Views
3 years ago

Vecka 47 - Götene Tidning

Vecka 47 - Götene Tidning

Vem blir Götenes Lucia

Vem blir Götenes Lucia 2009? 1. Ida Andersson Ida Andersson är 16 år och hon går det Estetiska programmet med inriktning teater på Katedralskolan i Skara. På fritiden tycker hon om att sjunga, umgås med kompisar, skriva och läsa. I framtiden vill hon helst jobba med något inom teater eller musik, men det viktigaste är att få jobba med människor. 2. Lowa Andersson Lowa Andersson är 15 år och går i nionde klass på Västerbyskolan i Götene. När hon börjar gymnasiet vill hon helst gå Music& producion. Ida tycker om musik och hon spelar flöjt och gitarr. 3. Veronika Andersson Veronika Andersson är 16 år och går Naturprogrammet på Vadsbogymnasiet. På fritiden tycker hon om att sjunga och lyssna på musik. I framtiden vill hon bli tandläkare. 4. Malin Holmström Malin Holmström är 17 år och går Hästhållningsprogrmmet på Uddetorp. På fritiden rider hon och håller på med hästar. I framtiden vill hon bli polis av något slag. 5. Malin Linder Malin Linder är 17 år och går Samhällsprogrammet på Katedralskolan i Skara. På fritiden spelar hon fotboll, sjunger i kör och umgås med kompisar. I framtiden vill hon bli polis. 6. Isabella Nilsson Isabella Nilsson är 17 år och läser IV-programmet på Komvux i Götene. På fritiden tycker hon om att motionera. I framtiden vill hon jobba med juridik. I omröstningen deltar du med endast en kupong! Röstsedeln skall senast vara inlämnad torsdagen den 26 nov eller på Skyltsöndagen vid granen på Götene Torget senast kl 17.00. Märk kuvertet med “LUCIA” Insändes till: Lions c/o Götene Glas & Ram, Västergatan 16, 533 32 Götene Bilderna är tagna av: Klevenheds foto eftr. RÖSTA! 1. Vem blir Götenes Lucia 2009? 2. 3. Företagare Götene Lions Club i samarbete med Vi önskar besök av GÖTENEs LUCIA Dag o tid 4. 5. 6. 7. Jag röstar på kandidat nr:...................... Namn................................................................................ Adress............................................................................... 7. Magdalena Segerstig Magdalena Segerstig är 15 år och går i nionde klass. När hon börjar gymnasiet vill hon gå något musikprogram. På fritiden ägnar hon sig åt musik, hon spelar gitarr och lite piano och bas. I framtiden vill hon jobba med något inom musik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kontaktperson: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Företag/förening. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Insändes till Lions, c/o Götene Glas & Ram, Västergatan 16, 533 32 GÖTENE senast den 2 december 2009.

