Nr 2, 2010 - Schneider Electric

schneider.electric.se

Nr 2, 2010 - Schneider Electric

E n t i d n i n g f ö r s c h n e i d e r e l e c t r i c s k u n d e r

Magasinet

n u m m e r 2 / 2 0 1 0

ELECTRIC MAGASINET

PÅ JOBBET:

Ximena tämjer

vindkraften

Grön automation

i fokus

Effektivaste

datahallen

Simon & Tomas:

Släng ut

taklampan!


Ett minus i jobbet:

– Elschäkerhet? Eck ukkag

i eck ukkag i eck ukkag...

Exxact

90

dagar kvar

Det finns i genomsnitt 50-60 elektriska apparater i varje hem.

Dagens elanvändning är därmed betydligt större än antalet

eluttag. För att lösa problemet kopplar folk in allt fler grenuttag.

Det hotar elsäkerheten. Nästa år lanserar vi därför Exxact,

Sveriges bredaste apparatserie, som rymmer fler uttag för

både el och IT i en och samma installation.

2011 får du ett stort plus i jobbet!

Skaffa dig förhandsinformation!

Gå in på www.schneider-electric.se/exxact och ge

oss din adress, så slipper du vänta till nästa år på att

få mer information om framtiden.


Innehåll 2/2011

Brist på mätning

hindrar energisparandet

7

7

14

18

24

28

14 24 24

18

Simon och Tomas – designerparet – menar att de

flesta svenska hem har felaktig ljussättning och

slår ett slag för stämningsbelysning.

– Jag vågar påstå att vi har Sveriges mest energieffektiva

datahall, säger Niklas Beckvid på Phonera.

Företagets datahall är byggd med teknik från

Schneider Electric.

Energieffektivisering är det snabbaste, billigaste

och miljövänligaste sättet att minska energianvändningen.

Men det saknas mål och mätsystem

bland företag och kommuner.

Malmö Arena kapade energinotan med två

miljoner kronor genom att använda samverkande

system från Schneider Electric.

Grön automation effektiviserar industrin. Schneider

Electric lanserar en ny automationsplattform.

En tidig version av systemet finns redan i drift hos

Lantmännen i Malmö.

Mätning är helt avgörande om du ska arbeta med energieffektivisering,

annars har du ingen aning om vad du

håller på med”.

Det konstaterar Göran Fredriksson på Kommunfastigheter i

Örebro i en intervju längre fram i tidningen. Tydligare kan det inte

sägas. Dessvärre är det relativt få organisationer som mäter sina

energisparåtgärder. Det framgår av en undersökning vi nyligen lät

genomföra bland 200 energiintensiva företag och kommuner.

Resultatet är nedslående. Två tredjedelar

av företagen och kommunerna har inga

långsiktiga mål för energieffektivisering av

verksamheten. Majoriteten har genomfört

energisparande åtgärder, vilket är bra, men

Claes Anselmsson

flertalet vet inte vilket resultat det har gett.

Den miljöchef eller driftschef som investerar i energieffektivisering,

men inte kan redovisa effekterna, får svårt att motivera

framtida energibesparingsprojekt hos ledningen. Det är synd,

dels för att det finns beprövade mätsystem, dels för att stora

besparingar nästan alltid kan göras.

Men även om företagen och myndigheternas arbete med energieffektivisering

kan förbättras finns det många bra exempel på

organisationer som har kommit långt på området. Några av dem

har vi samlat i Magasinet. Till exempel Phonera som driver en av

Sveriges mest energieffektiva datahallar och Malmö Arena som

har kapat energinotan med två miljoner kronor.

Det goda resultatet hos Malmö Arena beror till stor del på

samverkan mellan olika system. Samverkan eller integration är en

kritisk faktor för att få hävstångseffekt i allt effektiviseringsarbete,

oavsett om det gäller energi eller produktionsprocesser. I höstas

lanserade vi PlantStruxure, en automationsplattform som hjälper

industrier att knyta samman hård- och mjukvara i ett gemensamt

system. På så vis kan företagen både trimma automationsprocesserna

och sänka energiåtgången. Med ett helhetsgrepp på processer

och system blir det dessutom enklare att mäta resultatet.

Trevlig läsning!

Claes Anselmsson

VD, Schneider Electric Sverige AB

Magasinet

En tidning för schneider electrics kunder

4

12

21

På gång

Aktuellt

Krönika

22

32

34

Projekt

Produktnytt

Schneiderpanelen

Chefredaktör och ansvarig utgivare: Karin Ljungdahl 0155-26 54 00

Redaktion: spotlight pr AB 08-58 61 04 00 Redaktionsråd: jens helin, maria edström, mattias fredriksson,

lena sandell, eva ellerud 0155-26 54 00 • Grafisk form: Anekdot Text & Form 070-556 07 30

Tryck: Arco Grafisk A/S, 2010 • Tidningen är tryckt på Profigloss, ett träfritt bestruket papper,

och uppfyller SIS krav på Svanenmärkta papper samt EMAS certificerat.

SChNEIDEr electric magasinet 1/2010 I 3


På gång

Schneider Electric

på Hem&Villa

Schneider Electric deltar på

Hem & Villa-mässan i Göteborg,

4–7 november.

Mässan riktar sig till hemmafixare

och har i år temat

”Hitta hem”. Du hittar Schneider

Electric i monter B05:52 på

Svenska mässan.

Fler glödlampor

fasas ut

Sedan september i år får inte

klara 75 watts glödlampor

säljas till svenska butiker.

Det är en del i den pågående

utfasningen av glödlampor och

övergången till lågenergilampor

inom hela EU. Traditionella

glödlampor ska vara helt utfasade

2012. Sedan tidigare har

hundrawattslamporna tagits

bort från marknaden.

Schneider Electric

startar energiuniversitet

Över 30 kvalificerade kurser inom

energikunskap, studieplaner för

energihantering och datacentereffektivitet

och ett schema som du

kan anpassa helt själv – allt kostnadsfritt.

Schneider Electric etablerar nu

Energy University, en webbaserad

kunskapssatsning för energibranschen.

“Going Green with Leadership in Energy and Environmental

Design” är en av över 30 kurser inom Energy

University.

Energy University är ett nytt e-learning-koncept

som riktar sig både till yrkesverksamma inom

energibranschen och studenter.

I kursutbudet återfinns såväl grundläggande

kurser om energieffektivisering som mer djupgående

professionella utbildningar inom specifika

områden som belysning, HVAC, Smart Grid,

frekvensomvandlare, datahallar och mycket

mera.

Hittills har över 12 500 personer över hela

världen studerat vid Energy University. I Sverige

har satsningen nyligen kommit i gång.

– Vi vill dela med oss av vår kunskap på

energiområdet och bidra till minskad klimatpåverkan.

Energy University ger oss möjlighet att

göra just detta på ett pedagogiskt och lättillängligt

sätt. Vi hoppas att utbildningssatsningen

både medverkar till att höja kunskapsnivån i

energifrågor rent allmänt samtidigt som det ger

kursdeltagarna användbara verktyg i arbetet,

säger Flavio Santos, divisionschef för Service &

Projekt på Schneider Electric.

För att få tillgång till kursprogrammet, som

utökas regelbundet, registrerar du dig på

www.myenergyuniversity.com. Kurserna är

i dagsläget på engelska, spanska, kinesiska

och snart även på svenska.

I Sverige beräknas förbudet

mot glödlampor spara tio procent

av den el som används i

hushållen. Det är en minskning

med två terawattimmar per år,

vilket motsvarar energianvändningen

i cirka 80 000 eluppvärmda

villor under ett år.

scanautomatic:

Kolla in grön automation!

Källa: Energimyndigheten

Så här kommer du

i kontakt med

Schneider Electric

Schneider online:

www.schneider-electric.se

26–28 oktober deltar Schneider

Electric på Scanautomatic på

Svenska Mässan i Göteborg.

I den över 200 kvm stora mässytan

med monter B05:62, och

VIP-lounge, finns möjlighet att få

veta mer om de nya koncepten PlantStruxure

för processtyrning och MachineStruxure för

maskinautomation och se vad grön automation

innebär i praktiken. Dessutom visas innovationer

som trådlösa tryckknappar, mobil uppdatering

av frekvensomvandlare och fingeravtrycksläsare

för industrin.

seminarier

på scanautomatic

• Vart är automationen på väg?

27 okt, kl 11.00, Seminarielokalen

Schneider Electric lanserar grön automation

för maskin- och processtyrning

27 okt, kl 11.30, Stora scenen

• Energieffektiviseringar med målet att

minska kostnaderna med 20 procent

28 okt, kl 14.00, Stora scenen

4 I

SChNEIDEr electric magasinet 2/2010


Med Exxact kan du

få alla funktioner du

vill ha, i samma genomtänkta

design.

Storsatsning på Exxact

– en ny apparatserie

För att möta både slutkundernas och

elinstallatörernas behov av snygga,

flexibla och lättinstallerade elprodukter

har Schneider Electric utvecklat

den nya apparatserien Exxact.

Resultatet är marknadens bredaste plattform

för elinstallation med bland annat strömställare,

dimrar, vägg- och nätverksuttag. Exxact

kommer att finnas tillgängligt på marknaden om

några månader.

– Elanvändningen ser helt annorlunda ut nu

än för bara några år sedan. Vi kan ha ett femtiotal

olika apparater hemma, vilket kräver fler

uttag för både el och nätverk. Vi har också högre

krav på att flexibelt kunna styra belysning, temperatur

och markiser. Tills nu har det saknats

en modern apparatserie som motsvarar kraven

på anpassningsbarhet och design. Exxact fyller

detta tomrum, säger Annika Nilsson, marknadschef

för Elinstallation på Schneider Electric.

Designen gör det möjligt att välja bland tre

färger på insatser och fyra ramfamiljer: Primo,

Basic, Design och Solid. Konstruktionen gör det

även lättare att ändra utseendet på uttagen vilket

ökar valfriheten för slutkunderna. Vad sägs till

exempel om en mönsterpassad tapet eller ett

collage av favoritfotografierna under den transparanta

ramen på strömbrytaren?

