Mura din friggebod. Allt du behöver för att komma igång med ... - Finja

finja.se

Mura din friggebod. Allt du behöver för att komma igång med ... - Finja

Mura din friggebod.

Nu även

15m 2

Allt du behöver för att komma igång med att

mura en egen friggebod i modern funkisstil.


Allt du behöver för att komma igång med att mura en

egen friggebod i modern funkisstil.

En friggebod är så mycket mer än bara en bod. Har du väl fått upp din bod på tomten förstår du inte hur du tidigare klarade dig

utan snickarboden, ateljén, gäststugan eller förvaringen av cyklar, gräsklipparen, vinterdäck etc. De 15 m 2 som man får bygga på

sin tomt utan bygglov ger fria händer att skapa ett unikt rum helt efter dina och familjens intressen och behov.

Att mura upp en friggebod i byggsats går snabbt för en normalhändig person. Med en murad bod får du ett modernt, brandsäkert

utrymme som är okänsligt för fukt med väggar som har temperaturutjämnande egenskaper. Följ vår utförliga beskrivning

och/eller använd lättklinkerblockens flexibilitet för att skapa en alldeles egen form och utförande som passar till ditt hus och din

trädgård.

En friggebod, det vill säga en byggnad på högst 15 m 2 , får byggas utan byggnadslov på din privata tomt. Men även om en bod får

se ut nästan hur som helst, ska den vara estetiskt tilltalande och passa in i miljön enligt plan- och bygglagen. Tillåten maxhöjd

är tre meter från mark till taknock. En altan utöver de 15 m 2 är tillåten, däremot inte ett permanent tak över denna. Annars finns

egentligen inga begränsningar. För form och färg gäller de allmänna kraven enligt plan- och bygglagen om estetik och hänsyn till

stads- och landskapsbilden samt natur- och kulturvärden på platsen.

Avståndet till tomtgräns ska vara minst 4,5 meter. Är avståndet mindre än 4,5 meter behöver du både grannarnas godkännande

och bygglov. Skulle grannarna inte godkänna boden kan byggnadsnämnden i kommunen pröva saken. Men då får du först lämna

in en ansökan om bygglov. Hör av dig till din kommun för att få reda på vad som gäller exakt där du bor.

