisk regöring

Perfektion aus Leidenschaft. 6


C

Lambdasond - Mäter syretvärdet för

bästa verkningsgrad.

C

Med hjälp av lambdasonden mäts syrevärde i rökgaserna.

Microprocess styrningen skickar kontinuerligt

signaler till rökgasfläkten, sekundär och primär

spjällen för att optimalt ge rätt mängd syre till förbränningen.

10

16

9

11

7

12

15

D

Patenterat keramiskt roster med

rengörningskamm

D

13 14

Rostret rengörs kontinuerligt.

En rengöringskam mellan rostrets plattor rengör

rostret från aska.

Rostret behöver ingen manuell skötsel vilket

resulterar i hög verkningsgrad och bästa bränsleutnyttjande

och minimalt med aska.

5

5

17

10

Varvtalstyrd rökgasfläkt

14

Tillopp värmekrets

11

Värmekrets shunt

15

Tillopp varmvattenberedare

12

13

Högeffektiv cirkulationspump

för värmesystemet

Växelventil för Värme/tappvarmvatten

16

17

Gemensam Returledning

Anslutning för tilluft

Perfektion aus Leidenschaft. 7


Förvara och transportera pellets

Pelletsförråd med matarskruv

Vi har optimalt kombinerat fördelarna hos två system

för vår standardlösning:

Driftsäker matning och total tömning.

Skruven i botten av förrådet transporterar

fram pellets till vakuumslangen. Pannans sugturbin

suger pellets genom slangen till pannans silo.

Upp till 20 meters avstånd och en nivåskillnad

upp till två våningar klarar den pannintegrerade

sugturbinen.

För en 15kW pelletspanna räcker det med

pelletstransport 1-2ggr / dag beroende på

effektbehov och du kan själv ställa in tidpunkter.

Ett befintligt rum - (till och med det rum där oljetanken

stod) – kan bli ett perfekt pelletslager.

Modulärt skruvsystem upp till 5 m skruvlängd.

Fördelar: enkel montering och hög flexibilitet.

Förråd med pneumatisk matning

För lagringsutrymmen där det är svårt att montera

en transportskruv erbjuder ETA ett praktiskt

matningssystem med upp till tre sugsonder.

Med en automatisk omkopplingsenhet, sätts sonderna

samman till ett system.

Sondernas förbinds till omkopplingsenheten med

flexibla slangar vilket leder till enkel placering.

Perfektion aus Leidenschaft. 8


Pellets silo

Lagring i pelletssilo

Fördelar: enkel montering och dammtät. Går till

och med att ställa upp utomhus om den skyddas

mot regn och UV-strålning.

Vår pelletssilo “ETAbox” kan höjdjusteras i steg på

100 mm (höjd: 1,8 – 2,5 m) och finns i 3 storlekar:

Bottenyta:

1,7 x 1,7 m

2,1 x 2,1 m

2,5 x 2,5 m

Lagring i jordtankar (utomhus)

Om det inte finns plats för lagringsutrymme inomhus

finns möjligheten med en underjordisk tank

utomhus. På marknaden finns underjordiska pelletstankar

med vakuumtransport som är kompatibla

med vårt sugsystem.

Perfektion aus Leidenschaft. 9


PelletsUnit ETA PU 7 till 15 kW

Framtiden i Ditt hem

Som du vet är pellets överlägsen både ekonomiskt och

ur miljösynpunk om man jämför med fossila bränslen

som olja, el och gas.

ETA PU fick delstaten Oberösterreichs innovationspris

EnergiGeni 2008. Priset delades ut av Jord- och

skogsbruks departementet i Österrike.

Den blå ängeln

Som första företag som tillverkar biobränslepannor fick

ETA PU 2009 världens äldsta miljöskyddsutmärkelse

för varor och tjänster. Den blå ängeln står för både

miljö och konsumentskydd.

Ausgezeichnet mit dem

Innovationspreis 2008

des Bundesministeriums für

Land- und Forstwirtschaft,

Umwelt und Wasserwirtschaft

und des Landes OÖ

Planeringsanvisningar

En energisparande installation av värmeanläggningen

fordrar också nytänkande när det gäller varmvatten.