Totalt omfattar Exxact mer än 450 artikelnummer

och över 250 olika funktioner, bland

dem dekorbelysning, rörelsedetektorer och

möjlighet att installera trådlösa trycknappar.

Apparatserien bygger på en helt ny plattform

för både torra och våta miljöer (IP20 och IP44)

med samma insats för både infällt och utanpåliggande

montage.

Dessutom finns det möjlighet att enkelt integrera

lösningar för energieffektivitet, komfort

och säkerhet (exempelvis kontroll- och styrsystemet

KNX). Sortimentet är också 100 procent

halogenfritt för att skona miljön.

Exxact kommer på sikt att ersätta trotjänaren

Trend, som lanserades 1988. Under utvecklingen

av den nya produktserien har Schneider Electric

haft elinstallatörens vardag för ögonen: tidspressade

uppdrag med krav på snabb och säker

installation utifrån kundens behov. Därför tog

man också hjälp av installatörer i produktutvecklingen.

Ett av de sista fälttesterna ägde rum i Ängelholm,

då nästan färdigutvecklade produkter testades

av åtta elinstallatörer, som gav tummarna

upp. Magnus Olsson från EEAB sammanfattar

installatörens utmaningar så här:

– Vissa kunder vill bara att det ska gå att

tända och släcka, och är inte beredda att betala

mer för design. Men generellt märker vi en

ökad medvetenhet och ett helt annat intresse

hos kunderna. Elen har fått högre status, men

tyvärr innebär inte det att vi får mer tid på oss

att installera. Alla förbättringar som underlättar

installationen är mycket välkomna.

... och här några exempel på

produkter ur Exxact-serien,

de två översta strömbrytarna

heter Primo och längst

ner ser vi en dimmer med

ramen Design.

SChNEIDEr electric magasinet 2/2010 I 5


På gång

Sverige efter

på lågenergihus

I Sverige är bara en procent

av nybyggnationen lågenergibyggnader.

I Danmark och

Norge är motsvarande siffra

tio procent. Samtidigt har EU

nyligen skärpt kraven på byggnaders

energiprestanda genom

ett nytt byggdirektiv för hus

byggda efter 2020.

Ett nytt byggdirektiv från EU

uppmuntrar byggandet av fler

lågenergihus.

Energimyndigheten satsar

därför på att öka byggandet

av lågenergibyggnader genom

programmet LÅGAN, som

nyligen tilldelats 60 miljoner

kronor. Lågan ska bland annat

arbeta för att synliggöra en

nationell marknad för byggnader

med låg energianvändning

och se till att det finns ett

brett utbud av leverantörer

inom området. LÅGAN kommer

också att bevilja stöd till

projekt och idéutveckling för

lågenergihus.

Lågenergihus är ett

samlingsbegrepp för hus med

mycket god energiprestanda.

Källa: Miljöaktuellt och

Energimyndigheten

Så här kommer du

i kontakt med

Schneider Electric

Schneider online:

www.schneider-electric.se

Kurser i underhåll

För Destination Gotland är det

viktigt att elingenjörerna har färska

kunskaper om utrustningen ombord,

för att kunna ställa korrekta diagnoser,

säkra driften och undvika en

blackout ute på sjön. Nyligen gick

ett 10-tal ingenjörer på rederiet en

tvådagarskurs om effektbrytare på

Schneider Electric Training Center.

Rederiets stora fartyg har mellan 12 och 15

större effektbrytare ombord. De hanterar kraftmatning

från fartygens generatorer, sektionering

av olika tavlor samt kraftmatning för exempelvis

bogpropellrar.

– Det var mycket intressant att titta närmare

på de elektroniska skydden och deras programmering,

eftersom det normalt inte är något vi går

närmare in på i jobbet, säger Reine Pettersson,

elingenjörer på Destination Gotland.

Schneider Electric Training Center erbjuder

mer än ett 50-tal kurser inom såväl elkraftsdistribution,

fastighetsdrift, industriell automation,

säkerhet som el-, tele- och datainstallation. En av

kurserna är Underhåll av låg- och mellanspänningsbrytare,

som syftar till att deltagarna ska

lära sig sköta brytarna på ett sätt som gör att

anläggningen håller längre.

Snart dags för WibeVasan 2011

Den 28 februari 2011 anordnas för tolfte gången

WibeVasan under Vasaloppsveckans Öppet spår.

Schneider Electric och Wibe står bakom evenemanget

som är öppet för alla Schneider Electrics

kunder och partners som vågar ge sig ut på den

nio mil långa turen mellan Sälen och Mora.

I början av februari hålls dessutom ett

träningsläger i samarbete med IFK Mora då

deltagarna kan finslipa formen inför tävlingen.

På själva tävlingsdagen utlovas VIP-service till

WibeVasans skidåkare.

Antalet platser är begränsat. Anmälningstiden

går ut 31 oktober, 2010. För mer information,

kontakta: frank.ralg@se.schneider-electric.com

eller stefan.myhr@se.schneider-electric.com

Kenneth Elfving från Schneider Electric förevisar underhåll

på lågspänningsbrytaren MasterPact NV. Från vänster

Joakim Dahlgren, Reine Pettersson och Kenneth Elfving.

– Jag vill flagga lite extra för våra brytarkurser,

eftersom underhåll lätt hamnar i skymundan.

På kurserna blandar vi teori och praktik och jag

vågar påstå att deltagarna efteråt är rustade att

både undvika onödiga driftstopp och förlänga

livslängden på brytarna, säger Cecilia Edenius,

ansvarig för Schneider Electric Training Center.

Läs mer om Schneider Electric Training

Centers breda kursutbud på webbplatsen www.

schneider-electric.se eller kontakta Cecilia Edenius,

cecilia.edenius@se.schneider-electric.com,

för information om kundanpassade utbildningar.

Det är dags

att anmäla

sig till 2011 års

WibeVasa.

6 I

SChNEIDEr electric magasinet 2/2010


Porträttet

Upplysarna

Inredningsparet

Simon och Tomas

vill exponera

svenskarna för nya

intryck och stilar.

Foto: KG Z Fougstedt

Tänk dig att du går in i ett rum.

Tapeterna är fina. Du gillar färgerna,

möblerna. Allt är väl utplacerat i rummet,

men något känns ändå fel. Det är då

mycket troligt att det är belysningen

som är den felande länken. TV-kända designerparet

Simon och Tomas menar att de

allra flesta svenska hem har fel belysning.

Här delar de med sig av sina tips för att

skapa en miljö där ljuset är i harmoni med

resten av inredningen.

SChNEIDEr electric magasinet 2/2010 I 7


Porträttet

...du måste veta vad du


vill med din inredning

redan innan du planerar

din elinstallation.

Upplysarna...

Simon Davies och Tomas Cederlund, som till

vardags håller till i den glamorösa butiken

London W8 på Odengatan i Stockholm,

är kända från heminredningsprogram i TV som

”Sveriges fulaste hem” och ”Design: Simon &

Tomas”. Trots de exklusiva möblerna och kändisskapet

kommer många kunder fortfarande in

i Simon och Tomas butik för att få hjälp med

belysningskonsultation. Ofta har de då besökt ett

hus eller en lokal där Simon och Tomas stått för

ljusdesignen.

– När du är i ett välbelyst rum känner du det,

det känns helt enkelt bekvämt, menar Tomas. Så

många har förutfattade meningar kring belys-

8 I

SChNEIDEr electric magasinet 2/2010


Simon och Tomas

sågar skandinavisk

minimalism. De

vill ge svenskarna

mer fluff.

ning. De tror att en enda lampa ska lösa alla

problem. Glöm det!

Hans bästa råd är att slänga ut taklampan och

istället satsa på många bords- och golvlampor.

– Skapa stämningar. I Sverige har vi en enorm

förmåga att inreda våra hem som om det vore

sommar året om. Kalt och kallt. Det funkar på

sommaren, men vi måste ha det ombonat på

vintern också!

En ganska spridd uppfattning är att bra belysning

är samma sak som mycket ljus. Det är helt

fel. Vad som är ljuskvalitet beror istället på vad

SChNEIDEr electric magasinet 2/2010 I 9


Porträttet

Upplysarna...

som är syftet med belysningen. Simon och Tomas

jobbar helst ihop med arkitekter för att redan på

ritbordet få till en helhetssyn på ljussättning och

elinstallation i en byggnad.

– Du måste komma in i byggnaden tillräckligt

tidigt för att kunna göra ett bra jobb med

belysningen och du måste veta vad du vill med din

inredning redan innan du planerar

din elinstallation. Du kanske behöver

ett golvuttag vid soffan mitt i rummet?

Ofta har hustillverkaren tyvärr ”

redan bestämt var du ska ha uttag för

till exempel din TV.

fakta /Simon Davies och Tomas Cederlund

Vi har sett dem på TV. De färgstarka inredarna med mycket bestämda åsikter om vad

som är fult och snyggt. När Magasinet besöker Simon och Tomas i den egna butiken

London W8 på Odengatan i Stockholm skräder de heller inte orden. Särskilt hårt går de

åt bristen på inredningsvänlig belysning i de svenska hemmen – ”It’s disastrous”, som

Simon säger.

Namn: Simon Davies och Tomas Cederlund.

Födelseort: Guildford, England och Stockholm, Sverige.

Aktuella med: Heminredningsprogram i TV som ”Sveriges fulaste hem”, ”Design: Simon

& Tomas”, ”Från koja till slott” – och en hemlig kommande serie där de kompromisslöst

designar kommersiella byggnader.

Designkoncept: Eklektisk* med starka färger – tänk mycket ”fluff”: tunga gardiner, mjuka

kuddar, tjocka mattor. De kryddar sin inredning med unika pjäser, ofta upplockade i

samband med resor över hela världen.

Mest kända accessoar: Hundarna Percy och Pooter, Jack Russells.

Bor: På Lidingö.

Inspireras av: Resor över hela världen.

Bästa inredningstips: Släng ut taklampan och gödsla med bords- och golvlampor i sitthöjd.

Testa olika typer av glödlampor och använd dimmer.

