BOstäder Och verksamheter - Kungälv

kungalv.se

BOstäder Och verksamheter - Kungälv

Kode, Ödsmålsmosse/Rörtången och Aröd

Kode

Kode är en av kommunens serviceorter och har ca 1 324

invånare (2008) vilket innebär en minskning med 229

personer på 20 år. Den största minskningen finns i åldersgruppen

25-44 år, samtidigt har det skett en markant

ökning av personer i åldrarna 45-64 år.

Kodes läge i norra delen av kommunen, med goda

förutsättningar vad gäller kommunikationer, bostäder

och verksamheter medför stor potential att kunna växa

som samhälle. Kode har goda kollektivförbindelser med

Kungälv-Ytterby, Stenungsund och Göteborg. Det finns

förskola, skola (t o m åk 6), äldreboende, livsmedels-

butiker, bensinstationer och ytterligare viss detaljhandel.

I Kode finns även industrier med arbetstillfällen. Bebyggelsen

består i huvudsak av småhus, friliggande eller som

radhus. Kungälvs kommun äger delvis mark som föreslås

för ny bebyggelse. Möjlighet finns att förtäta i samhället

och i direkt anslutning till den befintliga bebyggelsen.

Att låta Kode växa västerut handlar om avvägning att

ta i anspråk viss del av odlingslandskapet för bebyggelse

och samtidigt definiera de delar av odlingslandskapet

som behöver bevaras.

Ålder 1990 2000 2008

Procentuell fördel

ning av åldrar i

befolkningen

Förändring i antal för

olika ålders grupper

1990-2008

Förändring i procent

för olika ålders grupper

1990-2008

0-5 144 78 81 6% -63 -44%

6-15 323 272 175 13% -148 -46%

16-24 200 174 161 12% -39 -20%

25-44 464 309 265 20% -199 -43%

45-64 328 134 420 32% 92 28%

65-84 78 146 175 13% 97 124%

85- 16 32 47 4% 31 194%

Summa 1553 1145 1324 100% -229 -15%

26 Bostäder och verksamheter 2. Utbyggnadsmöjligheter

More magazines by this user
Similar magazines