Sjuhäradsbygden i Europa.pdf

hb.se

Sjuhäradsbygden i Europa.pdf

Upptäckter och uppfinningar

Utmärkande för européerna var

förmågan att förbättra gammal

teknik och åstadkomma nya uppfinningar.

Ta vattenhjulet som exempel.

Det var välbekant redan under

antiken men utvecklades under

medeltiden på så sätt att flera hjul

kopplades ihop genom axlar och sinnrika

kuggväxlar. Kraftutbytet blev

effektivare och detta användes till att

kombinera och samtidigt utnyttja

olika bearbetningstekniker. Europa

utvecklades till en kraftbaserad kultur

utan internationell motsvarighet.

Säkert fanns redan i antiken

vetskapen att en glaslins framför

ögonen kunde förstora föremål och

text. Men det var i Europa som

linsen sattes i två ramar som placeras

på näsan och blev ett par glasögon.

Denna geniala uppfinning ledde till

att en hanverkare kunde räkna med

att arbeta i kanske ytterligare tjugo år

sedan hans syn börjat bli sämre vid

drygt fyllda fyrtio. På så sätt utnyttjades

den erfarenhet som han fått i

unga år. Det gällde särskilt för sådana

som var instrument- och verktygsmakare

eller finvävare. För att nu

inte tala om handelsmän som skrev

och räknade. Glasögonen stimulerade

och underlättade dessutom

arbetet för att uppfinna finmekaniska

instrument.

Ett resultat av finmekanikerns

arbete var det mekaniska uret. Under

medeltiden introducerades detta i

Europa. Uret fick snabbt en nyckelroll

i ett dynamiskt samhälle tack

Sjuhäradsbygden i Europa

More magazines by this user
Similar magazines