Den fulaste belysningen: Tomas: ”Takplafonder.” Simon: ”Fyrkantig boxformad furulampa

med guldraster. Hideous!”.

*Eklektisk [ekle´ktisk ], som försöker förena idéer från olika håll.

Källa: Nationalencyklopedin

Simon Davies

vill ha sitt

hus i Martini

mood när han

kommer hem.

Vid nybyggnation förordar Simon och

Tomas nästan alltid ett automatiserat kommunikationssystem,

som KNX från Schneider

Electric, för att kunna styra både belysning

och andra tekniska funktioner i hemmet.

De menar att ett sådant system inte

behöver bli mycket dyrare än individuella

dimrar.

– Interior design och belysning handlar om

att skapa atmosfär. Att komma hem en kväll

efter jobbet och bara trycka på ”relaxknappen”

för att skapa en avslappnad kvällsstämning –

Martini mood – är fantastiskt. Du behöver inte

gå omkring och justera varenda dimmer, livet

är komplicerat nog ändå. KNX gör livet enkelt

och det är viktigt för att man ska må bra, menar

Simon.

En annan scenarioknapp som Simon och

Tomas föreslår är ”städbelysning”, det vill säga

full effekt på alla lampor så att varje dammkorn

syns.

Ytterligare ett användbart scenarioläge är

”larmbelysning” som innebär att husets inbrottslarm

ansluts till systemet så att både inomhus- och

utomhusbelysning blinkar om larmet skulle gå.

...när du är i ett välbelyst rum

Efter närmare 20 år som professionella inredare

och med kända TV-program bakom sig verkar

Simon och Tomas fortfarande sprudla av energi.

Drivkraften är och har hela tiden varit att exponera

svenskarna för olika stilar, färger och strukturer

som vi varken har sett eller haft tillgång till

tidigare. De anser att vi alla borde engagera oss

mer i inredningsfrågor.

– Inredningsjobbet handlar till stor del om

att utbilda kunderna. De vet ofta inte vad de

vill ha. Därför måste vi jobba tillsammans –

inredare, arkitekter, snickare, elinstallatörer –

för att undervisa dem om vad som är möjligt.

Varje yrkesgrupp har sin egen specialistkompetens.

Det avslutande tipset från Simon och Tomas

handlar just om kunskap.

– Det kan låta tråkigt, men om du vill skapa

din egen dröminredning måste du läsa på. Det

finns massor av litteratur, både om inredning i

allmänhet och om belysningsdesign, på nätet,

på biblioteket och i bokhandeln. Det är bara att

köra igång!

10 I

SChNEIDEr electric magasinet 2/2010


Simon och Tomas,

här med hunden Percy,

beskriver sin inredningsstil

som eklektisk.

känner du det, det känns helt enkelt bekvämt

Med miljöcertifieringarna

LEED och Green Building

har Pennfäktaren en

konkurrensfördel. Snart

är hela fastigheten full av

hyresgäster.

SChNEIDEr electric magasinet 2/2010 I 11


Aktuellt

Sverige når

energisparmålen

En färsk rapport från Energimyndigheten

visar att Sverige

med råge uppnår besparingsmålen

enligt EU:s energitjänstedirektiv.

Utöver målet

om 9 procents effektivare

slutanvändning före 2016, nås

också delmålet om 6,5 procents

besparing till 2010. Jämfört

med den genomsnittliga energianvändningen

2001-2005 har

vi 2010 sparat in 34,3 terawattimmar.

Myndigheten reserverar sig

dock för sättet att mäta och

flaggar för att fler mått behövs

för att bättre belysa hur arbetet

med energieffektivisering

går framåt.

APC vinner

innovationspris

APC, som ingår i Schneider

Electric, har tilldelats en utmärkelse

för sina satsningar på

innovation och utbildning inom

datacenter. Bakom utmärkelsen

står Data Centers Europe

Conference och i motiveringen

framhölls APC:s starka engagemang

och framsteg i utvecklingen

av tillförlitliga, hållbara

och gröna datacenter.

Areva-förvärv

slutförs

Schneider Electric och

Alstom har fått grönt ljus

från konkurrensmyndigheterna

att slutföra förvärvet av

transmissions- och distributionsverksamheten

från

franska energikoncernen Areva.

Avtalet ger Alstom omkring två

tredjedelar av verksamheten,

medan Schneider Electric tar

över en tredjedel. Alstom och

Schneider Electric kommer att

samarbeta bland annat genom

licensavtal.

Som ett led i förvärvet

skapas en ny verksamhet, Energy,

inom Schneider Electric.

Därmed får koncernen en

världsledande ställning inom

mellanspänning och stärker

sin position i utvecklingen av

Smart Grid.

Schneider Electric stöttar

storskaligt elbilsprojekt

Schneider Electric deltar tillsammans med

Renault–Nissan och EDF i ett storskaligt elbilsprojekt

i den franska regionen Yvelines. Inom

ramen för projektet kommer ett hundratal elbilar

från Renault och Nissan att testas av personer

bosatta i regionen. Användarna ges tillgång till

laddningsstationer både hemma och på jobbet

samt i anslutning till allmänna vägar och

parkeringsplatser. Schneider Electric kommer att

hjälpa till med att bygga laddningsinfrastrukturen

och de system för energihantering som hör

till. Projektet stöds även av franska staten.

Nollutsläpp på Antarktis

Klimatforskningsstationen Princess Elisabeth i

Antarktis är den enda polarstationen hittills som

inte genererar några koldioxidutsläpp. Detta har

blivit möjligt genom att endast förnybara energikällor

som solenergi används i anläggningen.

Dessutom har initiativtagaren, the International

Polar Foundation (IPF), samarbetat med ledande

företag för att använda den allra senaste energitekniken

i projektet.

Schneider Electric har medverkat med utrustning

för eldistribution och energihantering.

OptiLine, Altivar och Modicon, är några Schneider

Electric-produkter som finns installerade på

stationen.

Utrustningen på Princess Elisabeth

utsätts för temperaturer ner till

–50 grader.

Ett hundratal

elbilar från

Renault och

Nissan kommer

att testas.

© International Polar Foundation / René Robert

12 I

SChNEIDEr electric magasinet 2/2010


Stort intresse för Magasinet

Årets vinnare i Elgolfen korade

Efter tio kvaltävlingar med nästan 500 deltagare

runt om i landet avgjordes Svenska Elgolfen

2010 på Ärila GK i Nyköping den 17 september.

Ett sjuttiotal spelare hade tagit sig till finalen

som spelades i tre klasser, där A-klassen utgjordes

av de riktiga låghandikapparna. Efter 18 hål

på en fuktig och svårspelad bana stod Michael

Rosenqvist, Mattias Lindqvist och Daniel Dahl

som vinnare. Nytt för i år var utlottning av ett

pris bland alla som fullföljde tävlingen. Vinnare

I förra numret av denna tidning tog vi hjälp av

er läsare för att göra tidningen bättre genom en

läsarenkät. Responsen och intresset var överväldigande

– 574 läsare deltog och besvarade

frågorna i enkäten.

Redan i detta nummer har vi tagit till oss

några av de förbättringsförslag som inkom.

Bland annat har vi fokuserat ännu mer på att

lyfta fram produktnyheter och exempel på lösningar

hos kunder.

En GPS från TomTom lottades ut bland deltagarna

i enkäten. Vinnare blev Magnus Lindhe

på AcobiaFLUX i Göteborg, som arbetar med

industriell IT & automation.

Tack Magnus och alla andra som tyckte till!

Pristagarna från vänster: Daniel Dahl, vinnare C-klass, Jens Albrektsson, VD EUU, Michael Rosenqvist, vinnare A-klass

Daniel Eriksson, branschchef EIO, Mattias Lindkvist, vinnare B-klass, Bertil Hellströmer, wild card-vinnare, samt Patrick

Jansson från Schneider Electric.

blev Bertil Hellströmer. Samtliga fyra pristagare

kan se fram emot vinsten, en resa till en av

världens bästa golfbanor, PGA Golf Catalunya i

Girona i Spanien.

Vinnare elgofen 2010

A-klass

B-klass

C-klass

Michael Rosenqvist, Mirotek Elteknik

Mattias Lindqvist, Järla El

Daniel Dahl, NEA Elmaterial

Wild-Card Bertil Hellströmer, EuroEL i Stockholm AB

Elbilen

– ingen nyhet

Elbilar är inget nytt. Vid förra

sekelskiftet var nära trettio

procent av de amerikanska

bilarna eldrivna. År 1900 fanns

det 2 370 bilar i New York.

Av dem var 1 170 ångdrivna,

800 eldrivna och bara 400

bensindrivna. Nittio procent

av stadens taxibilar drevs med

elektricitet.

Källa: Populär historia

Industrin drar

40 procent

Industrin står för ungefär

40 procent av landets energianvändning.

Pappers- och

massaindustrin står för den

största energianvändningen

följt av stål- och metallindustrin.

De energibärare som

används i störst omfattning

är el och biobränsle.

Källa: Energimyndigheten

Energin 12 procent

i datacenter

I en färsk rapport från det

internationella analytikerföretaget

Gartner framgår att energirelaterade

kostnader utgör

12 procent av totalkostnaden

i datacenter. Energin är också

den kostnad i datacentret som

ökar snabbast. Gartner förutspår

att mätning av energieffektiviteten

i datacenter i form

av så kallade PUE-tal (power

utilisation efficiency) kommer

att bli allt viktigare. Redan 2015

beräknas 80 procent av de

nybyggda datahallarna mäta

PUE.

Så här kommer du i kontakt

med Schneider Electric

Schneider online:

www.schneider-electric.se

• För beställning och

leveransförfrågningar:

order@se.schneider-electric.com

• För anbudsförfrågningar:

offert@se.schneider-electric.com

• För teknisk support:

teknisk.support@se.schneider-electric.com

• Telefonnumret till Schneider

Electrics kundcenter är 0155-26 54 00

SChNEIDEr electric magasinet 2/2010 I 13


IT

Smart kylning gör att Phonera kan

driva 168 högeffektrack med ett

PUE-tal kring 1,25 i snitt över året.

