Tråddragaren 2012 - nr 3.pdf - Gnosjö kommun

gnosjo.se

Tråddragaren 2012 - nr 3.pdf - Gnosjö kommun

Tråddragaren

Nyhetsbrevet till dig som bor i Gnosjö kommun

nr 3 2012

Räddningstjänsten vill

öka intresset bland

kvinnor

Sedan början av 2000-talet bjuder räddningstjänsten

i Gislaved - Gnosjö in till en provapå-dag

för kvinnor. I år genomförs dagen den

1 september på räddningstjänsten i Gislaved.

Dagen syftar till att öka intresset bland kvinnor

för att arbeta inom räddningstjänsten. Räddningstjänsten

är idag en arbetsplats vilken

främst utgörs av män. För att bättre möta framtidens

utmaningar bör arbetsplatsen dock spegla

samhället vilket innebär att fler kvinnor behövs.

Prova-på-dagen riktar sig till kvinnor över 18

år som bor i Gnosjö eller Gislaved kommun.

Under dagen får deltagarna till exempel prova

på rökdykning, vattenlivräddning, arbete på hög

höjd, första hjälpen och förebyggande arbete.

Den populära dagen är gratis och de medverkande

bjuds på lunch och fika. Nästa år är det

dags igen - börja redan nu fundera på om du vill

bli brandman för en dag.

Military Tattoo

gästade kommunen

Den 10 augusti besökte den danska musikkåren Roskilde Garden

Gnosjö kommun under en halvdag. Under dagen spelade musikkåren

tre utomhuskonserter med pampig musik. Konserterna gavs

i hamnen i Hillerstorp, Bäckadalsparken och vid Töllstorps industrimuseum

i Gnosjö.


Projekt Parkgatan

slutfört

I oktober 2011 påbörjades arbetet med att gräva bort förorenat material,

främst koppar och zink, vid Parkgatan i Gnosjö. Fem byggnader

har rivits på området som uppgår till en yta på cirka 8 700 m². Cirka

12 500 ton förorenat material har grävts bort och körts till deponi.

Mer än 1000 transporter har skett till och från området (enkel resa).

Efterbehandlingsarbetena vid Parkgatan slutfördes den 25 maj

tidigare i år, då de obebyggda tomterna sprutbesåddes med gräs.

Resultatet av utförda efterbehandlingsarbeten kommer att följas upp

varannan månad fyra år framöver genom provtagning av grundvatten

i området.

Teknisk utveckling

inom omsorgen

Det behandlade

området vid

Parkgatan har

fyllts med ren

sand och sprutbesåtts

med

gräs den 25 maj

i år. Foto: Örjan

Carlström

Konstgräsplanen redo för spel nästa år

Planeringsarbetet av konstgräsplanen som ska anläggas vid Töllstorpshallen är påbörjat.

Fotbollsplanen som ska inrymma en elvamannaplan och två stycken sjumannaplaner

beräknas vara spelklar augusti 2013.

Fritidschef Arne Annerhult, tekniska chefen Lennart Hermansson och Per Nilsson från konsultföretaget

PNN som ska ta fram ett förfrågningsunderlag inför upphandlingen åt Gnosjö kommun.

Under hösten 2012 kommer

Gnosjö kommun att införa ett

digitalt tidmätningssystem inom

hemtjänsten. Målsättningen är att på

ett effektivare sätt kunna följa upp

insatser för att säkerställa att den

enskilde individen får den insats/

tid den är berättigad till. För den

enskilde tryggar man även upp

genom att brukaren inte debiteras

för mer insatstid än man fått utförd.

För att mäta tiden på besöket kommer

en låsenhet monteras på insidan av dörren,

vilket betyder att man inte skyltar

med att man har hemtjänst. Med det nya

låssystemet minskas nyckelhanteringen

och istället låser man upp dörren via en

av hemtjänstens godkända jobbmobiler,

en mobil som endast behörig personal

har tillgång till och kan använda. Låset

aktiveras genom en lätt knackning på

dörren, varpå en signal skickas till telefonen.

