2008/09 FÖRETAGSRAPPORT mEd HÅLLBARHET - Volvo

volvocars.com

2008/09 FÖRETAGSRAPPORT mEd HÅLLBARHET - Volvo

Volvo Personvagnar AB

2008/09 FÖRETAGSRAPPORT MED HÅLLBARHET


INNEHÅLL

Detta är Volvo Personvagnar 1

Viktiga händelser 2

Vd-ord 3

Företagsfilosofi 4

Hållbart företagande

– överblick och inriktning 6

Omvärld 8

Intressenter 10

Case 1 – säkerhetsfokus 11

Mål, resultat och aktiviteter

för valda fokusområden 12

Case 2 – miljöfokus 18

Verksamhet 19

Produkter 20

Case 3 – lönsamhetsfokus 21

Medarbetare 22

Case 4 – medarbetarfokus 24

Leverantörer 25

Företagsfakta 26

Hållbarhetsfakta 30

Redovisningsprinciper 33

Historiska milstolpar 34

Kalendarium 2009/2010 35

Ledningsgrupp 36

Kontaktuppgifter

Volvo Personvagnar AB – FÖRETAGSrapport 2008/09


detta är volvo personvagnar

volvo

personvagnars

värld

Komponenttillverkning

Skövde

Floby

Olofström

Designcenter

Göteborg

Barcelona, Spanien

Camarillo, Kalifornien

Huvudkontor, produktutveckling,

marknadsföring, administration

Göteborg

Representerade i cirka 100

länder i världen

2 400 lokala återförsäljare

Bilproduktion

Göteborg

Gent, Belgien

Uddevalla (Pininfarina Sverige)

Chongqing (Changan Ford), Kina

Sammansättningsfabriker

Kuala Lumpur, Malaysia

Bangkok, Thailand

Anställda (31 dec 2008)

22 732

Bilproduktion 2008 % 2007 %

Göteborg, Sverige 165 129 45,1 193 370 41,9

Uddevalla, Sverige 12 800 3,5 20 306 4,4

Gent, Belgien 181 425 49,6 240 192 52,1

Chongqing, Kina 5 811 1,6 6 313 1,4

Sammansättningsfabriker

Malaysia 474 0,1 486 0,1

Thailand 610 0,1 441 0,1

Total: 366 249 461 108

1

Volvo Personvagnar AB – FÖRETAGSrapport 2008/09


viktiga händelser

Lansering av City

Safety och DRIVe-bilar

På bilsalongen i Genève i mars 2008

lanseras XC60 – en helt ny Volvobil i ett nytt

segment för Volvo Personvagnar. XC60 är

Volvos första crossover och lanseras i det

snabbast växande segmentet inom bilindustrin.

Med denna modell lanseras även City

Safety – ett säkerhetssystem i världsklass.

City Safety hjälper föraren att undvika kollisioner

i låga hastigheter och är standard i

alla XC60 bilar.

I juni och oktober 2008 annonseras det

största varslet i företagets historia. Sammanlagt

6 000 personer ska lämna företaget.

Nedskärningarna följer en allt mer för sämrad

konjunktur i världen som medför en svag

marknadsutveckling. Hela bilindustrin drabbas

hårt av vikande efterfrågan och därmed

försämrad lönsamhet och Volvo Personvagnar

agerar kraftfullt.

1 oktober tillträder den nya vd:n Stephen

Odell. Han kommer närmast från Ford Europa

och har arbetat inom Ford sedan 1980.

I oktober 2008 vid bilsalongen i Frankfurt

presenteras en produktoffensiv på miljö.

Första generationens miljöanpassade DRIVemodeller

är här och Volvo är bäst i klassen. I

mars 2009 visar Volvo Personvagnar andra

generationens DRIVe produkter och utökar

dessutom utbudet till att även omfatta stora

bilar. Samtliga är bäst i sitt marknadssegment.

I Volvo C30, S40 och V50 finns Volvo

Personvagnars första steg mot utveckling av

hybrider. Ett så kallat Start/Stop system möjliggör

att motorn stängs av när bilen står still

vid exempelvis ett rödljus eller i en kö.

En försmak av nästa bilgeneration visas i

januari 2009 vid Detroits bilmässa – Volvo

S60 Concept. Den ger en tydlig indikation på

hur nya Volvo S60 kommer att se ut som lanseras

under 2010. Med S60 Concept presenteras

även en banbrytande säkerhets nyhet.

Den har bland annat en funktion som kan

upptäcka en fotgängare som kliver ut framför

bilen – och som aktiverar bilens fulla bromskraft

om föraren inte reagerar på faran.

2

Volvo Personvagnar AB – FÖRETAGSrapport 2008/09


VD-ord

Goda möjligheter för

hållbar lönsamhet

2008 blev ett tufft år för Volvo Personvagnar,

liksom för branschen som helhet. En global

ekonomisk kris pressade ned volymerna kraftigt,

och biltillverkarna tvingades fatta svåra

beslut för att anpassa sina produktions- och

kostnadsnivåer till ständigt förändrande marknadsförhållanden.

Vår försäljning minskade till

totalt 374 297 sålda bilar, eller med 18,3 procent

jämfört med rekordåret 2007. Ett omfattande

omstruktureringsprogram presenterades

i oktober och vi tvingades minska vår personal

med närmare 6 000 personer. När vi nu går in i

2009 står vi fortfarande inför en svår marknadssituation

med sjunkande försäljning, hårdnande

konkurrens och ogynnsamma växelkursrörelser.

Och trots en pressad finansiell

situation är behovet av ytterligare investeringar

inom forskning och utveckling för att möta klimatförändringens

utmaningar större än någonsin

tidigare.

Volvo Personvagnar fortsätter sin offensiva

utveckling av nya produkter och tekniska lösningar

för att uppfylla kundernas krav på bränsleekonomi

och låga utsläppsnivåer. Under

2008 introducerades första generationens

bilar i DRIVe sortimentet, Volvo Personvagnars

samlingsbeteckning för investeringar i bilar

med låga utsläppsnivåer. I dag erbjuds inte

mindre än sju produkter som samtliga är

ledande vad gäller bränsleekonomi och låga

koldioxidutsläpp inom sina respektive segment.

Och med fem modeller som kan köras på bioetanol

är vårt Flexifuel erbjudande fortfarande

ett av de bredaste på marknaden. Vi kommer

att fortsätta investera i snabb takt i miljöanpassad

teknik som uppfyller kravet på hållbar

mobilitet under kommande år.

För Volvo Personvagnar handlar mobilitet

inte bara om utsläppsnivåer och bränsleekonomi.

För oss är det självklart att säkerhetstänkandet

måste integreras fullt ut i ansträngningarna

att förbättra miljöprestanda om vi ska

kunna uppfylla samhällets behov av fri rörlighet

utan att göra avkall på långsiktiga mänskliga

eller ekologiska värden. Vi är ledande inom

säkerhet, och vår senaste modell – helt nya

XC60 crossover – är Volvos säkraste bil hittills.

City Safety tekniken som kan hjälpa till att undvika

kollisioner i låg hastighet, och som är standardutrustning

på XC60, har vunnit ett flertal

globala utmärkelser under året och imponerat

på kunder över hela världen.

S60 Concept som presenterades vid motormässan

i Detroit i januari 2009 visar hur nästa

generation produkter från Volvo kommer att se

ut. Samtidigt som vi håller fast vid tanken på

hållbar mobilitet med säkerhetsteknik i världsklass

och fantastiska miljöprestanda, så lyfter

den bilen oss också till nästa nivå vad gäller

vacker skandinavisk design. Jag har mycket

stora förväntningar på produktionsbilen som

introduceras under 2010.

Företagssrapporten innehåller i år också vår

hållbarhetsredovisning. Jag tror det är viktigare

än någonsin att arbeta proaktivt med hållbarhetsfrågor

och att uppvisa konkreta resultat.

Frågorna blir dessutom allt viktigare för slutkunderna

och kan därmed också erbjuda viktiga

konkurrensfördelar för vårt företag. För oss

är hållbarhet en integrerad del av verksamheten

och kan inte betraktas som ett isolerat fokusområde.

Vår hållbarhetsstrategi har delats upp i

tre avsnitt i rapporten: Säkerhet, Miljö och Lönsamhet.

Säkerhet och Miljö är hörnstenar i vår

verksamhet och två av företagets grundvärden.

Men för att kunna säkra en framgångsrik verksamhet

måste våra grundvärden och innovationer

också knytas till kundernas behov och önskemål

på marknaden. Det är så vi ska leverera

hållbar lönsamhet under de kommande åren.

Det står helt klart att vi aldrig kommer att

kunna leverera våra hållbarhetssatsningar på

egen hand. I rapporten fokuserar vi på betydelsen

av partnerskap och samarbete med andra

intressenter för att skapa nya lösningar. Låt mig

också passa på att betona att vi fortsätter stödja

de tio principerna i FN:s Global Compact.

Jag hoppas ni tycker om att läsa om vårt

arbete för en hållbar framtid, och jag välkomnar

alla eventuella kommentarer eller förslag från er.

Stephen Odell

vd

”Jag tror det är viktigare

än någonsin

att arbeta proaktivt

med hållbarhetsfrågor

och att

uppvisa konkreta

resultat.”

Stephen Odell, vd Volvo Personvagnar

3

Volvo Personvagnar AB – FÖRETAGSrapport 2008/09


företagsfilosofi

en hållbar

företagsfilosofi

Volvo Personvagnars företagsfilosofi präglas

av övertygelse, värderingar och fokusering på

en rad områden. Företagsfilosofin har en tydlig

affärsinriktning med starkt fokus på medarbetarnas

insatser. Målet är att sälja bilar med god

lönsamhet i premiumsegmentet. De värderingar

som skiljer Volvo Personvagnar från konkurrenterna

är företagets absolut viktigaste

affärstillgångar. De innefattar ett produkterbjudande

som präglas av säkerhet i världsklass

och miljöomsorg. Detta är värderingar som har

växt fram i samklang med svensk kultur och

svenska livsvärderingar i stort.

Varumärket

En viktig del i företagsfilosofin är företagets

varumärkespyramid som beskriver Volvo Personvagnars

viktigaste värderingar och hur de

kopplas till affärsmålen.

Som bas finns grundkraven som alla bilar

måste uppfylla till kunder i premiumsegmentet:

premium kvalitet, kundupplevelse och körglädje.

I mellandelen av pyramiden finns de

områden där ambitionen är att Volvo Personvagnar

skiljer sig från andra biltillverkare: modern

skandinavisk design och miljöomsorg. I toppen

av pyramiden ligger säkerhet – det området där

Volvo Personvagnar ska vara och upplevas som

ledande. Det är kombinationen av samtliga

nivåer som är Volvo Personvagnars styrka.

Arbetskultur

Även arbetskulturen på Volvo Personvagnar

illustreras av en pyramid. Grunden till framgång

ligger i högklassigt utförande för högsta kvalitet,

engagemang och ansvar. I mellandelen av

pyramiden återfinns de värderingar där Volvo

Personvagnar och dess medarbetare ska

utmärka sig i jämförelse med andra företag; här

finns tillit, möjlighet till utveckling och goda

relationer. I toppen av pyramiden finns styrkan i

”vi”; det som gör företaget unikt. Styrkan i ”vi” är

resultatet av ett samarbete grundat på integritet,

mod och ett mångsidigt tänkande. Engagerade

medarbetare är nyckeln till framgång och

företaget ser mångfald som ett sätt att nå

konkurrensfördelar. Genom att kontinuerligt

ut veckla arbetskulturen i enlighet med arbetskulturpyramiden

så ökar förmågan att uppnå

affärsmålen.

Tillsammans illustrerar de två pyramiderna

hur hållbarhetsperspektivet är integrerat i Volvo

Personvagnars verksamhet. Den vägledande

tanken är ”Omsorg om människan”. Omsorgen

gäller alla – medarbetare, leverantörer, kunder,

medtrafikanter och miljön. Volvo Personvagnars

löfte är: ”vi skapar bilar för ett bättre liv”.

Det betyder att arbetet på ett hållbart företag

som Volvo Personvagnar främjar en ökad livskvalitet.

Volvo Personvagnars varumärkespyramid

Volvo Personvagnars arbetskulturpyramid

Här

leder vi

Här leder vi

Här skiljer vi

oss från andra

Här utmärker

vi oss

Grundkrav

Grundkrav

4

Volvo Personvagnar AB – FÖRETAGSrapport 2008/09


företagsfilosofi

5

Volvo Personvagnar AB – FÖRETAGSrapport 2008/09


hållbart företagande – överblick och inriktning

VOLVO PERSONVAGNARS

FÖRHÅLLNINGSSÄTT TILL

HÅLLBARHET

”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredställer dagens behov utan att

äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.”

Brundtland (Our Common Future, 1987)

En hållbar utveckling omfattar tre delar:

• Ekonomi

• Miljö

• Socialt ansvar

som för Volvo Personvagnar innebär följande prioriteringar:

SÄKERHET är Volvo Personvagnars ledord. Målsättningen är att skapa bilar som inte

ska krocka.

MILJÖOMSORG bygger på ett helhetsperspektiv där bilens hela livscykel ska miljöanpassas.

På lång sikt har Volvo Personvagnar som mål att skapa bilar som är fria från

skadliga emissioner.

LÖNSAMHET för Volvo Personvagnar innebär en långsiktigt god affär för företaget,

kunden och samhället i stort.

Antal bilar med full pott i säkerhetstest

%

100

80

60

40

20

0

2005 2006 2007 2008

2008 fick Volvo Personvagnar högsta betyg i 44 av 63

genomförda tester, eller 70 procent.

Säkerhet

I dag dör 1,2 miljoner människor i trafikolyckor årligen. Volvo Personvagnars vision är

att år 2020 ska ingen längre skadas allvarligt eller dödas i eller av en Volvobil. Volvo

Personvagnar har en lång tradition av att sätta säkerheten i centrum. Säkerhetsarbetet

grundas på beteendevetenskaplig forskning och kunskap från verkliga trafiksituationer,

vilket har banat iväg för nya och framgångsrika innovationer. Vägen mot

Volvos vision 2020 består av två delar: egen utveckling av säkerhetsarbetet och

partnerskap med andra nyckelaktörer i samhället.

