Untitled

jotul.com

Untitled

En lidenskap för tradition och innovation


tulkatala og

en inneh

ehåller som

al

ltid

en uppdater

erad översikt över

vår koll

ekti

on. Här presenterar vi

året

s nya spisar

och

kaminer, men

du finner också dom produkterna

som re

dan har bidr

dragit til

l Jøtuls

succé unde

der mång

nga år. Må

ngfald

och egenart är några av vår tids

viktigaste

värden. Aldrig förr har

variationen i pr

odukturval

et varit

så stort, och individual

isme

n har

he

ller

aldrig va

rit star

kare

.

Bärkraftighet

Designutmärkelser

Våra

prestationer har ofta

blivit

belö

nade med designpriser i

ol

ika länder.

År

2008 mott

ttog vi den

eftertraktade ut

märkelsen

”red dot:best of the best”

för

Jøtuls kamin Jøt

ul F 373.

Ett annat tidstypisk

skt tema

är

bärkraftigheten, - med

dettata

begrepps många dimensioner av

miljövänlighet

. Vi har

haft st

ark

fokus på miljövänlighet seda

n

slutet på 1980-talet, något so

m

ägare av

Jøtulprodukter har haft

glädje

av i många år. Vi menar att

det är viktigt

med

miljövänlighet

geno

m hela

pro

roduktens livscykel.

Du kan

läsa om Jøtuls Värme-

filoso

fi i den här

broschyren,

och

myck

et

mer om vår produktion

och våra produkt

er på

www.jotul.se.

Vårt löfte för framtiden

är fortsa

tt

fo

kus på innovatioi n och framtid-

sr

iktad utveckling. Vi arbetar

kontinuerligt med att tillfreds-

stäl

la dom krav du som

förbrukar

e

har till våra spisar och

kaminer,

så att vår verksamhet och våra

pr

od

ukter följer tidens behov.

Vi är självklart vä

ldigt nöjda med

att få en första klassens mottagelse

av vår des

ign, men

vi kan

inte vila på våra lagrar. I slutänden

är det ingenting som är viktigare

än att våra kunder

har kvar en

visshet om att dom

har köpt den

riktiga produkten.

Det är alltid

nöjda kunder som betyder mest

för Jøtul.

Jag inviterar dig därför til

ill at

t

luta dig tillbaka och njuta av vår

katalog. Sen kan du blunda och

drömma om vad en eldstad från

Jøtul kan göra för ditt hem!

…in the spirit ouf our time,

an

d in the spirit of Jøtul

Er

ik Moe, VD

2


Innehåll

Jøtuls filosofi om värme 4

Jøtul Modern line

Kaminer 6

Spisar 22

Täljstensspisar 28

Jøtul Classic line

Kaminer 34

Spisar 44

Täljstensspisar 46

Spisinsats Jøtul I 500 FL 48

Spisinsats Jøtul I 600 50

Teknisk information 52

Godkännande 66

Svanemärkt 67

Gjutjärn, konvektions- och strålningsvärme 68

Ren förbränning 69

Eldning 69

Det är inte svårt att sätta upp en murspis 70

Nyttiga tips 71

Kavani skorsten 72

Generell information 73


Jøtuls filosofi om värme

Många anser att värme är lika med fysisk värme och en mysig

stämning, men vår erfarenhet har lärt oss att värme är mer än

så. Vi menar att det finns sex olika typer av värme: fysisk värme,

behaglig värme, visuell värme, praktisk värme, hållbar värme

och miljövänlig värme.

Vi kombinerar vår värmefilosofi, Värme i varje detalj, med en

rik tradition av detaljerat hantverk. På så sätt skapar vi gjutjärnspisar

och kaminer som ger en optimal värmeupplevelse.

Fysisk värme

För oss handlar uppvärmning inte om att skapa

den högsta temperaturen, utan den mest

behagliga. Tack vare en perfekt kombination av

konvektions- och strålningsvärme kan våra spisar och

kaminer erbjuda bästa möjliga fysiska värme och låg

bränslekonsumtion. Dessutom garanterar vår extra

rena förbränning att upp till 90 % av partiklarna

och gaserna i röken förbränns. Det ger minimalt

rökutsläpp, även om spisen eller

kaminen lämnas öppen.
Behaglig värme

Inget skapar en lika intim atmosfär som en långsamt

sprakande brasa, och inget är lika lugnande som en

dansande flamma på ett glödande vedträ.

Därför har vi utvecklat olika banbrytande

tekniker för att alltid åstadkomma den perfekta

brasan. Dessutom utformar vi våra spisar och

kaminer med optimala insynsmöjligheter så

att du kan luta dig tillbaks och bara njuta.

Visuell värme

Den estetiska känslan i en spis eller kamin är en

viktig del av stämningen. Vi vill gärna skapa ett

bestående intryck i hemmet och följer därför vårt

‘design för generationer’ -ideal för att ge spisar och

kaminer från Jøtul ett helt eget uttryck som håller

i generationer. Vi samarbetar med ledande

designföretag för att utforma prisvinnande

spisar och kaminer som överlever trender

och behåller sin tidlösa skönhet i decennier.

