Improvement Districts i Sverige? - Cerum - Umeå universitet

cerum.umu.se

Improvement Districts i Sverige? - Cerum - Umeå universitet

Vårt förslag är att en fortsatt analys av förutsättningarna för BID i Sverige inleds med

fördjupade studier av hur en svensk lagstiftning inom detta område skulle kunna utformas.

Initiering av ett BID sker genom antingen

o Fastighetsägarna i området

o Kommunen

”BID-myndigheten” hjälper till med

utformningen av BID-förslaget,

samt utreder intresset av BIDet bland

fastighetsägarna i det avgränsade området.

Givet att utgång av omröstningen var positiv

går sedan förslaget vidare till en omröstning

för fastighetsägarna där (t.ex.) minst

75 % måste vara positiva.

Omröstning i kommunfullmäktige avgör

om förslaget ska gå vidare.

Arbetet med BIDet startar och kan t.ex.

innefatta:

o Gemensam marknadsföring

o Renhållning och säkerhet

o Upprustning och evenemang

Efter ungefär fem år upphör kontraktet

för BIDet och för fortsatt samarbete

måste processen starta om på nytt igen.

Figur 4 Exempel på beslutsprocessen i ett BID.

Om Sverige på allvar vill undersöka om BIDs verktyget är något som kan fungera på den

svenska fastighetsmarknaden kan ett praktiskt exempel i Sverige studeras, ett så kallat

”stigfinnarprojekt”. Eftersom begreppet är nytt i den svenska tankevärlden, även om

mycket av det praktiska arbetet påminner om svensk stadskärneutveckling så är det svårt

att bilda en opinion för något som inte testats med svenska förutsättningar. Internationella

erfarenheter visar att parallella processer med dels lagstiftning och även stigfinnareprojekt

(path-finding) gav en bra grundläggande lagstiftning i deras länder. Eftersom Sverige

inte för närvarande inte har någon sådan lagprocess i rullning skulle ett teoretiskt stigfinnarprojekt

vara möjligt att genomföra där tillexempel en befintlig stadskärneförening

35

More magazines by this user
Similar magazines