Entréfasad Vänster gavelfasad Baksidefasad Höger gavelfasad

150 150

2950

Fribärande profilerad

takplåt

10m 2

3195

Plan

1625 1570

3250 Sektion

10 puts

150 murblock

2+10 puts

U-block

80 betong Alternativ grus

100 cellplast} eller plattor

150 grus

Entréfasad Vänster 440 2960 440 Baksidefasad Höger gavelfasad

gavelfasad

Osb! I Boverkets byggregler

finns regler som syftar till att

förhindra brandspridning mellan

byggnader. De gäller om

friggeboden är större än 10 m²

och placeras närmare huset än

4,0 meter. www.boverket.se

15m 2

4400

2240 2160

Plan

3840

Sektion

Fribärande profilerad

takplåt

10 puts

150 murblock

2+10 puts

U-block

80 betong Alternativ grus

100 cellplast} eller plattor

150 grus

2


Materialspecifikation

Grund 10 m 2 15 m 2

Finja U-block 35x19x30 cm 43 st 55 st

Finja Bistål Bi40 obehandlat 30 lpm 40 lpm

Finja Grovbetong 25 kg 30 säckar 40 säckar

Tillval golv - isolerad betongplatta

Armeringsnät Nps50, N5150, 5x2,35 m 1 st 2 st

Armeringsdistanser 50 mm 50 st 60 st

Finja Cellplast S80 t=100 mm 600X1200 mm 3 pkt 4 pkt

Finja Grovbetong 25 kg 80 säckar 120 säckar

Vägg

Finja Murblock 15x19x59 cm 230 st 330 st

Finja Bistål Bi40 förzinkat 80 lpm 100 lpm

Finja Putsnät bredd 250 mm 1 rulle 1 rulle

Finja Krampor för putsnät förpackn 250 st 1 st 1 st

Finja Murbruk B 25 kg 25 säckar 40 säckar

Finja Grundningsbruk A 25 kg 7 säckar 10 säckar

Finja Puts och Murbruk C 25 kg 40 säckar 58 säckar

Finja Lättklinkerbalk 15x19x149 cm 1 st 1 st

Finja Lättklinkerbalk 15x19x299 cm 1 st -

Finja Lättklinkerbalk 15x19x359 cm - 1 st

Finja Murlåda 15 cm 1 st 1 st

Minerit t=5 mm 1 m 2 1 m 2

Fönster 8/18 2-glas * (alt 8/220-188 spec) 1 st 1 st

Fönster 9X4 2-glas * 3 st -

Fönster 11X4 2-glas * - 3 st

Förrådsytterdörr 9/20 vitmålad 1 st 1 st

Glasbetongblock 190x190x100 mm 5 st 4 st

Mjukfog, drev, bottningslist (tot foglängd) 20 lpm 30 lpm

Fönster-/Dörrbleck L=2000 mm 3 st 4 st

Ventilgaller 15x15 cm av förzinkad plåt 1 st 1 st

Tak

Virke 45x95 mm 30 lpm 35 lpm

Virke 22x70 mm 20 lpm 30 lpm

Virke 22x95 mm 16 lpm 24 lpm

Takplåt - trapetsformad & fribärande för

spännvidd 2,2 m

>15 m 2 >20,5 m 2

Tätband till takplåt 13 lpm 14 lpm

Vindskivebeslag 8 lpm 12 lpm

Farmarskruv 4,8x35 mm förpackn 250 st 1 st 1 st

Trådspik 2,8x75 mm + 3,4x100 mm 250 st 2+1 pkt 2+1 pkt

Spikplugg HPS-1 8/60x100 mm 50 st 50 st

Insektsnät b=250 mm 8 lpm 12 lpm

Verktyg

Vanliga snickar- och murarverktyg, bruksblandare, vattenslang, vibroplatta,

skottkärra och blockklippare.

Tillval - isolerat tak

Z-stålprofil h=120 mm t=1,2 mm

ex. Lindab Lättbalk Z120

10 st

1460 mm

13 st

2100 mm

Glespanel 28x70 mm 42 lpm 56 lpm

Finja Cellplast S80 t=100 mm 600X1200 mm 3 pkt 4 pkt

Innertaksskiva/panel 9 m 2 12,5 m 2

Minerit t=5 mm 13 m 2 16 m 2

Fogskum 750 ml 1 flaska 1 flaska

Fogmassa 300 ml 1 tub 1 tub

Tillval - Putsfärg

Finja Cementfärg vit 12,5 kg 4 st 7 st

* ej öppningsbart, vitmålat

3

Tillval - avvattning 10 m 2 15 m 2

Hängrännor 125 mm typ Plåtisol 7 lpm 8 lpm

Hängrännebeslag - krokar 6 st 7 st

Hängrännebeslag - ändbeslag 4 st 4 st

Stuprör 2500 mm 2 st 2 st

Böj 45º 4 st 4 st

Rännanslutning 2 st 2 st

Rörsvep 4 st 4 st

1. Börja med grunden

10m 2

15m 2

1. Schakta bort tjälskjutande material - minst 400 mm under den

färdiga marknivån. Tillse dock att all matjord schaktas bort oavsett

djup. Schaktdjupet inne i grunden bör vara minst 400 mm under det

färdiga golvets överyta. Vid dåligt dränerande mark är det lämpligt att

lägga ett dräneringsrör med minst 5 cm makadam under dräneringsröret.

För att vara helt säker på att eliminera risken för sprickbildning

i byggnaden på grund av tjälrörelser tillse att det inte finns något

tjälfarligt material under byggnaden enligt Boverkets tjäldjupskarta.

2. Lägg Geotextil på den avschaktade marken för att skilja markens

finmaterial från grusmaterialet. Fyll sedan med väl dränerande

material där U-blocken skall placeras (min lagertjocklek 150 mm)

Packa med hjälp av en vibroplatta ca 4 överfarter. Jämna av den 50-

60 cm breda dränerande bädden och kontrollera att den är vågrät

med hjälp av ett vattenpass. Om el ska dras in så lägg tomrör innan

U-blocken kommer på plats.

3. Lägg U-blocken på den avjämnade grusbädden. Använd vinkelslip

för att kapa av blocken och att göra urtagen för armering i hörn.