4


Vi lägger ner enorma ansträngningar på våra spisar

och kaminer så att våra kunder inte behöver göra det.

Anledningen är att spisen eller kaminen är en central

enhet i hemmet och en del av det vardagliga livet.

Därför ska den representera total funktionalitet.

Den ska vara enkel att installera, lätt att använda

och lätt att underhålla. Livet är redan tillräckligt

komplicerat – vi gör njutningarna lite enklare

att uppskatta.


Att äga en spis eller kamin från Jøtul är en bestående

upplevelse. I själva verket är det mer att likna vid ett

förhållande. Det är ingen tillfällighet. Sedan 1853 har

vi använt de bästa hantverksteknikerna för att förse

våra kunder med bestående, hållbar värme.

Eftersom det handlar om eld är skydd och säkerhet

viktigt. Därför använder vi gjutjärn, som är en

utmärkt värmeledare och uppfyller alla

krav på styrka och hållfasthet.


Vi vill gärna skapa den optimala värmeupplevelsen

för våra kunder. Men det får aldrig ske på bekostnad

av framtida generationer. Därför är allt vårt gjutjärn

återvunnet, och därför använder vi i princip enbart

vattenkraft. Men det är inte allt. En process som vi

kallar ren förbränningsteknik ger en extremt effektiv

energianvändning och minskar markant mängden

partiklar som släpps ut i atmosfären.

Våra kunder kan alltså tända sina spisar och kaminer

så ofta de vill, med minimal miljöbelastning.

5 5


Flambild i 360 o

Jøtul F 273 är toppmodellen i detta kaminkonceptet. Den ser extra

spännande ut tack vare sockeln som utgör eldstadens bas. Precis som

de andra eldstäderna i utbudet finns den tillgänglig i grått och svart.

Även här finns stål, täljsten och glas att välja som tilläggsutrustning.

Jøtul F 273 har en speciell tilläggsfunktion som med tilläggsutrustning

kan göras vridbar i 360 o när den installeras med topprörsanslutning.

Jøtul F 270-konceptet har utformats

av den välkända designbyrån

Hareide Designmill:

”Vår tids önskan om valfrihet

har varit utgångspunkten

för braskaminen som du

utformar efter egen smak.

Vi har inspirerats av Jøtuls

historiska och eleganta

eldstäder och vårt mål har

varit att skapa en kamin som

både är stilren, tidlös och som

kan anpassas till din egen

interiör och dina

skiftande behov.”

Svart lack

Svart lack med glas på front,

sidor och topp

Einar Hareide,

Hareide Designmill,

juni 2005

Grå lack med sidor och topp i täljsten

Grå lack med sidopaneler i stål

6


Modern Line Jøtul F 273

Jøtul F 273, grå lack,

med glas på front och

täljsten på sidor och topp

Design: Hareide Designmill


Nya modeller med

olika material

Dom nya kaminerna Jøtul F 274 och Jøtul F 275 ger utmärkta valmöjligheter

för olika interiörer. Kaminerna har en solid bas av gjutjärn som kompletterar

det totala formuttrycket. Jøtul F 275 har i tillägg en glaslucka i sockeln.

Glaset ger en fin effekt när det reflekterar rummet som speglar sig i det.

Som tilläggsutrustning kan du välja flator av täljsten.

Materialkombinationen med täljsten och gjutjärn ger ett ypperligt resultat av

Jøtul F 274

värme och värmelagring.

Jøtul F 275 med glasdörr i sockelen

8


Modern Line

Jøtul F 274 och Jøtul F 275

Jøtul F 375, grå lack,

med glasdörr och

täljsten på sidor och topp

Design: Hareide Designmill


Unik kombination av

gjutjärn och stål

Jøtul FS 281 har en innovativ design som gör denna spis till en eldstad med

säregen karaktär. Kombinationen av stål och gjutjärn representerar något helt

unikt i både form och funktion. Ren och solid förbränning skapar en harmoni

som varje vardagsrum förtjänar. Stålkappan finns i två varianter:

svart och rostfritt.

Jøtul FS 281 med svart stålkappa

10


Modern Line

Jøtul FS 281

Jøtul FS 281, rostfri stål


Design som värmer

Jøtul F 350 har mycket tilltalande egenskaper under den vackra ytan!

Detta är en konvektionseldstad med dubbelmantlad konstruktion som

ger behaglig cirkulationsvärme. Ytterligare fördelar är att kaminens

yttemperatur hålls nere så att den kan stå närmare brännbara

material än kaminer med strålningsvärme.

Jøtul F 350 har utbytbara sidostycken i täljsten eller gjutjärn.

Som extrautrustning finns dekorplattor i täljsten för inklädning av

överdelen. Panoramadörrar med välvt glas ger full insyn till elden.

Ljus eldstadsinklädnad ger ett varmt och inbjudande intryck även ”utan eld”.

Asklåda ingår som standard.

