Nr 2 - EFS Mittsverige

efsmittsverige.org

Nr 2 - EFS Mittsverige

efs mittsverige

nummer 2

mars 2010

Ringar på vattnet


Nr 2, mars 2010

Mitt i årg 16, Hälsning årg 96,

Lutherska missionsbladet årg 90

Redaktör:

Markus Holmström, nås säkrast via mail:

markus.holmstrom@efsmittsverige.org

Ansvarig utgivare: Tin Mörk

Adress: Mitt i, EFS Mittsverige,

Luntmakargatan 84, 1 tr, 113 51 Stockholm.

Telefon: 08-441 85 20, fax: 08-441 85 29,

E-post: markus.holmstrom@efsmittsverige.org

Adressändring: Gunnel Karlsson,

EFS Budbäraren, 751 70 Uppsala,

Telefon: 018-16 98 28, fax 018-16 98 02,

E-post: gunnel.karlsson@efs.svenskakyrkan.se

Tryckeri: Lenanders Grafiska, Kalmar

Omslagsfoto: Som ringar på vattnet Foto: Markus

Holmström

Foton i tidningen, där inget annat anges:

Markus Holmström

Annonspriser:

OBS! Halva priset för föreningar!

1/1 sid 8 000 kr, 1/2 sid 4 000 kr

1/4 sid 1 700 kr, 1/8 sid 900 kr

Luntmakargatan 84, 1 tr,

113 51 Stockholm

Tel: 08-441 85 20, fax: 08-441 85 29

www.efsmittsverige.org

Bankgiro: 473-3150

Plusgiro: 1 31 31-8

Ange ändamålet på talongen!

Distriktsstyrelsens ordförande:

Leif Sandberg 070-656 19 51

Distriktsföreståndare:

Tin Mörk 08-441 85 21, 0703-722 962

Distriktskonsulent:

Elsie-Britt Elf 08-441 85 24, 0583-121 42

Personalhandläggare:

Samuel Sandström 08-441 85 22

Administrativ chef:

Kalle Jonsson 08-441 85 36, 070-698 25 37

Distriktsekonom:

Berith Lindberg 08-441 85 37

E-post till expeditionspersonalen:

fornamn.efternamn@efsmittsverige.org

Hagabergs folkhögskola:

Växel 08-550 910 00, fax 08-550 910 10

Rektor Göran Vikström 08-550 910 08

Åkerögården:

Tel: 0176-410 62, fax 0176-411 55

“Att vara kristen är så åttiotal.”

”Att vara kristen är så åttiotal. Kristendomen går bara ut

på att förtrycka kvinnor. Egentligen är det helt obegripligt att folk

i dagens Sverige över huvudtaget kan vara kristna.” Ungefär så lät

ett samtal på Sveavägen här om dagen. Jag var på väg till jobbet och

bakom mig gick ett ungt par och pratade. Var hade de varit, vem

hade de träffat och vad hade de hört? Jag tänkte på kyrkan, hennes

missionsuppdrag och EFS Mittsverige. Gör vi kristen domen trovärdig

genom våra ord och våra handlingar? Min bön är att distriktets

verksamhet skall gestalta Jesus kärleksfullt och vardagsnära.

Kanske handlar det om att som i St.a Clara ta fram madrasser och

extrasängar och öppna kyrkan för hemlösa under kalla vinternätter.

Eller som i Njutånger där man möblerat om i missionshuset så att

barn och föräldrar i grannhusen känner sig hemma och välkomna,

eller som prästen på Viking Line som samtalar med ensamma,

olyckliga människor mitt i dansbandsbrus och fylla.


Må Gud hjälpa oss att leva öppet och trovärdigt

i världen med våra sprickor och skavanker så att

Kristi kärlek får lysa igenom.

EFS Mittsveriges syfte är vardagsnära, att främja

Kristi rikes tillväxt i och genom människor. Den 23-25

april firar vi årsmöteshelg på Hagabergs folkhögskola

i Södertälje. Välkommen dit! I det här numret

av Mitt i kan du läsa på inför årsmötet. Du

måste inte vara ombud för att komma – alla är

välkomna! För barnen finns ett eget program

under lördagen och ungdomskonferensen

pågår hela helgen. Under dagarna finns

det tid för samtal, guds tjänster, seminarier,

bibelstudier och årsmötesförhandlingar.

Temat för konferensen är ”Ringar på

vattnet”. Du kan läsa mer om programmet

och anmäla dig direkt på hemsidan

www.efsmittsverige . org eller ringa till

expeditionen 08-441 85 20.

Kanske kan ”Ringar på vattnet” vara

en kort beskrivning av kyrkan, en rörelse som

kommer av en händelse. Kyrkan som skall vara

i rörelse i Sverige våren 2010 tack vare det som

hände på Golgata för drygt tvåtusen år sedan.

Må Gud hjälpa oss att leva öppet och trovärdigt

i världen med våra sprickor och skavanker så att

Kristi kärlek får lysa igenom. Vi hoppas, genom

vårt arbete, att människor får en mer positiv bild

av att vara kristen än den jag hörde häromdagen.

Tin Mörk,

Distriktsföreståndare

2


Innehåll

Ett gemensamt mål som stavas Jesus

4

5

6

8

10

12

13

15

Studenter på utflykt

Ringar på vattnet

Verksamhetsberättelse

Ekonomi

Inriktningsmål

Budget och insamlingsmål

Styrelsekandidater

Kalendarium

Frivillig pren. avgift

Mitt i finansieras genom en frivillig

prenumerationsavgift som är rekommenderad

till 300 kr per år.

Tack för ditt bidrag!

Månadsgåvan

Med denna tidning följer inga

inbetalningskort. De kom med i

förra numret. Men glöm inte bort

månadsgåvan för det! BG 473-3150

Personalnytt

Biruk Wubishet Lemma arbetar

sedan första mars 2010 som församlingsassistent

för Mekane-Yesus

Skärholmen/Norra Europa.