Foto: KG Z Fougstedt

Halverad

nota för en

14 I

SChNEIDEr electric magasinet 2/2010


Phoneras

datacenter

i Linköping.

Sveriges just nu kanske

modernaste och mest

energieffektiva datahall

finns i Mjärdevi utanför

Linköping och drivs av

kommunikationstjänsteföretaget

Phonera. Med

hjälp av APC:s patenterade

kyllösning och genom

att utnyttja mark- och

luftkyla skapas stora

energibesparingar.

ergin

SChNEIDEr electric magasinet 2/2010 I 15


IT

Niklas Beckvid, teknisk chef

på Phonera, har total kontroll

på lasterna och kan mäta det

mesta i anläggningen.

Jonas Belfrage och Niklas Beckvid

menar att Phoneras datahall är

Sveriges mest effektiva.

Halverad

nota...

Schneider Electric/APC

har levererat

• Två datahallar med vardera:

84 högeffektrack med dubbla

mätbara PDU-lister (upp till

22 kW/rack).

• 18 Inrow RC 40 kW kylsystem för

2N redundans.

• 3 HACS (Hot Aisle Containment

Solution) för inneslutning av

varmluft.

• 2 400 kVA Galaxy 7000 UPSsystem

(batteri).

• APC Netbotz kameraövervakning.

• Övervakning av temperaturer och

effektuttag på PDU-nivå per rack

via APC ISX Central.

• Anläggningen kan byggas ut efter

behov.

Övrigt:

De dubblerade elförsörjningssystemen

innehåller sina egna transformatorer,

ställverk, reservkraftsgeneratorer

och UPS:er.

Läs mer om hur man

beräknar PUE-tal

Schneider Electric-bolaget APC har

tagit fram ett dokument om hur

PUE-tal (Power Usage Effiency)

beräknas för att underlätta jämförelser.

Se http://www.apcmedia.com/

salestools/SNIS-7E6LKL_R1_EN.pdf

Jämfört med en traditionell kyllösning med

underblåsande kyla, minskar vi energiåtgången

med cirka 60 procent, säger Jonas

Belfrage, platschef på Phoneras datacenter i

Linköping. Det hade helt enkelt inte gått att

bygga en så här energieffektiv datahall för högeffekthosting

utan APC:s lösning med kalla och

varma gångar.

Datahallen ligger på Ericssons område utanför

Linköping och tidigare drevs en mobiltelefonfabrik

i lokalerna. Då installerade man värmeslingor

på gårdsplanen för att hålla den isfri

för lastbilstrafik. Nu används de för att kyla

datacentret istället.

– Under vintern som gick räckte markkylan

med råge för att kyla hela anläggningen. Vi

hade snöfritt utanför. Ett normalår kan markkylan

ensam sköta kylningen från någon gång

i oktober till en bit in i april, säger Jonas Belfrage.

Phonera har byggt datahallen efter egen design

med bland annat UPS:er från APC för avbrottsfri

strömförsörjning och APC:s modulära

InfraStruXure-lösning för datahallar. Man har

lagt stor vikt vid energieffektivitet.

När markkylan inte räcker till har Phonera

vätskekylaggregat som innehåller frikylebatterier

och kompressorer. Under höst, vår och även

delar av sommarmånaderna samverkar frikylan

från mark- och luftsystemen. Sommaren som

gick var det bara under några enstaka riktigt

varma dygn som kylningen uteslutande kom från

vätskekylaggregatens kompressorer.

För att hålla energikostnaderna nere mäter och

övervakar Phonera i princip allt som går att

mäta; temperaturer, elförbrukning, effekt, ström,

frekvens, fläktar och kompressorer i kylsystem,

köldbärartemperaturer och tryck. Sammanlagt

rör det sig om flera hundra mätpunkter.

– Vi kan alltid logga in via datorn eller telefonen

och se hur hallen mår och ta ut data, rapporter

och grafer, säger Niklas Beckvid, teknisk

chef på Phonera och den som var projektledare

för datahallsbygget.

Han berättar att under juni–augusti i år drevs

FAKTA/ PHONERA

Phonera är en utmanare på den svenska marknaden

för tele- och datakommunikationstjänster till

företag. Phonera har cirka 60 000 företagskunder

och 2009 omsatte de 309 mkr med ett rörelseresultat

om 11 mkr. Aktien handlas på NASDAQ OMX

Stockholm, Small Cap. Bolaget har verksamhet i

Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Oslo.

Förutom datacentret i Linköping har Phonera en

liknande anläggning i Hammarby Sjöstad i Stockholm

och i höst inleder man bygget av sitt tredje

stora datacenter. Phonera är också en betydande

datanätsoperatör och driver ett stort IP-nät med

trafikavlämningspunkter i Europa och Nordamerika.

16 I

SChNEIDEr electric magasinet 2/2010


På Phonera har

man gått längre

än de flesta

för att få ner

energiförbrukningen

utan

att tumma på

redundansen.

anläggningen på en kvot om 1,53 och mätt som

total last genom nyttolast. Det vill säga andelen

energi som dataservrarnaförbrukar av anläggningens

totala energiförbrukning. Denna kvot

brukar kallas PUE-tal (Power Usage Efficiency).

För maj och september var PUE 1,44. Under

vintern räknar man med att komma ner under

1,2. Målet är att nå ett genomsnittligt PUE-tal

på 1,25 på årsbasis.

– Phoneras energieffektivisering är imponerande,

och de vet verkligen vad de gör. Att mäta

och jämföra PUE-tal kan annars vara svårt.

Till exempel kan man felaktigt få en bättre kvot

genom att höja temperaturen i hallen. Då får

servrarnas egna fläktar jobba hårdare och det

ser ut som nyttolast trots att det borde räknas

som tillförd energi för kyla. Phoneras PUE-tal

är mycket bra med tanke på den höga tillgängligheten

och den inbyggda redundansen, förklarar

Jörgen Åkerberg, ansvarig för projektet på

APC.

Phoneras datahall har skapat stort intresse hos

andra. Man får många förfrågningar om studiebesök.

– Vi gör det alla andra påstår att de gör.

Vi driver en mycket energieffektiv anläggning där

vi har total kontroll på lasterna och kan mäta

allt för att ständigt förbättra. Jag vågar påstå att

vi har Sveriges modernaste, mest driftsäkra och

energieffektiva datahall, säger Niklas Beckvid.

SChNEIDEr electric magasinet 2/2010 I 17


Energimätning

Att mäta

70 procent av företagen

har genomfört projekt

för att minska sin energianvändning.

Foto: KG Z Fougstedt

18 I

SChNEIDEr electric magasinet 2/2010


Energieffektivisering är det snabbaste, billigaste och miljövänligaste sättet att minska

energianvändningen i energiintensiva verksamheter som fastigheter och industrier.

Sparpotentialen ligger ofta i intervallet 20– 30 procent. Men trots det saknar majoriteten

av företagen och kommunerna både mål för energieffektivisering av verksamheten och

mätsystem för att följa upp sina insatser. Det framgår av undersökningen Energiindikatorn

som Schneider Electric genomfört bland kommuner och energiintensiva företag.

är att veta

Jag tror att många saknar insikt om att

mätning är en vital del i allt energieffektiviseringsarbete,

samtidigt som de har liten

kunskap om hur man praktiskt går till väga.

Så spekulerar Flavio Santos, divisionschef för

Service & Projekt på Schneider Electric och drar

slutsatsen att bristen på mätning bromsar miljöarbetet

i företagen och kommunerna.

Energiindikatorn visar att närmare 70 procent

av företagen och kommunerna har genomfört

energisparprojekt, men flertalet vet inte vilket

resultat det har gett. 48 procent av företagen och

55 procent av kommunerna medger själva att de

inte gör tillräckligt för att minska sin energianvändning.

– Långsiktighet är ett måste för att få önskad

effekt av energieffektivisering. Ofta kan man

se besparingseffekter ganska snabbt, men följer

man inte upp och mäter över tid finns risk att

man inte kommer vidare eller att de ursprungliga

effekterna avtar, säger Flavio Santos.

Han konstaterar att de som har lyckats med

energieffektivisering har en mätstrategi och en

långsiktig process för energieffektiviseringsarbetet,

istället för att bara genomföra enstaka

projekt. Och så har de personalresurser som

fokuserar på energifrågor.

Undersökningen bekräftar att de ekonomiska

drivkrafterna är de starkaste för att energieffektivisera.

Över hälften av de tillfrågade uppger

detta. Att investera i ett mätsystem, som gör det

möjligt att snabbt identifiera enkla sparåtgärder,

kan betala sig på mycket kort sikt. Med mer

historik och analys av energianvändningen kan

man sedan gå vidare med ett antal andra insatser

som kanske kräver något mer, som investering i

ny produktionsutrustning eller styrning av den

befintliga.

– Mätning och uppföljning är en förutsättning

för att vi ska kunna uppnå klimatmålen. I framtiden

kommer vi att kunna mäta förbrukningen

i varje uttag, även i våra bostäder, förutspår

Flavio Santos.

FAKTA/ energiindikatorn 2010

• 66 procent av företagen och kommunerna saknar

eller vet inte om de har långsiktiga mål för

energieffektivisering av verksamheten

• 51 procent av företagen och kommunerna

uppger att ekonomiska besparingar är en

mycket stark drivkraft för att energieffektivisera

verksamheten

• 65 procent av kommunerna och 70 procent av

företagen uppger att de har genomfört ett eller

flera projekt för att sänka sin energianvändning

• 42 procent av företagen och 44 procent av

kommunerna tror att de skulle kunna minska sin

energianvändning med 10-20 procent eller mer

på fem års sikt

Energiindikatorn genomfördes av Schneider

Electric i maj 2010 bland miljöchefer och ekonomichefer

i 100 svenska energiintensiva företag

med minst 100 miljoner kronor i omsättning och

bland 100 slumpvis utvalda svenska kommuner.

Flavio Santos, divisionschef

för Service & Projekt på

Schneider Electric.

SChNEIDEr electric magasinet 2/2010 I 19


Energi

Att mäta

är att veta...

