Franciskus av Assisi - Till Liv

tillliv.se

Franciskus av Assisi - Till Liv

RePoRTaGe PeRsonPoRTRäTT FRån sPoRTLoVeT

• deL 24

Franciskus

av Assisi

fOTO: BRAD MCDOWELL

Han ville bli riddare och vinna jordisk ära. Men en personlig omvändelse gjorde att livet fick en annan

riktning. Nu ville han efterlikna Jesus och leva i bön, fattigdom och kärlek. Han grundade en orden

vi känner som ”gråbröderna” – den glade munken franciskus blev ett redskap för Guds frid.

28 TILL LIV 12 • 2009


dag och natt, må liv och död nu lova Gud i samma kör.

Halleluja, halleluja. En enda sång i allt som finns,

min Gud, min Gud och alla ting. Tack för alla dina under.

Halleluja, halleluja, halleluja.

ur Franciskus ”Solsång” Sv. Ps. 23:7

Franciskus, återställ mitt hus, som

faller i ruiner.

Frans löd omedelbart och under två

’’Må

Varje dag träffar jag en man, som jag

är riktigt glad för. Franciskus heter

han. Visserligen är det mer än 800 år

sen han dog. Men han ’lever’ väldigt

mycket fortfarande. Över hela världen.

Och när jag öppnar min Bibel träffar

jag Guds lille glade munk som ler mot

mig från ett bokmärke.

Franciskus var född glad. Han sjöng alltid

och hittade på hyss. Men han ville

bli stor och berömd. För att bli omtalad

på den tiden gällde att visa sig modig

som krigare. Men ’Frans’ var aldrig

bra på att slåss.

Snart gjorde han halt och helt om.

Något hade hänt. Kamraterna undrade

om han hade blivit kär i någon vacker

flicka.

– Jo, det har jag, sa han. I en mycket

vacker flicka, som är så ädel, rik, vis

och skön som ingen annan. Henne

skall jag gifta mig med, sa Franciskus.

– Vem är hon och vad heter hon?

– Jo, hennes namn är fru Fattigdom!

Plötsligt insåg nämligen Franciskus

hur meningslöst det liv var som han

hittills levt. Frans blev gripen av en

makt som förvandlade hela hans liv. En

ljuvlig ström av kärlek strömmade genom

honom. Så gav Franciskus sig åt

Guds verk och blev munk.

En dag kom Frans förbi ett förfallet

kapell nära Assisi. Då han stannade inför

krucifixet, såg han hur Kristus öppnade

sin mun och sa:

år arbetade han med egna händer på

att reparera det förfallna huset.

Men snart förstod munken att det

inte bara var kapellet San Damiano

som Jesus Kristus menat, utan hela

kyrkan. På den tiden var nämligen kyrkans

innersta mycket förfallen.

Nu började män komma till munken.

De önskade följa honom.

– Vilka krav ställer du, Frans?

– Jo, sälj allt och ge åt de fattiga.

Bankdirektören, läkaren, juristen och

andra gjorde så. Och det visade sig, att

ju mer de gav, desto mer fick de av glädje

och frimodighet.

Då allt fler slöt sig till Franciskus,

gick han till Rom för att hos påven be

om att få bilda en orden. Påven sa nej,

för han tyckte att den lille glade munken

verkade helt överspänd. Men Franciskus

lät sig inte avspisas. Efter några

dar gav påven audiens på nytt. På natten

hade påven i en dröm sett hur en

liten munk rusat fram och satt axeln

till och så räddat kyrkan då den höll

på att rasa samman. När nu Franciskus

kom på nytt kände påven igen

honom från drömmen, och nu var det

ingen tvekan. Frans fick bilda en av de

ordnar som har betytt oerhört mycket

genom många sekler och länder, och

blivit till välsignelse för miljontals

människor.

Det berättas att Frans kunde trollbinda

skarorna med sin enkla predikan. Han

var dessutom mycket charmig och,

liksom de munkar som följde honom,

oerhört glad och spelade människor de

mötte en hel del roliga spratt. Somliga

trodde att munkarna rent av var tokiga

i sin sång och glädje.

Franciskus älskade hela Guds skapelse.

Han värnade om allt levande.

För honom var djur och fåglar systrar

och bröder. När Frans såg en skock

fåglar, kunde han börja predika för

dem. De satte sig helt stilla och lyssnade.