Svart lack

Grå lack

Svart lack

med täljsten

Grå lack

med täljsten

12


Modern Line Jøtul F 350

Jøtul F 350 i svart lack

Design: Ogle Noor


Unik gjutjärnskonstruktion

Välkommen till en presentation av vårt designbelönade kaminkoncept,

Jøtul F 370. Kaminerna har nyskapande former och detaljer i spännande

material. Stora sidoglas ger fin insyn till lågorna, och om toppmodellen

kombineras med tilläggsutrustning kan den vridas 360°.

Jøtul F 370 finns i sex huvudmodeller med olika benmoduler.

Alla modeller kan smyckas med tilläggsdelar i sten eller glas.

Certifikat nr

35 88 07

Extraglas ger konvektionsvärme även på kaminens framsida och betydligt

lägre yttemperatur på hela produkten. Alla modeller finns i svart och grå lack.

Jøtul F 371 har benmodul av gjutjärn.

Hyllan i sockeln är avtagbar.

Kaminen finns i grå och svart lack,

och med en dekorplatta av täljsten

(tilläggsutrustning) blir den ännu

mer exklusiv.

Jøtul F 372 har benmodul av betong,

som ger produkten ett helt speciellt

uttryck. Jøtul F 372 kan du få i grå

eller svart lack.

Jøtul F 371 med

glas på sidor, topp

och front

Jøtul F 372 med

täljstenstopp

Jøtul F 373 är toppmodellen i

konceptet, - hög, slank och läcker.

Toppmonterad med vridplatta

(tilläggsutrustning) är kaminen

vridbar i 360*, och ger därmed insyn

till flammorna från alla vinklar i

rummet. Jøtul F 373 har fått många

designpriser, bland annat den

internationella ”red dot designaward:

best of the best” och Merket

for God Design av Designrådet.

Jøtul F 373

Jøtul F 373 med glas på sidor, topp

och front

14


Modern Line

Jøtul F 371, Jøtul F 372 och Jøtul F 373

Jøtul F 373 med glas på sidor, topp og front

Design: Hareide Designmill


Smart vedkorg

Jøtul F 374 har en gjutjärnsfot med en helt unik form. En praktisk

vedkorg(tilläggsutrustning) med hjul som har sin naturliga plats mellan

kaminens benoch styrspår gör det enkelt att skjuta den på plats.

Dekorplatta “Äventyr”

Dekorplatta “Säv”

Jøtul F 374, grå lack

Jøtul F 374, svart lack med vedkorg

Vedkorgen har lock som döljer

veden. Den skyddar också veden mot

eventuella gnistor när man öppnar

kaminens lucka.

16


Modern Line

Jøtul F 374

Jøtul F 374 med vedkorg

Design: Hareide Designmill


Glasklara gjutjärnskaminer

Här är två innovativa modeller till från det prisbelönta Jøtul F 370-konceptet.

Jøtul F 375 har en gjutjärnssockel med glasdörr. Dörren kombinerad med

glasdekoren bildar en elegant form med rena linjer. Glasdörren döljer det som

förvaras i sockeln, och glaset reflekterar rummet som speglar sig i det.

Sockeln har också en avtagbar hylla som ger ökad flexibilitet för förvaring.

Jøtul F 376 har sockel av glas och kompletterar det prisbelönta

kaminkonceptet med en dristig nykomling. Den speciella lösningen ger

produkten en luftig karaktär som är helt unik för en gjutjärnskamin.

Jøtul F 375, grå lack med glas på sidor

och front

Jøtul F 376, svart lack

18


Modern Line

Jøtul F 375 och Jøtul F 376

Jøtul F 376 i svart lack

Design: Hareide Designmill


Hög och slank spis

Jøtul FS 381 är en elegant spis med stilig grundform som ser flott ut från alla

håll. Dom stora sidoglasen ger god insyn till flammorna. Brännkammaren av

gjutjärn har ren och god förbränning som ser till att glasen håller sig rena vid

normal eldning. Stålkappan finns i två varianter: svart och rostfritt.

Jøtul FS 381 med rostfri stålkappa

20


Modern Line

Jøtul FS 381

Jøtul FS 381 i svart stål

Design: Hareide Designmill


“Less is more“

Jøtul S 43 är en modern spis tillpassad insatsen Jøtul I 350 FL. Spisen har en

design som framhäver den stilrena spisinsatsen på et elegant sätt. Du kan

välja mellan två olika färger på glas (extrautrustning) på fronten, upptill och

på golvplattorna. Jøtul S 43 kräver liten plats och är enkel att montera, och den

finns för hörn och rak vägg.

Spisinsatsen Jøtul I 350 FL har

grålackerad yta och et elegant

handtag. Det stora glaset ger

en fantastisk insyn till elden.