Örebro kommun:

Med minskning som morot

Inom Örebro kommun genomförs

sedan 2005 en storsatsning på

energibesparing, som omfattar

omkring 400 byggnader i kommunens

fastighetsbestånd. Målet

är att minska den totala energikostnaden

med mer än 20 procent.

Göran Fredriksson

är energiingenjör på

Kommunfastigheter

i Örebro.

från energileverantörerna.

Sedan

analyserar vi den

i detalj. På så sätt

kan vi upptäcka

och åtgärda fel i

våra anläggningar,

som exempelvis

styrventiler som

inte fungerar.

Göran Fredriksson är energiingenjör på Kommunfastigheter

i Örebro och arbetar bland annat

med analys av energidata från de olika fastigheterna

i kommunen. Han är förvånad över att

inte fler organisationer har tydliga mål för sin

energieffektivisering:

– Mätning är helt avgörande om du ska arbeta

med energieffektivisering, annars har du ingen

aning om vad du håller på med. Mycket av vår

energistatistik hämtar vi elektroniskt direkt

I Örebro är det inte bara ingenjörerna som drar

nytta av statistiken.

– Både ledningen och politikerna är mycket

intresserade av att följa upp projektet i form av

delårsrapporter för att se att vi är på rätt väg.

Och det är vi; vår fjärrvärmeanvändning har

gått från 174 kW per kvadratmeter och under år

1998 till dagens 127. Målet är att vara nere i

110 kW år 2020. Utan mätning hade vi aldrig nått

så här långt, konstaterar Göran Fredriksson.

Flügger:

Fler mätpunkter ökar fokus

Färgföretaget Flügger A/S har nyligen

inlett ett projekt för att sänka

energiförbrukningen i sina sju fabriker

i Danmark, Sverige och Polen med

målet att minska energiåtgången

med 20 procent. Införandet av ett

mätsystem på anläggningarna, varav

tre finns i Sverige, är första åtgärden.

Arrøe, miljöansvarig,

Flügger

Danmark.

I de svenska

anläggningarna,

som har några år

på nacken, ser

Nanna Arrøe,

Flügger störst miljöansvarig,

besparingspotential

när det gäller

Flügger Danmark.

belysning, ventilation och kylning.

– Vi har visserligen mätt elförbrukningen i våra

anläggningar tidigare, men sedan ungefär ett år

tillbaka har vi tydliga mål. Vi arbetar med att

installera fler mätpunkter för att kunna se exakt

hur mycket vi förbrukar inom olika kategorier,

som exempelvis belysning och värme. Vi vill

kunna besvara frågorna ”varför gör vi av med så

mycket energi och på vad” och sedan göra justeringar

utifrån den informationen, säger Nanna

– Bara genom att sätta upp fler mätpunkter för

energiförbrukning ute i våra anläggningar ser

vi att vi kan uppnå besparingar. Det beror på

att energiförbrukningen blir synlig och automatiskt

får mer fokus. Jag kan konstatera att

vi redan kommit långt i att engagera de 400 till

500 medarbetare som berörs av projektet ute på

anläggningarna. Nu gäller det att behålla fokus,

avslutar Nanna Arrøe.

20 I

SChNEIDEr electric magasinet 2/2010


Krönika

Minska här hemma

eller i andra länder?

Marie

vann!

I förra numret av

Magasinet lottade

vi ut Pär Holmgrens

bok ”Klimatkoden”.

Vinnare blev Marie Jander

i Örebro. Grattis Marie!

Ofta vill politiker och andra debattörer hellre göra insatser i andra

länder än att ta tag i de utsläpp som vi själva orsakar, och därmed även

kan kontrollera. Ur ett kortsiktigt ekonomiskt perspektiv kan det ligga

en del i de argumenten. Men den långsiktiga lösningen heter inte antingen eller,

utan både och!

Även om vi skulle lyckas med att bygga bort alla utsläpp i låginkomstländerna

så har vi bara kommit en liten bit på vägen. Den största delen av utsläppen

kommer att vara kvar här hemma hos oss, precis som idag.

Därför måste vi i den rika världen så fort som möjligt sänka våra egna utsläpp

dramatiskt. För att nå en globalt långsiktigt hållbar nivå på utsläppen av

växthusgaser måste vi minska våra utsläpp med i storleksordningen 90 procent

från dagens cirka tio ton per person och år. Det är ungefär samma utmaning

för samtliga rika länder, medan ett 50-tal av världens fattigaste länder idag har

utsläpp i storleksordningen ett ton per person och år, eller mindre.

Att på bara några årtionden få bort så gott som alla utsläpp betyder stora omställningar

– men det är det enda sättet att undvika ännu jobbigare konsekvenser

lite senare. Samtidigt bör vi i de rika länderna även ta ett ansvar för utsläppen

i den fattigare delen av världen. Det blir extra relevant om vi börjar fundera på

historiska utsläpp eftersom vi har byggt upp vårt samhälle på ett sätt som orsakat

stora utsläpp genom åren. För att ge de fattiga länderna samma chans som vi

fick, eller rättare sagt samma chans som vi tog, kanske vi till och med borde låta

vissa länder öka sina utsläpp under en uppbyggnadsperiod?

Hur ska vi då lyckas med en så dramatisk total sänkning? Tyvärr räcker det

inte med att bara byta ut glödlamporna eller bensinbilarna – eller ens innehållet

i matkassen.

I ett globalt perspektiv handlar det om att byta ut kolkraftverken.

Genom att bygga ut kapaciteten för överföring

av förnyelsebar energi kan Sverige producera energi för

andra länder i Europa. En utbyggnad av exempelvis vindoch

vågkraft i Norden kan i så fall verkligen leda till att

kolkraftverk i Polen eller Tyskland kan stängas. För det

andra måste vi ha kontroll över driften av Vattenfall, som

är en av de största energiaktörerna i Europa, inte minst när

det gäller framtida investeringar och teknikval. Det innebär

både ansvar och möjligheter.

Båda insatserna är dessutom förhoppningsvis ekonomiskt

gynnsamma för Sverige – samtidigt som de leder till

att utsläppen kan minska i andra länder. Vi kan tänka både

hemma och borta på en gång, om vi vill…

Pär Holmgren

tidigare TV-meteorolog, numera klimatdebattör,

författare och föreläsare.


Projekt

GotlandsHem

släcker oljepannor

GotlandsHem fortsätter att

energieffektivisera verksamheten.

Nyligen bytte Schneider

Electric ut bostadsbolagets

sista oljepannor mot pelletsanläggningar.

Locum sparar miljoner med EPC-projekt

Schneider Electric ska hjälpa fastighetsförvaltaren

Locum att energieffektivisera

totalt 14 fastigheter

inom närsjukvården i Stockholmsområdet.

Pelletspanna

på väg för

att värma

Gotlands-

Hems

fastigheter.

Affären är värd 76 miljoner kronor och beräknas

generera årliga besparingar på totalt 6,7 miljoner

kronor för Stockholms läns landsting.

Avtalet bygger på Energy performance contracting

(EPC), en modell som innebär att Schneider

Electric garanterar delar av de beräknade

energibesparingarna. Projektet omfattar ett antal

energibesparande åtgärder och spänner från

större ombyggnader av värme- och ventilationssystem

till isolering och fjärrvärmeinstallation.

På tre sjukhus kommer solvärmeanläggningar

att installeras för uppvärmning av varmvatten,

vilket tillsammans beräknas producera 250

MWh/år.

Åtgärderna minskar utsläppen

med cirka 500 ton koldioxid

per år. Dessutom slipper

GotlandsHem vara beroende av

olja för uppvärmning. Nyligen

installerades också tre solvärmeanläggningar

i fastighetsbeståndet.

Sedan GotlandsHem inledde

energieffektiviseringsarbetet

tillsammans med Schneider

Electric 2003, har man uppnått

energibesparingar på mer än

20 000 MWh. Det motsvarar

energiåtgången för 1 100 villor

på ett år.

Så här kommer du

i kontakt med

Schneider Electric

Schneider online:

www.schneider-electric.se

Miljömärkning målet

för Victoria Tower

Schneider Electric har fått i uppdrag

av byggbolaget Peab att leverera

klimat- och belysningssystem till

Victoria Tower i Kista för att säkra

en energieffektiv, miljöriktig och

stabil drift av skyskrapan.

Victoria Tower blir med sina 34 våningar och

120 meter Stockholms näst högsta byggnad,

efter Kaknästornet.

Tornet kommer bland annat att inhysa kontor,

restauranger och ett hotell med 300 rum.

Schneider Electric ska leverera automationslösningar

och system för ventilation,

uppvärmning och belysning för att minimera

energiåtgången och ge ett stabilt inomhusklimat

i fastigheten. Med systemen kan till exempel belysningen

styras och regleras automatiskt utifrån

faktiska behov, vilket ger stora energibesparingar.

I bygget ställs höga krav på att skapa en

fastighet med låg energiåtgång och målet är att

hotellverksamheten i fastigheten ska Svanenmärkas.

Skyskrapan,

som är ritad av

arkitekterna

Gert Wingårdh

och Karolina

Keyzer, byggs

med glasfasader

och triangelformade

fönster

som kommer att

gnistra när solen

skiner.

22 I

SChNEIDEr electric magasinet 2/2010


En timme

på 40 minuter

Schneider Electric är världsledande inom industriell automation.

Vi kan få en anläggning att utföra stordåd, öka

produktionen och minska energiåtgången. Dessutom kan

vi hjälpa till att korta utvecklingen av maskinerna rejält. Det

du tidigare hann med på en timme kan du nu göra på 40

energieffektiva minuter. Vad blir det omräknat i pengar?

Läs mer om grön automation på

www.schneider-electric.se/gronautomation

Make the most of your energy

Med dig från början till slut

Vi har produkter inom IT, automation, drivsystem och

lågspänning. Dessutom erbjuder vi tjänster för projekt till

slutkund, koncept för maskintillverkare, partnerprogram

för systemintegratörer, service och support. Allt du

behöver för säker automatisering helt enkelt.

