ANTAGANDE, Planbeskrivning, FÖP Virsbo augusti 2011 2.pdf

surahammar.se

ANTAGANDE, Planbeskrivning, FÖP Virsbo augusti 2011 2.pdf

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR VIRSBO

Fördjupad översiktsplan för

Virsbo

Förord

Virsbo är en ort som behöver en ”framtidsbild”, inte främst för att redovisa utbyggnadsområden

för bostäder och verksamheter, utan mer för att redovisa hur ortens

status och identitet skulle kunna utvecklas genom olika åtgärder och insatser. Detta

dokument ska visa på en önsvärd utveckling av Virsbo fram till 2025.

Denna ”framtidsbild” har främst inriktats på

• att redovisa olika åtgärder, som kan vara lämpliga för att skapa en samsyn kring

Virsbos positiva värden,

• att föreslå fysiska och administrativa åtgärder för att åstadkomma förändringar,

• att peka på att ett genomförande av föreslagna åtgärder kräver samverkan mellan

enskilda, företag och det allmänna - konkret, praktiskt och ekonomiskt. Ett genomförande

av föreslagna åtgärder som t ex bostadsbyggande förutsätter även medverkan

från externa aktörer som t ex banker.

Surahammar augusti 2011

Britt-Inger Fröberg

Kommunalråd

Tobias Nordlander

Ordf. Bygg- och Miljönämnden

3

More magazines by this user
Similar magazines