Jøtul S 43

22


Modern Line

Jøtul S 43

Jøtul S 43 med rökfärgat glas


Otaliga möjligheter

Jøtul FS 44 är ett modulbaserat spiskoncept som ger många möjligheter till

olika sammansättningar. Du kan själv enkelt designa en lösning som passar

just ditt hem. Begränsningarna är bara platsen som du har till förfogande

och dine egen fantasi. Jøtul FS 44 passar både för hörn och rak vägg och den

är enkel att montera. Insatsen Jøtul I 400 är en helt ny och modern insats av

gjutjärn. Den har stort glas som ger god insyn till flammorna. Det är samma

designer som har skapat både insatsen och spisen, vilket har resulterat i

perfekt formmässig tillpassning.

Här visar vi tre kombinationsmöjligheter

för detta spiskoncept.

Modulerna kan sättas ihop på flera

olika sätt. Jøtuls återförsäljare kan

hjälpa dig med att hitta en lösning

som är optimal för ditt vardagsrum.

Jøtul FS 44 med låg öppen sockel,

höjd 103 cm

Jøtul FS 44 med låg lukket sockel,

låg lukket överdel, höjd 134 cm

Jøtul FS 44 med låg lukket sockel,

låg lukket överdel och låg bänk. höjd 134 cm

24


Modern Line

Jøtul FS 44

Jøtul FS 44 hög öppen sockel,

låg lukket överdel och låg bänk


Hög och smidig

Jøtul FS 84 är ett spiskoncept som kombinerar den vackra brännkanmmaren

från Jøtul 370-konceptet med en smidig ellipsformad spisomramning

i lättbetong.

Spisen kan byggas i flera höjder, bl a 166 cm, 207 cm och 239 cm. Ett enkelt

modulsystem gör det lätt att montera denna spis.

De stora sidoglasen i spisinsatsen ger vacker insyn till elden från flera vinklar

i rummet. Om man väljer en högre placering av spisinsatsen blir den också en

ypperlig köksspis. Jøtul FS 84 kan kopplas till uteluft.

Jøtul FS 84, kök, höjd 207 cm

Jøtul FS 84, höjd 239 cm

26


Modern Line

Jøtul FS 84

Jøtul FS 84, höjd 166 cm


Modern täljstensspis med

runda former

Jøtul FS 162 är en rund täljstensspis tillpassad för Jøtul 370-konceptet.

Den prisbelönta insatsen ger vacker insyn till elden genom de stora

sidoglasen. Spisen kan byggas i två höjder: 158 cm och 195 cm.

Täljsten har blivit använt till eldstäder sedan 1700-talet. Denna bergart har

en god förmåga att lagra värme. Jøtul FS 162 kan kopplas till uteluft.

Täljsten tål värme upp till 1550 o c,

den är slitstark och motståndskraftig

mot dom flesta påkänningar som

den utsätts för.

Helt unikt med denna spis är en ventil på toppen av täljstensomramningen.

När ventilen är öppen är detta en eldstad med huvudsaklig konvektionsvärme,

men när ventilen är stängd kan man lagra värme under längre tid.

28


Modern Line

Jøtul FS 162

Jøtul FS 162


Stilren täljstensspis

Jøtul FS 164 är en vacker täljstensspis i moderna kläder. Formen tydliggör

materialets naturliga estetiska kvaliteter.

Samhörigheten med spisinsatsens form gör denna spis särskilt stilren.

Kombinationen av gjutjärn och täljsten ger spisen speciellt goda

värmeegenskaper eftersom produkten har den unika fördelen att kombinera

snabb uppvärmning och god värmelagring. Något som reducerar

uppvärmningskostnaden. Täljstenens förmåga att lagra värme betyder att

eldstadens yta håller sig varm också efter att elden har slocknat.

Jøtul FS 164 kan kopplas till uteluft.

Spisinsatsen Jøtul I 400

har stort glas som ger god

insyn till flammorna.

Jøtul FS 164

30


Modern Line

Jøtul FS 164

Jøtul FS 164


Elegant täljstensspis

Jøtul FS 350 har modern, stilren design som med spisinsatsen Jøtul I 350 FL ger

ett elegant helhetsintryck.

Kombinationen av gjutjärn och täljsten ger kaminen speciellt goda

värmeegenskaper eftersom produkten har den unika fördelen att den

kombinerar snabb uppvärmning med god värmelagring. Detta reducerar

uppvärmningsutgifterna.

Spisinsatsen Jøtul I 350 FL har läcker

grålackerad yta och ett elegant

handtag. Det stora glaset ger god

insyn till elden.

Jøtul FS 350 ger dig mjölighet att placera

spisinsatsen i två olika höjder.

32


Modern Line

Jøtul FS 350

Jøtul FS 350


Liten men naggande god

Jøtul F 100 har litet format men mycket hög kapacitet - upp till imponerande

7,5 kW i värmeeffekt. Det eleganta gjutjärnsmönstret gör Jøtul F 100 till en

stark och uppskattad accent i de flesta rum!

Välj mellan svartlackerad eller emaljerad blåsvart yta. Jøtul F 100 har en

förbränning som är ren och som ger minimal sotbildning på glasen.

Stor glasdörr som ger god insyn till elden trots små yttermått.