6

Volvo Personvagnar AB – FÖRETAGSrapport 2008/09


hållbart företagande – överblick och inriktning

Miljöomsorg

Under det senaste året har Volvo Personvagnar tagit ett mycket stort steg mot en

hållbar framtid med nya kilmatanpassade bilar. Nya produkter och tekniker har lanserats

under 2008 och 2009 och en ny Volvo kan nu fås med så låga koldioxidutsläpp

som 104 gram per kilometer. Nästa steg är att fortsätta minska koldioxidutsläppen,

till exempel genom elektrifiering av drivlinan, och att säkra låg förbrukning

oavsett bränsle. Siktet är inställt på en framtid utan skadliga emissioner där elektrifiering

är en central teknik och inom några år kommer den första hybriden från Volvo

Personvagnar.

CO 2

-utsläpp i genomsnitt för EU-flottan

g/km

200

190

180

170

160

0

2005

2006

2007

2008

Volvo Personvagnars genomsnittliga utsläppsnivå i

Europa sjönk från 190 till 182 g CO2/km. Med DRIVe

och el- hybridteknik beräknar vi nå kraftiga sänkningar

de kommande åren.

Omsättning

USD, miljarder

20,0

16,0

12,0

8,0

4,0

0

2005 2006 2007 2008

Omsättningen för Volvo Personvagnar föll till 14 679 miljoner

USD, en minskning med 18% jämfört med föregående år.

Lönsamhet

Volvo Personvagnars mål är att säja bilar med lönsamhet i premiumsegmentet.

Nyckeln till framgång för Volvo Personvagnar är att lyssna på kunderna och att vara

drivande och flexibla i en föränderlig värld. Genom samverkan med andra aktörer i

samhället skapas rätt förutsättningar för att bygga bilar som motsvarar kundernas

krav inom säkerhet, miljö och komfort. Hållbar lönsamhet uppnås genom att företagets

och samhällets värderingar översätts till egenskaper kunden vill ha och är villig

att betala för.

7

Volvo Personvagnar AB – FÖRETAGSrapport 2008/09


omvärld

Omvärlden

i förändring

2008 kan sammanfattas som ett omvälvande

år med stora utmaningar för hela bilindustrin.

Konjunkturnedgången fick ett snabbt förlopp

till följd av finanskrisen. Det började med en

bolånekris i USA, som försatte bank- och kreditväsendet

i en svår ekonomisk situation. Krisen

spreds snabbt till flera länder och har visat

på nytt att vi lever i en globalt sammanflätad

ekonomi. Flera regeringar har skjutit till statligt

ekonomiskt stöd och presenterat åtgärdspaket

för att säkra det finansiella systemet och skapa

ekonomisk stabilitet.

Klimatförändring sätter press

Under 2008 har klimatfrågan fått fortsatt stort

fokus och står högt på agendan. Utsläppen av

växthusgaser fortsätter att öka i oroande takt.

Kina och Indien står nu för mer än hälften av

världens samlade koldioxidutsläpp*. Med en ny

president i USA ställs nu stort hopp att driva en

aktiv klimatpolitik som bidrar till att skapa en ny

era i det globala klimatsamarbetet.

Flera forskningsrön har lagts fram som

tyder på att klimatförändringarna går ännu

snabbare än vad man tidigare trott. Flera rapporter

under 2008 visar att issmältningen

accelererar. Avsmältningen från Grönland och

Antarktis ökar för varje dag som går. Följden

blir att havsnivån kommer att höjas mer än vad

som tidigare befarats. Forskare har funnit bevis

på att de arktiska områdena värms snabbare

än resten av jorden**. Det finns därför en stor

oro att klimatförändringen leder till isfria somrar

i Arktis. FN:s klimatpanel, IPCC, som regelbundet

utvärderar och redovisar vetenskapliga

läget om klimatförändringar gör bedömningen

att det med stor sannolikhet är mänskliga

utsläpp av växthusgaser som ligger bakom

huvuddelen av temperaturökningen.

Det har pågått flera förhandlingar som förbereder

det klimatavtal som världens ledare

ska enas om under klimatkonferensen i Köpenhamn

i december 2009. Kyotoavtalet kommer

förhoppningsvis att ersättas med ett nytt globalt

klimatavtal. EU:s mål inför klimatkonferensen

är att i-länderna ska minska sina utsläpp

med 30 procent till år 2020. EU-kommissionen

föreslår att utvecklingsländerna, utom de allra

fattigaste, ska förbinda sig att inte öka sina kollektiva

utsläpp med mer än 15–30 procent. Det

långsiktiga målet är att den globala uppvärmningen

ska begränsas till två grader celcius

över förindustriella nivåer.

Fordonsindustrin hårt drabbad

Fordonsindustrin hör till de branscher som har

drabbats mycket hårt av den ekonomiska krisen.

En vikande efterfrågan på bilar har ställt

biltillverkarna inför stora svårigheter med

osålda bilar, försämrad lönsamhet, och som

följd, varsel och uppsägningar av anställda.

Stödinsatser och utmaningar

I flera länder har regeringar engagerat sig

genom stödinsatser till personbilsindustrin.

Stöd ges både i form av kortsiktiga åtgärdspaket

och bidrag för en långsiktig omstrukturering

mot en hållbar utveckling.

Biltillverkningen är ryggraden i flera länders

tillverkningsindustri. Det är en utmaning för fordonssektorn

att säkra långsiktig lönsamhet

och samtidigt genomföra investeringar för att

utveckla och kommersialisera miljöriktiga alternativ.

En ytterligare utmaning för sektorn är att

anpassa produktionen till rätt kapacitet för att

möta den lägre konsumtion som nu råder.

* Källa: Naturvårdsverkets årskrönika 2008/Global Carbon Project

** Källa: National Snow and Ice Data Center

8

Volvo Personvagnar AB – FÖRETAGSrapport 2008/09


omvärld

EU sätter tydliga mål för bilindustrin

EU:s 27 medlemsländer enades i december

2008 om ett energi- och klimatpaket för att

begränsa koldioxidutsläppen.

År 2012 skall 65 procent av billtillverkarnas

nya fordonspark möta EU:s krav på genomsnittliga

utsläpp av maximalt 130 gram koldioxid

per kilometer. Kraven skärps stegvis fram

till 2015 då samtliga nya bilar ska uppfylla kraven.

Ytterligare 10 grams minskning ska nås

genom tekniska tilläggskrav och användning av

biobränslen. Straffavgifter införs stegvis från

2012 för de biltillverkare som inte når målen

och där bilar överskrider den tillåtna gränsen.

Det långsiktiga målet är ett genomsnitt på 95

gram koldioxid per kilometer år 2020.

Genomslag för miljöanpassade bilar

Bilköpare har visat ett stort intresse för bilar

som är bränsleeffektiva under 2008. Miljöanpassade

bilars andel av den totala bilförsäljningen

har ökat även om andelen varierar på

olika marknader. En generell trend är dock att

koldioxidutsläppen från nya personbilar fortsätter

att minska.

Den ekonomiska krisen har fått konsekvenser

för nybilsförsäljningen som har minskat drastiskt.

I USA sjönk industrivolymen från 16,5

miljoner bilar under 2007, till 13,5 miljoner bilar

under 2008 – en nedgång med 18 procent. I

Europa var motsvarande minskning 27 procent,

från 18,1 miljoner bilar till 16,6 miljoner bilar.

Bränslepriser påverkar val av bil

Bensinpriset inverkar på försäljningen av bilar

med alternativa bränslen och intresset att välja

biobränslen. Priset på bensin skiftar och har på

flera marknader sjunkit under slutet av 2008,

vilket har haft inverkan på försäljningen av

miljö bilar.

För att säkra en fortsatt långsiktig efterfrågan

på miljö- och klimatanpassade alternativ är

det viktigt att klimatsmarta lösningar blir de

mest lönsamma för konsumenten. Incitament i

form av miljöpremier och koldioxidskatter blir i

framtiden viktiga politiska styrmedel för att

begränsa klimatförändringen.

Samhällsutmaningar

Den finansiella krisen har även påverkat stabiliteten

av valutakurser, med kraftiga svängningar

som följd. Volvo Personvagnar påverkas

i hög grad som en relativt liten biltillverkare

med produktion främst i Sverige och Belgien

och en betydande del av försäljningen på den

amerikanska marknaden.

Vid sidan av växthuseffekten och strävan

att minska koldioxidutsläppen från fordon finns

fler andra samhällsutmaningar för bilindustrin

som kräver lösningar med flera involverade

aktörer. Att säkra en tillgång till bränslen som

kunderna har råd att köpa när fossila bränslen

ska fasas ut är en stor utmaning. Lösningar

krävs även för att förbättra luftkvaliteten främst

i städer genom att minska hälsovådliga emissioner

samt bidra till att lösa problemet med

trafikträngsel som ökad bilism medför. Områdena

är nära sammankopplade och kräver

gränsöverskridande lösningar på både global

och lokal nivå.

Oljeprisutveckling

USD/fat

140

130

120

110

100

90

80

70

60

50

40

jan

07

apr

jul

WTI Crude Oil, Spot

okt

jan apr jul okt jan

08 09

Brent, ICE, Average

Källa: Reuters EcoWin

Valutakursutveckling

EURO/USD

1,60

1,55

1,50

1,45

1,40

1,35

1,30

1,25

1,20

1,15

1,10

jan apr

07

jul

okt

jan apr jul okt jan

08 09

Källa: Reuters EcoWin

Industrivolymer

(SAAR – Seasonally Adjusted Annual Rate)

Antal, milj

20,0

16,0

12,0

8,0

4,0

0

2005 2006 2007 Q1

08

Q2

08

Q3

08

USA (inkl. medeltunga och tunga fordon)

Europa (de 19 europeiska marknader vi följer,

inkl. medeltunga och tunga fordon)

Q4

08

9

Volvo Personvagnar AB – FÖRETAGSrapport 2008/09


intressenter

Intressentdialog

driver utvecklingen

En kontinuerlig dialog med intressenter är central

för att värna Volvo Personvagnars fortsatta

framgång. Samtliga har sina krav och förväntningar.

Volvo Personvagnar har arbetat strukturerat

och medvetet med hjälp av omvärldsbevakning

och intressentanalys för att i möjligaste

mån beakta och balansera dessa åsikter. Varje

intressentgrupp ska känna sig hörd och väl

bemött. Ett urval av intressenterna har medverkat

för att identifiera de områden och aspekter

som de anser vara mest prioriterade vad gäller

hållbarhet i verksamheten.

Förutom anställda, kunder, ägare och leverantörer

har Volvo Personvagnar välutvecklade

relationer med bland annat fackföreningar, universitet

och forskning, media, ideella organisationer

samt myndigheter och övriga delar av

den offentliga sfären.

Ägare

Volvo Personvagnar rapporterar kontinuerligt

till huvudägaren Ford Motor Company och

utvecklar genom en kontinuerlig dialog ambitioner

och inriktning inom strategiska områden,

som till exempel hållbarhetsområdet.

Medarbetare

Volvo Personvagnar arbetar för en kultur där

medarbetarna är delaktiga. Företaget genomför

en årlig process kring kompetensutveckling

med målsättning, utvecklingsdialog och måluppfyllnad.

Kontinuerliga medarbetarundersökningar

och medarbetarsamtal är viktiga verktyg

för att lyssna och skapar en öppen kultur som

ger förutsättningar för kontinuerlig utveckling.

Ideella organisationer

En kontinuerlig dialog med ideella organisationer

tillför fler perspektiv och är en viktig källa

för att identifiera aktuella samhällsfrågor. Volvo

Personvagnar anser att ett samarbete med

aktörer som representerar olika intressen

främjar en gemensam förståelse för samhällets

utmaningar.

Leverantörer

Leverantörerna är en central del av verksamheten.

De bidrar till Volvo Personvagnars förmåga

att leverera till kunderna och att nå uppsatta

mål. Volvo Personvagnar arbetar aktivt med

leverantörerna genom bland annat utbildningar

och uppföljning. Som en ansvarstagande aktör

stödjer Volvo Personvagnar leverantörerna för

att införa en hög standard inom till exempel

arbetsvillkor och miljöomsorg.

Forskning och universitet

Volvo Personvagnars framgång är starkt beroende

av banbrytande teknik- och konceptutveckling.

Det gäller särskilt inom säkerhetsoch

miljöområdet. Volvo Personvagnar bedriver

omfattande forskning inom såväl klimatområdet

som andra miljömässiga och sociala och

frågor. Volvo Personvagnar deltar i flera forsknings-

och kunskapsprojekt och månar om att

rikta resurser till de lösningar som ger bäst

effekt för samhället, miljön och ekonomin.

Långsiktigt hållbara lösningar bygger på ett

aktivt samarbete mellan näringsliv och forskning.

Myndigheter

Volvo Personvagnar för en kontinuerlig dialog

med myndigheter i frågor som på olika sätt

påverkar verksamheten, till exempel miljö och

säkerhet. Volvo Personvagnar har exempelvis

inlett ett långsiktigt samarbete med Vägverket

för att gemensamt skapa förutsättningar för

bättre trafiksäkerhet i framtiden.

Kunder

Volvo Personvagnar har som huvuduppgift att

aktivt lyssna på kunderna och att uppfylla

deras önskemål och förväntningar. Det sker

kontinuerligt genom olika kontaktytor med

kunderna och genom olika undersökningar om

kundtillfredställelse, attityder, preferenser och

andra önskemål. Det handlar om att identifiera

önskemål hos såväl befintliga som potentiella

kunder.

10

Volvo Personvagnar AB – FÖRETAGSrapport 2008/09


Vestibulum commodo felis

City Safety

– säkerhet i

världsklass

Volvos City Safety är en av 2008 års säkerhetsnyheter som har fått

mycket stor uppmärksamhet. Systemet introducerades samtidigt med

nya Volvo XC60 och är standard i bilen. Tekniken är egenutvecklad av

Volvo Personvagnar och kan mildra eller helt förhindra krockar i låga

hastigheter. City Safety är en funktion som hjälper föraren att bromsa om

denna är på väg att köra in i framförvarande bil. I både tät stadstrafik och

kökörning är påkörning bakifrån en mycket vanligt förekommande olycka.