Sedan är det bara att kliva in och

tiden för besöket aktiveras. En fördel

med det här systemet är att personalen

slipper hämta nycklar om det är någon

som larmar. När man exempelvis sitter i

bilen kan man i stället åka direkt till den

som behöver hjälp. Brukare/anhöriga

använder nyckel som vanligt.

- I kommunen är avstånden stora och

istället för att jaga fatt på nycklar har

personalen idag personliga lösenord

och koder som de knappar in i sin mobil

så att de snabbt kan komma in, säger

Elisabeth Linderos, verksamhetschef

inom hemtjänsten.

Det nya låssystemet gör även vardagen

tryggare för brukaren. De slipper

lämna ut flera nycklar till hemtjänsten för

att kunna få hjälp hemma.

2


Samarbete över landsgränserna

Tre år har gått sedan Gnosjö kommun

tecknade ett avtal om kommunalt

partnerskap med den moldaviska

regionen Stefan Voda, som är ett av

de fattigaste områdena i Moldavien.

Projektet finansieras av SIDA och

syftet med partnerskapet är att den

moldaviska regionen ska få kunskaper

om hur den svenska demokratin

fungerar och ett kunskapsutbyte

rörande sociala frågor.

I Moldavien råder stor arbetslöshet och

svåra sociala förhållanden. För att klara av

livssituationen tvingas var fjärde moldav i

arbetsför ålder arbeta utomlands och blir

då tvungna att lämna sina barn och de

äldre hemma, som i sin tur till stor del är

beroende av deras regelbundna penningsändningar.

Trots den svåra livssituationen

finns viljan att försöka bygga upp

och utveckla ett demokratiskt samhälle.

Samarbetet mellan Gnosjö kommun och

Stefan Voda har fokuserat på grundläggande

frågor, bland annat på den lokala

demokratin i Sverige och granskning av

den offentliga sektorn. Under valet 2010

besökte representanter från Stefan Vodas

kommunledning Gnosjö för att studera hur

valprocessen på kommunal nivå gick till.

Samarbete i sociala frågor

Gnosjö kommun och regionen Stefan

Voda har även samarbetat i sociala frågor.

För att minska fattigdomen har till exempel

Gnosjö kommun tillsammans med organisationen

Gnosjö Hjälper och Pingstkyrkan

i Gnosjö skickat olika sorters hjälpmedel,

möbler och kläder till Stefan Voda.

- Det råder stor brist på hjälpmedel och

okunskap kring hur de ska användas. Vi

var till exempel och besökte regionen och

gav personalen på det lokala sjukhusets

Ett typiskt moldaviskt hus.

akutavdelning en utbildning i förflyttningsteknik,

säger Anna Gardell, arbetsterapeut

i kommunen och en av dem som engagerar

sig i projektet.

I första hand handlar samarbetet inte

om pengar, utan om engagemang från

Stefan Vodas invånare. Gnosjö kommuns

uppgift är att dela med sig av sina kunskaper

samt få invånarna till ett nytt tänk.

Exempelvis har representanter från Stefan

Voda besökt Gnosjö och kikat på Pingstkyrkans

ideella arbete med fritidsgården

Fabriken. Ett annat exempel är att Rohde

Holmgren, Pingstkyrkans representant i

projektet, informerat tandläkare i Stefan

Voda om hur folktandvården i Gnosjö

samarbetar med förskolorna. Genom att

personalen hjälper och lär barnen borsta

tänderna med fluortandkräm stärks emaljen

och barnen får mindre karies. Flera

tandläkare i Stefan Voda bestämde direkt

att prova arbetssättet på några förskolor.

- Nu senast ringde jag till kommunens

olika fotbollsföreningar som skänkte

massor av begagnande fotbollskläder.

