Så här många har skrivit under nu - Kungälv

kungalv.se

Så här många har skrivit under nu - Kungälv

Protest mot nedskärningar i barnomsorgen i Kungälvs kommun

http://www.namninsamling.se/index.php?&nid=6070

Insamlingen skickas till

Anders Holmensköld

anders.holmenskold@kungalv.se

Insamlingen har skapats av

Karin Inglund & Jennie Blomgren

karin.inglund@comhem.se

Insamlingen har 1469 underskrifter från 968 IP-adresser

Protest mot nedskärningar i barnomsorgen i Kungälvs kommun

Vi är föräldrar, syskon, mor- och farföräldrar och personal till barn som går i förskolan i Kungälvs kommun. Vi vill med

den här namninsamlingen protestera mot de nedskärningar som sker inom barnomsorgen.

Det är inte rimligt att räkna 15 timmars barn som ett 0.5 heltidsbarn. Detta kommer leda till större barngrupper eftersom

det är det enda sättet att behålla all personal. Vi anser att det redan är för stora barngrupper och för få anställda på våra

förskolor. Personalen hinner inte hålla reda på alla barn och ge dem vad de behöver!

Vi vill att ni tar tillbaka förslagen/besluten om sådana besparingar på förskolorna! Vi ber er tänka långsiktigt. Det är våra

barn det handlar om! En besparing som den här blir kostsam i längden med sjukskriven personal, stressade barn som

far illa och olyckor p.g.a. bristen på tillsyn. Vi vill att förskolan ska vara trygg för våra barn där de kan utvecklas och

känna förtroende för andra vuxna och barn. Vi vill att pedagogerna ska kunna utöva sitt yrke och följa läroplanen istället

för att likna en herde som vallar en skock får.

Satsa på framtiden,

Låt inte våra barn betala krisen!!!