Certifikat nr

35 88 02

Jøtul F 100, blåsvart emalj

34


Classic Line Jøtul F 100

Jøtul F 100 i svart lack

Design: Red House Design


Hög trivselfaktor

Trots det lilla formatet utgör Jøtul F 3 en avsevärd trivselfaktor.

Utseendemässigt - men även när det gäller värme och komfort.

Jøtul F 3 har hög effektivitet och verkningsgrad, men avger ändå en mjuk

och behaglig värme. Det kompakta formatet gör att Jøtul F 3 passar i de

flesta rum. Välj mellan färgerna blåsvart eller vit emalj eller svart lack.

Emaljerad yta

Jøtuls emaljkvalitet är bäst i världen.

Dom emaljerade Jøtulprodukterna

har en unik unerhållsfri yta

som ochså ger produkterna

extra varighet och glans.

Jøtul F 3, blåsvart emalj

36


Classic Line Jøtul F 3

Jøtul F 3 i svart lack

Design: Niels-Erik Heger


En modern klassiker

Jøtul F 400 är en av våra nyaste kaminer, men ändå en klassisk kamin

som andas tradition och norsk kultur. Designen är inspirerad av våra första

eldstäder, men anpassad till moderna krav. Den stora glasdörren med sin

dekorativa valvbåge ger både god insyn till elden och effektfull inramning

till lågorna. Som extrautrustning finns gnistgaller för trygg och säker eldning

med öppen dörr. Jøtul F 400 har stor brännkammare som rymmer vedträn

på upp till 50 cm och generös utvändig asklåda.

Välj mellan vit eller blåsvart emalj eller svart lack.

Jøtul F 400, blåsvart emalj

38


Classic Line Jøtul F 400

Jøtul F 400 i svart lack

Design: Red House Design


En varm rekommendation

Jøtul F 500 är storebrodern bland de klassiska Jøtul-kaminerna.

Designen är rik på traditionella detaljer, och den vackra emaljen framhäver

dessa på ett unikt sätt. Detta är en värmegigant som ger ett gott resultat

riktigt kalla dagar.

Den tar vedträn på 55 cm och ger en värmeeffekt på upp till 11 000 W.

Du kan välja mellan en yta i underhållsfri vit eller blåsvart emalj

eller traditionellt svart lack.

Jøtul F 500, blåsvart emalj

40


Classic Line Jøtul F 500

Jøtul F 500 i svart lack

Design: Red House Design


Gammal är inte bara äldst

Jøtul F 602 är en braskamin med både tradition, personlighet och stil.

Den har stått stort sett oförändrad på sina små stadiga ben i de norska

hemmen i generationer - och intar även idag en central plats i modern

heminredning. Jøtul F 602 är utrustad med luftkammare för effektiv och

ren förbränning. Kaminen är vackert dekorerad med traditionella norska

motiv. Välj mellan emaljerad och svart yta.

Jøtul F 602 i svart lack med traditionell dörr,

som är extrautrustning

42


Classic Line Jøtul F 602


Stor ny spis på liten plats

Jøtul S 16 är en traditionell murspis med klassiska former. Designen utgör en

elegant helhet tillpassad fem av våra spisinsatser. Den har en praktisk nisch

till veden, tar liten plats och är enkel att montera.

Jøtul S 16 är anpassad för vår skorsten.

Levereras ochså som hörnspis.

Jøtul S 16 passar till insatserna

Jøtul I 80 Maxi Classic

Jøtul I 80 Maxi Harmony

Jøtul I 80 Maxi Panorama

Jøtul I 400 Harmony

Jøtul I 400 Panorama

Jøtul I 400 Harmony och

Jøtul I 400 Panorama kan

kopplas till uteluft.

Jøtul S 16 W med Jøtul I 400 Harmony

44


Classic Line Jøtul S 16

Jøtul S 16 C med

Jøtul I 400 Panorama


Stilig täljstensspis med

klassisk design

Jøtul FS 121 är en helt ny spis av täljsten som är tillpassad våra nya insatser

Jøtul I 400 Harmony och Panorama. Insatsens rundade form fortsätter i

spisens design. Detta utgör en helhetlig design som passar gott in i både

traditionella och moderna interiörer.

De nya insatserna ger mycket god värme, och de stora glasytorna ger god

insyn till elden. Insatser av gjutjärn tillsammans med täljstenens goda

förmåga att lagra värme, ger en god kombination som utnyttjar värmen

maximalt. Jøtul FS 121 kan placeras både i hörn, mot rak vägg ock kan

kopplas til uteluft.

Täljsten är ett traditionsrikt material

som kommer till sin rätt såväl i

klassiska som i moderna interiörer.

Jøtul FS 121 med Jøtul I 400 Panorama

46


Classic Line Jøtul FS 121

Jøtul FS 121

med Jøtul I 400 Harmony


Harmonisk asymmetri

Vår nyaste insats Jøtul I 500 FL har en helt unik design. Den asymmetriska

formen på fronten gör att denna eldstad blir en spännande möbel i varje

vardagsrum, också när man inte eldar i spisen. Detta gäller oavsett vilken spis

du väljer att bygga runt insatsen. Som tilläggsutrustning kan du montera på

en extra utanpåliggande glasfront. Denna ger spisen ett exklusivt utseende

och den skapar ett helt unikt formuttryck.