Cirka 75 procent av alla kollisioner inträffar i hastigheter under 30 kilometer

i timmen. Och undersökningar visar att föraren i 50 procent av fallen

inte har bromsat alls före kollisionen. Med City Safety bromsar bilen

automatiskt om föraren inte reagerar i tid när framförvarande bil saktar in

eller stannar. Är den relativa hastigheten mellan de båda fordonen under

15 kilometer per timme undviks kollisionen helt. Om hastigheten ligger

i intervallet 15 - 30 kilometer per timme sänks kollisionshastigheten för

att minimera effekterna av olyckan.

– City Safety är ett exempel på hur Volvo Personvagnar arbetar

utifrån verkliga trafiksituationer för att utveckla funktioner som förebygger

olyckor, säger Thomas Broberg, säkerhetsexpert på Volvo Personvagnar.

Nya Volvo XC60 är Volvo Personvagnars säkraste bil hittills. Förutom

City Safety har XC60 givetvis även Volvos övriga säkerhetstekniker till

exempel Driver Alert Control, Alcoguard, och WHIPS.

– City Safety har fått stor uppmärksamhet och positivt mottagande

både hos våra kunder, försäkringsbolag och media. Människor kan

känna igen sig i trafiksituationen med de risker som finns att köra in i

bilen framför, till exempel i rondeller och i kökörning, berättar Thomas

Broberg.

City Safetys stora potential att minska risken för såväl person- som

plåtskador har uppmärksammats av flera försäkringsbolag.

– I de flesta fall inväntar försäkringsbolagen statistik på olyckor innan

de bedömer premien. Ett femtontal försäkringsbolag i olika länder har redan

idag bedömt City Safety som mycket lovande. Vissa försäkringsbolag

ger XC60 ägaren premiesänkningar upp till 30 procent. Kostnaden

minskar för både bilägaren, samhället och försäkringsbolagen, fortsätter

Thomas Broberg.

City Safety har fått flera utmärkelser och belönats för sin teknik.

Forskningsinstitutet Thatcham i Storbritannien, som har testat tekniken

i ett och ett halvt år och demonstrerat den för försäkringsbolag, har

belönat City Safety med ”British Fleet World Honours Award 2008”. Vid

årets internationella säkerhetssymposium i New York gick det amerikanska

priset ”Traffic Safety Achievement Award” till City Safety.

I Tyskland har City Safety fått den prestigefyllda utmärkelsen ” Paul

Pietsch Award 2009”, av den ansedda tidningen ”Auto Motor und

Sport”, för sitt innovativa säkerhetssystem som framhålls som ett genombrott

för att minska olyckor i stadstrafik. Prissumman kommer Volvo

Personvagnar att använda till att upplysa och främja säkerhet bland barn

i samarbete med arbetsgruppen Sicherheit in Strassenverkehr (Säkerhet

i trafik).

WHIPS – system mot nackskador

Säkerhet har alltid varit en av hörnstenarna i Volvo Personvagnars

filosofi. Och det är samverkan mellan olika system som ger en bil med

säkerhet i världsklass. Det är nu tio år sedan som Volvo introducerade

WHIPS, ett system som skyddar nacken vid påkörning bakifrån och på

så sätt undviker whiplash eller pisksnärtsskador. Precis som City Safety

tar systemet sig an problematiken med kollisioner i låg hastighet, ofta

i stadskörning. Pisksnärtskador är vanliga och leder ofta till sjukskrivningar

under en längre tid. WHIPS halverar risken för långvariga besvär

och är standard i framstolarna på Volvos samtliga bilmodeller.

För oberoende tester av whiplashskydd se EuroNCAP,

www.euroncap.com

FAKTA

Thatcham är ett oberoende forskningsinstitut som representerar

försäkringsbolag i Storbritannien och som samverkar med

biltillverkare med målet att förbättra hälsa och säkerhet.

Läs mer på www.thatcham.org

11

Volvo Personvagnar AB – FÖRETAGSrapport 2008/09


Trepunktsbältet

– En Volvoinnovation

2009 var det 50 år sedan Volvoingenjören Nils Bohlin

uppfann trepunktsbältet av V-typ*. Trepunktsbältet

är det hjälpmedel som har räddat flest liv och anses

som den enskilt viktigaste säkerhetslösningen i bilens

historia. Uppskattningsvis lever flera miljoner människor

idag tack vare säkerhetsbältet. Fortfarande ger

bältet det enskilt effektivaste skyddet vid en olycka.

Redan1959 introducerades trepunktsbältet som

en standard i flera av Volvos modeller. Bältet spreds

snabbt över världen. Volvo patenterade till en början

det unika trepunksbältet men beslöt tidigt att släppa

användandet fritt för alla biltillverkare – med syftet att

fler liv skulle kunna räddas.

”Bilar körs av människor.

Grundprincipen

bakom allt vi gör på

Volvo är därför – och

måste alltid vara –

säkerhet”.

Assar Gabrielsson och

Gustaf Larson, grundarna av Volvo

I dag är

trepunktsbältet

en del av ett

integrerat skydd

som samverkar

i bilen för att ge

optimal säkerhet

om olyckan skulle

vara framme.

Ett exempel på

samverkande

system är bältesförsträckaren

som på en signal från en krocksensor

spänner bältet mot kroppen på den åkande om en

kollision sker. Bälteförsträckaren underlättar för bältet

att fånga upp kroppen så tidigt som möjligt.

Även i framtiden kommer bilbältet att spela en

central roll. Först när det endast finns bilar som aldrig

krockar kan det vara aktuellt att avsluta användandet

av bilbälte. Volvo Personvagnar arbetar för närvarande

med två spår: att göra bältet och det system det

ingår i så säkert som möjligt: och att underlätta för de

åkande att använda säkerhetsbältet.

– Det är fortfarande en utmaning för bilindustrin

och andra aktörer att öka användningen av säkerhetsbältet.

På många marknader är bältesanvändningen

mycket låg, säger Malin Persson, ansvarig för säkerhetskommunikation

Volvo Personvagnar.

– Ett effektivt sätt att öka användningen är lagstiftning

om bilbälte kombinerat med utbildning, informationskampanjer

och kontroller. Dessutom är alla Volvo

Personvagnars bilar utrustade med bältespåminnare

som standard, avslutar Malin Persson.

* Bältesgeometrin i Nils Bohlins lösning var unik och formad

ett V med spetsen ner mot golvet.

1

Föraren hålls informerad

om sin förarstatus och

uppmärksamhet

Föraren kan

klara situationen

Föraren är mindra kapabel

att klara situationen.

Fordonet kan

klara situationen

NORMAL KÖRNING KONFLIKT UNDVIKANDE LINDRANDE

EFTER KOLLISION

OLYCKSFÖRLOPPETS FEM FASER

Händelseförloppet för en trafikolycka kan delas in i fem faser – från normal

körsituation till efter att olyckan har inträffat. Utifrån desa fem faser utvecklar

Volvo Personvagnar nya, och förbättrar befintliga, säkerhetslösningar.

2

3

4

Förare och fordon ej kapabla

att undvika kollisionen.

Förberedelse för kollision,

reduktion av krockvåld

5

Erbjudande av

hjälp och räddning

12

Volvo Personvagnar AB – FÖRETAGSrapport 2008/09


säkerhet – mål och resultat

Säkerhetsfilosofi

som räddar liv

Världshälsoorganisationen beräknar att cirka

1,2 miljoner människor dödas och över 50 miljoner

skadas i trafikolyckor varje år. Olyckor i

trafiken orsakar mycket mänskligt lidande och

är en stor belastning för samhället. Det är en

prioriterad utmaning att minska olyckorna, där

framsteg inom flera områden måste ske parallellt

och samspela för att ge effekt. Arbetet

fokuseras på tre områden: säker trafikmiljö,

uppmärksamma förare och säkra bilar. Volvo

Personvagnar tar ledningen genom en vision

där ingen ska skadas allvarligt eller dödas i en

ny Volvobil år 2020.

Volvo Vision 2020

Volvo Personvagnars säkerhetsarbete fokuserar

både på olika innovativa lösningar i dagens

bilmodeller och på ett visionärt arbete. Sedan

2008 har Volvo Personvagnar en tydligt formulerad

långsiktig vision om att skapa bilar som

inte ska krocka. År 2020 ska ingen skadas allvarligt

eller dödas i en ny Volvo.

– Målet är unikt genom att Volvo Personvagnar

har angett ett årtal och uppvisar ett

samhällsansvar som även omfattar människor i

andra fordon och fotgängare, säger Anders

Eugensson, säkerhetsexpert på Volvo Personvagnar.

Vi är väldigt tydliga med att våra bilar

inte på något sätt ska försämra för övriga trafikanter

vid ett krockögonblick. Dessutom ska

inga oskyddade trafikanter skadas allvarligt

eller dödas.

Helhetssyn och verklighet är och har alltid

varit en utgångspunkt i Volvo Personvagnars

säkerhetsfilosofi. Företagets strategi för att nå

Vision 2020 är samarbeten med samhällspartners,

att integrera de förebyggande och skyddande

systemen i bilens säkerhet och inte

minst att bättre förstå människor i trafiksituationen.

I över 90 procent av alla olyckor är förarens

beteende en bidragande orsak.

– Det är nu elva år kvar för att nå målet, för

oss är det två bilgenerationer. Vi har mycket att

lära, framförallt inom aktiv säkerhet som fokuserar

på att förebygga olyckor. Det går fortfarande

att utveckla både de förebyggande och

skyddande systemen för att förbättra den integrerade

säkerheten i bilen. Vi kan inte lösa det

på egen hand, samarbeten är nödvändiga,

säger Anders Eugensson.

– En annan utmaning utifrån ett säkerhetsperspektiv

är att arbetet för ökad bränsleeffektivitet

ger bilar med lägre vikt. Överlag är en lättare

bil mindre säker, men självklart påverkar

andra faktorer såsom bilens dimensioner, fortsätter

Anders Eugensson.

Verkliga olyckor grunden för forskning

Volvo Personvagnar har ett trafikolycksteam,

Volvos Haverikommission, som sedan 1970 har

undersökt trafikolyckor. Idag finns en databas

med information om över 36 000 olyckor.

Volvo Personvagnar har använt kunskaperna

från verkliga trafiksituationer om vad

som händer före, under och efter en olycka.

Det är basen i en forskning som har hjälpt till

att konstruera bilar som ger mycket god säkerhet

vid en kollision, och kan hjälpa till att förebygga

olyckor.

Volvo Personvagnar har även en egen

krocktestanläggning som genomför cirka 400

fullskaliga test varje år. I anläggningen finns

obegränsade möjligheter att variera testförhållandena

och göra rekonstruktioner av krockar

från faktiska trafiksituationer.

Förarens beteende orsakar olyckor

Flera studier visar att förarens beteende orsakar

upp till 90 procent av alla olyckor. Driver

Alert Control är konstruerat för att varna trötta

och okoncentrerade förare, till exempel under

långa monotona körpass. Systemet registrerar

om förarens körmönster börjar att bli oregelbundet.

När så är fallet uppmanas föraren att ta

en paus genom en ljudsignal och en kaffekopp

i bilens display.

Säkerhetssystem i låga farter

Volvo Personvagnar har under 2008 lanserat

City Safety som hjälper förare att undvika kollisioner

i låga hastigheter, som är vanliga i

stadstrafik och i långsamma bilköer. Föreligger

risk för kollision uppmärksammas föraren

genom en ljud och ljussignal. Reagerar föraren

inte på varningen bromsar bilen automatisk

med full bromsverkan. Är hastig heten under 15

kilometer i timmen kan olyckan undvikas helt.

Bilen varnar för fotgängare

Fotgängarolyckor är vanliga i stadstrafik . Enligt

statistik inom EU varierar andelen fotgängare

bland totala antalet dödsoffer i trafiken mellan

10 till 25 procent beroende på land. I många

utvecklingsländer kan det vara så högt som

uppåt 80–90 procent. Volvo Personvagnar

visade under 2009 nästa generations förebyggande

säkerhetsteknik i S60 Concept, Collision

Warning with Full Auto Brake and pedestrian

detection. Tekniken har en unik funktion

som kan upptäcka en fotgängare som kliver ut

framför bilen och aktivera full bromskraft om

föraren inte reagerar.

Alkolås minskar rattonykterhet

Rattonykterhet, bristande bältesanvändning

och för höga hastigheter är bland de största

säkerhetsproblemen. Volvo Personvagnar har

sedan början av 2008 erbjudit ett alkolås,

Alcoguard, i syfte att förhindra att förare kör

alkoholpåverkade.

OLYCKSORSAKER

Trötthet

• 100 000 trötthetsrelaterade olyckor i USA

(NHTSA)

• 20 procent av olyckorna på Autobahn relateras

till trötthet (National Sleep Foundation)

• 45 procent av alla olyckor där föraren somnar

inträffar i dagsljus (NASS/CDS)

Påkörning bakifrån

• Påkörning bakifrån är den vanligaste av alla

olyckstyper och utgör 29 procent av alla

polisrapporterade olyckor. Vid mer än hälften

av dessa påkörningar har föraren inte bromsat

alls före kollisionen (NHTSA)

• 75 procent av alla rapporterade olyckor sker i

30 kilometer per timme eller lägre

• Olycksstatistik från Sverige, Tyskland och

USA visar att fem procent av alla svåra personskador

orsakas av påkörningar bakifrån

Avkörning

• Vid nästan 30 procent av alla olyckor i Volvo

Personvagnars olycksdatabas, har fordonet

kört av vägen. Av alla olyckor med svåra

personskador är cirka 40 procent avkörningsolyckor.

13

Volvo Personvagnar AB - FÖRETAGSrapport 2008/09


Koldioxdutsläpp och bränsleförbrukning

Volvo C30 3,9 l/100 km 104 g CO 2

/km

Volvo S40 3,9 l/100 km 104 g CO 2

/km

Volvo V50 3,9 l/100 km 104 g CO 2

/km

Volvo V70 4,9 l/100 km 129 g CO 2

/km

Volvo S80 4,9 l/100 km 129 g CO 2

/km

Volvo XC60 6,0 l/100 km 159 g CO 2

/km

Volvo XC70 6,0 l/100 km 159 g CO 2

/km

Volvos nya DRIVe-bilar är bäst i sina segment.