Socialutskottets ordförande Björn Jonasson

gav sen kläderna till en fotbollscoach

som delade ut kläderna till flera ungdomsfotbollslag.

Vi vill öka engagemanget och

stimulera ungdomarna till aktivitet, säger

Anna Gardell.

Förhoppning om fortsatt arbete

Att tänka långsiktigt när det gäller samarbeten

är A och O och förhoppningen är

att Moldavienprojektet ska få en fortsättning.

Gnosjö kommun ansöker i skrivande

stund om ekonomiskt stöd till att kunna

stärka funktionshindrades demokratiska

rättigheter i samhället. Tanken med det

fortsatta projektet är att öka förståelsen

och minska fördomar mot personer med

funktionshinder samt att ge dem ett meningsfullt

liv.

Björn Jonasson (till höger) överlämnar begagnade fotbollskläder som föreningar

i Gnosjö kommun skänk.

Anna Gardell (till höger) har utbildning i förflyttningsteknik för personalen på

det lokala sjukhusets akutavdelningen.

3


Evenemangskalender

SEPTEMBER

1 september

Andrum

”Skapelsemeditation i sensommarkväll”

Tid: 18.00

Plats: Gnosjö missionskyrka

Arr: Gnosjö missionskyrka

2 september

Maråsfestival

Tipspromenad, loppis, hantverkare,

sång och musik, panelsamtal,

chokladhjul m.m.

Tid: 15.00 - 18.00

Plats: vid Saron i Marås

Arr: Saronförsamlingen

3 september

Bernadottefamiljens okända

prinsessor

Bokcafé där Josefine Johansson

berättar om några prinsessor

från familjen Bernadotte. Vi

bjuder på prinsesstårta.

Tid: 18.00

Plats: Hillerstorps bibliotek

Arr: Kultur och fritid

5 september

Folkrörelsearkivet från

Jönköping

Folkrörelsearkivet bevarar

mycket arkivmaterial från

länets föreningar. De berättar

om sin verksamhet och visar

bildspel och en utställning med

lokal anknytning. För föreningar

och allmänhet.

Tid: 15.00

Plats: Gnosjö bibliotek

Arr: Kultur och fritid i samarbete

med ABF

7 september

Läsarsångskväll

Medverkande: Sten-Egons

kapell.

Tid: 19.00

Plats: Bårebo missionshus

Arr: Gnosjö missionskyrka

7 - 20 september

Utställning - Vikingatidens

bildvärld

Konstnären Georges Becherel

från Eksjö ställer ut tavlor med

vikingatida motiv. Inspirationen

är hämtad från runstenar och

Bayeuxtapeten. En färggrann

och inspirerande utställning.

Plats: Gnosjö bibliotek

Arr: Kultur och fritid

8 september

Allsång på Gläntan

Christer Gerle, The Asenhoga

Group, servering.

Tid: 19.30

Plats: Sommarhemmet Skogsgläntan,

Åsenhöga

Arr: SMU i Åsenhöga

9 september

Vikingatidens bildvärld

För att uppmärksamma kulturarvsdagen

så håller konstnären

Georges Becerel ett föredrag i

samband med sin utställning.

Tid: 15.00

Plats: Gnosjö bibliotek

Arr: Kultur och fritid i samarbete

med ABF

10 september

Torpvandring

Medtag egen kaffekorg.

Tid: 14.00

Plats: Samling Järnvägsparkeringen,

Gnosjö

Arr: Gnosjö PRO

10 september

Väsenvandring i skogen

Kom och vandra i skogen och

möt våra gamla naturväsen

som troll, tomte och skogsrå.

Gå en promenad i skogen på

en timme, och se och hör figurerna

berätta om sig. En snäll

variant för barn 4 - 7 år. En

vuxen måste gå med barnen.

Mer information och föranmälan

till 0370-33 11 38 senast

den 4 september.