Välkommen till EFS Mittsverige!

Tack!

Alla ni som på ett eller annat

sätt hjälper till med Mitt i.

Jag är ganska konstig. Jag

uppfattas nog som det i alla fall. Ja, på

många sätt tror jag. Men anledningen

jag tänker på nu är inte det faktum att

jag tror på det som står i bibeln. Eller

att jag kan alldeles för många Bamseberättelser

och har ett nästan svart-vitt

rum. Nej, anledningen jag tänker på

nu är att jag tycker om årsmöten.

Jag tycker om årsmöten av flera

anledningar. Framförallt är de ypperliga

tillfällen att påverka och få inblick i en

verksamhet. Det är också en fantastisk

kavalkad i stringens och ordning vilket

jag gillar skarpt. Men EFS årsmöten på

olika nivåer är något ännu mer.

När jag sitter i aulan i Lötenkyrkan,

kyrkbänken i Edsbyn eller på de

inhyrda stolarna i Skellefteå så spelar

det inte så stor roll att den ekonomiska

redovisningen känns lite seg. För om

jag ser mig omkring så ser jag en salig

blandning av unga och gamla, av pigga

och sömniga, av glada och småsura

männsikor. En salig blandning män

och kvinnor som alla engagerar sig i

EFS med ett mål i sikte. Ett mål som

gör att man överlever tråkiga budgetar,

roligare motionsdiskussioner och

inspirerande verksamhetsberättelser.

Ett mål som stavas Jesus.

Och att ha ett sånt mål för en budget.

Det är konstigt.

Markus Holmström

Redaktör

Gåvorapport:

2009 2010

jan-feb jan-feb

Gåvor och bidrag från föreningar 3 617 15 200

Gåvor och bidrag från enskilda 38 935 51 587

Frivillig prenumerationsavgift Mitt i 3 350 12 450

Totalt: 45 902 79 237

80 000

60 000

40 000

Årets första månader har börjat bra när det gälller givandet. Vi hoppas att det

fortsätter resten av året för att nå budgeterat mål för 2010 på totalt 1.720.000:-

20 000

Tack för din gåva!

Berith Lindberg

2009 Jan-feb

2010 Jan-feb

0

3


Präststudenter på utflykt

Stensätrakyrkan i Sandviken firade 30 år!

Stämningen var god under studenternas

besök i Borlänge

Alla elever som går någon av

prästutbildningarna på Johannelunds

teologiska högskola i Uppsala är

in delade i så kallade mentors grupper.

Under första året som student på

Johannelund gör dessa mentors grupper

prediko resor någonstans i Sverige. En

av dessa grupper gjorde sista helgen i

februari en mycket uppskattad resa till

EFS i Borlänge.

På Jakobsgården i Borlänge ansvarade

mentorsgruppen under ledning

av prorektor Torbjörn Larspers för

en gemenskapskväll på lördagen och

förstås gudstjänsten på söndagsförmiddagen.

Temat för helgen var Den kämpande

tron och detta gestaltades bland

annat genom ett drama. Under helgen

fick student erna också möjlighet att

samtala med såväl EFS präst Kristina

Andersson som styrelsen.

Markus Holmström

Se dramat från Jakobsgården:

www.youtube.com/watch?v=0JECvSI7ltc

30-årsfirandet i Stensätrakyrkan inkluderade

alla åldrar. Här bidrar barnen

med drama och sång.

Nyligen firade Stenätrakyrkan

i Sandviken 30-årsjubileum med en

bejublad julvandring utomhus med

levande häst, Maria, Josef, Jesusbarn,

herdar, värdshusvärdar, änglar, tre vise

män med flera.

Stensätrakyrkan ligger i Ovansjö

församling i Gästrikland och är en

samarbetskyrka mellan EFS Missionsförening

och Ovansjö församling.

Arbetet leds av Missionsföreningen

i samarbete med de anställda i Stensätrakyrkan.

Den 15 december 1979

skedde invigningen av ärkebiskop

Olof Sundby. Många frivilligas in satser

och mycket bön möjliggjorde detta

kyrkbygge. Kyrkan är ljus, enkel och

välkomnande. Här möts människor

i olika åldrar till gudstjänst och bön,

barn och ungdomsgrupper, soppluncher,

Alphagrupper, körer, sång

och musik... – kyrkan sjuder av liv.

Efter julvandringen var det korvgrillning

och sedan fortsatte vi inomhus

med kaffe, tårta och information

om kyrkan. Dagen avslutades med

en musik andakt. Hela dagen var

mycket uppskattad av de ungefär 100

besökarna.

Vi ber nu om fortsatt kraft från Gud

för att med glädje,uthållighet, fantasi

och kärlek sprida kristen tro vidare till

våra medmänniskor i Sandviken.

Mikael Wistrand

Anette Sikström

Karin Zakarisson

Annorlunda sportlovsläger

i Askersund

Sportlovslägret som var planerat

på Skrekarhyttan blev tyvärr inställt

på grund av snöovädret men våra ungdomar

i Askersund gjorde i stället en

övernattning i EFS-kyrkan.

Vi samlades på lördag eftermiddag.

Först var vi ute i ovädret och lekte i

snön. Sedan värmde vi oss framför den

öppna spisen. Varma i kläderna blev vi

också av rundpingis. Efter det blev det

dags att beställa pizza. Kvällen fortsatte

med traditionellt lägerkväll och efter

aftonbönen vid 24.00-tiden blev det

lite rundpingis till innan vi kröp ned

i sovsäckarna. Man måste ju ta vara på

varje minut när det bara blev en övernattning.

Det hela slutade med gudstjänsten

på söndagen.