Namninsamling.se Sida 1

www.namninsamling.se

info@namninsamling.se


Protest mot nedskärningar i barnomsorgen i Kungälvs kommun

http://www.namninsamling.se/index.php?&nid=6070

Namn

Karin Inglund

Jennie Blomgren

Maria Forssten

Robert Boije

Annakarin Hedberg

Daniel Lohm

Jacob Hedberg

Agneta Andersson

Erik Tyrgg

Marie Eriksson

Marie Ekvall

Mikael Inglund

Veronica Söderström

Anna

Ulrica Haraldsson

Carina Andersson

Lisa Wallin

Karin Niklasson

Camilla Carlsson

Sofie Andersson

Anna Karlholm

Magnus Ekvall

Ronny Carlansson

Karin Olofsson

Sandra

Erika Olsson

Jessica Törnqvist

Martin Malmborg

Andreas Pauland

Erik Ronnero

sandra

Sandra Axelsson

Anna Mattsson

Gunnel Trygg

Emilie Ströberg

Camilla Mathiason

Carin Gerefalk

Marie Fritzén

Maria Florell

Ellen korsberg

Linda Andersson

malin karlsson

mikael fritzen

Veronica Söderqvist

Karina Vilca

Fredrik Krogh

malin Saetre

Sofia olsson

Stad

Ytterby

Harestad

Romelanda

Ytterby

Romelanda

Ytterby

Romelanda

Ytterby

Ytterby

Romelanda

Ytterby

Ytterby

Kungälv

Larsson

Ytterby

Ytterby

Kärna

tjuvkil

Romelanda

Kungälv

Ytterby

Ytterby

Kungälv

Ytterby

Kärna

Romelanda

Kungälv

Ytterby

Romelanda

hjärtum

Kungälv

Ytterby

Ytterby

Göteborg

Lycke

Kärna

KÄRNA

Kungälv

Romelanda

Kareby

kungälv

kärna

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Lycke

Kärna

Namninsamling.se Sida 2

www.namninsamling.se

info@namninsamling.se


Protest mot nedskärningar i barnomsorgen i Kungälvs kommun

http://www.namninsamling.se/index.php?&nid=6070

Alma Olsson

Eva A Tegelber.g

Sebastian Alfredsson

Oscar

Anna Karlsson

Madelene Edfeldt

Linda Svensson

Malin Carlsson

susanne lunneblad

Linda Suther

Elina Svensson

Louise Schyberg

Isabella Mikaels

Andreas Lifvenskiöld

Cecilia Palmér

Jenny Svensson

Christina E Andersson

Reidar Andersson

Susanne Wiklund

thomas nilsson

Andreas Wiklund

Inger Johansson

Annika Bergman

Sofia Andersson

Henrik Andersson

Leon Andersson

Kerstin Andersson

Mikael Olausson

Lisa Rauswall

Johan Ryberg

Emelie Svedholm

Åse Ahlstrand

Malin Jardebrand

Lars gustafsson

Susanne Zimmergren

Maria Ewers

Magnus Olsson

Marie Hansson

Ann-Cathrine Åkerberg

Camilla Malmgren

Christopher Andersson

Sofia Munkdahl

Jim Sandelin

Monica Widén

Marie pedersen

Lena Olsson

Kaj Olsson

Andreas Olsson

Monica Åhman Mathiason

Siv Ambjörnsson

Kärna

Ytterby

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Ytterby

Kärna

Kärna

kungälv

Kärna

Kungälv

Kungälv

Hålta

Göteborg

Ytterby

Ytterby

Ytterby

Kungälv

ytterby

Kungälv

Trollhättan

Ytterby

Kungälv

Kungälv

Ytterby

Ytterby

Kode

Kungälv

Kungälv

Romelanda

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Hålta

Hålta

Göteborg

Kungälv

Kungälv

Kärna

Kungälv

Kungälv

Ytterby

Kungälv

Staby

Staby

Kärna

Kareby

Kärna

Namninsamling.se Sida 3

www.namninsamling.se

info@namninsamling.se


Protest mot nedskärningar i barnomsorgen i Kungälvs kommun

http://www.namninsamling.se/index.php?&nid=6070

Ulf Oscarsson

Sara Tellestam

Sara Norinder

Linda Martinsson

Caroline Duell

Thomas Edfeldt

Ida

Mattias Lindmark

Jessica Johansson

Maria Lindmark

Anna Johnsson

Jessica Thorell

Mikael Edvardsson

Johanna

Malin Berntsson

Johan Bärtzner

Helen

Madeleine Skoglund

Fredrik Östlund

Linda Edström

Anneli Österström

Ann Bjurmalm

Tommy Bjurmalm

Pär Rahmqvist

Pia Andersson

Mattias Andersson

Kerstin Einarsson

Johanna Wemminger

Frida Ericson

Fredrik Blomgren

Åsa Lindstrand

Nina Hedin

Susanne Odenhage

Patrik Andersson

Annika Haglunds

Mattias Eriksson

Pia Hildesson

Linda Svensson

malin strahlem

Anna Edberg

Jenny Gullberg Persson

Jenny lundqvist

Lars lundqvist

Patrik Arvidsson

Lena Wallin

Jannike Larsson

Kristin Wiklund

Hans-Bertil Inglund

Jenny Kihl

Annika Jacobsson

kungälv

Kungälv

Diseröd

Kungälv

Ytterby

Kode

Ytterby

Hålta

Ytterby

Kode

Kungälv

Kungälv

Göteborg

Kungälv

Trollhättan

Werner

Kode

Kode

Kungälv

Romelanda

Harestad

Harestad

Kungälv

Ytterby

Ytterby

Ytterby

Göteborg

Göteborg

Harestad

Kungälv

Kungälv

Göteborg

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kareby

kungälv

KungälvK

Kungälv

Ytterby

Ytterby

Kungälv

Göteborg

Harestad

Göteborg

Ytterby

Kareby

Kungälv

Namninsamling.se Sida 4

www.namninsamling.se

info@namninsamling.se


Protest mot nedskärningar i barnomsorgen i Kungälvs kommun

http://www.namninsamling.se/index.php?&nid=6070

ann johnsen

Charlotte Olmarker

Sara Lökholm

Vesna Birkedahl

Annika Wahlgren

Lotta Inglund

Fredrik Bergström

Emma Palmgren

Thomas Persson

Emma Lyckner-Lo

Erik von Dunin

Alexandra Fast

Jessika Strand

Anna Strid

Pernilla Boije

Carina Olsson

Yvonne Sandling Karlsson

Eva Lexbom

Johan Larsson

Yvonne Ögren

Katarina Palm

Fredrik Bergström

Anna-Carin Ek

Jennie Gillholm

Gun-Britt Johansson

Caroline Svensson

Nabila Vedberg

Sofia dahl

Andreas Lindahl

Linda Åkerblom

Anna Steffansson

Eva Ljungberg Ratama

Anna Jigström

Katarina Ahlborg

Johan Andersson

Åsa Bergström

Marcus Olsson

Niklas Eriksson

Jan-Inge Wallin

Ros-Mari Niklasson

Denice Ivarsson

Jenny Emanuelsson

Sarah Persson

Malin Jonason

Daniel Mattsson

Anna Ekman

Pia Nummedal

Laila Westlund

Inger Olausson

Helene Ulemo

ytterby

Ytterby

Kungälv

Ytterby

Älvängen

Ytterby

Kärna

Kungälv

Ytterby

Ytterby

Göteborg

Ytterby

Kärna

Kungälv

