Improvement Districts i Sverige? - Cerum - Umeå universitet

cerum.umu.se

Improvement Districts i Sverige? - Cerum - Umeå universitet

Titel: Improvement Districts i Sverige? Internationella erfarenheter

av ett verktyg för hållbar stadsutveckling

Publikationsnummer: 2010:086

ISBN: 978-91-7467-059-2

Utgivningsdatum: Augusti 2010

Utgivare: Trafikverket

Kontaktperson: Mathias Wärnhjelm

Illustration omslag: Broad Street Business Improvement District, Birmingham (2009)

Tryck: Trafikverket

Distributör: Trafikverket

More magazines by this user
Similar magazines