Elsie-Britt Elf

Trevligt årsmöte i EFS Nyköping

Oppebykyrkan är en samarbetskyrka

inom S:t Nicolai församling i

Nyköping. Den 23 januari samlades

föreningen där till årsmöte. Vid den

inledande andakten, som leddes av styrelseordförande

Lars-Olof Holmberg,

klingade lovsången starkt med stöd av

piano och saxofon. Diakon Liv Kastberg

höll en betraktelse utifrån texten

i Jes. 62:6-7, som handlar om Jerusalems

väktare som står på muren och

håller vakt både utåt och inåt, både dag

och natt till dess Jerusalem är återupprättat.

Till sist hälsades tre nya medlemmar

välkomna.

35 personer hade hörsammat

in bjudan till årsmötet. Till ordförande

för mötet valdes Östen Eriksson. Han

inledde med en kort berättelse från

sin hembygd i Västerbotten. Så följde

de sedvanliga förhandlingarna med

avbrott för förtäring. Verksamhetsberättelsen

lästes upp och visade på en

livlig och bred verksamhet. De punkter

som följde efter valen var de som

väckte flest diskussioner, till exempel

samtalen om startande av hemgrupper

och projektet Föreningsutveckling

som startar i vår. Erik Thors, som

varit anställd i ett scoutprojekt, gav

sina synpunkter på hur han upplevt

det. Ett intressant ämne och ett verkligt

böneämne var rekryteringen av en

präst på heltid till Oppebykyrkan.

Avslutningsvis berättade Östen

ännu en episod från sin hembygd och

gav oss några allvarsord att reflektera

över på hemfärden i den kalla vinterkvällen.

Astrid Hänström

4


Ringar på vattnet

EFS Mittsverige

årskonferens

23-25 april 2010

Mer info och

anmälan:

www.efsmittsverige.org/

arskonferensmitt

Välkommen!

Temat Ringar på vattnet för tankarna till vilan i att få ingå i en

rörelse som har sin upprinnelse och centrum i något som redan

har hänt. Jesu seger över döden har satt spår och sätter spår

än i vår tid. I hans efterföljd vill vi som missionsrörelse bära det

glada budskapet om liv i honom vidare till våra medmänniskor

som ringar på vattnet.

I år är det extra roligt att samlas

på Hagabergs folkhögskola i Södertälje

eftersom skolan i år firar 100 år! Tanken

att samlas en hel helg är att då finns

tid för mer än bara själva årsmötet. Så

ta dig tid och dela gemenskapen i matköer,

gudstjänster och seminarier. På

fredagskvällen börjar konferensen med

en bön och lovsångsmässa som arrangeras

av Salt Mittsverige.

På lördagen erbjuds seminarier då

vi bland annat får inspiration från den

nystartade EFS-gruppen i Mekane

Yesu kyrkans arbete i Skärholmen.

Ett annat seminarium, arrangerat av

EFS riks, handlar om att Våga växa.

I det medverkar missionsföreståndare

Stefan Holmström.

Så har vi naturligtvis årsmötet på

lördagen. En viktig fråga gäller distriktets

ekonomi och hur distrikt och

föreningar bäst skall relatera till varandra.

På lördagkvällen firar vi en festgudstjänst

i missionens tecken. Predikanter

under helger är: Hans-Erik

Nordin, biskop i Strängnäs stift, Erik

Johansson, missionssekreterare för EFS

och Tin Mörk, distriktsföreståndare i

EFS Mittsverige. Musikmedverkande

är bl.a. Maria Nordenback Kress och

ett lovsångsband från Salt i Södertälje.

På söndagen har vi som vanligt

panel samtalet ”Distriktssoffan” under

ledning av Bengt Burström, ordförande

i EFS föreningen i Bäckbykyrkan,

Västerås. Bibelstudier hålls

både lördag och söndag morgon av

Stefan Holmström. Ja, det blir helt

enkelt ett fullspäckat program kryddat

med 100 års firande. Vad mer kan man

önska sig under några härliga soliga

dagar i april?!

Välkommen att ta del av skön gemenskap och angelägna

samtal med herren Jesus Kristus i centrum.

Tin Mörk

Distriktsföreståndare

Distriktsårskonferens 2010 5


Verksamhetsberättelse 2009

EFS Mittsveriges syfte är att främja Kristi rikes tillväxt i och genom människor. Arbetet sker

genom distriktsmissionen som omfattar de lokala missionsföreningarna och EFS grupperna,

Hagabergs folkhögskola, Åkerögården och genom ett nära samarbete med Salt Mittsverige.

Under året har följande områden fokuserats:

Mötesplater – läger och

konferenser

Första helgen i februari anordnades

Vinterkonferensen i Stockholm

tillsammans med missionsföreningarna

i Hammarbykyrkan, Betlehemskyrkan

och missionsföreningen i S:ta Clara

kyrka. Distriktsårsmöteskonferens

anordnades gemensamt med Saltkonferens

och årsmöte för Salt Mittsverige

i Edsbyn i Hälsingland. Konferensen

hade temat ”Våga växa” och samlade

ett par hundra deltagare, varav 79

ombud. Saltstyrelsen ansvarade för fredagens

bönemässa och medverkande

med dans och drama under söndagens

gudstjänst.

På Åkerögården arrangerades

i början av juli sommarkonferensen

”Åkerö 09”. Konferensen, som var den

första i sitt slag, hade som syfte att erbjuda

en mötesplats för alla åldrar med

Jesus Kristus i centrum. På gården har

under året dessutom 28 ungdomar

konfirmerats, fyra retreater hållits och

distriktets medarbetardagar genomförts.

På midsommaraftonens eftermiddag

invigdes den nya rymliga altanen

i anslutning till matsalen. Gården har

under året tagit emot gäster, framförallt

från församlingar i Stockholms

stift, konfirmander, körer, retreater,

arbetslag och kyrkoråd samt några

externa konferensgrupper. Det har

varit störst tryck under helgerna. Det

finns ett behov av att öka uthyrningen

under veckorna.