Ytterby

Harestad

Kungälv

Ytterby

Kungälv

Kungälv

Kärna

Kärna

Ytterby

Kärna

Umeå

Kungälv

Varekil

Kungälv

Kungälv

Kode

Kärna

Ytterby

Kärna

Hålta

Hålta

Bohus

Kungälv

Tjuvkil

Göteborg

Hålta

Romelanda

Ytterby

Kungälv

Kungälv

Ytterby

Ytterby

Ytterby

Göteborg

Lilla Edet

Kungälv/Hålta

Namninsamling.se Sida 5

www.namninsamling.se

info@namninsamling.se


Protest mot nedskärningar i barnomsorgen i Kungälvs kommun

http://www.namninsamling.se/index.php?&nid=6070

Klas Olausson

Therese Andersson

Ann-Charlotte Asmussen

Lena Ljungman

Cecilia Nygren

Annelie Hulthén

Jerker Jönsson

Anna Persson

Andreas Wessberg

Pernilla Karlsson

Peter Verhoef

Uno Eriksson

Marie Strid

Carina

Jakob Isaksson

Marie Berntsson

Martin Andersson

Nettona Silver

Anja Pedersen

Jonas Siverbrant

Annica Martinsson

Håkan Ekman

Affi Saadati

Divus Gustavsson

Johanna Zahnér

Helen Grönberg

Johanna Vargvik

Sanna Kaiser

Daniel Nordberg

Björn Osbeck

AnnSofie Pettersson

Lars Nohle

Lisa Hogmalm

Anita Persson

Kerstin Carlsson

Hans Björk

Olof Hagelin

Anders Graf

Susanne Kihl

Johan Embretsén

Fredrika

Kerstin Eiman

Charlotta Olofsgård

Veronica Jansson

Petra Olsson

Rickard Stocks

Josefine Lidman

Nina Pancevac

Tobias

amanda elonsson

Lilla Edet

Kungälv

Oslo

Kungälv

Tjörn

Lycke

Lycke

Kungälv

Kungälv

Kungälv

kungälv

Kareby

Kungälv

Kode

Ytterby

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Ytterby

Kungälv

Ytterby

Ytterby

Romelanda

Ytterby

Kungälv

RÖNNÄNG

ytterby

ytterby

Kärna

Göteborg

Ytterby

Ytterby

Kungälv

Kungälv

Ytterby

Ytterby

Ytterby

Kungälv

Kungälv

Romelanda

Ytterby

Kungälv

Ytterby

Kungälv

Kungälv

Romelanda

Kungälv

Jansson

ytterby

Namninsamling.se Sida 6

www.namninsamling.se

info@namninsamling.se


Protest mot nedskärningar i barnomsorgen i Kungälvs kommun

http://www.namninsamling.se/index.php?&nid=6070

Christian Wentzel

Emily Lindgren

Emma Nordqvist

Sara Enbom

Viktoria Falck

Linda Brodin

Åsa malmkvist

Ulla Rasmussen

Martin Alfredsson

Birgitta Stenrosen

Kent Johansson

Anna Wannelius

Johan Fransson

Lynn Berglin

Kerstin Karlholm

Jan Karlholm

Elisabeth Karlhol

Anna Steen

Yvonne Byberg

Christina Hanson

Cecilia Örtenholm

Jonas Skoglar

Sara Hullberg

Lars Hanson

Malin Rasmussen

Jörgen Rasmussen

Jerry widén

Zahia Legheliel

Torbjörn Hildesson

Jenny Brodin

Andreas Viktorsson

Louise

Linda Zander Balderud

Anna Winberg

Charlotta Grankvist

Göran Bjurmalm

Ingela Ryan

Hanna Hedberg

Henrik Eriksson

Martin Gustafsson

Sara Podda

Matilda Karlevid

Robert Lindkvist

Sandra Halldin

Åsa Brisshäll

Rickard brisshäll

Annika Olsson

Sofie Walter

Therese Paues

Daniel Berggren

ytterby

Kungälv

Göteborg

Ytterby

Ytterby

Kungälv

Ytterby

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Romelanda

Ytterby

Ytterby

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Tjuvkil

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Harestad

Ytterby

Romelanda

Ytterby

Ytterby

Kode

Kungälv

kungälv

Kode

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Ytterby

Kungälv

Kärna

Kungälv

Ytterby

Ytterby

Kärna

Kungälv

Kungälv

Kode

Namninsamling.se Sida 7

www.namninsamling.se

info@namninsamling.se


Protest mot nedskärningar i barnomsorgen i Kungälvs kommun

http://www.namninsamling.se/index.php?&nid=6070

Per-Erik Högberg

Ann-Sofie Lidsten

Mats Nyrén

Sara Wennberg Ohlsson

hasse bodin

Vanessa Lagrell Backlund

Nina hildesson

Ulrica Brogren

Marie Berggren

Maria Thorbjörnsson

Mariette Nilsson

Thomas Berggren

Pernilla Falkenström

Rickard Anneräng

Cecilia Magnusson

Lisa Centerlund

Therése Bengtsson

Solveig Lundgren

Bengt-Arne Olsson

Mikael Eiman

Pia Norström

Sara Blomgren

JOHNNY NILSSON

Bianca Öhman

Magnus Öhman

Maria Eek

Magnus Eek

Monica Eek

kerstin Blanke

Linda jagedal

Anki Persson

Caroline Nordin

Helene

Linda-Marie Thorbard

Sofia Andersson

Lilian Karlsson

Emelie Christiansen

mats axelsson

Ingegerd bergquist

Benita Nolmark

BERIT BACKMAN

Camilla

Jennie Lindahl

Carina Persfjorden

Rigmor Rolfson

Cecilia Gurule

Hanna Blomén

Sofia Fanger

Emma Ekström

Karin Olsson

Kungälv

Ytterby

Ytterby

Kungälv

kungälv

Ytterby

Kärna

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Sandefjord, Norge

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Ytterby

Ytterby

Billesholm

KUNGALV

kungälv

kungälv

Kungälv

V.Frölunda

Kungälv

Kungälv

Kärna

Ytterby

Kungälv

Kungälv

Kungälv

kungälv

Kode

Kode

Skelleftehamn

Kode

Ytterby

Ljungskile

Romelanda

Kode

Kungälv

Kungälv

Backa

Ytterby

Namninsamling.se Sida 8

www.namninsamling.se

info@namninsamling.se


Protest mot nedskärningar i barnomsorgen i Kungälvs kommun

http://www.namninsamling.se/index.php?&nid=6070

Mårten Olofsgård

Erik Olofsgård

Petter Falk

Theo Falk

Erica Andersson

AiraNiitenberg

angelica larsson

Linda Otterborg

Andreas Otterborg

Raili Välikangas

Jenni Kron

Tobias Schyberg

Andreas Rönning

Marie Rönning

Fredrik Steen

Helena Westling

Linnea Tyden Busck

Siv Sällström

Ann-Charlotte Holgersson

Samuel Holgersson

Tommy Kihl

Annika Durgé

Maritha Mård

Anna Löfqvist

Jonas Rahmqvist

Martin Niklasson

Petra Elwmar

Torgny Elwmar

Anna-Carin Petersson

Karin Sköldberg

Daniel Sköldberg

Malin Rönnblom

Pia Silver

Karin Rönnblom

Kicki

Markus Johanason

Anna Starfelt

Leila El Zein