Tid: 10.00 -

15.00

Plats: skogen

runt Bäckaskolan

Arr: Kultur och

fritid

11 september

Väsenvandring i skogen

Kom och vandra i skogen och

möt våra gamla naturväsen

som troll, tomte och skogsrå.

Gå en promenad i skogen

på en timme, och se och hör

figurerna berätta om sig. En

variant för äldre barn ca 8 - 12

år. En vuxen måste gå med

barnen. Mer information och

föranmälan till 0370-33 11 38

senast den

4 september.

Tid: 10.00 -

15.00

Plats:

skogen runt

Bäckaskolan

Arr: Kultur

och fritid

BARNBIO

12 september

Teater

”Mannen från Malmberget”.

Inträde: 100 kr.

Tid: 19.00

Plats: Hotell Haga, Hillerstorp

Arr: Gnosjö Riksteaterförening

16 september

”Tänk om jag hade vingar”

En konsert där afrikanskt

möter svenskat. Medverkan av

Edo Bumba med musiker och

över 100 sjungande barn och

ungdomar från Gnosjö. Kollekt

till Världens Barn-insamling.

Tid: 18.00

Plats: Gnosjö kyrka

Arr: Svenska kyrkan Gnosjö

och Musikskolan

19 september

Bokcafé ”Kaffe, sju sorters

kakor och sju sorters

böcker”

Bibliotekspersonalen berättar

och bjuder på ovanstående.

God fika och berättarkonst

utlovas.

Tid: 18.00

Plats: Smålandsrummet, Gnosjö

bibliotek

Arr: Kultur och fritid i samarbete

med Medborgarskolan

23 september

”Hela missionshuset

sjunger”

Medverkande: Sångarbröderna

Hasse Arvidsson och Hans

Andersson.

Tid: 18.00

Plats: Hagelstorps missionshus

Arr: Hagelstorps missionsförsamling

24 september

Workshop med Gizela Lantz

Prova nålbindning och andra

gamla nordiska textila tekniker

Vi provar att köra barnbio på biblioteket för barn

3 - 6 år. Välkomna med föräldrar eller förskolor.

Filmerna är ca 30 min.

17 september

”Nasse har en stol”

8 oktober

”Ville och vilda kaninen”

29 oktober

”Lilla spöket Laban”

9 november

”Alfons Åberg”

Tid: 09.30

Plats: Månsidan, Gnosjö bibliotek

Arr: Kultur och fritid

Gnosjö bibliotek. Material

finns på plats. Ingen föranmälan.

Tid: 14.00 - 17.00

Plats: Gnosjö bibliotek

Arr: Kultur och fritid i samarbete

med Medborgarskolan

24 september - 8 oktober

Utställning - Nålbindning

och hjärtvärmare

Gizela Lantz ställer ut och

visar flera olika nordiska textila

tekniker. Favorit i repris med en

del nytt innehåll.

Plats: Gnosjö bibliotek

Arr: Kultur och fritid

26 september

Våra traditioner under året

Ulf Sanned berättar om våra

större och mindre helgdagar

under året och deras bakrund.

Tid: 18.00

Plats: Månsidan, Gnosjö

bibliotek

Arr: Kultur och fritid

28 september

Dagledigträff

”Gitarren och sången”. Medverkande:

Stig Svensson från

Huskvarna.

Tid: 15.00

Plats: Gnosjö missionskyrka

Arr: Gnosjö missionskyrka

30 september

Konsert

Till förmån för Världens barn

och Ge för livet. Servering.

Medverkande: Sång- och musikgrupper

från Musikskolan

och kyrkorna.

Tid: 16.00

Plats: Gnosjö missionskyrka

Arr: Världens barn- och Ge för

livet-kommitéerna

4


OKTOBER

1 - 7 oktober

Tipsrunda och utställning

under miljövänliga veckan

Gnosjö bibliotek

Tid: anpassat efter bibliotekets

öppettider

Plats: Gnosjö bibliotek

Arr: Naturskyddsföreningen

3 oktober

Föreläsning om vildsvin

Hålls av Bertil Nilsson, ordförande

i Jägarförbundet och

Daniel Söderberg, jaktvårdskonsulent.