Hagabergs folkhögskola har

under året haft ca 220 kursdeltagare på

skolans långa kurser och ca 100 på de

externa bibelskolorna; Johannelund,

CredoAkademin (i samarbete med

Credo och i Betlehemskyrkans lokaler)

och Clara lärjungaskola i Stockholm.

Den senare bedrivs i samarbete med

missionsföreningen i S:ta Clara kyrka

och rekryterar deltagare bland socialt

utsatta människor i Stockholm. Det

har också hållits flera korta kurser,

en del förlagda på skolan och en del

externt. Flera av dessa har hållits i samverkan

med distriktet och lokala missionsföreningar.

Skolans allmänna kurs som

också ger möjlighet till inträde vid högskolan

har under året ökat i omfattning

och utgör 21% av skolans statsbidragsberättigade

verksamhet. (Den skall

minst utgöra 15% av verksamheten.)

Under året genomfördes för första

gången Kyrkans grundkurs som en

halvfarts distansutbildning. I kontakt

med försäkringskassan startades ett

ESF-projekt LISA, ett EU-projekt som

skall pågå under tre år och riktar sig

till långtidssjukskrivna. Sedan tidigare

finns Livskunskapslinjen vilken vänder

sig till deltagare med erfarenhet

av psykisk ohälsa, utbrändhet mm. I

samarbete med kommunen har SFIundervisning

för traumaskadade flyktingar

fortsatt att bedrivas som en

uppdragsutbildning. Den har under

året haft ca 50 deltagare.

Övriga linjer på skolområdet är

socialpedagogisk ledarutbildning

(tvåårig), hälsopedagogutbildningen

(ettårig) och korta kurser för äldre synskadade.

Konferens- och vandrarhemsverksamheten

för externa gäster har

minskat något. Den har, lågkonjunkturen

till trots, ändå omsatt ca 6,2 Mkr.

Ledarskap, barn och ungdom

Målsättningen för barn- och ungdomsarbetet

är att:

• barn och ungdomar ska få lära

känna, komma till tro på och följa

Jesus Kristus.

• ge näring åt en tro som håller i

vardagen.

• ge utrustning för att växa som

kristen samt för mission i Sverige

och utomlands.

Under året har ett omfattande

arbete gjorts för att erbjuda barn och

ungdomar i verksamheten medlemskap

i Salt. Ledarskolan VÄXA

som bedrivs under ett par helger på

Åkerögården har samlat ett tjugotal

ungdomar. Inspirationsdagar för

ledare inom barn-, ungdom- och

musikverksamhet har anordnats under

våren och hösten. Dessa tillfällen har

varit viktiga för samtal, inspiration

och utveckling. I oktober anordnade

Salt Mittsverige sin årliga ungdomskonferens

den här gången hölls den i

Södertälje. Tema för helgen var ”Salt &

Ljus” och ett femtiotal ungdomar samlades.

EFS Mittsverige har under året

varit samarrangörer för konferensen

”Livsväg” för unga vuxna i Uppsala

och för nyårslägret ”Livskraft Mitt”

för ungdomar. Som en uppföljning av

nyårslägret anordnades en bön- och

lovsångsdag i Bäckbykyrkan, Västerås.

Regionala scout- och barnläger har

arrangerats runt om i distriktet,

samt konfirmations läger både på

Åkerögården och på Olsnäsgården.

Föreningsutveckling

Utvecklingsfrågorna i glesbygden

är en viktig del av distriktets

6

Distriktsårskonferens 2010


Paneldebatten Distriktssoffan var ett

populärt inslag under årskonferensen

2009 i Edsbyn.

arbete. Det finns flera små föreningar

med hög åldersstruktur. Ibland

behöver det fattas beslut om nedläggning.

Andra gånger om att våga satsa på

nya lokala samarbeten.

Under året har samtal om nedläggning

och försäljning av missionshus

förts med två missionsföreningar i

distriktet. Ett nytt samverkansavtal har

skrivits och ett nytt samarbetsavtal har

ingåtts.

I storstäderna ser utvecklingsfrågorna

delvis annorlunda ut. Där

handlar utmaningarna oftare om att ta

tillvara initiativ och erbjuda strukturer

för nystartade grupper och föreningar.

Under året har en ny EFS grupp bildats

i Skärholmen i Stockholm med

medlemmar från Mekane Yesu kyrkan.

Missionsföreningen i S:ta Clara

kyrka har under året övertagit ansvaret

för verksamheten från Stockholms

Domkyrkoförsamling. Föreningen har

därmed blivit sin egen arbetsgivare.

Inom verksamheten finns numera,

förutom ett stort diakonalt arbete med

bland annat en nyöppnad secondhand-butik,

såväl swahilitalande

som farsitalande gudstjänstfirande

gemenskaper. Distriktet har under året

bistått föreningen bland annat i ekonomi-

och personalfrågor.

I mitten av oktober företog personalen

från distriktsexpeditionen

ett gemensamt besök hos missionsföreningarna

i Gästrikland med syfte

att föra samtal om arbetet och fördjupa

distriktsgemenskapen. Under

året har ett antal föreningsbesök gjorts

av distriktsföreståndaren, distriktskonsulenten

och distriktsprästen.

Vid årets slut hade EFS Mittsverige

2869 medlemmar, vilket är

en ökning med 46 personer från

föregående år, 47 föreningar, 3 EFSgrupper.

Organisationsutredningen

har lett till att förändringar genomförts.

Under hösten har distrikts styrelsen

kompletterats med två utskott, ett för

ekonomi- och förvaltning och ett för

distriktsmission och övrig verksamhet.

De två utskotten be handlar delvis olika

frågor och styrelsens arbete får på detta

sätt en ökad bredd samtidigt som det

fördjupas.