Jøtul I 500 FL har unik asymmetrisk design

48


Spisinsats Jøtul I 500

Jøtul I 500 FL

Omramningen är en specialutgåva

och finns inte i Jøtuls sortiment.


Tidlös med

nyskapande design

Jøtul I 600 är verkligen en nyskapande insats med imponerande funktioner.

Välj mellan tre dörrlösningar; planglas, panoramafönster eller prismaglas.

Den stora brännkammaren tar vedklabbar på intil 60 cm og ger mycke värme.

Insynen till brasan genom den stora glasluckan i dörren är fantastisk.

Planglas

Panoramafönster

Prismaglas

50


Spisinsats Jøtul I 600

Jøtul I 600 Planglas

(omramningen säljs inte i Sverige)

Design insats: Abry Design


Jøtul F 100 Sida 34

526


528

598

570

466

336

157

550

445

690

815

400

*300

**100

497

*397

**197

845

*745

**545

300

137

485

40

550

40

420

100

905

550

594

40

366

137

485

300

283

283

748

1 107

748

283

714

905

Anmärkning: * Med halvisolerad skorsten.

**100 mm med halvisolerad skorsten och extra konvektionsplåt.

Jøtul F 3500

350

*100

350

*250

665

*565

665

*565

350

*250

577

184

707

573

212

573

367

184

1114

300

100

484

Anmärkning: * 100 mm från brännbar byggnadsdel till kaminens baksida, förutsatt att den monteras med en extra konvektionsplåt

(se extrautrustning), och anslutningsrör strålningsskyddas. Vid sned hörnmontering 250 mm från produktens hörn till brännbar

byggnadsdel. Vid rak hörnmontering 500 mm från produktens sida till brännbar byggnadsdel.

52 Alla mått är i millimeter


250

Jøtul F 270-konceptet273

274

275
2


273250

*100

989

*777

540

*390

max 180°

250

*100

540

*390

450

*300

551

690

*540

max 90°

100

326

Min. avstånd till brännbar vägg

* Med dekorsidor

482

1069

Jøtul F 274

Jøtul F 275

690 /*540

450 /*300

540 /*390

250 /*100

Avstånd till brännbar vägg med vridplatta

* Med dekorsidor

577

935

450

100

*50

501

276

50

779

390

*340

482

390

*340

777

*707

* Med dekorsidor

779

428

1069

66

482

550

* Med dekorsidor

Jøtul F 273

935

226

240

452

Stos för tilluft

Ø100 mm

Jøtul F 274 och

Jøtul F 275.

Jøtul F 273 har

möjlighet att

föra tilluft

genom centrum

av pelaren

781

*753

200

*100

50

441

*341

276

250

50

501

729

*632

Alla mått är i millimeter

53


Jøtul F 370-konceptet371

372

373

374

375

376
2


374.66

181

205

Stos för tilluft

Ø100 mm

Jøtul F 371,

Jøtul F 372,

Jøtul F 374,

Jøtul F 375,

Jøtul F 376.

Jøtul F 373 har

möjlighet att

föra tilluft

genom centrum

av pälaren

h

e

max 180°

a

b

c

d

f

221

442

410

740

1150

452

1025

e

g

i

max 90°

a

d

d

a

h

Min. avstånd till brännbar vägg vid olika uppställningar

Uppställning

Mått

a b c d e f g h i

Grundmodell

440

1125

920

650

480

612

407

701

160

Med täta dekorsidor och halvisolerad

stålskorsten

340

982

777

550

380

612

407

601

160

Med halvisolerad stålskorsten

440

1125

920

650

480

552

347

701

100

Med utanpåliggande glassidor och

halvisolerad stålskorsten

190

771

566

400

280

558

353

501

100

CV modeller (produkt med konvektionskappa

och halvisolerad stålskorsten)