Björn Starfelt

Åsa Ekelind

Helena Näslund

Annelie Darell

Inger Johansson

Cecilia Ekström

Johanna Ekner

Dennis Carlsson

Annelie Olsson

Linda

Malin Berlin

Marcus Christiansen

Kungälv

KUNGÄLV

Romelanda

Romelanda

Kungälv

Göteborg

kungälv

Kode

Kode

Göteborg

Kungälv

Kode

Kode

Kode

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kode

Kungälv

Kungälv

Kareby

Kärna

Kareby

Kungälv

Kungälv

Hålta

Lycke

Lycke

Ytterby

Ytterby

Ytterby

Ytterby

Kungälv

Ytterby

Kareby

ytterby

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Ytterby

ytterby

Kungälv

Ytterby

Kungälv

Kungälv

Kode

Granholm

Kode

Kungälv

Namninsamling.se Sida 9

www.namninsamling.se

info@namninsamling.se


Protest mot nedskärningar i barnomsorgen i Kungälvs kommun

http://www.namninsamling.se/index.php?&nid=6070

Erik Wenneling

Susanne

Pontus Pettersson

Mattias

Kerstin Werder

Claus Stening

Peter Weller

Malin Hellner Ottosson

Lina Johansson

Karolina Börjesson

Anders Hansson

Jenny Skoglund

Petter Birkedahl

Maria Carlsbogård

Daniel Bergquist

Josefin Holmqvist

Ylva Dalerstedt

Monica Karlsson

Örjan Olsson

Patrik Forsberg

Elina jobark

Jimmi

Therese Johnsson

Line Wallengren

Rikard Oskarsson

Maya Hammarström

Mike Tibom

Jennie Johansson

Kicki Niklasson

Jessica Gustafsson

Patrick Carlsson

lotta

Anna Petersson

Mathias Petersson

Marie Oskarsson

Madeleine

Nina Andreasson

Annelie Segvall

Niclas Ljung

Agneta linhem

Mikael

Anja Pedersen

Ulrica Karlsson

Berit Andersson

Karin Lantz

Annica Lundqvist

Catherine Lindberg

Håkan

Robert Andreasson

Frida Tibblin

Backa

Anderström

Trollhättan

Anderström

Kungälv

Diseröd

Kungälv

Kungälv

Ytterby

Kareby

Kareby

Kode

Ytterby

Romelanda

Kode

Kungälv

Romelanda

Kärna

Kärna

Kungälv

Kärna

Pettersson

Kungälv

Kode

Kode

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kode

Kungälv

Kungälv

västerlanda

Kode

Kode

Kungälv

Romelanda

Kungälv

Kungälv

Kärna

Kungalv

Jokinen

Kungälv

Kungälv

Kärna

Kungälv

Trollhättan

Kungälv

Ytterby

Kungälv

Ytterby

Namninsamling.se Sida 10

www.namninsamling.se

info@namninsamling.se


Protest mot nedskärningar i barnomsorgen i Kungälvs kommun

http://www.namninsamling.se/index.php?&nid=6070

Jonas Björkholtz

Cecilia Björkholtz

Irene Nilsson

Johan Nilsson

rasmus rempling

Jenny Rempling

Maria

Sara Andersson

Therese Schmid

Madelene Hammarberg

Kerstin Rudolvsson

Tore Rudolvsson

Sofia Öberg

Jim Holmlund

Patrik Carlen

Lena Carlen

Mattias karlsson

Susanne Rudhag

Anna Thorden

Oskar Thorden

Jeanette Johansson

Jessica edvardsson

HÅKAN BENGTSSON

Mikaela Tone

Angela Johnsson

Anders Johansson

johanna samuelsson

Tobias

Sandra Johansson

Vibeke Botö

Sara Sjölander

Martin Pettersson

Camilla Svensson

Örjan Haraldsson

Johanna Larsson

David Axander

Filip Axander

Melker Axander

Maria Karlsson

Eva Christiansen

Pia Berlin

Anders Niklasson

Ann-Carin Niklasson

Anette Nilsson

Inger Persson

Jan Persson

Linda Rhodén

Christer Rhodén

Maria Tabäck

Anna Wester

Kärna

Kärna

Kode

Kode

ytterby

ytterby

Ytterby

Kärna

Kärna

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kode

Kode

Kode

Ytterby

Tjuvkil

Tjuvkil

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Romelanda

Romelanda

kode

carlen

Kungälv

Lycke

Ytterby

Göteborg

Kode

Kode

Kungälv

Kungälv

kungälv

Kungälv

Marstrand

Kungälv

Kungälv / Kode

kärna

kärna

Lycke

Stenungsund

Stenungsund

Kungälv

Kungälv

Kärna

Ytterby

Namninsamling.se Sida 11

www.namninsamling.se

info@namninsamling.se


Protest mot nedskärningar i barnomsorgen i Kungälvs kommun

http://www.namninsamling.se/index.php?&nid=6070

Annika Bernhardsson

Jonas Nilsson

Åke G Blom

Malin Rasmusson

Elisabeth Salomonsson

Mikael Salomonsson

yvonne Rhoden

Christian Bergdahl

Therese Jacobsson

catarina stenrosen

Fredrik Kullberg

Anna Verhoef

Peter Schmidinger

Pia Lundqvist

Rune Johansson

Anita Oskarsson

Kent Oskarsson

Gustaf Duell

Tristan Botö

Greta Åberg

Jan Marne

Birgitta Duell

Rolf Bengtsson

Maj Bengtsson

linda olsson

jenny klang

Eva Eliasson

Ann-Sofie Johansson

Anna Samuelsson

Mattias Ekström

Maria Larsson

Oskar Larsson

Sonja Nilsson

Lena Svensson

Annelie Lundbäck

Vanessa Meuller

Peter Meuller

Jessica Johansson

Linda Johansson

Susann Linde

Stina Savinainen

Stefan Svensson

Marie Jarenfors

Petra Ottosson

Henrik Ottosson

Carina Karlsson

sarah

Lisa Niklasson

Pia Olsson

Christian Berglund

Kungälv

Kungälv

Göteborg

Stenungsund

Kode

Kode

kungälv

Ytterby

Ytterby

kungälv

Lycke

Ytterby

Kärna

Kärna

Kode

Kungälv

Kungälv

kungälv

Botö

kungälv

Lindesberg

Lindesberg

Kungälv

Kärna

Kungälv

kareby

Ytterby

Kode

Kungälv

Ytterby

Ytterby

Ytterby

Kungälv

Kungälv

Romelanda

Harestad

Harestad

Romelanda

Kungälv

Kungälv

Ytterby

Lycke

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Ytterby

kungälv

kungälv

Kungälv

Ytterby

Namninsamling.se Sida 12

www.namninsamling.se

info@namninsamling.se


Protest mot nedskärningar i barnomsorgen i Kungälvs kommun

http://www.namninsamling.se/index.php?&nid=6070

Morgan Persson

Jan-Åke Widenmark

Magdalena Berg

Robert Rehammar

Mia Nilsson

Nicklas Zetterlöf

Sofia Hoppe

Hadi Ala

anci Forslund

emelie eliasson

erik andersson

Karl Wedenmark

Pernilla Engdahl

Amanda Kristiansson

timmy olausson

Lars Gustafson

Fredrik Schandorff (S)