Som en följd av en försämrad ekonomi

i allmänhet och för distriktets

fastighet i synnerhet har distriktsstyrelsen

under året beslutat att varje

enhet i organisationen skall bära sina

egna kostnader. I enlighet med beslutet

har ett arbete inletts med syfte att öka

intäkterna, till exempel genom ökat

enskilt givande, och att minska kostnaderna.

Det långsiktiga målarbetet EFS

2020 har fortskridit inom såväl hela

EFS som i distriktsstyrelsen. Arbetet

med framtidsfrågor och prioriteringar

är viktigt för att distriktet skall kunna

verka i enlighet med sitt syfte och för

att personal och ideellt aktiva bäst skall

komma till sin rätt och orka arbeta

vidare i en tid av stora behov men minskade

resurser.

Antagen av distriktsstyrelsen

2010-03-06

Distriktsårskonferens 2010 7


Ekonomi

Utfall Budget Utfall

Distriktsmission

2009 2009 2008

Intäkter

Gåvor & bidrag fr fören, för 5 727 5 932 5 573

personal

Gåvor & bidrag fr fören, 1 122 1 257 1 143

för distriktsgemensamt

Gåvor & bidrag från enskilda 316 390 237

Övriga bidrag och intäkter 2 371 2 592 2 511

9 536 10 171 9 464

Kostnader

Personal i lokala föreningar

& kyrkor

Distriktsgemensam verks &

expedition

–6 817 –7 443 –7 295

–3 078 –3 021 –3 566

–9 895 –10 464 –10 861

Resultat –359 –293 –1 397

Mindre gåvomedel från föreningar under 2009 jämfört med

budgeterat. Fr o m 2009 har ek och förvaltning interndebiterats

övriga enheter. I utfall 2008 ingår ek o förvaltning

under Distriktsmission

Utfall Budget Utfall

Åkerögården

2009 2009 2008

Intäkter

Gåvor 19 15 13

Kost-, logi-, och lokalintäkter 3 633 3 675 3 565

3 652 3 690 3 578

Kostnader

Livsmedel −616 −590 −567

Fastighetskostnader −665 −750 −877

Övriga kostnader −503 −470 −437

Personalkostnad inkl lönebidrag

−1 606 −1 610 −1 470

Avskrivningar −192 −200 −125

Räntor −72 −70 −65

−3 654 −3 690 −3 541

Särskilda poster 47

Resultat −2 0 84

Lägre beläggning jämfört med budget och fg år. Något mindre

fastighetsunderhåll för 2009. Investeringar har gjorts i

automatiskt brandlarm och altan för totalt ca 350 kkr

Utfall Budget Utfall

Hagaberg

2009 2009 2008

Intäkter

Bidrag 17 748 17 335 17 071

Kursavgifter 5 670 5 730 4 716

Kost & logiintäkter, 3 065 2 895 2 836

folkhögskola

Kost & logintäkter mm 6 998 6 295 6 937

från konferens

33 481 32 255 31 560

Kostnader

Fastighetskostnader −6 016 −5 278 −5 324

Administrativa & −4 088 −3 795 −3 945

allmänna kostnader

Utbildning −17 008 −15 940 −14 822

Kök & logi: folkhögskola −1 993 −1 956 −1 724

Kök & logi: konferens −4 272 −4 636 −4 392

Internränta −128 −150 −214

−33 505 −31 755 −30 421

Resultat −24 500 1 139

Högre fastighetsunderhåll och utbildningskostnader har

försämrat resultatet jämfört med budget 2009

Salt Mittsverige

Utfall Budget Utfall

2009 2009 2008

Intäkter

Bidrag 223 174 313

Gåvomedel 48 300 19

Övriga intäkter 354 488 448

625 962 780

Kostnader

Arrangemangskostnader −648 −682 −580

Personalkostnader −546 −599 −477

−1 194 −1 281 −1 057

Resultat −569 −319 −277

Gåvomedlen har ökat men inte nått upp till det höga mål

vi hade för 2009.

Alla belopp i 1000-tals kronor

8

Distriktsårskonferens 2010


Sammandrag och balansräkning

Utfall Budget Utfall

EFS Mittsverige

2009 2009 2008

Sammandrag

EFS Distriktsmission −359 −293 −1 397

Salt Mittsverige −569 −319 −277

Hagabergs folkhögskola −24 500 1 139

Åkerögården −2 0 84

Fastigheter 3 256 2 569 1 823

Räntenetto −1 118 −1 459 −1 903

1 184 998 −531

Uttag och insättningar i fonder −2 004 −998 −47

−820 0 −578

Överskott från Bk-fastigheten med avdrag för räntekostnader

har avsatts till en reserv för ev hyresvakans. Avsättningen för

2009 uppgår till 2 mkr.

Utfall Budget Utfall

Personal

2009 2009 2008

EFS Distriktsmission och

Salt Mittsverige

Medeltal anställda 23,7 25,4 25,6

- därav distr exp inkl 0,4 df-tjänst 4,9 5,4 5,3

Personal med lokal förening 21,0 17,0 17,0

som arbetsgivare

Hagabergs folkhögskola

Medeltal anställd 46,6 46,0 45,2

- därav i utbildning 27,1 27,0 26,2

Åkerögården

Medeltal anställda 5,3 5,1 5,2

Totalt medeltal årsanställda 96,6 93,5 92,6

- därav anställda av lokal förening 21,0 17,0 17,0

31-dec 31-dec

Balansräkning

2009 2008

Tillgångar

Fastigheter & inventarier 59 450 58 991

Fordringar 6 401 6 263

Bankmedel 2 100 6 397

67 951 71 651

Skulder

Banklån −25 500 −32 000

Lån från föreningar −14 388 −13 361

Övriga skulder −11 396 −8 803

−51 284 −54 164

Förmögenhet

Behållning från tidigare år 17 487 18 065

Årets överskott −820 −578

16 667 17 487

Tillgångarna överstiger alltså skulderna

med 16,7 mkr den 31 dec 2009.