Försäljning av E85-miljöbilar i Sverige*

%

25

20

15

10

5

0

2005

2006

2007

2008

Bilköpare har visat ett stort intresse för bilar

som körs på alternativa bränslen under 2008.

* Andel av nybilsförsäljning

14

Volvo Personvagnar AB – FÖRETAGSrapport 2008/09


miljö – mål och resultat

Volvo rullar mot

nollutsläpp

”Drive towards Zero” är Volvo Personvagnars

vision för framtiden. Företagets inriktning är att

utveckla bilar som är fria från skadliga emissioner

och utsläpp som har en negativ inverkan på

miljön. 2008 var ett banbrytande år för Volvo

Personvagnars teknik inom miljöområdet.

– Vi har idag ett brett modellprogram med

mycket konkurrenskraftiga nivåer av koldioxidutsläpp.

År 2020 har vi som målsättning att

utsläppen i genomsnitt ligger på 90-100 gram

koldioxid per kilometer och att vi är ledande

inom miljöområdet. Elektrifiering blir en viktig

del av resan för att kraftigt minska koldioxidutsläppen,

säger Paul Gustavsson, ansvarig för

elektrifieringsstrategin på Volvo Personvagnar.

Teknik för minskad miljöpåverkan

Volvo Personvagnar erbjuder en rad lösningar

för att minska bilarnas miljöpåverkan. Tyngdpunkten

på kort sikt är effektivisering av befintlig

teknik som kan användas på flera modeller.

Samtliga system och detaljer följs noggrant

upp för alla bilprogram med syftet att identifiera

ytterligare potential att öka bränsleeffektiviteten.

I omställningen mot ökad användning av

förnyelsebara bränslen, ingår bilmodeller som

är anpassade för att köras på flera typer av drivmedel.

Volvo Personvagnar erbjuder bilar som

kan köras på bensin, diesel, etanol och naturgas/biogas.

Volvo Personvagnars Flexifuelutbud,

som kan köras på bensin och bioetanol,

är idag ett av marknadens bredaste. Volvo

V70 med de två Flexifuelversionerna 2.0F och

2.5FT var under 2008 de mest sålda miljöbilarna

i Sverige. Till detta kommer en rad andra

Flexifuel-bilmodeller, samtliga sänker utsläppen

av fossilbränslebaserad koldioxid genom

etanoldrift istället för bensin. På den svenska

marknaden erbjuds dessutom en Multifuelbil,

som kommer att kunna köras med fem bränslen

– naturgas, biogas, hytan, E85 och bensin.

Effektiva dieslar

DRIVe-konceptet är Volvo Personvagnars symbol

för en bred satsning inom miljöområdet.

Konceptet omfattar bilens hela livscykel, från

produktutveckling till produktion och åter vinning.

Volvos DRIVe-bilar är en serie extremt bränsleeffektiva

dieslar som hade världs premiär på

den internationella bilsalongen i Paris i början

på oktober 2008. Volvo C30, S40 och V50

presenterades med mycket bränslesnåla motorer.

Till bilsalongen i Genève i mars 2009 hade

tekniken utvecklats ytterligare och dessutom

breddats till de stora bilarna. DRIVe-versionerna

av Volvo C30, S40 och V50 ligger samtliga

runt 100 gram koldioxidutsläpp per kilometer.

Volvo V70 och S80 når utsläppsnivåer på

under 130 gram koldioxid per kilometer, och

XC70 / XC60 nivåer under 160 gram koldioxid

per kilometer. Därmed är samtliga bäst i sitt

segment gällande bränsleeffektivitet och koldioxidutsläpp.

Framtidens bilar

– hybrider och elektrifiering

Parallellt med en kontinuerlig effektivisering av

dagens bensin- och dieseldrivna bilar fokuserar

Volvo Personvagnar på att utveckla olika

typer av hybridalternativ. Under början av 2009

introducerade Volvo Personvagnar mikrohybrider,

en Start/Stop teknik som slår av förbränningsmotorn

vid stillastående. På lite längre sikt är

elektrifiering av drivlinan den största möjligheten

för att uppnå kraftigt minskad miljö påverkan

under bilens drift. Teknik och marknadsförutsättningar

kommer sannolikt att utvecklas och

inom några år kommer kunderna att erbjudas

plug-in hybrider, alltså bilar som kan laddas via

ett vanligt eluttag. Dessa bilar har både en vanlig

förbränningsmotor och ett batteri. Körningen

sker i första hand med energi från batteriet,

och förbränningsmotorn tar över när

behovet överstiger kapaciteten i batteriet. Det

är viktigt att batteriets kapacitet möjliggör en

körsträcka som täcker de behov som krävs för

daglig körning för att minska miljöpåverkan och

ge nöjda kunder. Biltillverkare och batteriutvecklare

jobbar i ett tätt samarbete för att

utveckla effektiva batterier som dessutom är

lättare och mindre skrymmande. Ur kundens

perspektiv måste lösningen också bli prismässigt

acceptabel.

Volvo ReCharge Concept

Ett första steg mot de hybrider som kommer att

presenteras framöver var konceptbilen Volvo

ReCharge som visades under 2007 – en plugin

hybrid med 100 kilometer batteriräckvidd.

ReCharge konceptet är ett tydligt steg i utvecklingen

mot bilar med minskad miljöpåverkan.

Den stora skillnaden mellan ReCharge konceptet

och dagens hybrider som finns på marknaden

är att ReCharge har en elmotor vid varje

hjul och batterier som laddas i ett vanligt eluttag.

Batteriet räcker till cirka tio mils körning.

Batteridriften kombineras med en förbränningsmotor

som kan aktiveras vid behov.

Utsläppen av koldioxid blir mindre än hälften

jämfört med de hybrider som finns i produktion

i dag, och vid körning enbart på el blir driftskostnaden

cirka 80 procent lägre än för en

bensinbil i samma storlek.

Biogas

Volvo V70 2.5FT kan i Sverige efterkonverteras

för att även kunna köras på fordonsgas. Bilen

kan köras på fem olika bränslen; biogas, bioetanol,

naturgas, bensin och hytan (metan med

låg-inblanding av vätgas). Räckvidden på gas

är cirka 300 kilometer och ytterligare cirka 60

mil med bioetanol. Efterfrågan på gasfordon är

ännu inte tillräckligt stor för att Volvo Personvagnar

ska kunna återuppta fabrikstillverkning

av Bi-fuel bilar som lades ner 2006 på grund av

att affären då inte var lönsam för företaget.

Miljön i kupén

Volvo Personvagnar har en helhetssyn på hälsa

och miljö. Att skapa en god miljö i kupén har

hög prioritet. Volvo Personvagnar är det enda

bilmärke som blivit rekommenderat av svenska

Astma och Allergiförbundet. För att bli rekommenderade

ställs stränga krav på luftkvaliteten

inne i bilen, bland annat i form av låga nivåer av

formaldehyd, partiklar och lukter.

Fem kandidater till årets miljöbil

Volvo Personvagnar är den tillverkare som hade

flest kandidater nominerade till årets miljöbil i

Världen under 2009 – inte mindre än fem

modeller: C30, S40 och V50 DRIVe samt Flexifuel-modellerna

Volvo V70 2.5 FT och Volvo

S80 2.5 FT.

Ecosafe-körning

Den enskilde förarens körsätt påverkar också

både säkerhet och bränsleförbrukning. Volvo

Personvagnars miljöbilskunder erbjuds en kurs

i att köra miljöanpassat och säkert, Ecosafekörning.

Ett effektivare körsätt kan minska

bränsleförbrukningen upp till 20 procent.

15

Volvo Personvagnar AB – FÖRETAGSrapport 2008/09


Försäljning

Omsättning

Resultat före skatt

Antal sålda bilar

500 000

USD, miljarder

20,0

USD, miljoner

600

400 000

300 000

16,0

12,0

300

0

–300

200 000

100 000

8,0

4,0

–600

–900

–1200

0

2005

2006

2007

2008

0

2005 2006 2007 2008

Omsättningen för Volvo Personvagnar föll till 14 679 miljoner

USD, en minskning med 18% jämfört med föregående år.

–1500

2005 2006 2007 2008

16

Volvo Personvagnar AB – FÖRETAGSrapport 2008/09


lönsamhet – mål och resultat

Hållbar lönsamhet genom

innovation och samverkan

Volvo Personvagnar verkar på en global marknad

med kunder över hela världen. Med sin tydliga

positionering i premiumsegmentet ställs

särskilt stora krav på kunderbjudandet. Marknaden

och kraven utvecklas i snabb takt och

kunderna är medvetna och kunniga. De förväntar

sig att kunna kombinera en premiumbil med

körglädje och god design och dessutom med

hög prestanda inom miljö och säkerhet. Allt fler

konsumenter efterfrågar idag hållbart producerade

varor och tjänster, vilket går i linje med

strävan att utveckla ett hållbart samhälle. Fler

människor vill leva hållbart och klimatsmart

utan att ge avkall på de möjligheter som bilen

ger. På global nivå är utmaningen att jordens

resurser inte är oändliga samtidigt som befolkningen

växer. Regeringar, företag och andra

nyckelaktörer samverkar för att ta sig an de

utmaningar världen står inför.

2008 – ett utmanande år

2008 var ett tufft år för alla biltillverkare. Volvo

Personvagnars lönsamhet påverkades negativt

av fallande försäljningsvolymer, en kraftig nedgång

på den amerikanska marknaden, negativ

valutapåverkan och höga priser på råmaterial.

Resultatet för 2008 blev en förlust på 1 465

miljoner dollar.

Volvo Personvagnars målsättning är att

vända den negativa utvecklingen och att leverera

hållbar lönsamhet. Kostnaderna måste

anpassas till lägre intäkter och samtidigt krävs

stora investeringar för att säkra framtiden.

Under 2008 genomfördes den största

omstruktureringen i företagets historia. Personalen

minskade med nästan 6 000 personer,

och produktionstakten i fabrikerna sänktes i

takt med minskad efterfrågan. Dessutom

genomfördes stora effektiviseringar i alla delar

av Volvo Personvagnars verksamhet. Samtidigt

genomfördes också mycket offensiva satsningar

för framtidens produktutbud och flera

nya bilar med ny teknik lanserades.

Nya XC60 – en bil i ett helt nytt segment för

Volvo Personvagnar – lanserades i samband

med bilmässan i Genève. XC60 visar Volvo Personvagnars

nya formspråk med fokus på modern

skandinavisk design och är dessutom den säkraste

Volvobilen hittills. Volvo Personvagnars mål

är att årligen lansera en ny innovativ säkerhetslösning

och år 2020 ha skapat en framtid där

ingen dör eller skadas allvarligt i en ny Volvo.

Redan 2006 aviserade Volvo Personvagnar

en kraftig satsning på miljöteknik med en

investering på elva miljarder kronor över fem år.

Företaget har förnyat modellprogrammet med

lansering av bränslesnåla alternativ och utvecklat

flexibla fordonslösningar för en rad olika

bränslen med låga koldioxidutsläpp. Det finns

även långt utvecklad teknik för tillverkning av

hybridbilar som uppfyller framtidens krav.

Vid bilsalongen i Detroit i januari 2009 visades

ett smakprov av nästa generations Volvobilar.

Konceptbilen S60 Concept fick mycket

positiv uppmärksamhet av besökare och media.

Förutom en snygg och sportig exteriör design,

innehåller S60 Concept ny säkerhetsteknik

som kan upptäcka fotgängare framför bilen

och aktivera full bromskraft om en olycka är på

väg att inträffa. Motorn, en 1,6 liters turboladdad

bensinmotor med direktinsprutning, ger

180 hästkrafter med utsläppsnivåer på 119

gram koldioxid per kilometer.

Mobilitet och livskvalitet

”Vi skapar bilar för ett bättre liv.” – är Volvo Personvagnars

löfte till kunderna. Mobilitet är en

avgörande förutsättning för både ekonomisk

utveckling och ökar människans livskvalitet.

Företaget tar fasta på att alla lösningar ska

komma kunder och människor till nytta för ett

bättre liv. För att förverkliga detta och för att

säkra fortsatt lönsamhet ska Volvo Personvagnars

filosofi genomsyra alla delar av verksamheten.

Det innebär att Volvo Personvagnar

arbetar tillsammans inom organisationen och

med olika samarbetspartners för att erbjuda

ett attraktivt kunderbjudande som grundas på

vad kunderna värdesätter. Volvo Personvagnar

flyttar ständigt fram positionen inom miljö och

säkerhet och vet att kunderna både kan ha en

premiumbil och ett gott samvete.

Samarbeten för ökad kunskap

Volvo Personvagnar har en omfattande egen

säkerhetsforskning som baseras på verkliga

trafiksituationer och verkliga olyckor. Det är en

viktig grund vid utveckling och test av nya komponenter

och lösningar för säkrare bilar. Genom

Volvo Personvagnars omfattande samarbeten

med andra nyckelaktörer kan utbyte och innovation

leda fram till långsiktiga lösningar inom

säkerhet och miljö. Några exempel är partnerskap

med Vägverket för att ta ett gemensamt

steg för att minimera olyckor i framtiden samt

samarbeten med försäkringsbolag. En annan

viktig del är forskningssamarbeten i andra länder

där Volvo Personvagnar utvecklar kunskapen

om trafiksäkerhet på lokal nivå.

Volvo Personvagnar har framgångsrikt skapat

konceptbilar och inlett samarbete med

olika aktörer för att skapa en kommersiell

marknad för nya alternativ. Samarbeten har

möjliggjort en introduktion av etanol på den

svenska marknaden och nu står plug-in-hybrider

inför en liknande utveckling som kräver

samarbeten mellan biltillverkare, batterileverantörer

och elinfrastruktur.

Framtidstro och hållbara lösningar

Marknaden har visat en kraftig försäljningsnedgång

till följd av den svåra ekonomiska

situationen. Därtill sker nu en förändring i grunden

vad gäller miljö- och klimatanpassning som

kan betecknas som ett paradigmskifte där lönsamhet

är starkt beroende av hållbara lösningar.