Claes Liljedahl

Petra Gyllinge

Lennart Lundqvist

Anna Sundberg

Johan Holmberg

Myriam Nyström

Jeanette Karlsson

Johanna

Jenny

Kristina Norin

Sanna Lausen

Roger Paulsson

Tore Svensson

Tommy Bergström

Kristina Niklasson

Anna Lindlöf

Greger Lindlöf

kristina Malm

Anna Edberg

Pernilla Wikström

Björn Kronberg

Barbro Hartvig

Helene Olsson

LENA LARSSON

Lena Larsson

Thomas Karlsson

ulrika ehrenholm

Annelie Segvall

Susanne Jerdenius

Marcus Andersson

Maria Carlson

Stefan Gustafsson

Camilla Johansson

Brunskar

Kungälv

Kode

Romelanda

Kode

Romelanda

Romelanda

Kungälv

Ytterby

tjuvkil

tjuvkil

Kungälv

Ytterby

Kärna

hålta

Kärna

Kungälv

Kärna

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Harestad

Ytterby

Kärna

Adiels

Sjöstedt

Romelanda

Harestad

Harestad

Kärna

Kärna

Kärna

Kärna

Kärna

Marstrand

Kungälv

Kärna

Kärna

Göteborgs kommun

Ytterby

KUNGÄLV

KODE

Kode

Kärna

Kungälv

Kärna

Kärna

Romelanda

Kärna

Kärna

Namninsamling.se Sida 13

www.namninsamling.se

info@namninsamling.se


Protest mot nedskärningar i barnomsorgen i Kungälvs kommun

http://www.namninsamling.se/index.php?&nid=6070

Ingrid Hedberg

Carl-Eric Hedberg

Kerstin Liljedahl

Kristian Carlsson

Marie Gustafsson

Ann-Christin Varnfors

Angelica Raudva

Annika nolberg

Karin Hammarstrand

Daniel Björklund

Roger nolberg

Katinka Ekner

Jenny Lindmark

Anette Lindström

Camilla Karlsson

Marina Levin

Gun Sundberg

Niklas

Sabina Lindén

Marie Larsson

Antonia Rojo

Johan Thorstensson

Thomas Ferm

Rickard Varnfors

Linda Johansson

Christian Olivebring

Madeleine Drott

Joy Andersson

Anne Jacobsson-Trygg

Ulrika Freij

Emma Arneson

Susana Andersson Monje

Stefan Almlöf

Johan Norling

Lisa Thorstensson

Angelica Sievers

Maria Samuelsson

Maria Gustafsson

magnus

MIchael

Lisa Larsson

Maria Lunneblad

Sofia Stenlöv

Daniel Stenlöv

Inger Sjögren

Linda Eriksson

Daniel Andreasson

Carina Larsson

Martin Elonsson

Anna Andersson Sandholm

Kärna

Kärna

Kärna

Kovikshamn/Kärna

Kovikshamn/Kärna

Ytterby

Käena

Kode

Kode

Kode

Kode

Kungälv

Ytterby

Kungälv

Forsheda

Ytterby

Kungälv

Kärna/Kungälv

Kärna/Kungälv

Kärna

Ytterby

Kungälv

Ytterby

Ytterby

Kungälv

Kungälv

Romelanda

Kungälv

Ytterby

Kungälv

Kungälv

Ytterby

Kungälv

Kode

Kungälv

Kärna

Romelanda

Kungälv

kungälv

KOde

Kungälv

Ytterby

Ytterby

Ytterby

Kungälv

Ytterby

Ytterby

Ytterby

Ytterby

Ytterby

Namninsamling.se Sida 14

www.namninsamling.se

info@namninsamling.se


Protest mot nedskärningar i barnomsorgen i Kungälvs kommun

http://www.namninsamling.se/index.php?&nid=6070

Emma

Birgitta Edvardsson

Leif Edvardsson

PIA KARLSSON

Emelie Janebrink

Kattis Vallström

Christian Eriksson

Lars Eriksson

Marie-Louise Eriksson

Charlotta Ström

Martin Ström

Eva Tildborn-Ström

Mikael Lunneblad

Ulrika Gillenius

Agneta Lundborg

Ena Bergström

Björn Brogren

Thorsten Högkvist

Anders Lunneblad

Peter Styre

Maria Candetoft

Mila Jukic

Evalena Enberg

Åsa Esselgren

Annica W Sönnergren

per

o johansson

m johansson

Catrin Johansson

Malin Jarl

Lennart Johansson

Lisen Kihl

Maj-Lis Persson

Marie Strandberg

Iwona Nilsson

Susanne Styre

Lena L Larsson

Åsa Carlsson

Ann-Sofie Hermansson

Jessca Odhner

Ante Jukic

Jenny Lunneblad

Maria Rodic

Anna Lundqvist

Håkan Blennqvist

Maria Blennqvist

Ann Frövén

Susanne Melin

Johan Sjöstedt

Björn Eklund

Kungälv

Hönö

Hönö

KUNGÄLV

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Ytterby

Ytterby

Skanör

Ytterby

Kungalv

Ytterby

Lycke

Kungälv

Göteborg

Ytterby

Harestad

Kärna

Ytterby

Kungälv

Kungälv

Ytterby

johansson

ytterby

Uppsala

Kode

Kungälv

Kungälv

Surte

Kungälv

Kungälv

Harestad

Kungälv

Göteborg

Olseröd

Harestad

Ytterby

Ytterby

Kareby

Kungälv

YTTERBY

YTTERBY

Kungälv

Surte

Kärna

Kungälv

Namninsamling.se Sida 15

www.namninsamling.se

info@namninsamling.se


Protest mot nedskärningar i barnomsorgen i Kungälvs kommun

http://www.namninsamling.se/index.php?&nid=6070

Jane Ildebo

Birgit Åman

Rebecca Hedberg

Martin Hedberg

Christina Persson

Ann-Britt Karlsson

Sven Karlsson

Ulrika Thuresson

Annelie Berkefors

Annette Molin

Linn Bengtsson

Gunvor Landstedt

Anki

Christer Andersson

Ulf Alfredsson

Anna-Karin ALfredsson

Anneli Arvidsson

Lena Schandorff

Leif Schandorff

Mikael Gabrielsson

Malin G Eriksson

Linda Gansmoe

Monica Ahlgren

Jessica Wohlfarth

Andreas Johansson

Gunilla Johansson

Ott Ilves

Janet Wohlfarth

Elin Karlman

Johan Idström

Cecilia Wiik

Katarina Fahlqvist

Fred Fahlqvist

Jimmy Orrmyr

Maya Hammarström

Micael hangelin

Sara Hangelin

mikael petersson

Linda Winstedt

Therese Hurtig Martinsson

Helen Fridh

Anne-Frid Nohle

Anna Berlin

Daniel Hägerstrand

Jörgen Fors

Frida Karsberg

Fleming Karsberg

Charlotta Lundgren

Filip Lundgren

Lotta Tönnberg

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Säve

Lerum

LErum

Marstrand

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kode

Kode

Kode

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Ytterby

Ytterby

Harestad

Kungälv/Kode

Romelanda

Romelanda

Kungälv

Falköping

Fallköping

Ytterby

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

kungälv

Romelanda

Tjuvkil

Kungälv

Ytterby

Romelanda

Romelanda

Romelanda

Romelanda

Romelanda

Ytterby

Ytterby

Kungälv

Namninsamling.se Sida 16

www.namninsamling.se

info@namninsamling.se


Protest mot nedskärningar i barnomsorgen i Kungälvs kommun

http://www.namninsamling.se/index.php?&nid=6070

Claes-Johan Lidman

Susanne Hansson

Emma Fransson

Aysar Shawki

Michael Ingemarsson

Amelia Alcazar

Stefan Mikulic

Gladys Oyarce

Oscar Alcazar

Oscar A Oyarce

Cecilia Vikström

Maria DHLQVIST

Caroline

Mathias Doré

Sandra Hellström

mirella samuelsson

daniela

Anette Magnusson

Glen Karsberg

Veronica Hedberg

Johanna Nordstrand

Magnus Lancehielm

Mattias Larsson

vanessa rubin

Linda Isaksson

Björn Ildebo

Carin

Anna Bergström

Åsa Holmlund

Linda Claar Johansson

Robert Norrgård

Camilla Lundmark

katarina olofsson

Dan Lundmark

Emma Krona

Johan Krona

Hans Idström

Yvonne Eriksson

Åsa Johansson

Anna Lancehielm

Fredrik Johansson

Johanna Jeffner

Markus Eriksson

Monika Svensson

anita

Martin Andersson

Helena Antonsson

Lindha Feldin

Kasemsun Rawvilai

Mikael Blomberg

Kungälv

Spekeröd

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Ytterby

Ytterby

Gbg

Gbg

Gbg

Romelanda

kÄRNA

kungälv

Kärna

Torslanda

kungälv

Sthlm

Romelanda

Lund

Lund

Kode

Ytterby

Ytterby

kungälv

Kungälv

Kungälv

Centerlund

Kungälv

Kungälv