4. Lägg 2 st Finja Bistål Bi40 ob i U-blocken, överlappa bistålen

60 cm vid skarvar och hörn.

5. Blanda Finja Grovbetong och gjut i U-blocken.

6. Fyll grus innanför U-blocksramen till en lämplig nivå som styrs

av valet av invändig golvbeläggning.

7. Utförande med isolerat betonggolv:

Lägg ut Finja Cellplast S80 100 mm om golvet skall isoleras.

Lägg ut armeringsnät N5150. Dessa överlappas med minst 40 cm.

Armeringsnäten skall distanseras centriskt i betongplattan med armeringsdistanser.

Lämplig tjocklek av betongplattan är ca 80 mm.

Blanda Finja Grovbetong och gjut betongplattan. (Väljs färdigbetong

skall kvalitén vara minst K25 med stenmax 25 mm.) Vibrera betongen

och dra av med ex rätskiva. Träskura eller stålslipa därefter

betongytan. Tänk på att skydda betongen mot snabb uttorkning med

t ex en presenning och att betongen skall eftervattnas i ca 5 dygn.

Låt betongen härda i minst 2 dygn och fortsätt sedan med överbyggnaden

enligt beskrivningar under avsnitt 2-5.


2. Förbered för murning

10 m 2

15 m 2

Ta fram bockar och plank att använda

som ställning. Ha bruksblandare, verktyg,

vatten och el tillgängligt. Placera

murblock, bistål och torrbruk strategiskt.

Planera murning enligt planer under

rubrik ”Mura vägg”, se illustrationer

till höger över de olika murskiften. Mått

gäller oputsade väggar.

För att underlätta murningsarbetet och

säkerställa att väggarna blir raka och i

våg är det lämpligt att sätta upp tillfälliga

trästolpar (ex. 45x95 mm) i varje hörn

intill utsidan av murverket, minst lika

höga som väggen skall bli.

Loda in stolparna och staga

dem utåt varje håll. Mät ut och

markera med spik i stolparna

för varje murskift. Fäst

sedan ett murarsnöre mellan

stolparna efterhand vid varje

skift och mura blocken efter

detta.

445

440 590

150

150

295 590 590 535 590 445

590 590 150

390

590 590 590 590 590

Planfigur för murskift

1,3,5 osv

OBS! I murskift 1

skall det även muras

block under fönster

och dörr.

445 590 590 900

295

Planfigur för murskift

2,4,6 osv

590 590 590 900

300

430

145 145

150 590 590 590 590 150

300

150

150

150 440 590 445 830 590

445

590 830

295 590

150 295

320 590 590 590 150

590 445

590

465

445

590

590

535

390 590 590 590 150

150 445 590 590 590 445 150

150 590 590 590 590 900 150

280

300 590 590 590 590 300

290

Planfigur för murskift

1,3,5 osv

OBS! I murskift 1

skall det även muras

block under fönster

och dörr.

Planfigur för murskift

2,4,6 osv

150

440

830 590 445

150 830 590 590 150

295

320 590 590 590 150

590 590 445

465

3. Mura vägg

280 150

150

445 590 590 590 900 430

295

150

1. Blanda Finja Murbruk B till en smidig

konsistens, lägg ut bruk med murslev på

U-blocken och lägg på Finja Murblock efterhand

och justera efter snöret. Fogens

tjocklek skall vara ca 10 mm och inget

bruk i vertikala fogar. Flytta sedan snöret

till överkant för nästa skift. Fyll bruk i murlådan

och dra denna framåt på föregående

skift så att två strängar bruk bildas. Mura

blocken i förband genom att noga följa

blockindelning i planfigurerna nedan.

2. Lägg 1 st bistål Bi 40 fz centriskt över

blocken i första skiftet och sedan i var

tredje skift samt i översta skiftet. Bistålen

ska bockas runt hörn ca 60 cm. Bocka

genom att klippa upp den inre stången i

bistålet. Se www.finjabetong.se, arbetsanvisning

för lättklinkerblock.

3. Mura alla skift. Glasbetongblocken muras

i linje med utsida vägg. Kontrollera hela

tiden med vattenpass så att

muren blir rak. Ta bort bruksspill

innan det har härdat.

