40 procent lägre förmånsvärde - E-on

eon.se

40 procent lägre förmånsvärde - E-on

Volkswagen Touran 1.6 FSI bensin/2.0 EcoFuel

Nybilspris* 204 800 / 225 900 kr

Bilförmån brutto 35 300 kr

Bränsleförbrukning** 100 km 7,7 l / 8,6 Nm 3

Mercedes-Benz E 200 kompr. aut bensin/NGT

Nybilspris* 376 500 / 399 900 kr

Bilförmån brutto 63 600 kr

Bränsleförbrukning** 100 km 8,5 – 8,9 l / 9,4 – 9,6 Nm 3

Opel Zafira Enjoy bensin/CNG

Nybilspris* 179 100 / 215100 kr

Bilförmån brutto 32 ong>40ong>0 kr

Bränsleförbrukning** 100 km 7,1 l / 7,7 Nm 3

ong>40ong>% lägre förmånsvärde

på vägen till en bättre miljö

Volvo V70 2.4 1ong>40ong> hk bensin/Bi-Fuel

Nybilspris* 258 900 / 288 900 kr

Bilförmån brutto 41 500 kr

Bränsleförbrukning** 100 km 9,0 l / 9,4 Nm 3

Volvo S60 2.4 1ong>40ong> hk bensin/Bi-Fuel

Nybilspris* 234 900 / 264 900 kr

Bilförmån brutto 38 700 kr

Bränsleförbrukning** 100 km 8,8 l / 8,9 Nm 3

* Nybilspris 2006 enligt Skatteverkets tabeller.

** Förbrukning vid blandad körning. Energiinnehållet

i fordonsgas varierar och certifieringsgasen i

exemplen ovan motsvarar biogas. Naturgas är mer

energirik och ger 10 till 20 ong>procentong> lägre förbrukning.

E.ON Försäljning Sverige AB 205 09 Malmö

Telefon 020-56 56 00

www.eon.se

Produktion Silfverström & Partner, Tryck Koloriten, Helsingborg 08.2006


Räkna med mer i plånboken

och en grönare värld


Tidigare var miljöbil som tjänstebil och förmånsbil ett alternativ, idag är den en realitet. Allt fler företag väljer

att forcera sina miljöinsatser genom att reducera utsläppen från bilparken. Och till stor lycka föreligger ingen

konflikt mellan miljöåtagande och ekonomi. Tvärtom! Gasbilen är en lysande affär för dig.

Lägre miljöbelastning

Utsläppen av växthusgasen koldioxid från naturgasdrivna

fordon reduceras med cirka 25 ong>procentong> jämfört med

bensindrivna bilar – och om fordonen drivs med biogas är

utsläppen i det närmaste utan påverkan på kretsloppet.

Jämför vi en bil för fordonsgas med en bensindriven bil

ser vi att kväveutsläppen är halverade, svaveldioxidbildningen

försumbar, metallutsläppen obefintliga och tack vare

en fullständig förbränning bildas varken slagg eller sot från

fordonsgasen. Dessutom innebär gasdriften tystare körning

– skönt för dig inne i bilen och för oss utanför.

Minskat oljeberoende

Fordonsgas är ett gasformigt drivmedel och kan vara

antingen naturgas eller lokalt producerad biogas från

rötning av organiskt material. Andelen biogas har stadigt

ökat. E.ON garanterar i dag att minst hälften av företagets

fordonsgas för personbilar är biogas. Fordonsgas betyder

att oljeberoendet kan minska och ger förutsättningar för

att producera drivmedel på en rad platser i Sverige.

Gröna Carlsberg växlar upp

Sänkt förmånsvärde

En bil utrustad för drift med fordonsgas får

förmånsvärdet reducerat med ong>40ong> ong>procentong> jämfört

med motsvarande bensinmodell, maximalt 16 000

kronor. Arbetsgivaren ansöker om reduktionen

hos Skatteverket. När du gör din kalkyl, tänk

på att det är nybilspriset för bensinmodellen

som ska användas även för miljöbilen. Även om

miljöbilen är något dyrare i inköp slår det inte

igenom på förmånsvärdet.

Lägre kostnad per mil

Jämfört med dagens bensinpriser är fordonsgas

från E.ON 20-ong>40ong> ong>procentong> billigare att använda per

mil. Spannet beror på hur energirik fordonsgasen

är per kubikmeter – högre för naturgas, något

lägre för biogas.

God ekonomi

Bra miljö

Vi har gjort ett exempel på hur mycket du som

förare av miljöbil sparar med fordonsgas. I en

del kommuner får miljöbilar parkera gratis, ett

extra plus vi inte räknat med. Kalkylen varierar

naturligtvis beroende på vilken bil du väljer, var

du tankar och hur mycket du kör. Gör din egen

kalkyl och se vad du sparar!

Plus för företaget

Med fordonsgas medverkar företaget till

minskade miljöutsläpp, en ökad trovärdighet för

miljöpolicyn, ett plusvärde i kundkontakterna

och en bättre ekonomi för medarbetaren. Miljöbilen

är något dyrare i inköp, men den extrakostnaden

kompenseras av att de sociala avgifterna

för den anställdes bilförmån sjunker.