Ytterby

Ytterby

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kode

Kode

Kungälv

Ytterby

Kungälv

Ytterby

Kungälv

Kode

Romelanda

Kärna

kärna

Kungäl

ytterby

Göteborg

Gbg

Romelanda

Namninsamling.se Sida 17

www.namninsamling.se

info@namninsamling.se


Protest mot nedskärningar i barnomsorgen i Kungälvs kommun

http://www.namninsamling.se/index.php?&nid=6070

Annika Garton

Arne Kjellman

Mirja Henrysson

Maths Svensson

Charlotta T Svedlund

Anna Larsson

Magnus Niklasson

Susanne Westlund

Jonas Alfredsson

Lars Ellbrant

Anders Johansson

lennart hagman

Carina Rollén

Annika Albihn

Elisabeth Johansson

Sven-Åke Johansson

Ann-Sofie Ellbrant

Jessica Leinonen

Johan Marckwort

Claes Bergström

Christina Idström

Hans Idström

Daniel Olmarker

Chrissie Evling

Eric Zinn

Maria Zinn

Roger Svensson

linda

Anna-Karin Nordström

Lukas

Sara

Sofia Hurtig

Antje Karlsson

Jimmie Olsson

Birger Johansson

Johanna Sachse

Agneta Bergman

Anne Sjöstedt

Göran Sjöstedt

Ebba Gustafsson

Gunilla Nilde

Pernilla Almerud

Johanna Lindgård

Ylva Bjurulf

Kristoffer Karlsson

Marianne Karlsson

Cecilia Carlund

Niklas ludiix

Caroline Lewander

Johan Forsberg

Kode

Ytterby

Kode

Kungälv

Kärna

Diseröd

Diseröd

Hålta

Hålta

Göteborg

GBG

kungälv

Kode

Skepplanda

Västra Frölunda

Västra Frölunda

Lysekil

Kode

Kode

Kungälv

Kungälv

Ytterby

Kärna

Ytterby

Ytterby

Kode

kungälv

Harestad

Bertilsson

Kungälv

Harestad

Ytterby

HÅLTA

Kungälv

kärna

Kungälv

Kungälv

Stenungsund

Kungälv

Ytterby

Ytterby

Ytterby

Kungälv

Kungälv

Kode

tjörn

Romelanda

Romelanda

Namninsamling.se Sida 18

www.namninsamling.se

info@namninsamling.se


Protest mot nedskärningar i barnomsorgen i Kungälvs kommun

http://www.namninsamling.se/index.php?&nid=6070

Sofia Lundén

Jacob Lundin

Frida Steen

lotta holmberg

Åsa thorstensen

Marianne Micella

Jenny Liske

Jesper Liske

Mikael Hederstedt

Angelica Jensen

Annika Olsson

Susanne

Maria Gustavsson

Karin Ingemarsson

Marcus Andersson

JESSIKA JOHANNESSON

Glenn Aronsson

carina skoglund

Britt-Marie Ekvall

Camilla Edvardsson Edlund

Susan Fransson

Helena Olsson

Michael Björnberg

Torgny Ellbrant

Kristina Nilsson

Anetta Zyznowski

Markus Bringnäs

Lise-Lotte Olsson

Evy Bengtsson

Roland Bengtsson

Karin Sundqvist

Hanna Olsson

Christian Andersson

Andreas Olsson

Anette Nyman

Mikael Friberg

angelica larsson

Ia Almström

Maria Jodin

Anette Mildh

Mikael Jodin

Johan Nilsson

Malin Nilsson

Malin Behnke

Nicklas Andersson

Andreas

Maria Vallström

Linda Ericson

Caroline Olausson

Maria Fredriksson

Ytterby

Kode

Kode

harestad

Kungälv

Harestad

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Ytterby

Romelanda

Kungälv

Kärna

Kärna

ROMELANDA

Mölnlycke

kungälv

Ytterby

Kungälv

Ytterby

Kärna

Kärna

Lysekil

Kärna

Romelanda

Bollebygd

Ytterby

Hisings Kärra

Hisings Kärra

Rörtången

ytterby

Kode

Kode

Kode

Kode

kode

Kode

Kode

Kode

Kode/Kungälv

Kode

Kode

Kode

Kungälv/Kode

Behnke

Kode

Kode

Kode

Kode

Namninsamling.se Sida 19

www.namninsamling.se

info@namninsamling.se


Protest mot nedskärningar i barnomsorgen i Kungälvs kommun

http://www.namninsamling.se/index.php?&nid=6070

Jonas Roos

fredrik fredriksson

Filip saari

keth lindqvist

Anna Anderton

Andreas Wikman

Kerstin Gunnarsson

Jennie Wikman

Linda Olsson

Carina Engström

Anna Berg

Ted Collin

Johan Gunnarsson

Elna Nilsson

Gunnar Nilsson

Ebba Gunnarsson

Therese Mård

Per Mattsson

Sara Helder

Christine Lidström

Rikard Wängstedt

Marie Gustafsson

Maria Lindqvist

Anna Heyden

Heléne Norling

Anna Hedin Göran

Egon Jensen

Anna Pettersson

Mikael Pettersson

Mats Althin

Maria Hurtig

Maria Nygren

Magnus Nygren

Mia Nygren

Katarina Sundelius

Johanna Melkersson

Andreas Melkersson

Karin Stenemo

Anna Johansson

Lena Johansson

Carina Claesson

Conny Claesson

Adam Håkansson

Rebecka Claesson

Ebba Fredriksson

Anette Forsblom

Helen Ström

Sofia Svenzon

Martin Svensson

Jenny Widén

Kode

kode

Kode

stenungsund

Kode

Kungälv

Kode

Kungälv

Ytterby

Kode

Hålta

Hålta

Kode

Kungälv

Kungälv

Kode

Kode

Kode

Kode

Kode

Kode

Kärna

Kode

Kode

Kode

Kode

Hålta

Kungälv

Kungälv

Kode

Kode

Kode

Kode

Kode

Kode

Ytterby

Ytterby

Kungälv

Kode

Kode

KODE

Kode

Kode

Kode

Kode

Kode

Romelanda

Kodr

Kode

Harestad

Namninsamling.se Sida 20

www.namninsamling.se

info@namninsamling.se


Protest mot nedskärningar i barnomsorgen i Kungälvs kommun

http://www.namninsamling.se/index.php?&nid=6070

Anders Nordlund

Ann-Sofie Johansson

Ulrika Falk

Maria Elander

Marcus Gustafsson

therese lantz

Ulrika Johansson

Susanne Söderström

Björn Söderström

Jenny Norlén

Knut Nordin

Maria Johansson

Mikael Svensson

Emilie Andersson

Johan Andersson

Matilda Sundberg

Fredrik Arvidsson

Camilla Lorentsson

Nathalie Trinks Trygg

Anders Sörensson

Emil Korpela

Stefan Sundqvist

Annika Carlsson

Lisbeth Olsson

Pia Borgström

Sara nordin

Frida Sundström

Malin Berntsson

Susanne Wrenne

Ronja

Lilian karlsson

Marita Bergman

Marie Wernlund

Jenny Karlsson

Malin Andersson

Marie Samuelsson

Elinor Josephson

Michael Johansson

Oskar Johnels

Anita Svensson

Anders Öberg

Tobias Husberg

Camilla Bruhner

Hanna

Marcus lindqvist

Gunilla Larsson

Annika Andersson

Anna-Karin Rommedahl

Ulrika Örnell Dahlberg

Rikard Dahlberg

Harestad

Kode

Kode

Kode

Kungälv

nol

Kode

Kode

Kode

Kungälv

Ytterby

Spekeröd

Spekeröd

Ytterby

Ytterby

Göteborg-Kode

Kareby

Kode

Västerlanda

Göteborg

Kode

Rörtången

Kungälv

Kungälv

kode

Ytterby

Kungälv

Kungälv

Kode

Olsson

Kode

Hisings Kärra

Kode

Kungälv

Harestad

Kungälv

kunglv

Kode

Kista

Kungälv

Kungälv

Kareby

Kungälv

Kungälv

Kode

Kungälv

Hisings Backa

Romelanda

Romelanda

Romelanda

Namninsamling.se Sida 21

www.namninsamling.se

info@namninsamling.se


Protest mot nedskärningar i barnomsorgen i Kungälvs kommun

http://www.namninsamling.se/index.php?&nid=6070

Martin Olsson

Anders Lidström

Maria Kinell

Mattias kihlgren

Susanne Köhler

Daniel Östh

Annika Hurtig

Helen

Johan Forssten

Kristina Svenzon

Veronica Nyström

Fredrik Grankvist

Andreas Keller

Anna Niklasson

Jessica Kristensson

Pia Aronsson

Dan Hermansson

Berit Hermansson

Rebecka Härnborg

Anna-karin Edvardsson

Martin Lilja

Kristian Jacobsson

Maria Fritzen

Peter Almström

Emma-Clara Löfgren

Ann-Christine Kjellgren

Johan Dahlgren

Michael Tomaro

lena Karlsson

Carina Olausson

Mikael Olausson

Fred Fahlqvist

Camilla Berntsson

Thomas Berntsson

Karolina Tomaro

Linda Haglund Sandqvist