Volvos Personvagnar ligger i framkant

av utvecklingen och har ett helhetsperspektiv

där omsorg om människan och miljö är centralt.

Genom ett produkterbjudande som kombinerar

nya innovativa miljöanpassade tekniker med

säkerhet i världsklass säkrar Volvo Personvagnar

långsiktig lönsamhet och en stark position

även i framtiden.

17

Volvo Personvagnar AB – FÖRETAGSrapport 2008/09


Vestibulum commodo felis

Ledande inom

bränsleeffektivitet

Volvos Personvagnars miljöarbete har under 2008 gett resultat genom

både breda och skarpa lösningar som minskar koldioxidutsläppen.

DRIVe- konceptet är en samlingsbeteckning för en långsiktig och bred

satsning som visar vägen för morgondagens bränslesnåla och koldioxideffektiva

bilar.

I etapper introducerar Volvo Personvagnar idag DRIVe-konceptet

på flera marknader och med allt lägre koldioxidutsläpp. Många tekniker

samverkar för att ge bättre bränsleeffektvitet och bättre miljöegenskaper.

Under oktober 2008 lanserades den första generationen som omfattar

extremt bränslesnåla motorer hos de mindre bilmodellerna.

De tre nya dieselvarianterna av Volvo C30, S40 och V50 har idag

en bränsleförbrukning på 3,9 liter per 100 kilometer. Motsvarande

koldioxidsiffra är 104 gram per kilometer.

– Det innebär att Volvo C30, S40 och V50 är bäst i sina segment

när det gäller koldioxidutsläpp. Vi har nu ett flertal bilar med koldioxidutsläpp

nära 100 gram per kilometer, säger Paul Gustavsson, ansvarig

för elektrifieringsstrategin på Volvo Personvagnar.

– I mars 2009 vid bilmässan i Genève lanserades även de större bilarna

som extra bränslesnåla DRIVe-versioner. Det gäller Volvo XC60, XC70,

S80 och Volvo V70 som också blir bäst i klassen. V70 och S80 hamnar

under 130 gram utsläpp av koldioxid per kilometer.

DRIVe-konceptet utvecklas och förbättras kontinuerligt. Den andra

generationen av småbilarna har flera förbättringar som kan härledas till

användningen av ett så kallat Start/Stop system. Tekniken innebär att

motorn stängs av när bilen står stilla, till exempel vid ett trafikljus eller vid

köbildning.

Optimering och nya funktioner

Volvo Personvagnar har analyserat förutsättningarna för varje bil i detalj

för att ge en effektivare och snålare framdrivning. Bilen har i huvudsak

optimerats inom fyra områden för att sänka koldioxidutsläppen:

• minskat luftmotstånd

• lägre rullmotstånd

• högre utväxling

• effektivare drivlina som växellåda, bakaxel och slutväxel.

En sann Multifuel bil

Volvo Personvagnar har idag ett mycket brett utbud av Flexifuel-bilar.

Under 2006 presenterade Volvo Personvagnar ett koncept på Multifuel

– för att visa att en bil kan byggas med möjlighet att köras på flera

bränslen. Konceptet har nu blivit verklighet och genom en efterkonventering

av V70 (2.5FT) det vill säga en Flexifuel-version – kan bilen köras

på fem olika bränslen. De är E85, biogas, naturgas och hytan (biogas

inblandad med vätgas) och bensin.

Demobilen och tekniken har således varit modell för den efterkonventerade

bilen där försäljningen startar i Sverige under våren 2009.

Liknande erbjudanden finns även på den Schweiziska marknaden samt

i Tyskland och Italien.

– Vi erbjuder efterkonventeringen i samarbete med partners och

använder en beprövad teknik. Det är möjligt att det blir fler marknader i

Europa beroende på hur infrastukturen för fordonsgas utvecklas, säger

Paul Gustavsson.

FAKTA

Flexifuel

Volvo Personvagnars Flexifuel-modeller kan köras på bioetanol

(E85), bensin samt en blandning av dessa två bränslen. Att

tanka med E85 kan minska utsläppen av fossilbränslebaserad

koldioxid med upp till 80 procent, sett ur ett livscykelperspektiv.

18

Volvo Personvagnar AB – FÖRETAGSrapport 2008/09


verksamhet

Steg mot klimat-

neutral produktion

En bil har under sin livscykel störst påverkan på

miljön under användningen. Men även under

tillverkning och efter att bilen har tagits ur bruk

påverkas miljön. Volvo Personvagnars bilar är

idag minst 85 procent återvinningsbara. Företaget

har sedan flera decennier arbetat med

emissions- och utsläppsfrågor och har än i dag

en av världens renaste målerifabriker i Torslanda,

Göteborg. Klimat frågorna och resursoptimering

är högprioriterade. I satsningen ingår

eff ektiv isering och användning av klimatneutrala

energi källor.

Strävan mot klimatneutrala fabriker

Ett systematiskt arbete för att sänka energianvändningen

har gett resultat. Volvo Personvagnar

har genom att kartlägga energiflödena

identifierat de områden som går att förbättra.

Genom insatser som att utbilda och motivera

personalen samt att styra ventilation och belysning,

har energiförbrukningen minskat mer än

tio procent i anläggningarna under 2008.

- Visst bidrag har den minskade produktionen

av bilar medfört, men en stor del beror på

effektiviseringsarbetet. Målet är minst en femprocentig

minskning per år, säger Mihkel Laks,

energichef på Volvo Personvagnar.

Att återanvända spillenergi från andra industrier

och att ersätta fossila med förnyelsebara

bränslen är en central del av strategin. Största

delen av energiförbrukningen i målerierna

används för uppvärmning av ugnar och för elektricitet

till pumpar, ventilation och belysning.

Sedan början av 2008 har all fossilbaserad

elektricitet i de europeiska fabrikerna ersatts

med så kallad grön el, främst från vattenkraft.

Detta har minskat koldioxidutsläppen med

cirka 77 000 ton, vilket innebär cirka 50 procents

minskning.

– Det återstår nu att komplettera fjärrvärmen

i Skövde och Göteborg som inte är 100

procent klimatneutral än, vilket den är i vår Flobyfabrik.

Likaså behöver vi hitta förnyelsebar

energi som ersättning till naturgasen och gasolen

som används i Gent, Göteborg, Floby och

Olofström. Vi letar efter leverantörer som kan

förse oss med biogas istället för dagens naturgas,

fortsätter Mihkel Laks.

Tåg framför lastbil

Under året har Volvo Personvagnar Karosskomponenter

övergått från att transportera det

skrotavfall, som blir en biprodukt vid produktionen,

från lastbilstransport till att köra det på

järnväg. Genom det så kallade återvinningståget

blir koldioxidutsläppen 55 procent lägre.

– Vi har i samarbete med leverantören skapat

ett system för att köra skrotavfallet på tåg

direkt från fabriken i Olofström till mottagningen

i Halmstad. Vi har på så sätt ersatt lastbilstransporter

och sänkt koldioxidutsläppen,

enligt Mihkel Laks.

Försäljning

Den totala försäljningen under 2008 var

374 297 bilar, en minskning med 18,3 procent

jämfört med rekordåret 2007. Trots ökad total

försäljning och växande marknadsandelar på

ett antal marknader till exempel i Storbritannien

och Östeuropa, gav en vikande efterfrågan

på viktiga marknader som USA och Sverige

ändå en lägre total försäljningsvolym.

Volvo V50 blev den av Volvos modeller som

såldes bäst efter en lyckad uppdatering. Ryssland

och Kina har nu etablerats som viktiga

säljmarknader på topp-tio-listan.

kinesiska marknaden. Volvo Personvagnar

monterade också ett antal så kallade CKDenheter

(Completely Knocked-Down) i Malaysia

(474 bilar) och i Thailand (610 bilar).

Produktutveckling

Produktutveckling ansvarar för planering och

utveckling av Volvo Personvagnars bilprogram.

Verksamheten har starkt fokus på kundernas

behov och utnyttjar senaste tekniker för att

omforma idéer till innovationer för att tillgodose

framtidens höga krav och standarder inom

säkerhet och miljö.

Ungefär 3 000 personer arbetar med produktutveckling,

framförallt ingenjörer och specialister

inom säkerhetssystem och beteendevetenskap.

Produktion

Under 2008 producerade Volvo Personvagnar

totalt 366 249 bilar. 181 425 tillverkades i

Gent i Belgien och 165 129 tillverkades i Göteborg.

Dessutom tillverkades 12 800 bilar i

Pininfarina Sverige AB:s anläggning i Uddevalla

(Volvo C70 cabriolet). Produktionen i

Chongqing i Kina uppgick till totalt 5 811 bilar

(Volvo S40). I februari 2009 startade produktionen

av S80L, en extra lång S80 för den

En elhybridbil kombinerar en förbrännings motor

med en elmotor

19

Volvo Personvagnar AB – FÖRETAGSrapport 2008/09


produkter

Modellprogram

Människor väljer bil med hjärtat. Volvos kördynamik är baserad på några grundprinciper – förfinad

alert körkänsla, kontroll och reaktionssnabb prestanda, vilket ger en engagerande kör- och

åkupplevelse. Dessa principer har lagts fast för att Volvoförare ska känna att de alltid har

kontroll över bilen och passagerarna ska känna sig trygga och säkra, oavsett väder- eller

vägförhållanden.

Volvos nya crossover XC60 med säkerhetssystemet City Safety som standard, lanserades

i mars 2008.

S

Sedaner för olika preferenser

XC

Livsstilsbilar för alla vägar

S80

XC90

S60

XC70

S40

XC60

C

Coupeér och cabrioleter à la Volvo

V

Mångsidiga herrgårdsvagnar

C70

V70

C30

V50

20

Volvo Personvagnar AB – FÖRETAGSrapport 2008/09


Vestibulum commodo felis

Partnerskap

för hållbara

lösningar

Volvo Personvagnar spelar idag en nyckelroll för att skapa hållbara

lösningar i partnersamverkan inom säkerhets- och miljöområdet. Som

biltillverkare tar Volvo Personvagnar på sig en tydlig roll för att driva

utveckling som skapar mervärde, både för kunder, för företaget och

samhället i stort. Kundernas krav är centrala både i visionen att ingen

ska skadas allvarligt eller dödas i en ny Volvo år 2020 och i resan mot

nollutsläpp av skadliga emissioner. Utmaningarna är många och samverkan

med andra aktörer är avgörande för att nå en hållbar lönsamhet och

nöjda kunder. Volvo Personvagnar har under 2008 deltagit mycket aktivt

i olika forsknings- och samarbetsprojekt och inbjudit både myndigheter

och övriga tillverkare till samarbete.

Samarbete med Vägverket

Volvo Personvagnar och Vägverket tecknande under 2008 ett långsiktigt

samarbete för strategier kring hur Volvo Personvagnars och samhällets

visioner om en framtid utan trafikolyckor kan förverkligas. Vägverket, som

är den svenska myndigheten med ansvar för infrastruktur, har arbetat

med en nollvision i olyckor sedan 1997.

– Samarbetet innebär ett ömsesidigt kunskapsutbyte och är en lärande

process där det blir centralt att finna rollerna inom trafiksäkerhetsområdet;

föraren, bilarna och infrastrukturen, säger Anders Eugensson,

säkerhetsexpert och ansvarig för samarbetet på Volvo Personvagnar.

I arbetet förs diskussioner kring ett antal faktorer som är relevanta för

framtidens trafiksituationer. Hur ser infrastruktur och fordon ut? Kan man

förändra förarbeteende?

– Största utmaningen är att bilar körs av människor. Människans begränsningar

orsakar nämligen 93 procent av alla olyckor. Våra ansträngningar

koncentreras därför främst på personbilarna och infrastrukturen

för att hjälpa föraren att undvika en olycka, tillägger Anders Eugensson.

Det blir kritiskt att finna tekniska lösningar som svarar på utvecklingen

inom flera områden. Bilen och vägen blir alltmer beroende av varandra

för att nya säkerhetslösningar skall kunna fungera så bra som möjligt.

Redan idag har Volvo Personvagnar teknik som kan läsa av vägmarkeringar

och varna om föraren är på väg över till fel körbana. Volvo Personvagnar

och Vägverket samarbetar till exempel för att finna åtgärder och

gränssnitt där fordon och väg kan kommunicera med varandra för ökad

säkerhet.

– Framtida tekniska möjligheter tas bättre tillvara om det finns en

konstruktiv dialog med industrin. Detta samarbete är i ett internationellt

perspektiv unikt i sitt slag, menar Ingemar Skogö, Vägverkets Generaldirektör.

Partnerskapet innebär att Volvo Personvagnar kan fokusera på rätt

saker och kraftsamla för gemensamma utmaningar.

Volvo Personvagnar och Vattenfall – plug-in hybrider

Nästa stora steg i utvecklingen mot klimatvänliga bilar är plug-in hybrider

som kan laddas med el från elnätet, och där eldrift kombineras med

andra drivmedel. Utvecklingen går nu snabbt framåt mot en framtida

marknad för plug-in-hybrider. Volvo Personvagnar och Vattenfall

påbörjade under 2008 ett långsiktigt samarbete med siktet att skapa

förutsättningar för en introduktion av plug-in hybrider genom att använda

befintliga bilar och infrastruktur. Samarbetet syftar till att förstå teknik,

kundbeteende och gränssnittet mellan bil och elinfrastruktur.

Förutom att anpassa bilen till den nya batteritekniken och utveckla

laddningsstationer, blir det centralt att skapa lösningar som fungerar i

praktiken för att kunna ladda bilen i ett vanligt vägguttag. Det är många

frågor som ska lösas inom ett område där aktörerna bryter ny mark.

Samarbetet kommer att generera kunskaper som kan användas för att

utveckla en drivlina för produktion.

– Ett samarbete krävs på liknande sätt som när vi tog fram etanolmotorer.

Bränsleleverantörer tillhandahåller bioetanol och etanolpumpar.

Politiker stödjer introduktionen med till exempel miljöbilspremier. För

elhybrider måste utvecklingen fungera på ett snarlikt sätt där flera

aktörer samverkar för att skapa en marknad för elbilar; ett samarbete

mellan batterileverantörer och elbolagen, som har en nyckelroll för att

tillhanda infrastruktur, och biltillverkarna. Politiska beslut kan driva på en

utveckling med hjälp av ekonomiska incitament, säger Paul Gustavsson,

ansvarig för elektrifieringsstrategi på Volvo Personvagnar.