Anna-Lena Josefsson sjunger under en

temasamling med Tomas Sjödin i

Lötenkyrkan. I oktober 2009.

Distriktsårskonferens 2010

9


Inriktningsmål 2010

Syfte: Att främja Guds rikes tillväxt i och genom människor

Inriktningsmål Handlingsplan Resurser

Missionsföreningarna

och EFSgrupperna

Att vara Kristi kyrkas

utsträckta hand, för att föra

människor till Jesus och

erbjuda en gemenskap där vi

kan leva och växa som kristna

Att inspirera till ett ökat

missionsengagemang enskilt,

lokalt och globalt

Att erbjuda den lokala miljö

som är nödvändig för att

kunna nå ut med evangelium,

genom bl.a gudstjänster,

diakoni och smågruppsgemenskap.

Att stödja det lokala Saltföreningarna

samt övrigt

barn och ungdomsarbete.

47 missionsföreningar, varav

12 samarbetskyrkor

4 annan förening

3 EFS grupper

20 Saltföreningar

58 anställda; präster, konsulenter,

musiker

Styrelser, ideella ledare och

medarbetare.

Missionshus, distriktskyrkor

och lägergårdar

Distriktsorganisationen

med styrelse

och anställda

Att skapa förutsättningar för

tillväxt genom insatser inom

evangelisation, organisation,

utbildning och ekonomi

Att verka för nyetablering

och utveckling av nya former

av mötesplatser och gudstjänstfirande

gemenskaper

Att vara en länk mellan missionsföreningarna

och riksoch

utlandsarbetet

Att stödja relationen till

Svenska kyrkan

Att skapa förutsättningar för

en god ekonomisk förvaltning

Att arbeta med föreningsutveckling

(Växthuset)

nyetablering (Nyplantan) och

avveckling (Vetekornet) *

Att anordna fortbildningar

och retreater för anställda,

ideella och förtroendevalda

Att samordna kurser, konferenser,

läger och andra

mötesplatser

Att öka medvetenheten om

EFS identitet och speciella

kallelse inom Svenska kyrkan

Att bidra till goda relationer

med stiften

Att värna kyrkans enhet

Distriktspersonal

Distriktsstyrelsen och Saltstyrelsen

med utskott

Hagabergs folkhögskola

Åkerögården

Distriktsmedlemmar

Bk fastigheten, Hammarbykyrkan,

Sätrakyrkan, Akallakyrkan

Tidningen Mitt i och hemsidan

www.efsmittsverige.org

10

Distriktsårskonferens 2010


Inriktningsmål Handlingsplan Resurser

Hagabergs

folkhögskola

Hagaberg är en folkhögskola

med EFS Mittsverige som

ägare och huvudman. De riktlinjer

som utformats för EFS

verksamhet på evangeliskluthersk

grund är utgångspunkt

för skolans ideologi

och inriktning.

Verksamheten vid skolan

skall präglas av folkbildningens

grundsyn; demokrati,

öppenhet och respekt för

kursdeltagares och medarbetares

uppfattningar.

Hagaberg skall vara en

miljö som främjar personlig

utveckling och självkänsla

hos deltagarna, inspirerar till

kunskapssökande och socialt

ansvarstagande samt levandegör

kristen tro.

Den evangelisk-lutherska

bekännelsen som pedagogisk

grundsyn tolkas så att den

enskilda individens resurser

ses i ett skapelsegivet perspektiv

och så att den enskildes

tros uppfattning stimuleras

till att bli personlig och

övervägd.

Allmän förutsättning för verksamheten är de lagar och

förord ningar som riksdag och regering beslutat samt den

resurstilldelning som därav följer.

Samhällets motiv för bidrag är att verksamheten skall stärka

och utveckla demokratin samt göra det möjligt för människor

att påverka sin livssituation och därmed höja bildningsoch

utbildnings nivån i samhället.

Skolans huvudsakliga arbetsformer är folkhögskolelinjer,

uppdragsutbildning och kortare kurser i samverkan med

externa aktörer. Skolan bedriver också kommersiellt inriktad

konferensverksamhet. Syftet är att finansiera den totala

verksamheten samt att erbjuda en miljö som har koppling till

skolans övergripande mål.

I skolans kursutbud skall finnas bibel- och trosinriktade

utbild ningar som direkt och indirekt kan stärka skolans

ideologiska profil.

Skolan skall vara självfinansierad och ha ett eget resultatansvar

inför huvudmannens styrelse.

Skolans vision, inriktningsmål, handlingsprogram och den

totala omfattningen av verksamheten framgår av en årlig

verksamhets plan som inlämnas till styrelsen för EFS Mittsverige.

Åkerögården

Att ge förutsättningar för

människor att finna och växa

i en personlig kristen tro

Att erbjuda retreater, läger,

kurser och dags arrangemang

samt vara öppen för gästhemsverksamhet.

Att i mån av plats hyra ut

gården för extern läger- och

kursverksamhet.

Personal och lokaler för läger,

kurs- och konferensverksamhet

samt gudstjänstliv

4 anställda

Åkeröstyrelsen

Distriktsårskonferens 2010 11


Budget

EFS Mittsverige

Detalj- Ram-

Utfall budget budget

2009 2010 2011

Sammandrag

EFS Distriktsmission −359 −190 0

Salt Mittsverige −569 −509 0

Hagabergs folkhögskola −24 500 500

Åkerögården −2 0 0

Fastigheter 3 256 572 −2 171

Räntenetto −1 118 −820 −1 300

1 184 −447 −2 971

Uttag & insättningar: Pionjärfonden 130 0 0

Uttag & avs: reserv för ev hyresvakans −2 012 248 1 764

Uttag & insättningar: övriga fonder −122 239

−820 40 −1 207

För en tid framåt räknar vi med att

Bk-fastigheten i Stockholm inte kan

ge något bidrag till Distriktsmissionen

som den gjort tidigare. Till detta kommer

att vi går miste om bidrag från

Stockholms landsting till ungdomsarbetet.

