15.11.2014 Views

13. Varnings-system - JO-EL

13. Varnings-system - JO-EL

13. Varnings-system - JO-EL

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>13.</strong> <strong>Varnings</strong>-<strong>system</strong><br />

<strong>13.</strong> <strong>Varnings</strong>-<strong>system</strong><br />

"Almost invisible" Fotoelektrisk brandvarnare <strong>13.</strong>1<br />

Beskrivning:<br />

Anv.:<br />

Tekn.specifikationer:<br />

"Almost invisible" Fotoelektrisk brandvarnare<br />

Fotoelektrisk brandvarnare med 5 års batteri, kan sättas i pausfunktion i 10 min, kopplas automatiskt<br />

tillbaka. Om brandvarnaren känner av rökutveckling kommer ljudsignalen högljutt att larma<br />

och den röde LED-lampan blinka. Vid behov av batteribyte avger brandvarnaren en varningston.<br />

Batteri: 1x3V (CR2), Ljudstyrka: 85 db/3 meter<br />

Best. nummer<br />

Variant<br />

St. per<br />

exp.enhet<br />

Mått på säljenhet<br />

höjd bredd djup<br />

Vikt per<br />

säljenhet<br />

920737 Kartong 10 0mm 0mm 0mm 0Kg<br />

5 702129 207371<br />

Brandlarm mini photoelektrisk <strong>13.</strong>2<br />

Beskrivning:<br />

Anv.:<br />

Tekn.specifikationer:<br />

Brandlarm mini photoelektrisk<br />

För snabbt alarm vid brand i hus och egendom. Liten och kompakt design. Enkel och smidig att<br />

montera med medföljande beslag och skruvar.<br />

Photoelektrisk sensor med infraröd teknologi, Batteri: 9V, Omkrets: 83mm, Ljudnivå: 85dB (3M)<br />

Best. nummer<br />

Variant<br />

St. per<br />

exp.enhet<br />

Mått på säljenhet<br />

höjd bredd djup<br />

Vikt per<br />

säljenhet<br />

822604 SB-Pack 10 83 mm 83 mm 30 mm 0,12 Kg<br />

5 702128 226045<br />

Brandvarnare CLASSIC SYSTEM LINK trådförd. <strong>13.</strong>3<br />

Beskrivning:<br />

Anv.:<br />

Tekn.specifikationer:<br />

Brandvarnare CLASSIC SYSTEM LINK vit är en kvalitetsprodukt . Den levereras komplett med batteri,<br />

skruvar och plugg. Svensk bruksanvisning medföljer.<br />

<strong>JO</strong>-<strong>EL</strong> CLASSIC brandvarnare SYSTEM är en joniserad brandvarnare som varnar i tid om rökutveckling<br />

vid brand i huset. Systembrandvarnaren kan sammankopplas med upp till 20 brandvarnare i<br />

samma <strong>system</strong>. Vid aktivering på ett ställe i huset larmar alla.<br />

Spänning: 9V, Mått Ø120x30mm, Ljudnivå: 85dB, Obs ! Radioaktivt innehåll, Specialfunktion: max<br />

20 st i <strong>system</strong>.<br />

Best. nummer<br />

Variant<br />

St. per<br />

exp.enhet<br />

Mått på säljenhet<br />

höjd bredd djup<br />

Vikt per<br />

säljenhet<br />

820613 SB-Pack 6 160 mm 160 mm 80 mm 0,202 Kg<br />

5 702128 206139<br />

Brandvarnare CLASSIC SOLO. <strong>13.</strong>4<br />

Beskrivning:<br />

Anv.:<br />

Tekn.specifikationer:<br />

Brandvarnare CLASSIC SOLO vit har en enkel och smakfull design. Den levereras komplett med<br />

batteri, skruvar och plugg. Svensk bruksanvisning medföljer.<br />

<strong>JO</strong>-<strong>EL</strong> CLASSIC brandvarnare Solo är en joniserad brandvarnare som varnar i tid om rökutveckling<br />