4. Montera och mura in en

tvärgående Finja Lättklinkerbalk

i skift 12 (se bild till höger

på denna sida.) Lägg en

Finja lättklinkerbalk i skift 12

över dörren med ett upplag på

min 25 cm vardera sida om

dörren.

5. Portäta dvs slamma alla

fönster- och dörröppningar

med Finja Grundningsbruk A

och låt vittorka. Montera därefter

dörr och fönster enligt

anvisningar från leverantör.

6. Gjut en hålkäl

med Finja Grovbetong

runt byggnaden.

Givetvis kan dörr- och fönsteröppningar placeras på andra ställen än vad som anges i

byggbeskrivningen. Följ principen om förskjutna murskarvar. Tillse också att lättklinkerbalk

placeras över dörrar och fönster som inte direkt ansluter till takkonstruktionen.

4


4. Lägga tak

1. Fäst en regel 45x95 mm centriskt uppe på murkrönet på väggen med dörröppning. Låt regeln sticka utanför båda gavelväggarna

ca 15 cm och förankra den på muren med spikpluggar HPS-1 8/60x100 med centrumavstånd ca 40 cm.

2. Spika en ram av reglar 45x95 mm innanför murverket och ovanpå den tvärgående lättklinkerbalken enligt figur. Låt den övre

regeln sticka ut utanför gavelmurarna lika långt som regeln i punkt 1. Placera stående reglar intill insidan av murverket och sedan

att 3 st lika stora avstånd bildas och ger utrymme för 3 st fönster. Fäst den nedersta regeln till balken på samma sätt som regeln

i punkt 1.

3. Fäst en regel 45x95 mm på sidan av den tvärgående lättklinkerbalken mot den

låga byggnadsdelen. Låt regeln sticka lika långt ut som regeln i punkt 1.

Förankra regeln i balken med spikplugg med centrumavstånd ca 20

cm och i sicksack.

4. Fäst en regel på den låga väggen på ett likadant sätt som

under punkt 1.

5. Måla ev. reglarna i önskad färg.

6. Lägg upp takplåtar på reglarna. Mät in och skär till

dessa så att de sticker lika långt ut i gavlarna som reglarna

och med önskad utstick över vägg vid takfot (ca 30

cm). Takplåtarna skall vara av typ fribärande trapetsplåt

och klara spännvidd på 1,6 m. Fäst dessa till reglarna

med farmarskruv och följ tillverkarens anvisningar.

7. Såga till vindskivor av virke 22x95 mm och fäst

dessa på de utstickande regeländarna. Fäst insektsnät

och underslagsbräder på undersidan av de utstickande

reglarna mellan vägg och vindskivor. Montera vindskivebeslag.

8. Tryck in ett tätband mellan plåt och regel för vindtätning i takfot och taknock.

9. Lämna öppning för fönster i murverket i valfri gavel. Fönster kan utföras som

specialfönster med lutande överkarm som följer underkant av takplåt eller fönster med rak överkarm (fönstermått 800x1800 mm).

Bygg vid val av rak överkarm en utfyllnadstriangel av träreglar och klä denna med en cementbaserad skiva, typ Minerit invändigt och

utvändigt.

Gör din Friggebod varm och ombonad. Isolera taket på följande sätt:

Isolera taket med material som är oorganiska och inte tar skada av fuktigt klimat. Utförande enligt punkt 10-14. Punkt 10-11

utföres före punkt 6 ovan.

10. Kapa till och montera upp galvade Z-profiler (plåt h=120 mm) mellan takreglarna (punkt 1, 3 och 4). Häng upp dessa med

vinkelbeslag i takreglarna. Starta intill gavelvägg och placera Z-profilerna med avstånd 600 mm mellan vertikala profildelarna. Var

noggrann med dessa mått. Överkant Z-profil skall vara lika med överkant takreglar och väggmur.

11. Montera 5 mm fibercementskiva, typ Minerit eller likvärdig, som lock ovanpå byggnaden med placering parallellt med taklutningen

och med min. 5 cm utanför väggmurar. Fixera skivorna med plåtskruvar resp. spik i Z-profil och mur. Tillse att skivskarvar

hamnar över Z-profil och med ca 5 mm rörelsefog. Foga med elastisk fogmassa.