Per Hellman

Eva-Britt Wassenius

Sara Hellman

Petra Löfvendahl

Ebba Persson

Magnus Persson

Anneli Hermansson

Sara Höjer

Niklas Höjer

Niklas Martinsson

Ewa Jevås

Erica Börjesson

Thomas Ekelind

Jimmie pettersson

Kungälv

Kode

Kungälv/kode

Kungälv/kode

Hålta

Kareby

Kode

Hålta

Romelanda

Uddevalla

Ytterby

Kode

Kungälv

kärna

Kode

Kode

Kode

göteborg

Kungälv

Kode

Ytterby

Kode

Olofstorp

Kode

Kode

Kode

Romelanda

Skogome

Kode

Kode

Kärna

Kungälv

Kungälv

Romelanda

Romelanda

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kode

Surte

Surte

Ljungskile

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Göteborg

Kungälv

Kareby

Namninsamling.se Sida 22

www.namninsamling.se

info@namninsamling.se


Protest mot nedskärningar i barnomsorgen i Kungälvs kommun

http://www.namninsamling.se/index.php?&nid=6070

Ellinor Sjöberg

Martin Sjöberg

jimmy Berkefors

ulrika larsson

Jan Karlsson

karin Källström

Torbjörn Källström

Camilla Larsson

Anna-Karin Allansson

Peter Karlsson

Anton Hellman

Patric Svensson

Jennie Ramnebrink Svensson

Jun Althin

Carl Saxmark

Madelene Åberg Dage

Christer Jansson

Ida Eliasson

Elvy

Elvy Johansson

Maria Larsson

Marie Johansson

Robert Johansson

lisbeth sundblad

björn sundblad

christoffer sundblad

tobias sundblad

ingegerd carlsson

Ivana Mikulic

Mikael Olausson

Anne-Sofi Sköldén

Anna Johansson

Alireza Askari

Charlotte A

Ki Andersson

Ingegärd

Annika

Kurt Mildh

Ann-Marie Dage

Frida

R Timbrelli

Anne Timbrelli

Jessica Yngve

Jessica Liedholm

Patrik Lagerstedt

Erik Eliasson

Marina Saari

Anna Siverbrant

Monica Larsson

Henrik Hällerö

KODE

Kode

kungälv

kode

Kode

kungälv

Kungälv

Kode

Kareby

Kärna

Kungälv

Kärna

Kärna

Kode

KODE

Ytterby

Romelanda

Kungälv

Johansson

Lilla Edet

Kungälv

Kungälv

Kungälv

bohus

bohus

bohus

bohus

kärna

Kode

Kode

Kungälv

Kode

Kungälv

Askari

Ytterby

ytterby

Kode

Kode

Vindön

Kode

Ytterby

Ytterby

Kode

Kode

KODE

Ytterby

Kode

Ytterby

Kode

Kungälv

Namninsamling.se Sida 23

www.namninsamling.se

info@namninsamling.se


Protest mot nedskärningar i barnomsorgen i Kungälvs kommun

http://www.namninsamling.se/index.php?&nid=6070

Cecilia Carlund

annika ohlsson

jörgen andersson

Jesper Haglunds

Jenni Lindqvist

Olof Eriksson

Jonna Eriksson

Dorita Dahlén

Göran Ahlgren Dahlén

Sofia Arneson

Pernilla Strömer

Anette Axelsson

Thomas Axelsson

Johan Andersson

Maja-Stina Magnusson

Kjell Magnusson

Iris Axelsson

Mikael

Robert Petersson

Sara Petersson

Bibbie Aronsson

Robert Erlandsson

Elisabeth Errind

Marielle ragnarsson

Tom Lindahl

Eva Johansson

Ulla Johansson

Kenneth Johansson

Kristina Vänervik

Anne-Lee Clement

Patrik Falk

marika joviken

Sarah Leijd Gössfeldt

Alexandra Vaske Boustedt

Fredrik Boustedt

Annika

Fredrik Anderson

Eva Anderson

Andy Clement

Catharina Sille\'n

Jessica Lobos

Pernilla Fredgren

Anneli Hultberg

Karin Svensson

Marie Gyllinge

Michael Solalv

Josefine Cederquist

Pernilla Edvardsson

Mats Ljung

Marie Magnusson

Kode

kode

kode

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Marstrand

Öjersjö

Kareby

Kareby

Kungälv

Romelanda

Romelanda

Kungälv

Jardebrand

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Harestad

Skepplanda

Kode

Ytterby

Tjuvkil

Kungälv

Kungälv

Lycke

Kareby

Kode

Kärna

Kareby

Kode

Kode

Mölndal

Ytterby

Ytterby

Kareby

Kärna

Majorna, Göteborg

Kungsbacka

Kungälv

Skene

Skene

Kungälv

Göteborg

Kungälv

kungälv

Ytterby

Namninsamling.se Sida 24

www.namninsamling.se

info@namninsamling.se


Protest mot nedskärningar i barnomsorgen i Kungälvs kommun

http://www.namninsamling.se/index.php?&nid=6070

Per Werner

Marie Sundin

Teresa Saxmark

Åsa Lindström

Niklas Buxfeldt

birgitta

Seppo Saari

Torbjörn Blomqvist

Priscilla Blomqvist

Ulrika Kobel

Madelen Kullberg

Gerd Almlöf

Per-Gunnar Almlöf

Peter Almlöf

Ingrid Holst

Maria Hedlund

Helena Malm

Robert Johansson

Michael Nordgren

Anna Ivarsson

stefan

Lillian Kristiansson

Emelie

annette Haraldsson

Kerstin Andersson

Charlotta T Svedlund

Ann Holmén Högberg

Marie Johansson

Marcus Persson

Anna

Magnus Svensson

Pia Olsson

Göte Persson

Kersthin Persson

Annika Smith Eriksen

Andreas Theng

Anki Fredriksson

Markus christiansson

Daniel Forsström

Andreas Andersson

Rosy valdebenito

Victor Vilca

Sandra

Erika Hermansson

Jessica Holm

Therese Ward

Frida

Patrik

Anna Melvås

Daniel Leffler

Ytterby

Kode

Kode

Kungälv

Kungälv

saari

Kode

Kungälv

Kungälv

Nödinge

Kärna

Ljungby

Ljungby

Växjö

Ljungby

Kungälv

Vallentuna

Kungälv

kode

Syenungsund

Kungälv/Kode

Kärna

Kungälv

kinna

Kungälv

Kärna

Kungälv

Kode

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kode

Ytterby, Kungälv

Ytterby, Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kode

Karlstad

Ytterby

Göteborg

Kungälv

Kungälv

Göteborg

Kärna

Kungälv

Götebrog

Göteborg

Göteborg

Hålta

Göteborg

Namninsamling.se Sida 25

www.namninsamling.se

info@namninsamling.se


Protest mot nedskärningar i barnomsorgen i Kungälvs kommun

http://www.namninsamling.se/index.php?&nid=6070

Niklas Melvås

Agneta Johansson

Ann-Kerstin Persson

Lars Persson

Camilla Hermansson

Erika Andersson

Daniel Rydén

Steffanie Carlsson

Anna Backman

Ulrika Johnsson

Magnus Åhman

Catheri. Ekman

Mikaela Fönss Bengtsson

Emma Gillberg

Rebecka Sundberg

Natalia Björkdahl

Weronica Sundström Kanon

Johan Wennroth

Christina Folkar

Cathrin Andersson

Rebecka Hjärtinge

Inger Norberg

Tomas Norberg

Martin Berglund

Karin Jedeur-Palmgren

jonas hermansson

Victoria Kim Appelkvist

Pernilla Börjesson

Carin Gillberg

Jöran Gustafsson

Johanna Ahlstrand

Andreas

Hakon Ahlstrand

Carina Ahlstrand

Birgitta roupe

Kennert roupe

Charlotte Petersson

Helen Samuel

Gunnel Nordbakk

Louise Isaksson

Daniel Isaksson

Lotta Andersson

Bernt Johansson

Linda Gustavsson Tjernström

Jerry Törnqvist

Nansi Eshmail Hirmiz

Carolina Havdelin

CARINA OLSSON

DAVIDOLSSON

Samira Hadziselimovic

Hålta

Lycke

Kungälv

Kungälv

Kareby

Kungälv

kungälv

Kungälv

Kkungälv

Kalmar

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kode

Kärna

Kärna

Ytterby

Ytterby

Kungälv

Kungälv

göteborg

göteborg

Kareby

Skepplanda

Kareby

Kungälv

Roupe

Rödbo

Rödbo

Ytterby

Ytterby

Ytterby

Kungälv

Rödbo

Hålta

Hålta

Helsingborg

Ytterby

Ytterby

Diseröd

Göteborg

Nol

KUNGÄLV

KUNGÄLV

Göteborg

Namninsamling.se Sida 26

www.namninsamling.se

info@namninsamling.se


Protest mot nedskärningar i barnomsorgen i Kungälvs kommun