Tid: 18.00

Plats: Månsidan, Gnosjö

bibliotek

Arr: Kultur och fritid i samarbete

med ABF

4 oktober

Föreläsning om läkeväxter

Geert Geelmuyden berättar

och visar bilder på läkeväxter.

Gammal kunskap möter ny.

Tid: 18.00

Plats: Månsidan, Gnosjö

bibliotek

Arr: Kultur och fritid i samarbete

med ABF

7 oktober

Konsert

Med Gnosjö

brass band.

Fri entré.

Tid: 18.00

Plats: Gnosjö missionskyrka

Arr: Gnosjö missionskyrka

9 - 26 oktober

Utställning - Emigrationsutställning

Delar av utställningen som

2011 visades på Åsenhöga

hembygdsmuseum visas på

nytt. En sevärd utställning om

hur människor från Åsenhöga

utvandrade från sina hemtrakter

till USA.

Plats: Gnosjö bibliotek

Arr: Kultur och fritid

10 oktober

”Vad är IOGT-NTO?”

Curt Tapper berättar om dess

historia och nuvarande verksamhet

och om ”Kamratstödet”

i Gnosjö.

Tid: 18.00

Plats: Månsidan, Gnosjö

bibliotek

Arr: Kultur och fritid

14 oktober

Gnosjö UV-scoutkår 70 år

Medverkande: Nya och gamla

uv-scouter.

Tid: 10.00

Plats: Gnosjö missionskyrka

Arr: UV-scoutkåren

15 oktober

Dan Andersson-afton med

Bo Backagård

Vis- och berättarafton med

möjlighet att fika. Entré 20 kr.

Tid: 18.30

Plats: Hammargården, Gnosjö

Arr: Kultur och fritid i samarbete

med ABF

16 oktober

Viktor Rydberg - glömd och

berömd?

Andreas Hedberg, doktor i

litteraturvetenskap, berättar

om Viktor Rydbergs plats i den

svenska litteraturhistorien.

Tid: 18.30

Plats: Månsidan, Gnosjö

bibliotek

Arr: Kultur och fritid i samarbete

med Folkuniversitetet och

Länsbibliotek Jönköping

16 oktober

Teater

”Den förste turisten i Europa”,

Mattias Enn. Inträde: 100 kr.

Tid: 19.00

Plats: Hammargården, Gnosjö

Arr: Gnosjö Riksteaterförening

20 - 21 oktober

Ekumenisk temahelg

Talare Urban Ringbäck,

Göteborg. Servering mellan

samlingarna på lördagen.

Tid: lördag 19.00 och 21.30,

söndag 10.00

Plats: Saronkyrkan i Marås

Arr: Ekumeniska rådet i Gnosjö

28 oktober

Familjegudstjänst med

clownen Molly

Medverkan av Malin Kindvall

(clownen Molly).

Tid: 10.00

Plats: Saronkyrkan i Marås

Arr: Saronförsamlingen

30 oktober

Bokcafé Katitzi

Följ med in i barnbokshjältinnan

Katitzi Taikons barndomsvärld

med Margareta Westergren.

Vi uppmärksammar det

romska kulturåret 2012. Vi

bjuder på fika.

Tid: 17.30

Plats: Gnosjö bibliotek

Arr: Kultur och fritid

30 oktober

Trollkarlen Martin kommer

och trollar för oss

För barn 3 - 12 år. Föranmälan

större grupper till 0370-33 11

38. Max 100 personer.

Tid: 10.00

Plats: Hillerstorps bibliotek

Arr: Kultur och fritid

31 oktober

Trollkarlen Martin kommer

och trollar för oss

För barn 3 - 12 år. Föranmälan

större grupper till

0370-33 11 38. Max 100

personer per tillfälle.