SChNEIDEr electric magasinet 2/2010 I 23


Fastigheter

Med sin laptop kan Anders Jakobsson,

teknik & fastighetschef för Malmö

Arena, ensam sköta styrningen av

hela anläggningen. Med scenariostyrning

och samverkande system har

energiförbrukningen blivit 40 procent

lägre än budgeterat.

Foto: KG Z Fougstedt

En mans

24 I

SChNEIDEr electric magasinet 2/2010


show

Malmö Arena med plats för 15 000 åskådare kunde kapa den budgeterade

energikostnaden med drygt två miljoner kronor genom en lösning för

samverkande system från Schneider Electric. Även driften har kunnat

effektiviseras markant – en enda person kan själv styra och övervaka

systemen för värme, ventilation, brand och säkerhet från en bärbar dator.

SChNEIDEr electric magasinet 2/2010 I 25


Fastigheter

En mans

show...

Schneider Electric

har levererat:

• Huvuddator.

• Styrsystem.

• Brandlarmssystem, inklusive

talat utrymningslarm.

• CCTV-anläggning.

• Ansvarat för samordnad

funktionsavprovning.

• Integrering av belysningsstyrning

i allmänna lokaler.

• Integrering av ispistmaskinerna

• Integrering av komfortkylmaskinerna.

• Integrering av avfuktningsaggregat.

• Energimätning via M-bus.

• Elförbrukningsmätning via

MOD-bus.

Malmö Arena ligger strax söder om

centrala Malmö, intill nya Citytunneln,

och är i samma storleksklass som Globen.

Arenan är hemmaplan för Malmö RedHawks

i hockeyallsvenskan vilket innebär 26 matcher per

säsong plus eventuellt slutspel. Nu under hösten arrangeras

här dessutom konserter med bland andra

Björn Skifs, Lady Gaga och Elton John.

Schneider Electric var tidigt involverade i processen

när arenan byggdes 2007–2008. Uppdraget

var att minimera energiåtgången och skapa

en plattform för effektiv drift av fastigheten.

Fastighetens styrsystem kommer från Schneider

Electric, likaså en avancerad säkerhetslösning

med kameraövervakning och brandlarm.

Installationen omfattar bland annat 5 000

mätpunkter, 900 värme/rökdetektorer och övervakningskameror.

Man har även haft ansvar för

den samordnade funktionsprovningen.

En viktig del av uppdraget handlade om att

integrera de olika delsystemen i ett samverkande

system, med syfte att ge kontroll över kritiska

funktioner i fastigheten.

Nu när arenan varit i drift kan effekterna summeras:

nästan 40 procent lägre energiåtgång,

motsvarande två miljoner kronor per år, jämfört

med vad man budgeterade från början. Därtill

kan driften skötas av en enda person.

Energieffektivisering

sker på många olika

nivåer i byggnaden.

26 I

SChNEIDEr electric magasinet 2/2010


Malmö Arena

byggdes 2007–

2008. Fastighetens

avancerade säkerhetslösningar

samt

styrsystem kommer

från Schneider

Electric.

Ständiga förbättringar.

Med 5 000

mätpunkter i systemet

på Malmö Arena

kan man direkt se avvikelser

och se till att

energiförbrukningen

alltid hålls så låg som

möjligt.

FAKTA / malmö arena

• Rymmer max 15 000 personer

• Invigdes november 2008

• 61 000 kvadratmeter

• 370 toaletter

• 3 250 restaurang- och barplatser

• 110 arrangemangsdagar på ett år.

Schneider Electric har satt in ett fantastiskt

system i huset. Nu har vi total överblick över energianvändningen

i alla delar av fastigheten och

kan enkelt se avvikelser i energiåtgången och var

vi kan göra ytterligare effektivitetsvinster, säger

Anders Jakobsson, teknik- och fastighetschef för

Malmö Arena.

Energieffektivisering sker på många nivåer i

byggnaden, till exempel återvinns värme från

kompressorerna till att förvärma hetvattnet för

uppvärmning. På samma sätt används spillvärme

för att smälta isen som hyvlas i samband med

spolning.

Lars Nilsson, Schneider Electrics projektledare för

Malmö Arena, menar att de tekniska systemen

var för sig inte är speciellt komplicerade – nyckeln

är att få systemen att samverka.

– Genom systemsamverkan uppnås stora

synergier som både syns på energiräkningen

och det övriga driftskontot, säger Lars Nilsson

och fortsätter: Det är ofta en utmaning att få

redan befintliga system att kommunicera med

varandra. Där har vi en stor fördel eftersom vi

erbjuder hela paletten av fastighetssystem och

kan integrera dem effektivt.

Arenans totala yta är på 61 000 kvadratmeter.

Att låta lyset vara på, värma upp eller kyla

utrymmen i onödan får sålunda en stor effekt.

Genom övervakningen och mätningarna i fastigheten

kunde man till exempel upptäcka att belysningen

i garaget av misstag var på dygnet runt.

Det tekniska konceptet för Malmö Arena

bygger på åtta olika grundinställningar, till

exempel för en hockeymatch, en kongress eller

en konsert.

Vid en fullsatt konsert eller hockeymatch kan

till exempel temperaturen vara lite lägre från

start eftersom publiken värmer upp lokalen.

För en isträning eller konferens är scenariot annorlunda.

FAKTA /Specialisten på att energieffektivisera arenor

Schneider Electric har utöver Malmö Arena varit delaktig i många arenabyggen när det

gäller fastighetsautomation, övervakning och säkerhet, klimatsystem, energieffektivisering

med mera. Med åren har man byggt upp en specialistkompetens på området.

– Arenor måste ofta kunna anpassas för olika typer av aktiviteter och arrangemang. I det

sammanhanget blir integration av olika system ännu viktigare för att uppnå en effektiv och

en flexibel styrning, säger Pär Guthagen, på Schneider Electric i Malmö.

Arenor Schneider Electric varit leverantör till :

• Malmö Arena (se artikel här intill)

• Färs & Frosta Sparbank Arena (Lund)

• Swedbank Stadion (Malmö)

• Helsingborg Arena

• Växjö Arena

• Telenor Arena (Karlskrona)

• Skellefteå Kraft Arena (Skellefteå)

• Fjällräven Center

(Örnsköldsvik, fd. Swedbank Arena)

• Göransson Arena (Sandviken)

SChNEIDEr electric magasinet 2/2010 I 27


Framtiden

Lansering

Grön

automation

effektiviserar industrin

Grön automation är nyckelbegreppet när Schneider Electric presenterar

en ny automationsplattform för den tillverkande industrin under namnet

PlantStruxure – ett samverkande system som gör det möjligt för industriföretag

att uppfylla sitt automationsbehov och de ökande kraven på

energieffektivisering.

– Genomsnittsindustrin kan

minska sin energiförbrukning med

omkring 10 till 20 procent med

hjälp av grön automation, säger

Eva Ellerud, marknadschef för

Industry på Schneider Electric i

Sverige. Vi har själva gjort det i

våra egna fabriker, bland annat här

i Nyköping.

PlantStruxure gör det möjligt att integrera hela

fabrikers hård- och mjukvara. Med ett gemensamt

gränssnitt får både produktionschefer,

driftchefer, operatörer och underhållspersonal

en bättre helhetssyn på verksamhetsprocesserna.

Detta ger en möjlighet att få en överblick i realtid

samt ta ut rapporter över såväl energiförbrukning

som processdata.

– Plattformen, som går under namnet Plant-

Struxure, är ett gemensamt system för både processtyrning

och energiförbrukning. Det går att

Eva Ellerud, marknadschef

Industry på Schneider Electric

i Sverige.

se exempelvis energiförbrukning

ner på produktnivå, per produktgrupp

eller per produktionslinje.

Det går även att välja det mest

energisnåla produktionsläget för

anläggningen.

Genom att PlantStruxure

integreras med övriga verksamhetsprocesser

i affärssystemet knyts

produktionsinformationen även

närmare parametrar som lagerstatus, order och

distribution. Med kopplingen till affärssystemet

kan också controllers och produktionsplanerare

ta del av produktionsinformationen på ett enklare

sätt och i ett sammanhang.

PlantStruxure omfattar processtyrning, drift samt

övervakning och består av system, produkter,

tjänster och ingenjörsverktyg (mjukvara). Det är

en flexibel arkitektur med hög skalbarhet som

enkelt kan integreras med tredjepartsprodukter.

FAKTA/ Plantstruxure

Industrianalytikern ARC Advisory Group har utvärderat PlantStruxure och menar

att Schneider Electric har lyckats utveckla ett öppet och samverkande ramverk för

processautomation och energihantering som är nära kopplat till verksamheten. De

fastslår vidare att Schneider Electrics breda bakgrund från automation och energi har

hjälpt dem att lyckas överbrygga glappet mellan olika typer av funktionalitet inom

processindustrin.

scanautomatic 26–28 oktober

I Schneider Electrics monter, B05:62, på Scanautomatic

i Göteborg, finns möjlighet att se och

känna på båda de nya koncepten PlantStruxure

och MachineStruxure. Där visas också verkliga

operatörsvyer med exempel på olika typer av

information som går att få ut ur systemet.

28 I

SChNEIDEr electric magasinet 2/2010


Lantmännen i Malmö kör

redan en tidig version av

PlantStruxure, med en

20-procentig sänkning av

energiförbrukningen som

resultat.

Foto: KG Z Fougstedt

– Genom att PlantStruxure bygger på öppna

standarder kan det kommunicera med de automationsprodukter

som redan finns installerade i anläggningen,

oavsett om de kommer från oss eller

från andra leverantörer. På så sätt är inte tröskeln

för att komma igång så hög. Du kan också välja

om du vill starta med PlantStruxure på en enda


PlantStruxure

är en gemensam

plattform för både

processtyrning och

energiförbrukning.

maskin, en enda tillverkningslinje eller på hela

anläggningen, säger Eva Ellerud.

En tidig version av PlantStruxure är redan i drift

hos Lantmännen i Malmö, med en 20-procentig

sänkning av energiförbrukningen som resultat.