http://www.namninsamling.se/index.php?&nid=6070

Eva-Marie Radman

Åsa

Gunilla Ryberg

Therese Brandin

Tobias Bandin

Maria Kozul

Ulla Einarsson

Lotta Högsted

Eva Lundin - Schreiber

Cecilia Fors

Anders Eliasson

Linda Zackariasson

Helena Stocks

Charlotte Boström

Anders Lundin

Sebastian alfredsson

Anna Adolfsson

Anna Barck

Anna Lindenau

Eva Börjesson

Julia Börjesson

Håkan Börjesson

Linda borg

Lars borg

Agneta Fjordberg

Tina Johansson

Anna Nobelius

Tomas Karlsson

Gunilla Jadesjö

Alexander Nobelius

Andreas Brunbäck

Karin Brunbäck

Kristina Strandholm

Malin Willners

inger-lena claesson

Boris Vukovic

Anna Isaksson

Ingegerd Johansson

Kjell Johansson

anita nilbjer

Maria Petersson

Viktor Börjesson

Ann Johnsen

Frank Johnsen

Dennis

Marie Börjesson

Rebecka Klingberg

Anders Klingberg

Anneli Gabrielsson

Ulf Gabrielsson

Göteborg

Lycke

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kode

Ytterby

Ytterby

Kungälv

Romelanda

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Göteborg

Hålta

Kungälv

Kungälv

Hålta

Älvängen

Kode

Kode

Kode

Ytterby

Ytterby

Kungälv

Kungälv

Ytterby

Ytterby

Ytterby

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

jörlanda

Göteborg

Kungälv

Mölnlycke

Mölnlycke

göteborg

Kungälv

Jörlanda

YTTERBY

YTTERBY

jörlanda

Göteborg

Tjuvkil

Tjuvkil

Kungälv

Kungälv

Namninsamling.se Sida 27

www.namninsamling.se

info@namninsamling.se


Protest mot nedskärningar i barnomsorgen i Kungälvs kommun

http://www.namninsamling.se/index.php?&nid=6070

Moa Johansson

Malin Moberg

Christian Ekelund

Agnetha Motéus

Anders Magnusson

malin wikenström

Elizabeth

Anna Larsson

Dick Larsson

Marie-louise Larsson

Jennie Nord

Tryggve Kainert

Helen Kainert

Gun-Louise Hogmalm

Magnus

Marie Emanuelsson

Terese CratzHåkansson

Joakim CratzHåkansson

Jennie Hult

Tomas Thönell

Paulina Hellström Laxing

Pontus Skeppsvik

Pauline Skeppsvik

Christian Jensen

Cecilia Carlsson

Hans Hellström Laxing

Johan Näslund

sven-erik karlsson

Jakob Blomgren

Elin A Segersson

Anna-Mia Blomgren

Stig Johannesson

Karin Andolf-Johannesson

Björn Ratama

Annika Johansson

Yvonne Ridderstad

Ann-Christine Olsson

Ann Svensson

Therése Fälth

Tony Fälth

Margareta Carlsson

Cecilia Andersson

Monica Bäckdahl

Lisbeth Jonsson

Erika Abrahamsson

Andreas Larsson

Eva Sigfridsson

Eric Insulahn

Gunilla Larsson

Barbro Jonemark

Karlstad

Kungälv

Kungälv

Bohus

Bohus

kungälv

Arfara

Kode

Kode

Kode

Ytterby

Hålta

Hålta

Hålta

Ericson

Kärna

Hålta

Hålta

Kungälv

Diseröd

Ytterby

Diseröd

Diseröd

Kungälv

Kungälv

YTTERBY

Ytterby

berga högsby

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Ytterby

Marstrand

Kungälv

Marstrand

Hålta

Marstrand

Marstrand

Marstrand

Kärna

Kärna

Kungälv

Kungälv

Ystad

Ytterby

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Namninsamling.se Sida 28

www.namninsamling.se

info@namninsamling.se


Protest mot nedskärningar i barnomsorgen i Kungälvs kommun

http://www.namninsamling.se/index.php?&nid=6070

Thomas Jonemark

Thomas Andersson

Sandra Niklasson

Alexandra Åhling

Anders Nilsson

Karin Olsson

Martin Karlsson

Lotta Karlsson

Kjell Kristiansen

Eva-Britt Kristiansen

Emma Kihl

Lilian Almhem

Sofia Olsson

Andreas Olsson

Johanna Skårhammar

Micael Skårhammar

Anette Jaxner

britt.marie cowie

Hans Johansson

sara Cowie

Tobias Cowie

YvonnesandlingKarlsson

Eva Miles

YvonneSvensson

Frida Edvardsson

Mona Strid

Jan Strid

Jens Tonnvik

Katinka Ekner

Marie Rodhe

Peter Rodhe

Linda Hjelm

Greger Andersson

Ingrid Hjelm

Roland Hjem

Arne Kjellsson

Mejra Kjellsson Sljivo

Sara Toll

Sanna Brandt

Jennie Pedersen

Luba Nilsson

Kristina Lundahl

Niclas Lundahl

Anna Korshöj

Anders Korshöj

Lisa Björndahl

Daniel Björndahl

Sara Albertsson

Eleonore Fredin

Mattias Zetterberg

Kungälv

Bohus

Bohus

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Bohus-Malmön

Bohus-Malmön

Kungälv

Kungälv

Kärna

Kärna

Kungälv

Kungälv

Romelanda

kungälv

Kungälv

Kungälv

Göteborg

Kareby

Kungälv

Kareby

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Hålta

Kungälv

Romelanda

Romelanda

Ytterby

Ytterby

Stenungsund

Stenungsund

Kungälv

Kungälv

Romelanda

Kungälv

Karey

Ytterby

Ytterby

Ytterby

Kärna

Kärna

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Ytterby

Namninsamling.se Sida 29

www.namninsamling.se

info@namninsamling.se


Protest mot nedskärningar i barnomsorgen i Kungälvs kommun

http://www.namninsamling.se/index.php?&nid=6070

Catarina Stigberg

Therese Persson

Lina Johansson

Martin Nilsson

Anna Djurfeldt

Anna Siberg

Niclas Siberg

Joakim Gustafsson

Birgitta Svanberg

Catrine Gabrielsson

Leif Gabrielsson

Annika Svanberg

Therese Lindskog

Peter Strid

Tanja Kela

Daniel Kela

Ulf Nilsson

Anette Nilsson

Maria Severinsson

Alexandra Björklund

Monica Möller

Erika Källén

Karin Olsson

Siv Folkesson

Gunilla Bjerhem

Pia Bjälkander

Tanja Ivanova

Wilhelm Andersson

Jan-Inge

Anette Dawid

A-Therèse Gustafsson

Christer Andreasson

Ulrika Andreasson

Ingalill Andersson

Susanne Dahlström

Henrik Lundberg

Emelie Steen

Tove Steen

Annelie Alfredsson

Kerstin Olofsgård

Kristina Karlsson

Heléne Larsson

Sven-Erik Steen

Gunnel Steen

Alexandra Stillman

David Steen

Erica Steen

Mattias Carlstedt

Anders Westerberg

Christina Centerlund

Kungälv

Kungälv

Ytterby

Ytterby

Kungälv

Kareby

Kareby

Kungälv

Kungälv

Kareby

Kareby

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Ytterby

Ytterby

Kode

Kode

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Göteborg

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Ytterby

Ytterby

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Göteborg

Göteborg

Kungälv

Kungälv

Halmstad

Kungälv

Namninsamling.se Sida 30

www.namninsamling.se

info@namninsamling.se


Protest mot nedskärningar i barnomsorgen i Kungälvs kommun

http://www.namninsamling.se/index.php?&nid=6070

Bo Westlund

Fredrik Johansson

Kerstin Boije

Therese Lindström

Jonny Hevosaho

Morgan Tobiasson

Anette Hilmersson

Martin Ekdala

Kristin Ekdala

Ola Linde

Susann Linde

Bella Lazic

Susanne Granäng

Jan Granäng

Jezzica Ekstedt

John

Anna Junkvist

Anders Dahlgren

Pernilla Emanuelsson

Helene Antonsson

Henrik Antonsson

Göteborg

Göteborg

Uddevalla

Kungälv

Kungälv

Harestad

Harestad

Ytterby

Ytterby

Romelanda

Romelanda

Stenungsund

Ytterby

Ytterby

Kungälv

Ekstedt

Kungälv

Kungälv

Ytterby

ytterby

ytterby

Namninsamling.se Sida 31

www.namninsamling.se

info@namninsamling.se

More magazines by this user
Similar magazines