Tid: 10.00 och 16.00

Plats: Månsidan, Gnosjö bibl.

Arr: Kultur och fritid

NOVEMBER

2 - 30 november

Utställning - Prisma

Den lokala konstnärsgruppen

Prisma gör en gemensam utställning

där de olika medlemmarna

ställer ut.

Plats: Gnosjö bibliotek

Arr: Kultur och fritid

3 november

Andrum

”Sång och musik i Allhelgontid”

Tid: 18.00

Plats: Gnosjö missionskyrka

Arr: Gnosjö missionskyrka

4 november

Tipspromenad

Tipspromenad, kaffeservering.

Alla hjärtligt välkomna.

Tid: Start 14.00 - 15.00

Plats: PRO-lokalen, Storgatan

11, Gnosjö

Arr: Gnosjö PRO

4 november

Minnesgudstjänst med

ljuständning

Medverkan av vokalensemblen

Cecilia.

Tid: 16.00

Plats: Gnosjö kyrka

Arr: Svenska kyrkan Gnosjö

7 november

Teater

”Alla dessa stjärnor”, Berit

Carlberg. Inträde: 100 kr.

Tid: 19.00

Plats: Månsidan, Gnosjö

bibliotek

Arr: Gnosjö Riksteaterförening

12 november

Kura skymning med tema

mångkultur i Norden

Rut Lönnell läser årets texter

och vi fikar.

Tid: 17.30

Plats: Smålandsrummet, Gnosjö

bibliotek

Arr: Kultur och fritid

14 november

Kura gryning med Klas Klättermus

En mysig stund för barn upp

till 8 år.

Tid: 10.00

Plats: Månsidan, Gnosjö

bibliotek

Arr: Kultur och fritid

14 november

Munkaleden mellan Nydala

och Byarum

Munkaleden är en av Sveriges

första moderna pilgrimsleder

och går på historisk mark

mellan Nydala och Byarum.

Thomas Gren från Värnamo

berättar om den.

Tid: 17.30

Plats: Smålandsrummet, Gnosjö

bibliotek

Arr: Kultur och fritid

17 november

Missionsförsäljning

Basar - lotterier - bokbord -

servering. Kl. 16.00: auktion.

Medverkande: Lars-Göran

Johansson m.fl.

Tid: 10.00

Plats: Gnosjö missionskyrka

Arr: Gnosjö missionskyrka

30 november

Adventsfest - dagledigträff

Tid: 15.00

Plats: Gnosjö missionskyrka

Arr: Gnosjö missionskyrka

30 november

”Vi sjunger in advent”

Medverkande: Sten-Egons

kapell. Servering.

Tid: 19.00

Plats: Hagelstorps missionshus

Arr: Hagelstorps missionsförsamling

Läs fler evenemang på

www.gnosjo.se

5


Gnosjö rankas som

fjärde bästa kommun

att bo i

Tidningen Fokus har gjort en undersökning för att

ta reda på vilken kommunen i landet som är bäst att

bo i. I undersökningen jämförs uppgifter som t ex

anmälda brott, skattesats, medellivslängd, medelinkomst,

hur stor arbetslösheten är. Jämförelsen är

gjord utifrån 42 olika statistikuppgifter.

När alla uppgifter har vägts samman hamnar

Gnosjö kommun på en fjärdeplats i landet. Det

är bland annat den höga lärartätheten, den väl

fungerande hemtjänsten, de låga skilsmässotalen,

de låga antalen anmälda brott, de låga ohälsotalen

och det goda företagsklimatet som gör att Gnosjö

hamnar i topp. På plats ett till tre i jämförelsen

hamnade Habo, Knivsta och Lund.