Tillsammans ökar det behovet

av gåvomedel från enskilda givare och

föreningar.

50 kr

= En lunch

i månaden

Insamlingsmål

Utfall Mål Mål

Gåvomedel

2009 2010 2011

Föreningsbidrag 1 124 1 300 1 500

Enskilda gåvor till Distriktsmission 316 340 362

Enskilda gåvor till Salt Mittsverige 46 80 100

Totalt insamlingsmål 1 486 1 720 1 962

2 000

Enskilda gåvor till Salt Mittserige

Enskilda gåvor till EFS Mittsverige

Föreningsbidrag

1 500

1 000

Ge dina gåva via

autogiro!

12

500

0

2009 2010 2011

Distriktsårskonferens 2010

Mer info kan du få av:

Kalle Jonsson

08-441 85 36

kalle.jonsson@efsmittsverige.org

Berith Lindberg

08-441 85 37

berith.lindberg@efsmittsverige.org


Styrelsekandidater

Följande personer sitter kvar i styrelsen: Margareta Eriksson, Berit Jakobsson, Maria Ojalainen, Martin Stenvall, Leif

Sandberg, Mia Ström, Karin Nordlander

Följande personer slutar som styrelseledamöter: Helena Hammerström, Mats Bergkvist, Ann-Christine Blixt, Gun-Britt

Nylund

Till styrelsen ska 2 eller 4 personer väljas beroende på utfallet av den motion om minskning av antalet styrelseledamöter som

kommer behandlas under årsmötet.

Valberedningen har därför tagit fram dessa fyra kandidater till styrelsen:

Anders Englund från Täby

Vad jobbar du med?

Försäljning av telefoni och datatjänster

till större företag på Telenor.

Vad har du för erfarenhet av

styrelse arbete?

Jag har suttit i distriktets utskott för

Ekonomi och Förvaltning under

ett antal år och har även varit med i

Betlehemskyrkans styrelse.

Lars-Olov Samuelsson boendes i Sundbyberg

Vad jobbar du med?

Jobbar som konsult inom IT-världen.

Vad har du för erfarenhet av

styrelse arbete?

Har erfarenheter från styrelsearbete

både i Betlehemskyrkan och i Akalla.

Har varit ordförande i Salt i Akalla

och har även erfarenheter från andra

styrelsesammanhang.

Per-Olov Berglund med hem i Järfälla

Vad gör du på dagarna?

Jag är avtalspensionär efter jobb på

Ericsson och sysslar mest med bildbehandling

och webdesign.

Vad har du för erfarenhet av

styrelse arbete?

Jag hittade som vuxen mitt andliga

hem i Akallakyrkan där jag suttit

många år i styrelsen.

Sören Nordström med hus på Ekerö

Vad gör du på dagarna?

Jag är fritidsarbetande sedan jag avslutade

mitt yrkesverksamma liv.

Vad har du för erfarenhet av

styrelse arbete?

Jag har suttit i olika styrelsesammanhang

sedan jag var 16 år. Många år

inom EFS. Jag har även varit kyrkorådsordförande

och VD.

Vad tror du att du kan bidra med i Mittsveriges styrelse?

Jag kommer framförallt att bidra med mina erfarenheter

från arbetet i EF-utskottet.

Vad har du för hobby och tycker om att göra på fritiden?

Mitt intresse för teknik kombinerar jag gärna med mitt

engagemang i Betlehemskyrkan och distriktet, t.ex genom

att utnyttja dator och bildprojektor vid våra gudstjänster.

En annan hobby är skidåkning och den här vintern har det

funnits flera tillfällen till att dra ut i skidspåren.

Vad tror du att du kan bidra med i Mittsveriges styrelse?

Jag har ganska bred EFS-erfarenhet både från stor landsortsförening,

stor storstadsförening och från samarbetskyrka.

Har även erfarenhet från missionsarbete i Somalia

och från EFS riks (administrativ sekreterare för drygt 25 år

sedan). Har även suttit i Mittscoutrådet i ganska många år.

Vad har du för hobby och tycker om att göra på fritiden?

Tycker om att sporta t.ex. med innebandy, utförsåkning och

golf. Har även båt som vi tillbringar en del av sommaren i.

Vad tror du att du kan bidra med i Mittsveriges styrelse?

Eftersom pappa var predikant, har jag växt upp på olika

platser i södra Sverige, och där fått tillfälle att studera både

små och stora EFS-föreningar inifrån. De erfarenheterna tar

jag med mig in i styrelsen.

Vad har du för hobby och tycker om att göra på fritiden?

På fritiden är jag gärna ute i naturen.

Vad tror du att du kan bidra med i Mittsveriges styrelse?

Jag kan bidra med min erfarenhet i både EFS och Svenska

kyrkan och förstås min yrkeskunskap inom ekonomi- och

förvaltning.

Vad har du för hobby och tycker om att göra på fritiden?

Vi började vårt äldreliv med att bygga ett nytt hus och dessutom

har jag fyra barnbarn med fler på väg. Jag försöker

även motionera så mycket jag kan och så reser vi en del

medan vi fortfarande har chansen.

Distriktsårskonferens 2010 13


Salt Mittsveriges årskonferens

23-25 april 2010

Anmäl dig i tid!

Ringar på

vattnet

ENDAST 150 kr!

ANMÄL DIG INNAN 6 APRIL

GLÖM INTE ATT VARA OMBUD

FRÅN DIN SALTFÖRENING!

6-10 juli 2010

www.efsmittsverige.org/akero10

..