– Jag vågar påstå att med PlantStruxure vägs

energifaktorn för första gången in på allvar och

kopplas till styrningen av anläggningen. Möjligheten

att ta ett sådant helhetsgrepp öppnar för

stora besparingar som gynnar både industriföretagen

och miljön, säger Eva Ellerud.

PlantStruxure är en byggsten i EcoStruxure,

Schneider Electrics öppna koncept för intelligenta

energiledningssystem. Systerkonceptet,

MachineStruxure, som du kan läsa om här intill,

riktar sig till maskinbyggare med en likaledes

grön automationsplattform.

SChNEIDEr electric magasinet 2/2010 I 29


Framtiden

Lansering

Grön

automation...

– Genom att samarbeta med

Schneider Electric får vi stöd

för att förbättra automationslösningarna

i våra produkter,

säger Björn Cagner, VD på

Centraction.

Maskinstyrning

med flexibilitet

Schneider Electric

har levererat

• Experthjälp och programmering

inom konceptet MachineStruxure,

för effektiv maskinstyrning och

energianvändning för maskinbyggare.

• Automationslösningen Machine-

Struxure som omfattar styrning,

operatörspanel och motordrifter.

Bland annat används frekvensomvandlare

samt en display med

integrerat styrkort.

FAKTA/ centraction

Hur hanterar en mindre maskinbyggare

utmaningar i produktutvecklingen,

ökad elektronikanvändning

och allt mer sofistikerade styrsystem?

Centraldammsugartillverkaren

Centraction tog hjälp av Schneider

Electric och resultatet är mer flexibel

tillverkning samt bättre och billigare

slutprodukter.

Partillebaserade Centraction är ett av de första

svenska företagen som använder Schneider Electrics

nya koncept MachineStuxure, som omfattar

produkter, lösningar, färdiga maskinfunktioner

och tjänster för att hjälpa maskintillverkare att

uppfylla sina automationsbehov. I praktiken kan

det innebära att Schneider Electric driver gemensamma

utvecklingsprojekt med maskinbyggare.

– Vi kan inte själva vara experter på allt.

Partillebaserade Centraction har tillverkat centraldammsugare för världsmarknaden i mer

än 15 år. Här handlar det inte om små dammsugare för hemmabruk, utan om stora maskiner

med sugkrafter på upp till 15 000 W. Slutkunderna är industrier, kontor och offentliga

miljöer med höga krav på renhet som en del av produktionsprocessen och/eller ett behov

för kostnadseffektiv städning. 80 procent av produktionen går på export och både den nya

Operan i Oslo, Ericssons fabriker i Kina och oljeplattformar i Nordsjön finns på kundlistan.

Läs mer på: www.centraction.se

Genom att samarbeta med Schneider Electric får

vi stöd för att förbättra automationslösningarna

i våra produkter. De har ställt upp med både

programmerare och produktexperter. Jag upplever

det som ett kanonsamarbete, säger Björn

Cagner, VD på Centraction.

I Centractions fall är resultatet hittills en ny

centraldammsugarmodell, Centrtech F-5, som

lämpar sig för användning inom tillverkning av

exempelvis läkemedel eller livsmedel. Precis som

de flesta nya modeller är den ett komplext stycke

elektronisk ingenjörskonst med både fläktdrift

och styrning av dammsugaren, samt möjlighet till

integration med slutkundens system för fastighetsövervakning.

– Vi har kombinerat styrning och display i en

enda operatörspanel, vilket gör tillverkning och

installation snabbare, förklarar Björn Cagner.

Nu är dammsugaren dessutom mycket lättare att

läsa av och den ger mer information till användaren

så att underhållet förenklas.

Inom ramen för MachineStruxure finns möjlighet

för maskinbyggare att dela risken i produktutvecklingen

genom att Schneider Electric tar

betalt per maskin som säljs till slutkund istället

för på traditionellt sätt.

– Det är ett jätteintressant upplägg som ger

oss chansen att ligga i framkant med produktutvecklingen,

inte minst i dagens läge när elutrustning

och styrsystem utgör mer än hälften av våra

produkter, avslutar Björn Cagner.

30 I

SChNEIDEr electric magasinet 2/2010


På jobbet

Vad jobbar vi egentligen med inom olika yrken i energibranschen och

vilka utmaningar möter vi till vardags? Under vinjetten ”På jobbet” ska vi

försöka besvara den frågan här i Magasinet. Först ut är Ximena Aguilar,

som är el- och energikonsult med inriktning mot elkraftsfrågor på teknikföretaget

WSP i Göteborg. Hon har allt från stora industriföretag till

kraftbolag och myndigheter bland kunderna. Dessutom var hon en av

dem som städade upp efter Gudrun…

Brinner för högspänning

Vad gör en el- och energikonsult?

Jobbet är mycket varierande. Jag dimensionerar

anläggningar för både fastigheter och industrier

och tar fram tekniska beskrivningar

och kostnadsunderlag. Som konsult handlar

det mycket om att fokusera på kunden men

också om att söka nya uppdrag och att stämma

av med de partners som levererar de olika

produkterna som ingår i projekten. Jag tycker

om att uppdragen ser olika ut så att jag får

variation i arbetet och en bred kompetens.

Vad jobbar du med just nu?

Just nu är jag bland annat med om att ta fram

underlag för en vindkraftspark. Det innebär

både att jag jobbar med dimensionering av

vindkraftsanläggningar och med att ta fram

tekniska beskrivningar för exempelvis ställverk.

Det är utvecklande med sådana stora

projekt. Vi jobbar mycket i team och bollar

problem och kompletterar varandra.

Hur ser du på vindkraft? I vilken omfattning

har det potential att ersätta fossila bränslen?

Det finns ett stort intresse för området och

teknikutvecklingen går snabbt, men det byggs

ännu inte så mycket eftersom tillståndprocessen

tar tid. Jag ser vindkraften som ett

jättebra komplement till andra energikällor,

men med nuvarande teknik kommer den

inte att kunna ersätta exempelvis vatteneller

kärnkraft. Det är inspirerande att jobba

inom ett område där det fortfarande finns så

mycket mer att göra och där utvecklingen går

snabbt!

Vad har du gjort tidigare?

Jag kommer närmast från Vattenfall där jag

arbetade med optimering och dimensionering

av distributionsnät för låg- och mellanspänning.

Efter mitt examensarbete fick jag

jobb på Vattenfalls avdelning för nätanalys.

Då handlade det mycket om att upprätta

nätplaner för återuppbyggnad efter stormen

Gudrun.

Varför och hur blev du elkraftingenjör?

Det var inte alls självklart. När jag växte upp

i Chile drömde jag om att bli journalist men

här i Sverige skulle språket varit ett hinder

för det. Istället utbildade jag mig först till

tandsköterska. Jag är visserligen allmänt

teknikintresserad, men jag har min lärare på

Komvux att tacka för att jag sedan läste till

ingenjör. Han tyckte att jag hade talang för

matematik och teknik och övertygade mig

om att läsa vidare med den inriktningen. Det

är jag väldigt glad över.

Vad är det roligaste med ditt jobb?

Att få till lösningar som är hållbara utifrån

både ett tekniskt, miljömässigt och ekonomiskt

perspektiv så att kunderna blir nöjda. Sedan

är det roligt att vara mitt i teknikutvecklingen

kring vindkraft, där det händer mycket nu.

Namn: Ximena Aguilar

Yrke: El- och energikonsult med fokus på elkraftsfrågor. Brinner särskilt för högspänningsprojekt.

Bakgrund: Gymnasium i Chile, maskinoperatör i tillverkningsindustrin, utbildad tandsköterska

och elektroingenjör med inriktning mot elenergi på Högskolan Väst i Trollhättan.

Aktuella projekt: Projektering av en vindkraftspark men jobbar även gärna med industriprojekt.

Ålder: 40.

Familj: Man och två döttrar, tio och tolv år gamla.

Bor: I Lilla Edet på 55 kilometers pendlingsavstånd från jobbet.

Fritid: Familj och vänner, mycket tid går åt till att köra barnen till olika aktiviteter.

Träning, särskilt Zumba, en dansinspirerad träningsform.

SChNEIDEr electric magasinet 2/2010 I 31


Produktnytt

Fritt utvärderingsverktyg

för

energibesparing

Nu finns SeeTool, ett virtuellt

och kostnadsfritt utvärderingsverktyg

för att mäta potentiella

energibesparingar i byggnader.

Genom att mata in uppgifter

om de olika rummen i verktyget

kan exempelvis konsulter,

elektriker, fastighetsägare och

arkitekter få en omfattande

uträkning av potentiella energibesparingar

redan i planeringsfasen

av en ny byggnad.

SeeTool levererar en detaljerad

resultatrapport som

föreslår åtgärder inom områdena

belysning, värme/kyla

och jalusi-/markisstyrning och

jämför energiförbrukningen vid

användning av dessa med en

konventionell lösning.

Registrera dig på Schneider

Electrics webbplats för gratis

nedladdning av mjukvaran

SeeTool (Hem > Dina sidor > Installatörer

> Mjukvara > Ladda

ned mjukvara).

SoMove uppdaterar

frekvensomvandlare på distans

Med SoMove

Mobile är det

möjligt att skicka

en konfiguration

på distans, som

en fil via mobiltelefon.

Schneider Electric har utvecklat programvaran SoMove för att förenkla uppdatering

och underhåll av frekvensomvandlare. Programvaran finns även tillgänglig för

mobiltelefoner, SoMove Mobile, vilket gör det möjligt att skicka en konfiguration

på distans, som en fil via mobiltelefon. För att kunna ta emot information har apparaterna

utrustats med Bluetooth.

SoMove och SoMove Mobile kan laddas ned kostnadsfritt från Schneider Electrics

webbplats.

Foto: denny lorentzen

Enklare med trådlös

tryckknapp

Harmony Self Powered Switch är

en ny och innovativ tryckknapp för

industrin. Tryckknappen kräver varken

batterier eller kabeldragning,

vilket minskar både tid och kostnad

för installation samt minimerar

underhållsbehovet.

