Untitled - Visita

visita.se

Untitled - Visita

shr kollektiv kommunal 5e korr 08-03-28 11.44 Sida 35

3. Anställda som omfattas av detta avtal har månadslön. Månadslönen

beräknas för genomsnittlig ordinarie arbetstid.

Kommentar:

Lön beräknad för den genomsnittliga ordinarie arbetstiden under

beräkningsperioden, dvs normalt 12 månader, utbetalas månadsvis.

Arbetar den anställde 40 timmar i snitt per vecka utbetalas lön för heltid

oavsett hur mycket eller litet tid som varit schemalagd under respektive

löneperiod. Årsarbetstiden gäller med avräkning för helgdagar som infaller

på vardagar.

4. Årsarbetstiden, ordinarie arbetstid, vid heltidsanställning är 2080 timmar

(52×40), med avräkning för helgdagar som infaller på vardagar, för

arbetstagare med arbetstid förlagd på vardagar.

Årsarbetstiden, ordinarie arbetstid, är 1924 timmar (52×37) för arbetstagare

med arbetstid förlagd vardagar samt helgdagar.

För arbetstagare som innehaft uppehållsanställning och går över till årsarbetstid

är ordinarie årsarbetstid vid heltidsanställning 1924 timmar

(52×37) med avräkning för helgdagar som infaller på vardagar.

Vid semester eller annan frånvaro tillämpas för månadsavlönade löneavdrag

efter den genomsnittliga årsarbetstiden.

Kommentar:

Den totala ordinarie arbetstiden som ska schemaläggas är 2080 timmar

per år för heltidsanställda arbetstagare schemalagda på vardagar respektive

1924 timmar för heltidsanställda arbetstagare schemalagda vardagar

samt helgdagar.

För arbetstagare som innehaft uppehållsanställning och går över till årsarbetstid

är ordinarie arbetstid vid heltidsanställning 1924 timmar.

Årsarbetstiden gäller med avräkning för helgdagar som infaller på

vardagar.

5. Vid avtalsperiodens startdatum ska arbetsgivaren presentera ett preliminärt

schema för hela avtalsperioden.

Kommentar:

Arbetsgivaren ska vid avtalsperiodens startdatum presentera ett preliminärt

schema för hela avtalsperioden. Detta för att arbetstagarna ska ges

möjlighet att planera in perioder av lågsäsong. I övrigt gäller kollektivavtalets

regler om schemaläggning.

35

More magazines by this user
Similar magazines