Bonedag

Var uthålliga i bönen, vaka och be

under tacksägelse...

en bönedag för EFS

Söndag 11 april 10.00 – 16.00

på Åkerögården

anmälan till Kerstin Eriksson

Mail: larsolov.eriksson@gmail.com tel: 018 425572

Scoutläger 2010

Ösjönäs, Tiveden

26-30 juli 2010

VAR:

Hagabergs fhsk, Södertälje

FÖR VEM:

För dig född 1985 -1997

KOSTNAD:

150 kr inkl mat och golvlogi

ANMÄLAN OCH MER INFO:

www.efsmittsverige.org/salt

Anmälan senast 6 april

Body, Mind, Spirit

Familjeby: 0-8 år

Scout: 9-14 år

Tonår: 15-18 år

SISTA ANMÄLNINGSDAG

21 APRIL!

Anmälan och frågor till:

Elsie-Britt Elf

08-441 85 24

elsie-britt.elf@efsmittsverige.org

14


Välkommen till EFS Mittsveriges årskonferens

Ringar på vattnet

23-25 april 2010

Kalendarium

April

11 Bönedag på Åkerögården

11-12 EFS MF i Sörbykyrkan 150 år

11-14 Retreat på Åkerögården med Anders

Sjöberg

21 Temasamlingar i Lötenkyrkan

23-25 Distriktsårsmöte på Hagaberg

23-25 Salt Mittsveriges årsmöte på Hagaberg

27 Manusstopp Mitt i nr 3

PLATS: Hagabergs folkhögskola, Södertälje

ARRANGÖR: EFS Mittsverige, Salt Mittsverige, Hagabergs

fhsk och Sensus

ANMÄLAN OCH MER INFORMATION PÅ:

www.efsmittsverige.org/arskonferensmitt

eller tel 08-441 85 20

Anmälan senast 6 april

Maj

8 PREP del 1 i Södertälje

13-16 EFS och Salt Riks årskonferenser i

Kalmar

22 Jesusmanifestationen i Stockholm

28 Mitt i nr 3 i brevlådan

29 PREP del 2 i Södertälje

riks

årskonferens

Juni

15- 3 juli Konfiramtionsläger på Åkerögården

25 Midsommarfirande på bl.a.

Åkerögården

Juli

6-10 Åkerö10 – En konferens nära dig!

26-30 Scoutläger för hela distriktet

Aug

21-22 Hagaberg 100 år – en jubileumshelg

13 - 16 maj i Kalmar

Anmälan senast 28 april

Info och anmälan:

www.efs.nu/konferens2010

26 Manusstopp Mitt i nr 4

Mer information om kalenderposterna finns på

hemsidan! www.efsmittsverige.org

Nästa nummer kommer

28 maj!

Manusstopp 27 april!

15


Behöver du inspiration?

Vardagen är ibland rätt enformigt grå. Men ibland spirar våren på fler ställen än i naturen.

På samma sätt växlar livet i föreningen. Oavsett vilken årstid det är i ditt liv kan man behöva

in spiration. På distriktsårskonferensen kommer ett seminarium handla om föreningsinspiraton

och redan här finns en glimt av vad det seminariet kommer ta upp. Några ord från St:a Clara och

ett par frågor till en av ledarna för Mekane Yesus-gruppen i Skärholmen.

Mekane Yesus i Skärholmen

Vem är du och vad kommer du göra i Mekane

Yesus-gruppen i Skärholmen?

– Jag heter Biruk Wubishet Lemma och kommer från Etiopien.

Jag är gift och har två döttrar, fyra respektive två

år gamla. Jag studerade teologi på Ethiopian Evangelical

Church Mekane Yesus Seminary i Addis Ababa och på

Missionsskolan i Stavanger. Jag är väldigt glad att jag får

jobba i Mekane Yesus-församlingen här i Sverige med framförallt

undervisning, besök, musik och tillbedjan.

Kan du se något kyrkan här i Sverige kan lära

av kyrkan i Etiopien?

– Jag har en stark tro på Gud. Hans ord och bönen har

en central plats i de evangeliska kyrkorna i Etiopien eftersom

de hjälper kyrkorna att erfara den mäktiga Gudens

närvaro, den Helige Andes krafter och ger motivation att

sprida evangeliet om Jesus Kristus. Om den svenska kyrkan

fortsätter att stärka dessa spirituella dimensionerna kommer

det evangeliska arbetet med säkerhet bli effektivt.

St:a Clara i Stockholm

I september 2009 tog EFS-föreningen S:ta Clara

kyrka vänner ett stort och unikt steg när vi tog över all

verksamhet i kyrkan i egen regi med Stockholms domkyrkoförsamling

som generös hyresvärd. För församlingen

handlade det i stor utsträckning om möjligheterna att

rädda verksamheten i de övriga två kyrkorna genom att

besparningen, för föreningens del framför allt om vår vilja

att ytterligare kunna stärka vår profil inte minst när det

gäller det diakonala arbetet.

Föreningens åtagande är stort. Vi har löneansvar för

uppemot tio anställda och ett ansträngt budgetläge. Det

skulle inte gå att klara utan insatsen av ett oräkneligt

antal frivilliga på alla nivåer från präster till medhjälpare

i secondhand-butiken. Ekonomin bygger på ett generöst

givande från både medlemmars och andras sida.

Och viktigast av allt är att allt vi gör grundas i ett intensivt

och systematiskt böneliv.

Elisabeth Sandlund

Vice Ordf St:a Clara kyrkas vänner

Hur tycker du EFS ska jobba för att främja Guds

rikes tillväxt här i Sverige?

– Jag tror att många välsignade resultat kommer om EFS

fortsätter ha ett starkt fokus på bibelstudier för medlemmar,

en tydlig strategi för att nå de unga och och om EFS

fortsätter vara beroende av den Helige Anden så att evangeliet

kan nå människors hjärtan.

Välkommen att höra mer från

både Mekane Yesus-gruppen och

från St:a Clara på seminariet på

distriktets årskonferens

16

More magazines by this user
Similar magazines