Untitled - Visita

visita.se

Untitled - Visita

shr kollektiv kommunal 5e korr 08-03-28 11.44 Sida 25

Bilaga 1

Avtal om löner m m

Innehållsförteckning

Sid

1 § Grundläggande principer för lönesättningen 26

2 § Löneformer m m 27

3 § Löneöversyn 27

1. Utrymme 27

2. Undantag 27

3. Anställda som slutat sin anställning 27

4. Anställningsavtal den 31 maj 2004 eller senare… 27

5. Fördelning m m 28

6. Utrymme vid löneöversyn 28

7. Lokal överenskommelse 28

8. Engångsbelopp 28

4 § Minimilöner 28

1. Kvalificerat yrkesarbete 28

2. Yrkesarbete 29

3. Ungdomslöner för yrkesarbete 29

5 § Förhandlingar m m 30

6 § Löneberäkning för deltids- och uppehållsanställd 31

25

More magazines by this user
Similar magazines