Ett steg i rätt riktning är de diskussioner som den svenska regeringen

har påbörjat med elbolag om hur Sverige kan bygga upp en

gemensam fungerande infrastruktur för el- och plug-in-hybridbilar.

Paul Gustavsson, ansvarig för elektrifieringsstrategin

21

Volvo Personvagnar AB – FÖRETAGSrapport 2008/09


medarbetare

Mångfald ger nya

affärsmöjligheter

Mångfald är en förutsättning för att bli ett framgångsrikt

företag, inte minst med en global

affärsverksamhet som Volvo Personvagnars.

Begreppet mångfald omfattar allt som gör oss

människor olika, exempelvis ålder, kön, utbildning,

personlighetsegenskaper, värderingar,

sexuell läggning, etnisk bakgrund och fysisk

förmåga. Mångfald handlar om mänskliga rättigheter,

människors lika värde och att agera

för lika möjlighet till utveckling.

”Det är ett lyckosamt

sammanträffande

att mångfald både

är utmärkt för affärerna

och samtidigt

kompletterar de

bredare, moraliska

aspekterna.”

Stephen Odell, vd Volvo Personvagnar

Mångfald är viktigt för att attrahera nya

medarbetare, kunder och samarbetspartners.

När en bejakande kultur finns kan ”styrkan i vi”

förverkligas och bidra till hållbar affärsutveckling.

Volvo Personvagnar har nolltolerans mot

diskriminering och arbetar aktivt för att få en

inkluderande kultur.

Från ord till handling

Det pågår ett strategiskt och målinriktat arbete

för att öka insikten om mångfald i verksamheten.

Volvo Personvagnars mångfaldsmål är att

använda kunskapen om mångfald som en konkurrensfördel.

Under 2008 genomfördes flera

workshops som var öppna för samtliga medarbetare

med syfte att öka medvetenheten om

mångfald.

Under 2008 utvecklades också ett program

för återförsäljare med syfte att öka försäljningen

genom ökat fokus på mångfald.

Inom Volvo Personvagnar finns även ett

nätverk av så kallade Global Diversity Champions,

vilka har utsetts att ta en nyckelroll att

leda mångfaldsarbetet och agera förebilder i

sina respektive verksamheter. Under 2008 förstärktes

mångfaldsarbetet ytterligare genom

att en styrgrupp bildades som består av tre

personer från Volvo Personvagnars företagsledning

samt ordföranden i Global Diversity

Council.

Mångfaldsinitiativ belönas

Inom Volvo Personvagnar genomförs årligen

så kallade Diversity Summits. Syftet är att höja

kunskapen och intresset genom hela organisationen

som kan nominera medarbetare och lag

till Mångfaldspriset. 2008 innebar ett genombrott

för såväl Ford som för Volvo Personvagnar

– aldrig tidigare har så stort antal insatser

nominerats. Totalt inom Ford Motor Company

belönades 25 team med pris och två av dessa

gick till Volvo Personvagnar. Ett var DIPANET,

ett nätverk av föräldrar till barn med funktionshinder

inom Volvo Personvagnar.

Långsiktigt ledarskap

Företag inom bilindustrin ställs idag inför flera

utmaningar på en allt tuffare global marknad.

För att kunna anpassa sig till förändringar

på marknaden, hantera interna åtgärder och

utveckla företaget krävs ett fungerande och

medvetet ledarskap på alla nivåer i organisationen.

Ett långsiktigt ledarskap kräver också en

ökad medvetenhet om värdet av aktivt arbete

med hälsa och säkerhet, mångfald och medarbetarnas

engagemang. Kommunikation och

motivation hos medarbetarna är avgörande för

företagets långsiktiga framgång.

Utvecklingsprogram för hållbar lönsamhet

Volvo Personvagnar har som mål att bygga

vidare på sitt rykte som ett globalt företag med

premiumprodukter som kombinerar ledarskap

inom säkerhet och miljö med skandinavisk

design. Strävan att nå målen måste gå i linje

med lönsamhet, både på lång och kort sikt för

ett hållbart företagande. Volvo Personvagnar

granskar regelbundet sina processer kritiskt

med syftet att tillverka bilar på ett mer effektivt

sätt och att leverera produkter som kunderna

efter frågar. Volvo Personvagnar ser det som en

viktig uppgift att stödja cheferna i det pågående

förändringsarbetet. Personalavdelningen

har utvecklat ett internt stödprogram vilket syftar

till att stödja chefer och ledningsgrupper i

deras arbete att identifiera åtgärder, se möjligheter

att utveckla och förbättra interna processer.

Viktigt är också att fokusera på maximalt

värde i kunderbjudandet och i att leda och

omsätta förändringarna i organisationen. Målsättningen

är att vara drivande, ta initiativet och

leda förändringen i en osäker omvärld.

DIPANET, ett nätverk av föräldrar till barn med funktionshinder, belönades med Mångfaldspriset 2008

En lärande organisation

Företag måste förutse förändringar. Nyckeln till

framgång ligger i Volvo Personvagnars medar-

22

Volvo Personvagnar AB – FÖRETAGSrapport 2008/09


medarbetare

betare och deras möjlighet att lära, skapa nya

möjligheter och att snabbt kunna genomföra

förändringar. Medarbetarna är Volvo Personvagnars

viktigaste tillgång och ger en stark

konkurrensfördel. Under 2008 har företaget

lagt stor vikt på kompetensutveckling. Engagemanget

sträcker sig längre än enbart kurser,

fokus har varit på att få en infrastruktur på plats

för att stödja utvecklingen av en lärande organisation.

Genom att använda ett tydligt ledningssystem

för kompetensutveckling (Competence

Management Framework), har Volvo Personvagnar

skapat en standard för vilka kvalifikationer

som krävs för varje position i företaget. På

så sätt kan alla anställda värdera sin kompetens

efter en tydlig mall och sedan skapa en

utvecklingsplan tillsammans med sin chef.

Hälsa och säkerhet

Som arbetsgivare strävar Volvo Personvagnar

efter att erbjuda medarbetarna stimulerande

arbetsuppgifter. Hälsa och säkerhet är ett

område med hög prioritet. Under 2008 har en

rad aktiviteter genomförts för att öka hälsa och

välbefinnande i syfte att på längre sikt sänka

sjukfrånvaron. Medarbetarna har till exempel

kunnat utnyttja ett friskvårdsbidrag att använda

till fysiska aktiviteter.

Under 2007 avslutades ett program som

pågått under 2,5 år för att minska sjukfrånvaron.

Antalet sjukskrivna har minskat över förväntan

och målet är uppnått. Den totala sjukfrånvaron

Volvo Personvagnar under 2008

blev 5 procent. I Sverige sjönk sjukfrånvaron

till 4,3 procent, en historiskt låg siffra, där produktionsenheterna

har levererat bäst resultat

sett över perioden 2005 till 2008. Resultatet

bekräftar den positiva trend Volvo Personvagnar

har sett sedan strategier, handlingsplaner

och mål fastställdes under 2005 och 2006.

Det har funnits ett mycket starkt stöd från ledning

för att genomföra aktiviteter och arbetet

för att sänka sjukfrånvaron har kontinuerligt

följts upp. Det uppsatta målet fram till 2010

är att sänka sjukfrånvaron till 4,5 procent. Det

kräver ytterligare ansträngningar, men är realistiskt

genom att ett effektivt arbetssätt har

etablerats i organisationen. Även långtidsfrånvaron

har minskat genom bättre samarbete

mellan den sjukskrivne, företaget, facket och

försäkringskassan och genom att åtgärder

sätts in i ett tidigt skede och följs upp enligt

en plan.

Genom ett systematiskt arbete i hela företaget

för att minska riskerna på arbetsplatsen

har även antalet olyckor och arbetsskador

minskat stadigt under en längre tid. Flera

processer med utgångspunkt från ett tydligt

engagemang från alla ledare samt fokus på

rapportering och uppföljning av tillbud och risker

minskar i slutändan antalet olyckor.

Antalet arbetsskador som leder till minst en

dags sjukfrånvaro räknat per 200 000 arbetade

timmar (ungefär 100 personer/år) har

under perioden 2005 till 2008 sjunkit från

2,3 till 0,9 skador vid utgången av 2008. Fler

åtgärder är planerade för att sänka den ytterligare

till 0,75 skador vid utgången av 2009,

som är det nya målet som Volvo Personvagnar

strävar efter.

Olycksfall

Antal

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0

2005

2006

2007

2008

Andel skador som leder till minst en dags

sjukfrånvaro per 100 anställda per år.

Mångfaldstrappan

Affärsmöjlighet

Bejaka skillnader

Sjukfrånvaro

%

7,5

6

Inkludering

Innovation

Mininivå

4,5

3

1,5

Mänskliga rättigheter

Tolerans

0

2005

2006

2007

2008

Den totala sjukfrånvaron under 2008 blev 5 procent,

jämfört med Volvo Personvagnar Sverige som totalt

sjönk till 4,3 procent, en historiskt låg siffra.

Från mänskliga rättigheter till innovation.

Mångfaldstrappan visar att ett målinriktat arbete för mångfald ger ökade affärsmöjligheter och en innovativ organisation.

23

Volvo Personvagnar AB – FÖRETAGSrapport 2008/09


Vestibulum commodo felis

Nätverk

för bättre

lönsamhet

Business Women Advisory Board, BWAB är Volvo Personvagnars nätverk

för kvinnor med fokus på aktiviteter som har betydelse för företagets

lönsamhet. Nätverket BWAB startades 1991 av en grupp kvinnor i

ledande befattningar som ett svar på att det fanns en växande marknad

av kvinnliga kunder som inte nåddes av Volvo Personvagnar och Volvo

Personvagnars kärnvärden.

– Vi vet att kvinnor ansvarar för mer än 50 procent av bilinköpen,

på vissa marknader är andelen ännu större. Kvinnor har ofta fler och

andra krav än män och genom att sträva efter att förse våra bilar med

matchande produktegenskaper når Volvo en bredare kundgrupp, säger

Lena Ekelund, styrelseledamot i BWAB och verksam som strategisk

projektledare på Volvo Personbilar Sverige.

BWAB har idag cirka 600 medlemmar och är öppet för kvinnor

anställda inom Volvo Personvagnar. Målsättningen är att bidra till att

Volvo Personvagnar blir en än mer attraktiv arbetsgivare för kvinnor

och att kompetensen tas tillvara för att utveckla produkterbjudandet

och affären. Dessutom ska Volvo genom ett stärkt kvinnligt kundfokus,

vara det självklara förstahandsvalet vid bilköp för kvinnor världen över.

Nätverket bedriver verksamhet genom att inspirera, sprida kunskap och

forskningsresultat samt påverkar genom dialog på olika plan. Dialog förs

med företagets ledningsgrupp, enhetschefer och projektledare både

enskilt och i workshops där affärsfrågor och genderrelaterade frågor

diskuteras. Nätverket har även ett starkt fokus på karriärsplanering och

att kontinuerligt öka den redan goda rekryteringsbasen bland kvinnor

inom företaget. Mentorprogram och frukostseminarier med externa och

interna föredragshållare är nätverkets kärnaktiviteter.

Rekrytering

– Kompetensförsörjning och karriärsplanering är en central fråga för att

öka andelen kvinnor i ledande befattningar, något som vi har arbetat

med i en workshop med företagsledningen. Ett uppdrag vi fick var att

tillsammans med personalavdelningen kartlägga rekryteringsbasen för

kvinnliga chefer, och vi kom fram till att den faktiska rekryteringsbasen

är god. Generellt söker emellertid kvinnor chefspositioner först när de

vet att de uppfyller samtliga krav i en profil. Från företagets sida handlar

det om medvetenhet och att synliggöra kvinnor vid rekrytering, fortsätter

Lena Ekelund.

Ett mentorprogram inom nätverket startade 2006 som ett resultat

av medlemmarnas behov och samarbetet med ledningen. Intresset

är mycket stort och idag har ett 50-tal adepter fått aktiv hjälp att hitta

mentorer via programmet. Adepterna har utökat sitt kontaktnät, fått en

bredare insyn i verksamheten genom sin mentor, som företrädesvis

arbetar inom en annan del av verksamheten. Samtidigt har mentorerna

fått ökad medvetenhet och får upp ögonen för att det finns en god

rekryteringsbas bland kvinnor.

Målinriktat arbete

Volvo Personvagnar har haft ett mål om att ha i snitt 25 procent kvinnor

i ledande poster vid utgången av 2008. Resultatet blev cirka 18,5

procent.

– Målet är ännu inte nått men det finns inga skäl till att Volvo Personvagnar

inte kan nå 25 procent på sikt. Volvo har många kvinnor med

bred erfarenhet och hög kompetens och det är viktigt att sporra dessa

att söka ledande befattningar. Vi uppmuntrar alla att ha en tydlig och

kommunicerad karriärsplan, säger Lena Ekelund.

– Vi ser fram emot att fortsätta att jobba med kvinnligt kundfokus

och ledarskap tillsammans med företagsledningen. Mångfald är en

tydlig framgångsfaktor i Volvo Personvagnars arbetskulturpyramid och

en del av styrkan i ”vi” som förutsätter en bredd av kompetenser och

bakgrunder, avslutar Lena Ekelund.

Lena Ekelund, strategisk projektledare och styrelseledamot

i Business Women Advisory Board (BWAB)

24

Volvo Personvagnar AB – FÖRETAGSrapport 2008/09


leverantörer

Samarbete med

leverantörer

Volvo Personvagnar har ett långsiktigt samarbete

med leverantörer runt om i världen som

har en stor betydelse för företagets framgång.

Sammantaget kommer cirka 70 procent av

bilens värde från leverantörer. Volvo Personvagnar

har cirka 400 leverantörer som tillhandahåller

komponenter till bilarna och ytterligare

cirka 3 200 förser företaget med andra produkter

och tjänster. För att nå effektivitet och

enhetlighet samordnas Volvo Personvagnars

inköp med Ford Motor Company. Många av

leverantörerna är involverade redan på konstruktionsstadiet

av nya bilmodeller, vilket förkortar

ledtider i utveckling och produktion. En

stor andel av leverantörerna är etablerade nära

Volvo Personvagnars fabriker för att minska

transporttid och lagerhållning.

