Rapport från Zimbabwe - Zimbabwen Aids-Orvot ry

zim.orvot.org

Rapport från Zimbabwe - Zimbabwen Aids-Orvot ry

.:

i

Rapport från Zimbabwe

ZTMBABwE LrccER r sydöstra Afrika

med Sydafrika, Botswana, Zambia

och Moeambique som grannar. Zimbabwe

blev självständig stat efter ett

gerillakrig år 1980. Tidigare var landet

känt som Syd-Rhodesia under en

vit minoritetsregering.

Zimbabwes ekonomi har försämrats

drastiskt under de senaste åren

och iandet är nu ett av de fattigaste

i världen. Pga. av den engelska historien,

har landet många engelska

strukturer i sin administration och

det officiella språket är engelska.

16 GAMLAS NYHETER DECEMBER 2O1O

Landet har vänstertrafik. De lokala

ursprungsspråken är shona och ndebele.

Befolkningen uppskattas uppgå

till 12 miljoner. En stark utvandring,

speciellt bland den skolade befolkningen,

sker till Botswana och Sydafrika.

Ett stort hälsoproblem är att

över 15 % av den fullvuxna befolkningen

är HIV-positiv och tyvärr

även omkring 150 000 barn har bllivit

infekterade vid sin födsel.

Vi (Krisse och Peter) reste till

Zimbabwe i november för att bekanta

oss med verksamheten som

Ovan:

Minister Dokora och ambassadör Antila

beundrar det nya köket.

Till vänster:

Barnen låter sig "sadzan" väl smaka.

bedrivs av Zimbabwen Aids-orvot,

en förening vars mål är att stöda 400

föräldralösa barns skolgång. Sko-

Ian är nämligen avgiftsbelagd i der.

ta fattiga land. Barnen skall dessutom

ha en skoluniform och de

har hittills varit tvungna att betala

för skolböckerna. Här har nu Unicef

kommit in med att gratis dela ut

böckerna. Finland deltar i detta projekt.

Att stöda ett skolbarn i grundskola

kostar 240 euro for ett helt är. "

Dessutom bjuder den lokala sam

arbetspartnern Dzikwa Trust, barnen

på ett varmt mål mat varje dag.

Der blir över 130 000 måltider per år

som köket serverar. Maten består av

sadza, en majsgröt, vartill serveras

alternativt, grönsaker, 6sk eller kött.

Barnen äter med fingrarna, vilket är

brukligt i landet.

Skolköket har hittills varit inhyst

i skjul på en av skolornas bakgårdar,

där köksorna tillredde maten över

öppen eld. I november kunde vi inviga

en ny byggnad som inhyser kök

och matsal. Möblerna till matsaLen

DECEMBER 2OTO GAMLAS NYHETER T7


har kommit från skolor i Klövskog

och Esbo. Byggandet har stötts av

Finlands utrikesministerium med

ett utvecklingsanslag på 80 000 euro.

Vid den högtidliga invigningen närvar

bl.a. Finlands ambassadör Sinikka

Antila och Zimbabwes viceutbildningsminister

Lazarus Dokora.

Barnen stod för programmet med

sång och dans. Vi fick bl.a. höra Zimbabwes

nationalsång och "Fader Vår"

sjungen av den Iilla späda flickan Talent,

med en mäktig stämma.

Då man möter barnen på gatan

brukar de ropa "Seppo, Seppo" eftersom

Seppo Ainamo är den lokala

projektdragaren. Man kan även

bli kallad "Murungu" som betyder

På utflykt med gudbarnen

"blekansikte". Barnen kommer giatt

fram och hälsar: "Hello I am Blessing,

how are you?" Namnen är ofta

engelska som Precious, Talent eller

Florence, men det finns även sådana

som i våra öron låter uppgivna som

Nomatter och Nomore. En stackars

pojke hade fått det problematiska

namnet Trouhle!

En speciellt rolig dag hade vi då

vi tillsammans med sex barn besökte

safariparken i Imire, där vi kunde

bekanta oss med de stora afrikanska

vilddjuren i en trygg omgivning. Efter

åtta händelserika dagar riktade vi

kosan hem till det insnöade Finland.

Mera information om verksamheten

finns på webbsidan www.zim-orvot.

org

Hellre ett sömnigt och mätt leron än

ett hungrigt

Barnen dansar

Medlemsavgiften till Kårböle Gille år 10 euro för vuxna och 2 euro för barn under

16. FSH:S tidning Hembygden ingår iavgiften. Betalningen görs till Aktias konto

|BAN Fl93 4055 4210 0014 15, BtC HELSF|HH

Nyanmälningar och adressförändringar till Krisse Rehnström eller via hemsidan

www.karbolegille.fi

18 GAMI-AS NYHETER DECEMBER 2O1O

DECEMBER 2O1O GAMLAS NYHETER 19

More magazines by this user
Similar magazines