Gnosjö kommun

omdiplomerade som

Fairtrade City-kommun

Kommunen har blivit omdiplomerade som Fairtrade

City-kommun ännu ett år. Gnosjö kommun blev en

Fairtrade City redan 2008, då som den tionde kommunen

i landet. Satsningen på Fairtrade City gäller

för hela samhället och engagerar både arbetsplatser,

butiker och restauranger.

Mer information om Fairtrade finns på

www.fairtrade.se

Kommunalråd Arne Ottosson tar emot diplom från Anna Holm,

Regionchef Ung Företagsamhet i Jönköpings län.

Gnosjö kommun är årets

UF-kommun

Den 18 juni besökte två representanter från Ung Företagsamhet

i Jönköpings län Gnosjö kommun för att dela ut

priset ”Årets UF-kommun”. Tretton kommuner har varit med

och tävlat om det åtråvärda priset och för andra året i rad blir

Gnosjö kommun ”Årets UF-kommun”. Tidigare i år tilldelades

även GKC priset ”Årets UF-skola”.

Under prisutdelningen som hölls i kommunhuset berättade

Göran Göhlin, ordförande i Gnosjöandans Näringsliv att de

ytterligare kommer vara med och stödja UF-verksamheten.

Ett större stipendium kommer att delas ut, då de vill sporra

fler till att delta i Ung Företagsamhet.

- Vi vill vara mer delaktiga och föra Gnosjöandan vidare,

säger Göran Göhlin.

Ny förvaltningsorganisation

Från 2013 kommer en ny förvaltningsorganisation gälla i

Gnosjö kommun. De förändringar som sker är bland annat att

kultur- och fritidsförvaltningen tas bort. Kulturdelen slås samman

med barn- och utbildningsförvaltningen till en kultur- och

utbildningsförvaltning. Fritidsdelen bildar tillsammans med nuvarande

tekniska avdelningen en teknik- och fritidsförvaltning.

Ekonomi- och personalavdelningen slås ihop till en stabs- och

stödavdelning.

Styrgruppens ordförande för Fairtrade i Gnosjö kommun,

Inga-Lill Andersson Hjelm, lämnar över diplomet till kommunfullmäktiges

ordförande Sture Jonsson.

Förtydligande om förskolekök

I förra numret av Tråddragaren berättade vi om den nyrenoverade

förskolan Ankaret i Hillerstorp. Ankarets förskola är inte den enda

förskolan i Hillerstorp som har eget kök med kokerska, utan det är

den enda kommunala förskolan som har det. I Hillerstorp finns även

Trollsländans förskola som drivs av ett personalkooperativ. Trollsländan

har också ett eget kök och kokerska.

Pappersfaktura eller

e-faktura?

Nu erbjuder Gnosjö kommun dig som privatperson

möjligheten att få dina räkningar som

e-faktura direkt till din internetbank istället för

pappersfaktura. Du skall då anmäla detta på din

internetbank. Vid eventuella frågor om detta,

kontakta din bank.

Behöver du ytterligare information om e-faktura

kontakta någon på ekonomiavdelningen på Gnosjö

kommun på telefonnummer 0370-33 10 00.

6


Tid för diskussion ska lyfta

mattekunskaperna

Under tre år har lärarna Anders

Hansson och Isabell Johansson ägnat

en dag i veckan åt att fokusera på hur

matematikundervisningen i kommunen

kan förbättras. Deras arbete har nu lett

fram till en matematikutvecklingsplan

som ska användas av lärare från

förskolenivå till gymnasium. Målet är

att elevernas kunskaper i matematik

ska öka.

Undersökningar visar att skolelevernas

matematikkunskaper under de senare åren

har sjunkit i hela landet. Gnosjö kommun

är inget undantag. På de nationella proven

i matematik är det mellan 10 och 20 % av

eleverna som inte når upp till godkäntnivån.

I Gnosjö kommun bestämde man sig

för att ta tag i problemet och för fem år

sedan bildades en matematikutvecklingsgrupp

med representanter från förskola,

grundskola och gymnasium.