Mänskliga rättigheter och arbetsvillkor

Det är viktigt att bedriva verksamheten på ett

ansvarsfullt sätt i hela värdekedjan. Volvo Personvagnars

leverantörer ingår som en betydelsefull

del i kedjan där företagets värderingar

ska gälla. Cirka 30 procent av komponenterna

tillverkas i lågkostnadsländer, främst Östeuropa,

Sydostasien och Kina. Respekt för

mänskliga rättigheter och goda arbetsvillkor är

tydliga krav på leverantörerna.

Volvo Personvagnar har under flera år samarbetat

med leverantörerna och stöttar dem att

utöva ett medvetet och ansvarfullt ledarskap. I

arbetet ingår att kontinuerligt främja goda

arbetsförhållanden och etiskt uppträdande

inom de områden som Volvo Personvagnar kan

påverka. Företaget har sedan 2003 en uppförandekod

om grundläggande arbetsvillkor som

kommuniceras till leverantörerna med stöd och

hjälp från fackföreningar och företrädare för de

anställda. Koden baseras på internationellt

erkända principer om mänskliga rättigheter i

arbetslivet såsom International Labour Organizations

kärnkonventioner. Det innebär att samma

krav som gäller för Volvo Personvagnars egna

produktionsenheter gäller för alla leverantörer.

Volvo Personvagnar var ett av de första

företagen som undertecknade FN:s Global

Compact. Volvo Personvagnar accepterar

under inga omständigheter mutor och beteende

som påverkar beslut och affärer. Det gäller

oavsett om det kan vara lokalt officiellt godtagbart

och accepterat. Affären ska bedrivas

ansvarsfullt och långsiktigt.

Inom Ford Motor Company och Volvo Personvagnar

finns en etablerad rutin för hur

anställda kan rapportera överträdelser mot

uppförandekoden, utan att vara rädda för

repressalier.

Geografisk fördelning leverantörer, 2008

* Polen, 3% – Spanien, 3% – Tjeckien, 2%

Italien, 2% – Japan, 1% – Övriga, 7%

Belgien, 22%

Tyskland, 20%

Frankrike, 8%

Storbritannien, 7%

Sverige, 25%

Övriga*,18%

Uppföljning och utbildning

Genom Ford Motor Company har Volvo Personvagnar

genomfört ett globalt utbildningsprogram

om grundläggande arbetsvillkor hos leverantörerna.

1 200 leverantörer har hittills fått

utbildning. Kärnan är att förmedla betydelsen

och värdet av goda arbetsförhållanden och att

klargöra Volvo Personvagnars förväntningar.

Volvo Personvagnar har även genomfört

tredjepartsgranskningar av nuvarande och

potentiella leverantörer utifrån kraven i uppförandekoden.

Granskningarna har genomförts

enligt en plan för att få kontroll över de faktiska

förhållandena. Hittills har 476 av leverantörerna

genomfört oberoende kontroll i sjutton länder.

Kombinationen av utbildning och tredjepartsgranskning

har flera fördelar. Utbildningen

bidrar till ökad förståelse, stärker långsiktiga

relationer och medför ständig förbättring.

Granskningen sker slumpmässigt enligt en

utvärderingsmall och genomförs genom intervjuer

med anställda och genomgång av dokument.

Utifrån granskningen tas åtgärdsprogram

fram som fokuserar på förbättringar.

Resultatet från granskningar har inte kunnat

visa någon förekomst av barnarbete, tvångsarbete,

diskriminering eller inskränkning av föreningsfrihet

eller andra allvarliga överträdelser.

Åtgärdsplanerna pekar ut några områden där

leverantörerna bör åstadkomma förbättringar.

Det är främst inom hälsa och säkerhet samt

löne-, förmåns- och arbetstidsbestämmelser.

Volvo Personvagnar genomför revisioner och

följer upp att identifierade åtgärdsplaner genomförs,

något som ligger i både företagets och i

leverantörens intresse.

Miljöledning hos leverantörerna

Volvo Personvagnar ställer stora krav på kvalitet,

produktutveckling, kostnadseffektivitet,

leveransförmåga och miljöomsorg. Alla leverantörer

som har anknytning till produktion

måste vara miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Under 2008 hade cirka 85 procent av leverantörerna

infört miljöledningssystem (ISO 14001).

För dem som ännu inte påbörjat sin certifieringsprocess

sker begränsningar när det gäller

förlängning av kontrakt och framtida affärer.

Leverantörer påverkas

Den svåra finansiella och ekonomiska situationen

under första halvåret av 2009 påverkar

även många underleverantörer till bilindustrin

och Volvo Personvagnar. Flera har ett stort

kapitalbehov för att klara sig igenom en situation

med vikande efterfrågan. Detta har påverkat

leverantörernas fokus på icke-finansiella

områden vilket lett till att Volvo Personvagnar

har intensifierat sitt arbete för att upprätthålla

och förbättra utvecklingen inom områden så

som miljö, hållbar utveckling samt att i detalj

belysa och bedöma uthålligheten i leverantörsbasen.

Miljöledningsystem leverantörer

%

100

80

60

40

20

0

2005

2006

2007

2008

Under 2008 hade 85 procent av leverantörerna

infört miljöledningssystem enligt ISO 14001,

jämfört med 80 procent 2007.

25

Volvo Personvagnar AB – FÖRETAGSrapport 2008/09


FÖRETAGSFAKTA

Resultat före skatt, MUSD

2008 –1 465

2007 –164

2006 –39

2005 377

Omsättning, MUSD

2008 14 679

2007 17 859

2006 16 105

2005 17 109

Försäljningssiffror för tio år, antal bilar

2008 374 297

2007 458 323

2006 427 747

2005 443 947

2004 456 224

2003 415 046

2002 406 695*

2001 412 390

2000 409 059

1999 401 509

1998 396 445

* Från 2002 definieras försäljning som levererade

bilar till slutkund.

Försäljning per modell totalt, antal bilar

2008 2007 %

V50 62 085 62 348 –0,4

V70 59 152 69 097 –14,4

XC90 52 872 79 140 –33,2

S40 48 950 63 062 –22,4

C30 39 966 46 726 –14,5

XC70 32 675 36 279 –9,9

S80 31 114 42 527 –26,8

S60 26 148 41 726 –37,3

C70 14 381 17 418 –17,4

XC60 (ny) 6 954 — n/a

Totalt 374 297 458 323 –18,3

De tio största marknaderna 2008 (2007),

antal De tio största bilar marknaderna 2008 (2007)

USA 73 078 (106 125)

Sverige 47 775 (62 229)

Storbritannien 33 341 (30 003)

Tyskland 27 053 (32 329)

Ryssland 21 043 (21 077)

Nederländerna 16 742 (20 253)

Italien 16 653 (20 290)

Belgien 12 872 (13 991)

Kina 12 640 (12 460)

Frankrike 11 745 (13 497)

Övriga 101 355 (126 069)

USA är Volvo Personvagnars största marknad. I Sverige har Volvo en

marknadsandel på cirka 20 procent.

Försäljning per bränsle 2005–2008, antal bilar

2008 % 2007 % 2006 % 2005 %

Bensin 179 350 48 262 622 57,3 259 997 61 292 864 66

Diesel 169 176 45 184 802 40,3 156 904 36 148 600 33,4

Metan* (Bi-fuel) 8 0 1 217 0,3 3 793 1 2 105 0,5

Bioetanol (Flexifuel) 25 763 7 9 682 2,1 7 053 2 378 0,1

Totalt 374 297 100 458 323 100 427 747 100 443 947 100

Återförsäljningen är definierad som bil levererad till slutkund.

* Tillverkningen av Bi-fuel-bilar upphörde under 2007 på grund av låg efterfrågan. Från 2008 kan dock

anpassning ske genom en extern leverantör på vissa marknader.

Tillverkade bilar per modell och fabrik 2008, antal bilar

Göteborg Uddevalla Gent Chongqing Thailand Malaysia Totalt

S40 — — 40 593 5 811 — 108 46 512

S60 — — 25 436 — 30 24 25 490

S80 29 284 — — — 363 162 29 809

V50 — — 62 154 — — 36 62 190

V70 56 305 — — — — — 56 305

XC60 — — 15 404 — — — 15 404

XC70 31 140 — — — — — 31 140

XC90 48 400 — — — 217 144 48 761

C30 — — 37 838 — — — 37 838

C70 — 12 800 — — — — 12 800

Totalt 165 129 12 800 181 425 5 811 610 474 366 249

(Tillverkning 2007: 461 108 bilar)

Antal anställda

2008 2007 2006 2005 2004

Sverige 16 573 1) 17 616 18 212 19 844 19 681

Belgien (Gent) 3 791 4 110 4 537 4 691 5 336

Thailand** 1 256 264 329 356

Malaysia 228 274 374 468 473

Marknadsbolag 2139 2 128 2 163 2 007 1 729

Totalt 22 732 24 384 25 550 27 339 27 575

1) Sverige 2008

Torslandafabriken 4 178

Göteborg – Övrigt 8 055

Skövde inkl. Floby 2 593

Olofström 1 747

Totalt 16 573

* Volvobilar tillverkas även i Chongqing (Kina) och Uddevalla (Sverige) och monteras i Bangkok (Thailand).

Det fåtal personer som är anställda av Volvo Cars är inräknade i siffrorna för marknadsbolag.

** Fabriken i Thailand avyttrades under 2008.

För ytterligare företagsfakta se Volvo Cars Pocket Guide 2009

26

Volvo Personvagnar AB – FÖRETAGSrapport 2008/09


edovisningsprinciper

Transparens och

jämförbarhet

Volvo Personvagnar ser positivt på utvecklingen

mot ökad transparens och jämförbarhet inom

arbetet med hållbar utveckling. Volvo Personvagnar

ger ett uttalat stöd till flera viktiga internationella

initiativ som alla syftar till att skapa

förutsättningar för ökad tydlighet i företagens

hållbarhetsarbete och hållbarhetsredovisning.

Nedanstående tre initiativ ger de ramverk och

riktlinjer som behövs för att bedriva ett seriöst

och ändamålsenligt hållbarhetsarbete.

Global Reporting Initiative

Global Reporting Initiative (GRI) är en oberoende

institution som utvecklar globala riktlinjer

för hållbarhetsredovisning. Riktlinjerna är frivilliga

och utvecklas kontinuerligt i dialog med

intressenter. Genom att Volvo Personvagnar

tillämpar och lever upp till GRI:s internationella

standard säkerställs en transparent och tydlig

redovisning som bygger på ett innehåll som är

väsentligt för intressenterna.

Volvo Personvagnar redovisar enligt GRI:s

tredje generation riktlinjer G3 på B-nivå, vilket

innebär att ett antal kriterier för strategi och

profil redovisas samt minst 20 resultatindikatorer,

där minst en ska komma från vardera området

ekonomi (EC), miljö (EN), arbetsvillkor (LA),

mänskliga rättigheter (HR, samhällsansvar

(SO) och produktansvar (PR). Ett GRI-index

och en fullständig GRI-rapportering finns på

Volvo Personvagnars hemsida www.volvocars.

com/sustainibility/GRI.

Global Compact

Även Global Compact ställer krav på ökad

transparens. Volvo Personvagnar var ett av de

första företag som undertecknade Global Compact,

som är FN:s initiativ för företag att arbeta

för mänskliga rättigheter, goda arbetsvillkor,

ta ansvara för miljö och bekämpa korruption.

Volvo Personvagnar deltar också i Global Compact

Nordic Network, en sammanslutning av

nordiska företag som möts regelbundet för att

diskutera och utbyta erfarenheter inom ramen

för Global Compacts tio principer.

ISO 26000

Volvo Personvagnar deltar som representant

för industrisektorn i arbetet med att utveckla

ISO 26000. Syftet är att skapa standardiserade

riktlinjer för hur företag och organisationer ska

bedriva arbetet med socialt ansvarstagande.

Standarden ISO 26000 ska vara klar år 2010.

Global Compacts tio principer

Mänskliga rättigheter

Princip 1

Företagen ombeds att stödja och respektera skydd för internationella

mänskliga rättigheter inom den sfär som de kan påverka; och

Princip 2

försäkra sig om att deras eget företag inte är delaktiga i brott mot

mänskliga rättigheter.

Arbetsvillkor

Princip 3

Företagen ombeds att upprätthålla föreningsfrihet och ett faktiskt

erkännande av rätten till kollektiva förhandlingar;

Princip 4

avskaffande av alla former av tvångsarbete;

Princip 5

faktiskt avskaffande av barnarbete; och

Princip 6

avskaffandet av diskriminering vid anställning och yrkesutövning.

Miljö

Princip 7

Företag ombeds att stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker;

Princip 8

ta initiativ för att främja större miljömässigt ansvarstagande; och

Princip 9

uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik.

Korruption

Princip 10

Företag bör motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning

och bestickning.