Vägrar tanka bensin

Jämför ekonomin

VW Touran Din bil

E.ON Fordonsgas Bensin

Bilförmån * 35 300 35 300

Reduktion för miljöbil -14 120

Summa bilförmån 21 180 35 300

Drivmedel

Förbrukning/mil * * 0.77 0.77

Drivmedelspris x 9,13 x 12,34

Antal körda mil/år x 3000 x 3000

Drivmedelskostnad/år 21 090 28 505

* Vid justering av förmånsvärdet för miljöbilen beräknar Skatteverket värdet utifrån den närmast jämförbara bilen.

Detta förmånsvärde reduceras med ong>40ong> ong>procentong> för gasbilar (ej gasol), el- och elhybridbilar, maximalt 16 000 kronor,

samt med 20 ong>procentong> för alkoholdrivna bilar, maximalt 8 000 kr.

** När du tankar gas mäts gasen i normalkubikmeter. Energimängden i en normalkubikmeter naturgas är cirka 11,1 kWh/

Nm 3 , i ren biogas cirka 9,7 kWh/Nm 3 och i bensin cirka 8,9 kWh/l. Vi räknar med en förbrukning avseende fordonsgas

där hälften är naturgas och hälften biogas, vilket motsvarar värdet för certifieringsgas minus 10 ong>procentong>.

Här tankar du fordonsgas

För aktuell information se www.eon.se

Använda fordonsgas

På senare år har antalet tankstationer för fordonsgas

byggts ut och inte minst på västkusten

längs med naturgasnätet ligger de relativt tätt.

Utbyggnaden fortsätter.

Tankningen är enkel och tar ungefär lika lång

tid som vilken annan tankning som helst.

Bilen är utrustad med gastankar och motorutrustning

för att använda fordonsgasen. För

övrigt är bilen av samma modell som bensinversionen

med motsvarande komfort och

prestanda.

När det gäller personbilar för fordonsgas är

de också utrustade med en bensintank. Bensindriften

används om gas inte finns tillgängligt.

Profilen för Carlsberg är grön. Företaget vill

vara miljöaktivt och inte sitta på läktaren och

vänta. Därför har Carlsberg växlat upp. Samtliga

160 tjänstebilar i hela Sverige är sedan i juni

miljöbilar och de 30 personer som har förmånsbil

uppmuntras att välja miljöbil. Merparten av

förarna har valt gasbil.

Säljarna kör i genomsnitt 3 300 mil om året

och de vinner ekonomiskt på att köra miljömässigt.

Björn Sjösten är försäljningschef för södra

Sverige och är en av 100 som har valt att köra på

fordonsgas.

– Hittills har 100 personer på

Carlsberg Sverige valt gasbil. Reducerat

förmånsvärde och lägre

milkostnad är bonus, förklarar

försäljningschef Björn Sjösten.

– Smålänningen i mig säger att ett par

kronor i vinst per mil är tillräckligt för att uppväga

nackdelen av att tanka något oftare, säger

Björn Sjösten som är nöjd med sin nya tjänstebil,

en Volvo V70 Bi-Fuel.

– I dag vill jag bara köra med fordonsgas. Den

är billigare att köra med och det lägre förmånsvärdet

är ytterligare bonus. Samtidigt gör vi en

miljöinsats.

Tellerup Sverige AB är ett tjänsteföretag vilket

innebär många resor till och från olika kunduppdrag.

Företagets mest betydande miljöaspekt är

därför utsläppen från bilarna vid arbetsresorna

till och från kunderna, vilket gör att detta har

högst prioritet i företagets miljöarbete.

För att minska utsläppen som sker i samband

med transporterna kör företagets två konsulter

med gasdrivna bilar som kan köras både

på biogas och naturgas.

– När jag startade företaget 2003 kände jag

att det var dags att göra någonting. Då gjorde

Christian Tellerup och Rolf Solgevik

arbetar som konsulter med

säkerhetsarbete och entreprenader

inom järnvägsbranschen. De

åker gärna tåg till uppdragen, men

när det inte går är fordonsgas och

gasbil det självklara valet.

jag en grundlig utvärdering och studerade alternativen.

Det blev fordonsgas, förklarar Christian

Tellerup.

– Vi är stenhårda på att en gasbil inte ska

köras på bensin. Det går, men vi gör det bara

undantagsvis. Dels har driften med fordonsgas

en ekonomisk betydelse, dels är den bäst för

miljön. Nu har jag också fått besked från Skatteverket

att mitt förmånsvärde reduceras och när

fordonsskatten reformeras och tar hänsyn till

koldioxidutsläppen vinner jag ytterligare. Det

tycker jag är rätt.

Koldioxid styr

fordonsskatten

Bilar som kan drivas med alternativa drivmedel

vinner dubbelt med de nya reglerna för fordonsskatt

som börjar gälla den 1 oktober 2006. Skatten

består dels av ett grundbelopp, dels av en

koldioxidkomponent som betalas för koldioxidutsläpp

över 100 gram/kilometer. Fordonsgasbilar

släpper dels ut mindre med koldioxid, dels är

komponenten 10 kr/gram medan motsvarande

komponent för bensinmodellen är 15 kr/gram.

More magazines by this user
Similar magazines