- Det är viktigt att få till en röd tråd genom

alla skolåren. Allt eleverna lär sig från

förskolan till gymnasiet hänger samman på

olika sätt. Kunskaperna ligger till grund för

varandra och vi som arbetar med matematik

från det barnen är två år till de är 19 år

behöver se de här sammanhangen, säger

Isabell Johansson.

Matematikutvecklingsgruppen träffas

ungefär fyra gånger per läsår och utbyter

då erfarenheter och diskuterar nya sätt att

jobba med matematik. 2009 avsatte Skolverket

pengar för att stödja satsningen

och två av lärarna i matematikutvecklingsgruppen

fick då möjlighet att under en dag

i veckan fokusera helt på matematiken.

Isabell Johansson är mellanstadielärare

på Åvikenskolan och Anders Hansson

är lärare i matematik på Gnosjöandans

kunskapscentrum.

- Vi har fått konkreta uppdrag från

skolledningen att jobba med. Matematikutvecklingsgruppen

har sen fungerat som

vårt bollplank. Via deltagarna i gruppen har

vi också haft en väg ut till alla övriga lärare

i kommunen, säger Anders Hansson.

Ett av uppdragen har varit att se över

hur informationsutbytet fungerar när eleverna

byter stadium.

- Det är ju väldigt viktigt att ingen

information försvinner i samband med att

en elev får en ny lärare. Man kan tappa

mycket tid i onödan, om den nya läraren

inte från start känner till att en elev har

svårigheter med något moment inom matten,

säger Isabell Johansson.

Översynen av de så kallade stadieövergångarna

har lett till att alla lärare nu använder

en och samma matematikblankett,

där de fyller i allt som kan vara viktigt för

den nya läraren att känna till.

Ett annat uppdrag har varit att se över

matematikbetygen i kommunen och göra

en jämförelse med resultaten på de nationella

proven. Anders och Isabell gjorde

också en historisk djupdykning i de nationella

proven och tittade på utvecklingen av

matematikresultaten över lite längre tid.

- Betygsättningen och resultaten på

de nationella proven stämde ganska bra

överens. De skillnader vi upptäckte har vi

varit ute på skolorna och diskuterat med

lärarna, säger Anders Hansson.

Under det senaste året har Isabell och

Anders jobbat med att ta fram en matematikutvecklingsplan.

Planen är indelad i

olika kapitel som t ex ”Varför studerar vi

matematik i skolan?”, ”Barns tidiga möte

med matematik” och ”Läsförståelse och

matematik” . Planen vänder sig till all personal

som arbetar med matematik, oavsett

barnens ålder. I varje kapitel sammanfattas

en del av den forskning som finns

inom området, och i slutet av kapitlet finns

ett antal diskussionsfrågor. Under det

kommande läsåret kommer lärarna att få

tid, under exempelvis studiedagar, för att

jobba igenom diskussionsuppgifterna.

- Vi tror att just diskussionerna lärarkollegor

emellan kommer ge väldigt mycket.

Vår förhoppning är att vi, med matematikutvecklingsplanen

som utgångspunkt, ska

få till diskussioner och erfarenhetsutbyten

som bidrar till en positiv matematikutveckling

i vår kommun, säger Isabell och

Anders.

7


Jubileumsfirandet i bilder

För 60 år sedan, 1952, fick Gnosjö kommun

de geografiska gränser som gäller än

idag. För att uppmärksamma kommunens

60-årsjubileum pågick det mellan den

17-26 augusti ett jubileumsfirande med

aktiviteter för hela familjen.

Tråddragaren ges ut av Gnosjö kommun och kommer ut fyra gånger om året.

Ansvarig utgivare: Redaktör: Mer information:

Lars-Göran Magnusson Malin Persson Telefon 0370-33 10 00

lars-goran.magnusson@gnosjo.se malin.persson@gnosjo.se Webbplats www.gnosjo.se

More magazines by this user
Similar magazines