27

Volvo Personvagnar AB – FÖRETAGSrapport 2008/09


Vestibulum hållbarhetsfakta commodo felis

HÅLLBARHETSDATA

2008 2007 2006 Trend Kommentarer

ATT SKAPA VÄRDE

Kundtillfredsställelse, rankning

Antal oberoende kundundersökningar där Volvo Personvagnar rankas

bland de tre bästa bilmärkena (%) 12 16 21 (–) A

Medarbetartillfredsställelse (%) n/a 80 81 B

Total försäljning antal sålda bilar 374 297 458 323 427 747 (–) C

Omsättning – exkl särskilda poster (miljoner USD) 14 679 17 859 16 105 (–) D

Vinst före skatt – exkl särskilda poster (miljoner USD) –1 465 –164 –39 (–)

ATT TA SOCIALT ANSVAR

Produktansvar

Resultat säkerhetstester

Andel oberoende säkerhetstester där Volvo Personvagnar fick högsta betyg (%) 70 69 72 (+) E

Hälsa och säkerhet

Hälsa

Sjukfrånvaro per arbetad tid (%) 5 5,5 5,9 (+)

Andel skador som leder till minst en dags sjukfrånvaro per 100 manår 0,9 1,5 1,9 (+)

Mångfald och jämställdhet

Jämställdhet

Andel kvinnor i ledande befattning (%) 18,5 18,0 18,0 (+)

Jämställdhet

Relation i grundlön kvinnor och män (bluecollar; medelvärde för SG2-SG6)

Relation i grundlön kvinnor och män (whitecollar; medelvärde för SG4-LL3)

0,974

1,027 n/a n/a

Mångfald

Andel anställda som anser att arbetsgruppen/företaget aktivt arbetar

med att förbättra mångfalden (%) n/a 65 56

Sysselsättning

Totalt antal anställda 22 732 24 384 25 553 (–)

Omsättning anställda 9,2 9,1 n/a (–)

Investeringar och inköpsrutiner

Antal betydande leverantörer vars arbete och resultat med

mänskliga rättigheter som granskats 476 n/a n/a

ATT FRÄMJA EKOLOGISK HÅLLBARHET

Utsläpp från produkten

Bränsleeffektivitet

Genomsnitt bilflottans utsläpp av CO2 inom EU (g/km) 182 190 193 (+) F

Utsläpp av skadliga ämnen

Andel sålda Volvobilar som uppfyller kraven enligt Euro 4 /ULEV (%) 98 99 99 (–)

Alternativa drivmedel

Antal sålda Flexifuel och Bi-fuel bilar 25 771 10 899 10 846 (+)

Energianvändning vid bilproduktion

Total energianvändning vid bilproduktion

(MWh)

(MWh/bil)

Utsläpp vid produktion

Total koldioxidutsläpp vid bilproduktion

(ton)

(kg/bil)

816 581

1,59

68 367

151

916 669

1,42

126 735

311

949 850

1,63

136 806

333

NOx utsläpp vid bilproduktion

(ton) 90 101 120 (+)

SOx utsläpp vid bilproduktion

(ton)


nyckeltal

kommentarer till

hållbarhetsfakta

A. Kundtillfredsställelse

Volvo Personvagnar har rankats bland de tre

bästa bilmärkerna i tolv procent av de oberoende

undersökningar som genomfördes under

2008 (totalt genomfördes 25 undersökningar i

åtta länder). Trenden för företagets position i

rankningarna de två senaste åren har varit nedåtgående

trots förbättrad produktkvalitet och

ökad nöjdhet på många marknader. Konkurrensen

är hård men Volvo Personvagnars målsättning

är att flytta fram positionerna betydligt.

Ansträngningarna kommer framöver att fokusera

på att höja kundtillfredsställelsen ytterligare

med hjälp av bland annat nya miljöanpassade

bilmodeller under 2009 och ännu starkare

fokus på produkternas kvalitet.

B. Medarbetartillfredsställelse

Som en del av Volvo Personvagnars kontinuerliga

arbete med att skapa en bättre arbetsmiljö

genomförs varje år en omfattande undersökning

bland alla medarbetare för att ta del av

attityderna i fråga om bland annat kommunikation,

individuell utveckling och respekt. Resultatet

från de senaste årens medarbetarundersökningar

har varit relativt jämnt och legat på

runt 80 procent nöjda medarbetare. På grund

av betydande interna omställningar som Volvo

Personvagnar stod inför under året kommer

medarbetarundersökningen som skulle ha

gjorts 2008 istället att genomföras under

2009.

C. Försäljning

Under 2008 sålde Volvo Personvagnar totalt

374 297 bilar – en minskning av bilförsäljning

med nära 20 procent från föregående år. Hela

bilbranschen, inklusive Volvo Personvagnar

drabbades hårt av finanskris och lågkonjunktur.

Försäljningen under året minskade på alla våra

marknader utom i Storbritannien och Kina där

försäljningen ökade något. Volvo Personvagnars

mest sålda bilmodell var Volvo V50 som

stod för nästan 17 procent av försäljningen

med 62 085 sålda bilar under 2008. Med nya

produkter som till exempel DRIVe och en vändning

på marknaden förväntas försäljningssiffrorna

stabiliseras och förbättras.

D. Omsättning

2008 var ett tufft år för alla biltillverkare som

följd av finanskris och lågkonjunktur. Omsättningen

för Volvo Personvagnar föll till 14 679

miljoner USD, en minskning med 18 procent

jämfört med föregående år. Med lansering av

nya modeller och ökad kännedom om varumärket

Volvo är målsättningen att omsättningen

och det ekonomiska resultatet ska stabiliseras

och förbättras.

E. Säkerhet

Volvo Personvagnar har en lång tradition av att

sätta säkerhet i centrum och visionen är att

2020 ska ingen skadas allvarligt eller dödas i

en Volvobil. Varje år genomförs ett stort antal

oberoende säkerhetstester och Volvo Personvagnar

har som målsättning att i dessa tester

tillhöra de främsta i sin klass. 2008 fick Volvo

Personvagnar högsta betyg i 44 av 63 genomförda

tester, eller 70 procent. Detta är en förbättring

med 13 procent sedan 2006.

F. Bränsle-effektivitet

Volvo Personvagnars miljöarbete och fokus på

utveckling av drivlinan för att minska koldioxidutsläpp

börjar ge resultat. Den genomsnittliga

utsläppsnivån för företagets bilmodeller inom

EU sjönk från 190 till 182 g CO 2

/km och kommer

att minska betydligt kommande år genom

satsningen på DRIVe och fortsatt utveckling

inom elhybridteknik.

29

Volvo Personvagnar AB – FÖRETAGSrapport 2008/09


volvo personvagnars historia

HISTORISKA

Milstolpar

Assar Gabrielsson och Gustaf Larson

beslutade redan år 1924 att starta Volvo.

Resten är industrihistoria.

1927 Den första serietillverkade Volvobilen,

ÖV4 ”Jakob”, rullar ut genom fabriksporten

i Göteborg den 14 april

1929 Vinst för första gången

1930 Volvo köper sin motorleverantör

Pentaverken i Skövde

1933 Första konceptbilen – Venus Bilo

1935 Volvo börsnoteras

1936 Gustaf Larson formulerar kärnvärdet

säkerhet

1942 Volvo köper Köpings Mekaniska Verkstad

som levererat växellådor sedan

1927

1944 Volvo PV 444 – vår första folkbil

1953 Volvo Duett – vår första verkliga

herrgårdsvagn

1955 Exporten till USA inleds med PV 444

1956 Volvo P120 (Amazon) slår världen med

häpnad

1956 Gunnar Engellau efterträder Assar

Gabrielsson som vd

1959 Volvo först i världen med trepunkts

säkerhetsbälte som standard

1961 Sportbilen Volvo P1800 ser dagens ljus

1964 Invigning av Torslandaverken

1964 En miljon Volvobilar

1965 Invigning av bilfabriken i Gent, Belgien

1966 Volvo 144 – ”Världens säkraste bil”

1967 Första bakåtvända bilbarnstolen

1969 Volvo köper Svenska Stålpressning AB

i Olofström som sedan 1927 har

tillverkat karossdelar till Volvo

1970 Volvo Personvagnars haverikommission

bildas för att undersöka verkliga

trafikolyckor

1971 Pehr G. Gyllenhammar ny vd och

koncernchef

1971 Volvo 1800 ES – en ständigt

eftertraktad sportkupé

1972 Volvo köper nederländska DAF med

fabrik i Born (NedCar)

1972 Volvos första miljödeklaration formuleras

av Pehr G. Gyllenhammar

1974 Kalmarverken invigs – ”den mänskliga

bilfabriken”

1974 Premiär för Volvo 240

1976 Nederländska Volvo 340 introduceras

1976 Volvo först i världen med katalysator

och lambdasond

1978 Volvo Personvagnar AB bildas med

Håkan Frisinger som chef

1982 Volvo 760 blir en världssuccé

1985 Sportcoupén Volvo 480 ES från

Nederländerna – den första framhjulsdrivna

Volvon

1985 Volvo Personvagnar beslutar bygga

mönsterfabrik i Uddevalla, där montörerna

blir helbilsbyggare

1990 L yxiga Volvo 960 och Volvo 940

1990 Volvo och Renault inleder en allians

med målet att gå samman

1991 Volvo Personvagnars mest avancerade

och säkraste bil dittills – Volvo 850 –

lanseras och blir en världssuccé

1993 Volvo 240 läggs ner efter 19 år och

mer än 2,8 miljoner bilar

1993 Skilsmässa istället för fusion med

Renault

1995 Volvo S40 och V40 – tuffa nykomlingar

från Volvo Personvagnars fabrik

i nederländska Born och resultatet av

samarbete med Mitsubishi

1996Volvo C70 coupé – byggs i

Uddevallafabriken tillsammans med

TWR

1996 Volvo 850 uppdateras och blir

Volvo S70 och V70

1997 Volvo V70 XC och C70 cabriolet

introduceras

1998 Volvo S80 första bilen i stora modellprogrammet

med gemensam teknik

1999 Volvo Personvagnar köps av Ford Motor

Company i mars

2000 Nya Volvo V70, XC70 och S60 med

stora modellprogrammets gemensamma

tekniklösningar gör omedelbar

succé

2001 Volvo Personvagnars första egna personbilsdiesel

får strålande recensioner

2002 SUV:en Volvo XC90 visas i Detroit och

blir en av företagets största försäljningssuccéer

2002 Volvo S60 R och V70 R – högprestanda

i en familjebil

2003 Volvo Personvagnar bildar bolaget

Pininfarina Sverige AB med italienska

Pininfarina SpA för utveckling och tillverkning

av Volvo Personvagnars nästa

cabriolet i Uddevallafabriken

2003 Nya Volvo S40 och V50 inleder Volvo

Personvagnars nya generation

kompakta bilar

2004 Köpingfabriken uppgår i gemensamt

ägt bolag med tyska Getrag och amerikanska

Dana

2004 Tillverkningen av Volvobilar upphör i

nederländska Born

2004 Volvo Personvagnars första V8-motor

lanseras i Volvo XC90

2005 Varumärket Volvo fyller 90 år

2005 Nya Volvo C70 med tredelad hardtop

introduceras

2006 Andra generationen Volvo S80 med ny

förebyggande säkerhetsteknik

2006 Nya kompakta tvådörrars Volvo C30

lanseras

2007 Tredje generationens Volvo V70 och

Volvo XC70 lanseras

2008 Volvo går in i ett helt nytt segment med

Volvo XC60

2009 Volvo lanserar sju nya bränsleeffektiva

DRIVe modeller

30

Volvo Personvagnar AB – FÖRETAGSrapport 2008/09


kalendarium

kalendarium

Bilsalonger

2009

Frankfurt Motor Show

Pressdagar: 15–16 september

Tokyo Motor Show

Pressdagar: 21–22 oktober

Los Angeles Motor Show

Pressdagar: 2–3 december

2010

Detroit Motor Show

Pressdagar: 11–13 januari

Genève Motor Show

Pressdagar: 2–3 mars

New York Motor Show

Pressdagar: 31 mars–1 april

Beijing Motor Show

Pressdagar: 20–21 april

• Pressdagar är preliminära.

Volvo Ocean Race

http://www.volvooceanrace.org/

abouttherace/raceschedule

2009-04-25

Invigning av racebyn, Boston, USA

2009-04-27

Beräknad ankomst, Boston, USA

2009-05-09

Hamnrace, Boston, USA

2009-05-10

Pro-Am Race, Boston, USA

2009-05-16

Start Leg 7 till Galway, Irland

Boston, USA

2009-05-21

Invigning av racebyn, Galway, Irland

2009-05-23

Beräknad ankomst, Galway, Irland

2009-05-30

Hamnrace, Galway, Irland

2009-05-31

Pro-Am Race, Galway, Irland

2009-06-06

Start Leg 8 till Göteborg/Marstrand,

Galway, Irland

2009-06-08

Invigning av racebyn, Göteborg/Marstrand

2009-06-10

Beräknad ankomst, Göteborg/Marstrand

2009-06-14

Start Leg 9 till Stockholm,

Göteborg/Marstrand

2009-06-14

Invigning av racebyn, Stockholm

2009-06-16

Beräknad ankomst, Stockholm

2009-06-21

Hamnrace, Stockholm

2009-06-22

Pro-Am Race, Stockholm

2009-06-25

Start Leg 10 till St Petersburg, Ryssland,

Stockholm

2009-06-25

Invigning av racebyn, St Petersburg, Ryssland

2009-06-27

Beräknad ankomst och avslutning,

St Petersburg, Ryssland

31

Volvo Personvagnar AB – FÖRETAGSrapport 2008/09


LEDNINGSGRUPPEN

Ledning

Stephen Odell

President and Chief Executive Officer

Elisabet Wenzlaff

Senior Vice President,

General Counsel

Steven Armstrong

Chief Operating Officer

Gerry Keaney

Senior Vice President,

Marketing, Sales and Customer Service

Stuart Rowley

Senior Vice President,

Chief Financial Officer

Olle Axelson

Senior Vice President,

Public Affairs

Magnus Hellsten

Senior Vice President,

Manufacturing

Bengt Banck

Senior Vice President,

Quality and Customer Satisfaction

Magnus Jonsson

Senior Vice President,

Product Development

Björn Sällström

Senior Vice President,

Human Resources

Bernt Ejbyfeldt

Senior Vice President,

Purchasing

32

Volvo Personvagnar AB – FÖRETAGSrapport 2008/09


KONTAKTUPPGIFTER

Kontakta oss

Detta är den åttonde rapporten Volvo Personvagnar

publicerar. Det är vår avsikt att beröra

områden och frågor som är viktiga för dig som

intressent och för oss som företag. Vi tar tacksamt

emot synpunkter på rapporten och svarar

gärna på frågor som rör Volvo Personvagnars

arbete med hållbar utveckling.

Välkommen att kontakta oss via e-post:

citizen@volvocars.com eller

telefon 031–59 00 00.

Kontaktperson: Linn Fortgens,

ansvarig hållbarhetskommunikation.

Volvo Personvagnar AB

Public Affairs, Sustainability

405 31 Göteborg

www.volvocars.com/sustainability

Volvo Personvagnar AB – FÖRETAGSrapport 2008/09


Volvo Personvagnar AB PA/PV 501252803-09 SV

Solberg

More magazines by this user
Similar magazines