130

700

495

350

-

-

-

-

100

54 Alla mått är i millimeter


Jøtul FS 2812
470

235

1573

B 1259

C 1088

262

85

A 102

802

500

362

100

540

305

377

639

452

100

Y

452

X

Jøtul FS 381


473

263


2
1777

B 1426

C 1223

A 217

A 250

160

A 89

423

787

480

677

716

488

939

A 542

440

664

664

440

A 542

Alla mått är i millimeter

55


200

Jøtul F 350


558

490

100

1120

1070

895

326

520

399

400

399

884

522

40

203

40

679

463

**300

783

777

520

100

379

203

40

522

443

339

339

799

639

443

Anmärkning: ** 100 mm med extra strålskyddsplåt och isolerad rökrör

** 200 mm med isolerad rökrör

Jøtul F 400744

645

29

670

470

597

114

212

727

Stos för tilluft

Ø80 mm

876

500

183

550

100

435

1 175

183

947

707 100

500

707

500

*400

300

300

691

*591

635

1 207

*972

**722

691

*591

1 502

*1361

683

*448

**198

600

*350

**100

704

291

291

936

100

704

Anmärkning: * Med skärmplatta

** Med skärmplatta och isolerade rökrör. Direkt tilluft kan anslutas med extra adapter.


Alla mått är i millimeter


Jøtul F 500


720


217

128

83

740

640

420

870

400

100

281

1 172

Stos för tilluft

Ø80 mm

*300

800

281

870

1 010

100

189

500

500

*300

681

*481

684

*481

500

*300

1 577

*1292

400

*300

760

*660

889

*225

800

*100

1 500

*836

1 221

800

100

460

189

100

800

500

1 050

Anmärkning: 100 mm från brännbar byggnadsdel til kaminens baksida,

forutsatt att medföljande konvektionsplåt för baksidan och under asklådan monteras.

Direkt tilluft kan anslutas med extra adapter.Anslutningsrör måste alltid strålningsskyddas.

Jøtul F 602 Sida 42


532

JØTUL

320

280

540

480

490

550

640

320

400

579

540

480

105

100

579

1254

640

205

300

500

940

734

100

279

279

830

500

531

300

205

260

640

500

505

400

660*

500*

734

809

Anmärkning: * Med sido skärmplatta monterad (medföljer)

400 mm från brännbar byggnadsdel till kaminens baksida. 500 mm från brännbar byggnadsdel till kaminens sidor.

250 mm från vägg med ett ändamålsenligt strålningsskydd (se nybyggnadsreglerna 1988:18, 3:411).

50 mm från halvstens murad tegelvägg eller motsvarande avskiljande vägg i brandklass E 160.

Anslutningsrör måste alltid strålningsskyddas.

Alla mått är i millimeter


Jøtul S 16 C/W Sida 44

Jøtul S 16 W

350

Jøtul S 16 C

350

16

80400

16

80400
80

80

80

400

400400 .

403

700

420

616

min 675

280

290

180

Mini 2380

Maxi 2450

100

40

500

1000

min 1000

Mini 1130

Maxi 1200

50

830

850

50

230

700

1000

Jøtul S 43 C/W Sida 22

673350
295

min 50

480

880

265

880

623

min 880

100

1550

1224

1490

1224

217

505

430

430


Alla mått är i millimeter


Jøtul FS 44 C/W Sida 24400


583

100

*500

600

1034

100

823

337 *40

100 0 0

100

500

595

150

890

Anmärkning: * Isolerad skorsten

Jøtul FS 84 C/W

100

711

1660 (*2390)

419

414

296

100

370

584

40 *

Anmärkning: * Isolerad skorsten

Alla mått är i millimeter


Jøtul FS 121 C/W


535
400100

844,5

1490

1591

Jøtul FS 162 C/W
100

602.8

711

1580 (*1950)

410

427

40 *

341

1058

100

401

511

236*

100

535

705

283

824

552

40*

Anmärkning: * Isolerad skorsten

Anmärkning: * Isolerad skorsten


Alla mått är i millimeter


Jøtul FS 164 C/W


400291

705

526

100

100

526

501

1622

40 *

232

828

454

Jøtul FS 350 C/W Sida 32

Anmärkning: * Isolerad skorsten

350300

667

249

541

40 *

100

480

480

972

490

206

490

206


1150

1780

1430

1780

1685

735

330

610

735

Anmärkning: * Isolerad skorsten

Alla mått är i millimeter


591

Jøtul I 150 FLMax. 860

Min. 760

Max. 375

Min. 275

530

500

530

355

300

133

500

530

100

15

370

148

665

400

Jøtul I 350 FL

520

510

553

510

Min.1109

Max.1209

Min.320

634

Max.420 545

789

Min 1190

Max 1209

671

615

Min 283

Max 383

825

740

660

100

15

520

554

152

525

152

472

444

296

15

167

15

Stos för tilluft

Ø80 mm

Stos för tilluft

Ø80 mm

487

Y

X

616

261

261616

400

296

525

739

Anmärkning: Kontrollera att golvet inte

överbelastas av tunga omramningar. Direkt tilluft kan anslutas.


Alla mått är i millimeter


Jøtul I 400
596,5

492

Lika mått på

alla modeller

640

600

320

15

380

514

175

100

630

162

544

260*

197

381

184

Y

532

827

959/1059

236*

Y

546

494

100

15

207

713

54

313

400

50

X

15

1044

Jøtul I 500 FL2
393

Min. 15mm air

Alla mått är i millimeter


Jøtul I 600


802099

Stos för tilluft

Ø80 mm

uppe och nere

80

80

1000 cm 2

560

80mm rock wool/ alu foil

A

B

560

1000 cm

800

min 710

80

80

750 cm 2 750 cm 2

900


Alla mått är i millimeter


600

Jøtul I 80 Maxi Classic


235

184 300

Jøtul I 80 Maxi Harmony

959/1059

236* 569

197

381 203

584

524


235

827

627

Jøtul I 80 Maxi Panorama


394

212

15

15

686

15

376 600

15


686

560


524


A

B


235

750 cm 2

500 cm 2
C


Anmärkning:

Alla mått är i millimeter


GodkännandeKaminer

100

273

274


275


281


371

372

373

374

375

376

381


3


350


400


500


602


Täljstenskaminer

350 - 350


Insatser/Kassetter

80


80


80


150

350


400


500


600


2


2Generell information


Strålningsvärme
KonvektionsvärmeBåde konvektion

och strålningsvärme


Rent samvete
Det lönar sig att vara miljövänlig

Vad menar vi med ren förbränning?