vid brand i huset. Solo monteras separat och är batteridriven. Har testknapp med röd lampa som<br />

blinkar när larmet fungerar.<br />

Spänning: 9V, Mått Ø120x30mm, Ljudnivå: 85dB, Obs ! Radioaktivt innehåll.<br />

Best. nummer<br />

Variant<br />

St. per<br />

exp.enhet<br />

Mått på säljenhet<br />

höjd bredd djup<br />

Vikt per<br />

säljenhet<br />

820611 SB-Pack 6 220 mm 150 mm 60 mm 0,206 Kg<br />

5 702128 206115<br />

www.jo-el.com


<strong>13.</strong> <strong>Varnings</strong>-<strong>system</strong><br />

<strong>13.</strong>5 Brandvarnare CLASSIC PAUSE KITCHEN<br />

Beskrivning:<br />

Anv.:<br />

Tekn.specifikationer:<br />

Brandvarnare CLASSIC PAUSE KITCHEN vit är en kvalitetsprodukt. Den levereras komplett med batteri,<br />

skruvar och plugg. Svensk bruksanvisning medföljer.<br />

<strong>JO</strong>-<strong>EL</strong> CLASSIC PAUSE brandvarnare är joniserad och varnar i tid om det blir rökutveckling vid brand<br />

i huset. Brandvanraren kan genom tryck på en knapp sättas ur funktion i 10 min och återställs<br />

sedan automatiskt.<br />

Spänning: 9V, Mått: Ø120x30mm, Ljudnivå: 85dB , Obs! Radioaktivt innehåll, Specialfunktion:<br />

Pause funktion.<br />

Best. nummer<br />

Variant<br />

St. per<br />

exp.enhet<br />

Mått på säljenhet<br />

höjd bredd djup<br />

Vikt per<br />

säljenhet<br />

5 702128 206122<br />

820612 SB-Pack 6 220 mm 155 mm 60 mm 0,21 Kg<br />

<strong>13.</strong>6 Trådlös fotoelektrisk brandvarnare, link<br />

Beskrivning:<br />

Anv.:<br />

Tekn.specifikationer:<br />

Trådlös fotoelektrisk brandvarnare, link<br />

Trådlös fotoelektrisk brandvarnare som kan sammankopplas med upp till 5 alarm i samma <strong>system</strong><br />

med max 25m mellan varje brandvarnare. När en av brandvarnarna detekterar rök aktiveras<br />

samtliga alarm.<br />

Batteri: 1x9V (6F22) + 3x1,5V (LR6/AA), Ljudstyrka: 85 db/3 meter<br />

Best. nummer<br />

Variant<br />

St. per<br />

exp.enhet<br />

Mått på säljenhet<br />

höjd bredd djup<br />

Vikt per<br />

säljenhet<br />

5 702128 226168<br />

822616 SB-Pack 10 0mm 0mm 0mm 0Kg<br />

5 702128 226151<br />

822615 Box, display 30 0mm 0mm 0mm 0Kg<br />

<strong>13.</strong>7 Fotoelektrisk brandvarnare, solo<br />

Beskrivning:<br />

Anv.:<br />

Tekn.specifikationer:<br />

Fotoelektrisk brandvarnare, solo<br />

Fotoelektrisk brandvarnare monteras en och en, när batteriet är på väg att ta slut avger brandvarnaren<br />

en ljudsignal. Om brandvarnaren känner av rökutveckling, kommer ljudsignalen högljutt<br />

att larma och den röda LEDlampan blinka.<br />

Batteri: 1x9V (6F22), Ljudstyrka: 85 db/3 meter<br />

Best. nummer<br />

Variant<br />

St. per<br />

exp.enhet<br />

Mått på säljenhet<br />

höjd bredd djup<br />

Vikt per<br />

säljenhet<br />

5 702129 207401<br />

920740 SB-Pack 10 0mm 0mm 0mm 0Kg<br />

5 702129 207425<br />

920742 Box, display 48 0mm 0mm 0mm 0Kg<br />

www.jo-el.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!