1.3 MB - SKB

skb.se

1.3 MB - SKB

I Äspölaboratoriet, djupt nere i det svenska urberget, pågår generalrepetitionen inför

byggandet av ett slutförvar för använt kärnbränsle. På nästan 500 meters djup jobbar

forskare och ingenjörer tillsammans med att göra fältförsök och ta fram tekniska

lösningar som gör slutförvaret säkert för både människa och miljö.

Äspölaboratoriet liknar i mångt och mycket det framtida slutförvaret. Det mesta

finns redan på plats: kapslarna, leran, maskinerna, tunnlarna och deponeringshålen.

Men på en viktig punkt skiljer sig anläggningarna åt – det använda kärnbränslet

finns naturligtvis inte här.

Välkommen till underjorden!

More magazines by this user
Similar magazines