Återanvändning av gjutjärn


Goda råd om ved
Eldningstips


Ren förbränning


2

3

4

De flesta Jøtul murspisar kan

placeras på en golvplåt direkt på

trägolv. Monteringen underlättas

av att det enbart är ett fåtal

delar/element. Läs monteringsanvisningen

innan du sätter igång.

De enklaste modellerna kan i de

flesta fall klaras av att monteras

på en dag, medan de lite större

modellerna kräver lite mer tid.

5


Alla omramningarna levereras

omålade. Ytan på betongen kan ha

lite småskador och ojämnheter som

bör spacklas när omramningen är

monterad. Till detta används

medföljande lim. För bästa möjliga

resultat bör också ytan putsas av

med ett sandpapper innan du

målar den. Eldstadsplan och

hyllplan är tillval för dom

flesta modeller.

Jøtul-återförsäljaren kan hjälpa till

med en komplett installation.


Hur hög värmeeffekt behöver du?
2

2


Var ska eldstaden placeras?


Hur viktigt är det med ventilation?


Har du befintlig skorsten?

Nyttiga tips

Vad tål golvet?

Behöver du hjälp med montering?


”Klar på ett, två, tre”

Diskutera skorstenen med fackmannen

Vilken slags skorsten?
Klassificering Kavani:Max driftstemperatur:

o C

Negativt drag:


Sotbrands resistent:


Avstånd till brännbart:


Bränsle typ:


Tack för lån av rekvisita:

Alkymist Bazaar, Artista, Art Interiør, Backe,

Blåmann, Bolina, Carl Paulsen, Christians,

Design Torget, Devi Darlings, Djawa Interiør,

Eske, Expo Nova, Expo Nova Lys, Fired Earth,

Fjøset Bondeantikk, Flisekompaniet, Galleri

Nobel, HC Shop, Hilmers Hus, Hjemmefronten,

Huset i Vollen, Hødnebø Home, IKEA,

Jab Showrom, Jane Doe, Kasthall, Konzept

HP, Kvist, Laura Ashley, Lysthuset, Magnor

Glassverk, Mæhlum, Norways says shop,

Oleana, Passiflora, Paustian, Petter Strømstad,

Poesi Interiør, Primus “Falcon”, Princess, Rafens,

R.O.O.M, Rom for Idé, Ruuths Design, Shabby,

Signaturen, Slettvoll Møbler AS, Spazio, Stilverk,

Tandberg Tapeter, Tannum Møbler, TeppeAbo,

Verket Interiør, Vitra, Åhlens.

Jøtul AS tackar Flügger för målarfärgen

Foto:

Sturla Bakken

Styling:

Steen & Aiesh

Kvalitet

Jøtul AS arbetar efter ett kvalitetssäkringssystem baserat på NS-EN

ISO 9001 vid utveckling, produktion och försäljning av eldstäder.

Vårt kvalitetstänkande ska ge kunderna den trygghet och känsla

av kvalitet som Jøtul har stått för sedan företagets början år 1853.

Information om installation

För att undvika felaktig installation och farlig användning är det

mycket viktigt att följa den monterings- och bruksanvisning som

medföljer produkterna.

Foto:

Dreyer Hensley

Styling:

Kathinka Dysthe

Foto:

Sturla Bakken

Styling:

Jannicke Kråkvik och

Alessandro D’Orazio

Bygganmälan

Innan installationen ska du göra en Bygganmälan till Byggnadsnämnden.

Sedan skall installationen besiktigas av Skorstensfejarmästaren innan

eldstaden får tas i bruk.

Eldstadsplan

Golvskyddet skall täcka hela eldstaden och gå ut 100 mm på vardera

sidan samt 300 mm framför kaminen. Eldstadsplanet skall bestå av eldskyddande

material så som natursten, betong, tegel eller minst

0,8 mm stålplåt. Vi rekommanderar at ni kontaktar er återförsäljare

för riktiga mått på golvskyddet.

P-märkt

P-märkningen är Sveriges Provnings- och Forskningsinstituts kvalitetsmärke.

Generell information

Foto:

Dreyer Hensley

Styling:

Paul Løwe

73


Jøtul AS, Box 1411

N-1602 Fredrikstad

Norge

E-mail: sales@jotul.no

www.jotul.se

Jøtul arbetar med ständig

produktutveckling.

Vi förbehåller oss därför

rätten att ändra specifikationer,

färger och utrustning utan

föregående meddelande.

September 2008

Kat. nr. 221239

More magazines by this user
Similar magazines