12. Montera taket vidare enligt punkt 6-7. Utför inte punkt 8 eftersom fibercementskivan utgör vindtätskiktet.

13. Tryck upp cellplastskivor t=100 mm, kvalité S80, mellan Z-profilerna och skruva efterhand upp glespanel av virke 28x70 mm

med centrumavstånd 300 mm i Z-profilerna. Applicera fogskum på de ställen som cellplasten eventuellt inte sluter tätt till.

14. Fäst innertakskivor i glespanelen. Ev. kan glespanelen ersättas med innertakspanel.

Punkt 13 och 14 kan också utföras före punkt 12 (och 6-7). Montera då glespanelen först och applicera cellplasten uppifrån och

ned mellan Z-profiler och mot glespanelen.

Den isolerade takkonstruktionen inkräktar på fönsterbandet vid takhöjdsförskjutningen. Tänk därför på att välja 100 mm lägre

fönster vid beställning av byggmaterial.

5. Putsa och måla

500 500

1. Applicera Finja Grundningsbruk A (skall ha vällingkonsistens) i ett tunt lager (1-2 mm) på

utvändiga ytor. Grundningsbruket kan slås eller sprutas på, strykas på med stålskånska eller med

en kalkkvast.

2. Fäst bitar av putsnät ca 250x500 mm i 45º vinkel på in- och utsida av muren vid dörrhörn

med hjälp av krampor. Sätt även en bit av putsnät ovanför dörröppningen som sticker ut ca 500

mm vardera sida om öppningen. Detta gäller även för fönsterhörn om det finns sådana.

3. Slå på ett 10 mm tjockt skikt på utvändiga ytor med Finja Puts och Murbruk C efter det att

grundningsbruket ”vittorkat” under minst ett dygn.

4. Slå på ett 10 mm tjockt skikt Finja Puts och Murbruk C på invändiga ytor.

Följ Finjas separata beskrivning för putsningsarbetet - Hjälp vid putsning - se mer på hemsidan

www.finja.se under Twips och idéer. Man kan också begära den som bilaga av sin byggvaruhandlare.

Avfärga inner- och ytterväggarna med Finja Cementfärg vit, som blandas (vispas) med vatten i förhållandet 1:1. Applicera med pensel,

roller eller spruta. Färdigblandad färg bör användas inom en timme.

5


Inspirerande möjligheter med murat byggande

Murat byggande är ett flexibelt byggande - vilket öppnar möjligheten för en kreativt utformad friggebod. Tag chansen

och sätt din personliga prägel på byggnaden.

Även om en friggebod får se ut nästan hur som helst ska den vara estetiskt tilltalande och passa in i miljön enligt

plan- och bygglagen. För form och färg gäller de allmänna kraven enligt plan- och bygglagen om estetik och hänsyn

till stads- och landskapsbilden samt natur- och kulturvärden på platsen. Finja Betongs friggebod är ritad för att kunna

passa in i de mest skiftande miljöer, från skärgårdens genuina fiskelägen till de modernaste villakvarter.

Inkoppling av vatten och

avlopp kräver att du lämnar

in en bygganmälan.

Isolera rören för att undvika

problem vintertid.

Lämna in en bygganmälan

om du tänker installera en

eldstad i friggeboden.

Om du redan har en bod på tomten

tänk då på att det är den sammanlagda

ytan av komplementbyggnader som

är begränsad till 15 kvm.

Avser du att bygga en friggebod på en

tomt som omfattas av strandskydd?

Kolla först upp med din kommun.

Tips på användningsområden:

Snickarbod

Trädgårdsförråd

Gäststuga

Gjutarverkstad

Musikstudio

Fiskebod

MC-/Skotergarage

Hobbyrum

Vävstuga

Skrivarstuga

Hemmagym

Studierum

Jaktstuga

Keramikverkstad

Badhytt

Orangeri

Sparum

Ateljé

Bastu

Lekstuga

Förråd m.m.

Det är bara din fantasi

som sätter gränser.

Inkoppling av el till friggeboden kräver

inte bygganmälan. Låt en behörig

fackman göra installationen.

www.finja.se · aug 2009 · 5020

More magazines by this user
Similar magazines