När de väl blivit välsignade, började

fåglarna sjunga igen. Franciskus

prisade solen, månen och stjärnorna.

Han älskade blommor, ja hela skapelsen

var helig för den lille munken. Till

och med döden tackade Frans för och

kallar henne syster.

Franciskanerorden växte mer och mer

i Europa. Men Frans nöjde sig inte.

Jesus Kristus måste bli älskad och

trodd av muslimerna också. År 1219

vandrade han till Egypten med det glada

budskapet.

Genom Guds under kom Franciskus

ända fram till sultanen. Väl framme

uppmanade munken den mäktige

mannen att omvända sig med sitt

folk till den enda sanna tron, tron på

Jesus Kristus. Sultanen fascinerades av

Frans, men, sa han, hur skall jag veta

att du har rätt och jag fel?

TILL LIV 12 • 2009 29


– Jo, det skall jag bevisa, sa Franciskus. Hetta

upp smältugnen så ska jag och ett par av dina

präster gå in dit. Då ska du få se, att jag har rätt.

Innan munken talat till punkt hade alla prästerna

försvunnit. Då erbjöd sig Franciskus att

ensam gå in i den upphettade ugnen mot löfte

att sultanen då skulle övergå till kristendomen.

Sultanen ville inte ge något löfte. Han erbjöd

däremot Frans stora gåvor. Munken ville inte ha

något mer än ett horn som han kunde blåsa i då

han ville kalla hop folk till gudstjänst.

FRanciskus hade FåTT en gåva från Gud. I hans

mun blev det mesta guld. Han kunde predika så

att gamla fiender blev vänner och började älska

varandra. Tron, hoppet och kärleken växte där

Franciskus drog fram. Guds lille glade munk

hade satt igång en glädjens och kärlekens revolution,

som gick som en löpeld över Europa,

och sen vidare. I dag finns franciskanermunkar i

stort sett över hela världen.

Franciskus hade under hela livet haft en klen

hälsa. Då han fyllt 46 var krafterna slut. Frans

frågade läkaren hur lång tid han hade kvar. När

han fick reda på att det inte var många dagar,

reste han sig upp och ropade glatt: ”Välkommen

broder död!” Så kallade han på några bröder,

som natt och dag sjöng Solsången. När slutet var

nära bad Franciskus att man skulle läsa Passionshistorien

enligt Johannes, så försökte han sjunga:

”För min själ ut ur fängelset, så att jag får prisa

ditt namn.”

I samma ögonblick som Franciskus dog, slog

en mängd lärkor ned på taket till hyddan där

han låg och de begrät med hjärtslitande pip sin

väns bortgång. Och hela natten ekade skogen av

brödernas psalmsång.

jaG TackaR Gud för alla förebilder i tron. För alla

dem som älskade Gud för Hans underbara skapelse.

Och som allra mest älskade Gud för att

han sände sin Son, Jesus Kristus, Frälsaren.

bön: Tack, Gud, för alla dem som i Andens kraft

tagit emot och gett evangelium vidare så att också

jag har fått del av det bästa. Gode Gud, hjälp mig

att förvalta Ditt Ord och Din kärlek så, att fler

får höra och vill ta emot evangelium.

sTiG ekeLund, präst, Ramlösa

30 TILL LIV 12 • 2009

ILLUSTRATION: JOHANNA GUSTAVSSON


Franciskus bön

HE R R E, gör mig till ett redskap

för din frid.

Där hatet härskar –

låt mig sprida kärlek,

förlåtelse där orätt har begåtts,

och enighet där splittring råder.

Där villfarelse finns –

låt mig få bringa sanning,

tro där tvivlet härskar,

och förtröstan där förtvivlan råder.

Låt mig bringa ljus i mörkret

och glädje i bedrövelsen.

Min Gud och Mästare,

lär mig sträva efter att trösta

hellre än att bli tröstad,

att förstå hellre än att bli förstådd,

att älska hellre än att bli älskad.

Ty det är genom att ge som vi får,

det är genom att glömma oss själva

som vi finner oss själva,

det är genom att förlåta

som vi själva får förlåtelse,

och det är genom att dö

som vi föds på nytt till evigt liv.

TILL LIV 12 • 2009 31

More magazines by this user
Similar magazines