Hitta en plats för varmvattenberedaren inne i bostaden

helst nära kök och bad. I köket vill man tappa upp varmt

vatten många gånger om dagen, om varmvattnet finns

nära diskbänken avstår man från varmvattencirkulation.

För att undvika att pannan arbetar i korta intervaller

ska man inte underdimensionera varmvattenberedaren

eller ackumulatortanken, för det leder till sämre

verkningsgrad och förbränning. Det bör minst vara en

volym på 300L. För att uppnå bästa komfort bör man

välja en ackumulatortank eller varmvattenberedare på

minst 400L - 500L


PelletsUnit ETA PU 7 till 15 kW

Tekninsk data ETA PU

Effektområde kW 2,3 – 7,7 2,3 – 11,2 4,4 – 14,9

Verkningsgrad (pelletspannan utanför bostaden) del/hel last * % 89,3 / 93,4 89,3 / 92,5 95,7 / 93,5

Strålningsförsluster (utanför bostad) del/hel last * % 8,2 / 3,6 8,2 / 4,0 1,7 / 1,9

Verkningsgrad (pelletspanna inne i huset) del/hel last * % 97,5 / 97,0 97,5 / 96,5 97,4 / 95,4

Rökgasförluster del/hel last * % 2,5 / 3,0 2,5 / 3,5 2,6 / 4,6

Mått B x T x H mm 1.048 x 583 x 1.067

Vikt kg 246

Vatten innehåll lt 27

Effekt pump ΔT=7°C 2,8 mWS 0,9 m³/h 1,9 mWS 1,3 m³/h 2,0

mWS 1,8 m³/h

Volym pelletssilo

30 kg (147 kWh)

Max längd mellan pelletspannan och förråd m 20

Asklåda (volym) lt 12

Rökgasflätk, del/hel last g/s 1,9 / 4,4 1,9 / 6,4 2,8 / 8,4

CO 2-halt i torra rökgaser, del/hel last % 10 / 14 10 / 14,5 12 / 14

Rökgastemperatur del/hel last * °C 75 / 100 75 / 110 70 / 120

Skorstensdrag

1 Pa vid del last / 3 Pa vid hel last över 15Pa krävs

dragbegränsare

Utsläpp koloxid (CO) del/hel last *

mg/MJ 88 / 8

88 / 6

19 / 4

mg/m³ 134 / 13 134 / 10 29 / 6

Stoft utsläpp del/hel last *

mg/MJ 6 / 6

6 / 8

11 / 9

mg/m³ 9 / 9

9 / 12

17 / 14

Oförbränt kolväte (CxHy) del/hel last *

mg/MJ

mg/m³


ETA PU Pelletspanna

7, 11 och 15 kW

ETA PC PelletsComfort

( 20, 25 och 32 kW)

ETA PE-K Pelletspanna 35 - 90 kW

35, 50, 70 och 90kW

PelletsUnit ETA PU 2011-02

ETA SH Vedpanna 20 - 60 kW

20, 30, 40, 50, och 60 kW

ETA TWIN Vedpanna 20 och 30 kW

med pelletspanna 15 och 25 kW

ETA HACK Flispanna 20 - 130 kW

(20, 25, 35, 50, 70, 90 och 130 kW)

ETA HACK Flispanna 200 kW

ETA Ackumulatortank SP och SPS

(825, 1.000, 1.100, 1.650 och 2.200

ETA Ackumulatortank SP och SPS

Varmvatten och solmodul

Biovärme Sverige

Biovärme Sverige AB

Björkforsv. 29

95272 Sangis

www.biovarmesverige.se

Säljare Nord

Simon 070 395 78 37

info@biorvarmesverige.se

simon@biovarmesverige.se

Biovärme Sverige AB

Björkforsv. 29

95272 Sangis

www.biovarmesverige.se

www.eta.co.at

Säljare Syd

Johan 070 395 71 95

johan@biovarmesverige.se

More magazines by this user
Similar magazines