Sändaren drivs av den energi

som genereras i tryckrörelsen när

knappen trycks in, och sänds i form

av en radiosignal. Mottagaren

leveras som en modul och kan

därför mycket enkelt installeras i

apparatskåp, vilket minskar installationstiden

ytterligare. Schneider

Electrics tryckknappserie Harmony

omfattar ett brett sortiment av

tryckknappar och signallampor i

16 och 22 mm diameter i flera olika

material och utföranden.

Fakta /Produktnyheter

Läs mer om våra produktnyheter

på www.schneider-electric.se

UPS för

hemmakontoret

APC:s nya produktserie Back UPS Pro

består av UPS:er anpassade för mindre

kontor. Back UPS Pro sparar både ström

och säkrar driften i samband med

strömavbrott.

UPS:erna håller även elförbrukningen

nere genom att ansluten kringutrustning

som inte är datakänslig, till

exempel skärm, högtalare och skrivare

automatiskt stängs av när datorn är

avstängd eller går ner i vila. De nya

UPS:erna har också en

automatisk volttalsregulator

för att skydda mot

exempelvis blixtnedslag.

Modellen för 550 VA

har ett cirkapris på 1 160 kr

exklusive moms. Back UPS

Pro ersätter RS-serien.

Ny kyllösning

för datahallar

APC, Schneider Electrics varumärke

för avbrottsfri kraft och datahallar,

lanserar nu en ny energieffektiv

kyllösning i InRow-serien, InRow

OA and Refrigerant Distribution

Unit (RDU), som är anpassad för

datahallar med högdensitetsservrar.

Kylningen av servrar utgör

den största energikostnaden i datahallar

och med InRow OA and RDU

kan energianvändningen sänkas

med 30-50 procent jämfört med

traditionella kyllösningar.

InRow OA and RDU har kapacitet

att kyla uppemot 27kW vilket motsvarar

50-70 bladservrar.

32 I

SChNEIDEr electric magasinet 2/2010


OptiLine på turné

OptiLine är Schneider Electrics nya tidsbesparande installationssystem

för el, tele och data, som lanserades förra året. Nu ger sig OptiLine ut på

vägarna och Schneider Electrics säljare planerar att besöka nästan 600

installationsföretag över hela landet fram till jul.

Förutom en demonstration av hela produktutbudet i OptiLinefamiljen,

finns möjlighet att prova på OptiLines smarta lösningar som

halverar installationstiden; snabbkopplingar, förinstallerade produkter

och verktygslös klick-in-teknik.

OptiLine består av produkter för tak-, vägg-, golv- eller bordsapplikationer.

I sortimentet finns flera produktgrupper såsom installationskanaler,

uttagsstavar, poster, golvboxar och uttagssboxar.

Vill du ha besök av Optiline?

Kontakta din Schneider Electric-säljare eller vårt kundcenter

på telefon 0155-26 54 00.

Visste du att...?

Strömsund är

den kommun som

byggt mest vindkraft

under 2010.

Det visar statistik

från Energimyndighetens

elcertifikatsystem.

Det finns

nu drygt 1 500 vindkraftverk

i Sverige

med en installerad

effekt på nästan

1 730 MW. Under

perioden januari till

augusti i år har 150

nya vindkraftverk

tillkommit. Tillsammans

står de för

ett tillskott på 280

MW. Gotland är det

vindkrafttätaste länet,

följt av Malmö

och Jämtland.

Allt-i-ett med Altistart

Nya mjukstartaren Altistart 22 ersätter både kontaktor,

motorskydd och andra skyddskomponenter för industriella

applikationer. Förutom att utföra grundjobbet – att

mjukstarta och mjukstoppa motorer – ger Altistart

också färre driftstopp genom att den varnar i tid för

olika typer av fel innan de inträffar.

Altistart 22 samlar motorskydd, processkydd och

mjukstartsövervakning i en enda komponent och levereras

med inbyggd programmeringspanel samt by-passfunktion.

Den finns i ett stort antal typer för att passa

önskad motorspänning/effekt eller marknad.

SChNEIDEr electric magasinet 2/2010 I 33


Schneiderpanelen

...den som

frågar

får svar!

Här svarar Schneider Electrics experter på frågor från kunder.

Har du någon fråga till panelen, skicka ett e-postmeddelande till:

teknisk.support@se.schneider-electric.com.

Märk mailet med ”Schneiderpanelen”

Finns det något verktyg

eller hjälpmedel för att

välja golv- och väggskåp,

montageplåt samt

tillbehör?

Svar: Ja, vi har digitala

valguider som hjälper dig.

Efter det att du har valt

din skåpstorlek får du fram

vilka övriga tillbehör du kan

välja. På vår hemsida väljer

du: ”Produktkatalog”

=> ”Industriell automation”

=>”Apparatskåpsystem”,

under ”Valguider” kan du

ladda ner filer för både

golvskåp och väggskåp.

Har Schneider Electric

någon rörelsevakt som

lämpar sig bra i ett konferensrum/klassrum

där

man vill kunna köpa sig

tid, till exempel nedsläckt

under en timme för att

visa film?

Svar: Med Multi 2300W löser

man ert önskemål. Det

är en vakt som detekterar

både rörelse och närvaro.

När filmen ska visas kan

du enkelt släcka ljuset med

den inbyggda tryckknappen.

Efter filmen trycker

du åter på knappen för att

tända igen.

Finns det någon dimmer

med orienteringsljus så

att man enkelt hittar den

i mörker?

Svar: Ja, för detta finns

komfortdimmer, en dimmer

som utöver orienteringsljus

även har programmerbar

minnesfunktion för

två fasta dimmerlägen.

Pansar är en apparatserie

konstruerad för

att tåla mekaniskt

utsatta miljöer .

Har Schneider Electric något sortiment med strömställare/vägguttag

för montage i tuffare miljöer som till

exempel skolor/gymnastiksalar? Önskar även datauttag

och möjlighet att montera vissa produkter i 2-fackskombination.

Svar: Robust i tålig vit plast eller Pansar i gjuten aluminium

är bra alternativ i utsatta miljöer såsom skolkorridorer,

idrottshallar, fängelser, offentliga toaletter och liknande.

Båda serierna har lösningar för 2-fackskombination och

datauttag.

Finns det något trådlöst

system i Schneider

Electrics sortimentet där

jag på ett enkelt sätt kan

tända och släcka belysningen

på två lampor som

är anslutna till vägguttag

i mitt sovrum utan att jag

måste gå runt och släcka

varje lampa?

Svar: Du använder dig av

en trådlös sändarknapp

som du exempelvis

monterar på sänggaveln

(krävs ingen dosa bakom). I

respektive uttag monterar

du sedan en mellanstickpropp

som sändarknappen

ska kommunicera med.

Med en enkel programmering

– 3 snabba tryck på

sändarknappen och respektive

mellanstickpropp

– är allt klart . Det trådlösa

systemet heter Connect.

Jag behöver komplettera

en ställverksgrupp med

jordfelsskydd. Idag sitter

en 3-polig effektbrytare

Compact NSX 250

monterad i den aktuella

gruppen. Kan jag komplettera

effektbrytaren

med en 3-pol jordfelsmodul

(Vigi)?

Svar: Nej, eftersom

jordfelsmodulen inte ser

returströmmen i N-ledaren

kommer den att tolka

detta som en jordfelsström

och lösa ut brytaren obefo-

gat. Men du kan montera

en 4-polig Vigi-modul på

en 3-polig effektbrytare

med hjälp av en adapter

och på så vis få med N-

ledaren i kretsen.

Kan man använda

nya uttagslådor på

gamla Canalis KSAskenor?

Svar: Ja, nya uttagslådor

är kompatibla med gamla

skenor. Det går även att

montera gamla lådor på

nya skenor.

När ska man välja KBA

alternativt KBB belysningsskenor?

Svar: Välj KBB-skenan

med två kretsar om

det finns behov av flera

alternativ för att styra

belysning eller en extra

krets för kraft. KBB klarar

även ett större avstånd

mellan infästningspunkterna,

max 5 meter. För

KBA gäller max 3 meter.

I KBA-skenan finns det

en krets.

Hur kan jag kontrollera

om era produkter följer

RoHs och Reach?

Svar: På vår hemsida

väljer du ”Produkter &

tjänster” => ”RoHs och

Reach”.

Klicka sedan på ”Check

a product”. Därefter kan

du mata in våra artikelnummer.

Du kan sedan välja om

du vill ha svaret som PDF

eller i Excel-format.

34 I

SChNEIDEr electric magasinet 2/2010


Lika snyggt

som förr

Men smartare

än någonsin

Klassisk formgivning, fast med dagens elsäkerhet och framtidens energieffektivitet.

Apparatserien Renova Glas ger dig både utseendet från förr

och teknik av senaste snitt. Det innebär att du kan kontrastera eller matcha

husets stil, även om du installerar nymodigt energismarta funktioner som

timers, rörelsevakter eller dimmers. Välj Renova, så har du valt bort designkrockar,

kortslutningar och onödigt höga elräkningar. Fler goda råd och

mer inspiration hittar du på www.schneider-electric.se/bosmart.

Renova Glas finns i vitt och svart, med 77 funktioner.

www.schneider-electric.se/bosmart


Adressändringar:

Om du har ändrat adress,

var vänlig meddela:

Schneider Electric Sverige AB

Box 1009, 611 29 Nyköping

Frigör

kreativiteten!

En av dagens mest eftertraktade egenskaper är kreativitet och det sägs ofta att den sitter i väggarna. Vi förstår inte

vitsen. Vad gör den för nytta där? Kreativitet är alltför dyrbart för att sitta fast inne i väggen. Därför har vi använt vår

kreativititet för att frigöra din! Resultatet är OptiLine installationssystem som ger total, flexibel åtkomst av el, tele och

data, och som dessutom går dubbelt så snabbt att installera. Sist men inte minst den gröna touchen. Hela systemet

är skapat med ett tydligt och uttalat miljöperspektiv både för människa och natur.

OptiLine installationssystem

0%

krångel

25%

mer för

pengarna

50%

snabbare

75%

färre delar

100%

nytt

www.schneider-electric.se

More magazines by this user
Similar magazines