Götene stadsnät säljs för 10 miljoner På kommande kommunfullmäktigemöte den 23 november kommer man att ta ställning till förslaget om försäljning av Götene stadsnät för bredband till ett belopp om 10 miljoner kronor. Arbetsgruppen som arbetat fram förslaget består av Magnus Fredricson, Peter Legendi och Peter Lager. Man har bedömt tre olika anbud och fastnat för ett förslag från Svenska Stadsnät AB som det mest fördelaktiga. ‐De arbetar på ett professionellt sätt och att nätet dessutom kommer att vara helt öppet vilket gynnar de privata bredbandsföreningarna inom kommunen sägs det i rapporten. Under förutsättning att fullmäktiges ledamöter godkänner förslaget är det meningen att Svenska Stadsnät AB skall ta över driften från den 1 januari 2010. Diskussionen om en försäljning har funnits under en längre tid och nu förväntas således fullmäktige ta beslut den 23 november. Miljötaxan revideras En ny renoverad miljötaxa kommer att gälla från den 1 januari 2010. En ny taxa har arbetas fram för att bättre anpassa till respektive användare där prisbedömningen är anpassad från en riskbedömning. I den första delen värderas verksamhetens faktiska omständigheter. I den andra delen kompletteras den grundläggande bedömningen med erfarenheter från tillsynen av den aktuella verksamheten. Resursbedömningssystemet tar hänsyn till tillsynshistorik och frågor om hur verksamheten har vidtagit åtgärder mot avvikelser från tidigare tillsynsbesök eller påpekanden från tillsynsmyndigheten. Det kan innebära att det till och med kan bli lägre taxor för en del företag, men även höjda på grund av hur de skött det tidigare. Avverkning vid Råbäck Länsstyrelsen har gjort en vandringsled mellan Råbäcks och Trolmens hamnar. Arbetet ingår i den framtagna skötselplanen. Nya regler för prövning av vindkraftverk Bygglovhandläggaren informerade om de nya regler som gäller för prövning vid uppförande av vindkraftverk. Nybyggnad av friggebod En fastighetsägare i Källby har fått tillstånd att på strandskyddad tomt bygga en friggebod på 15 kvm. Ändrad detaljplan i Lundsbrunn På tomten Mariedal 4:2, Lundsbrunns tätort måste det till en ny detaljplan för att försäljningen av tomten skall kunna genomföras. På tomten skall byggas lastbilsverkstad mm. Historisk händelse i Götiska Förbundet – Commendörsgillet Josefina invigt Den 14 november 2009 kommer för alltid att stå som en märkesdag i Götiska Förbundets historiebok. Denna dag invigdes nämligen Förbundets första Commendörsgille för kvinnor – Commendörsgillet Josefina. Det skedde på en för Förbundet historisk plats ‐ i Västra Tunhems kyrka ‐ den plats där Götiska förbundet för 194 år sedan grundades. Drygt ett 125‐tal personer med gäster från Svea Orden och Götiska Förbundets gillen hade bänkat sig i kyrkan för att övervara denna historiska händelse. Götene Tidning 18 NOVEMBER 2009 • www.gotenetidning.com 27 Den nyinstallerade Ordföranden för Commendörsgillet Josefina Birgitta Lindell, Axvall tillsammans med Götiska Förbundets Stormästare Bengt P Gustafsson, Skara Foto: Roland Axelsson Invigningen förrättades vid en anslående ceremoni ledd av Förbundets Stormästare Bengt P Gustafsson. Sedan Förbundsstyrelsen inträtt förrättade Förbundskaplan Torsten Hedlund den inledande andakten inramad av psalmsång. Därefter påminde Förbundets Vice Stormästare Chester Melin om innebörden av Förbundets grundlag. Förbundets Sekreterare uppläste Stiftelsebrevet varpå Stormästaren förklarade Commendörsgillet Josefina instiftat. Efter invigningen installerade Stormästaren Stiftaresystern Birgitta Lindell som Commendörsgillets Josefina första Ordförande. Vid installationen deklamerade Vice Stormästaren till dämpad pianomusik dikten ”Land, du välsignade”. Invigningslogen förgylldes av ett rikhaltigt musikprogram med organisten Marie Wennberg som bidrog med orgel, piano och sång samt trumpetarna Annika Persson och Lars Johansson. Det är med stor glädje vi kan konstatera att Götiska Förbundets första Commendörsgille för kvinnor – Commendörsgillet Josefina – nu börjat sitt arbete. De kvinnliga Commendörerna har all heder av det sätt varpå de målmedvetet, professionellt och framgångsrikt skapat en ny länk i den Götiska kedjan. Chester Melin Kinnex AB skall bygga ut Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industrilokal, omfattande 600 kvadratmer, men en byggnadshöjd på cirka 6,5 meter har överlämnats till bygglovhandläggaren då ärendet ej kom med i ordinarie nämndsammanträde. Det är industriföretaget Kinnex AB som planerar en tillbyggnad och utökning av sin verksamhet. Bygglov för mobilmast Telia Sonera har fått bygglov för uppförande av en mobilmast med en höjd om 48 meter. Masten skall ersätta den mast som i dag finns på gamla Silotornet (vilken framöver skall rivas). Den nya placeringen blir på Mården 4, bakom fastigheten där tidigare Götene Skog och Trädgård fanns. Svininfluensan på Ljungsbacken En lärare och två elever på Ljungsbackenskolan uppges vara smittade av svininfluensan. Men någon ökning av sjukfrånvaron har inte kunna konstateras bland skolans 285 elever. Vaccinationen av förskolebarn upp till årskurs tre pågår just nu och under nästa vecka kommer barn från årskurs fyra till fem att få tillfälle att vaccinera sig. Inger i aktion alltmedan hennes framställning skrivtolkas Julstök med pigor och tomtar Hörselskadades förening Lidköping‐Götene gästades vid sin sammankomst i Götene missionskyrka av etnologen och museipedagogen Inger Widhja, som kåserade om "julstök med pigor och tomtar". Inför fulltalig publik talade hon inspirerat om mattraditioner till jul och om hur julslakten gick till förr i tiden. Hon talade om adventstraditioner och om gångna tiders julfasta. Annadagen den 9 december var viktig då lutfisken skulle läggas i blöt. Inger efterlyste den "torra" lutfisken, som hon hade sökt efter för att kunna luta efter gammal sed. Lucia är mycket traditionsbunden och mycket av denna kommer från Skara stift. Lussegubben den 12 december konstaterade hon hade mer eller mindre försvunnit , dock inte i Tidaholm påpekade hon. Hon berättade med inlevelse om "julhöfsen", hur man sopade och skurade golven på speciellt sätt. Många av de närvarande insåg att många traditioner mer eller mindre hade försvunnit och att det gäller att försöka bevara så mycket som möjligt för kommande generationer. Ordf. tackade Inger Widhja för synnerligen intressant beskrivning av gamla traditioner och överlämnade blommor . Dagen avslutades med glada samtal kring kaffeborden.

Vecka 15 Bygg & Trädgård - Götene Tidning
Vecka 14 Bygg & Trädgård - Götene Tidning
Götene - Kinnekullebygden Guide 2012 Ta en tur ... - Götene Tidning
Götene Näringsliv 2012 - Götene Tidning
Sommartidning 2011 - Götene Tidning
Trädgårds bilaga v16 - Götene Tidning
Vecka 17 Bygg & Trädgård - Götene Tidning
BT Söndag med nästa veckas TV (pdf) - Borås Tidning
Kiruna Annonsblad vecka 10, torsdag 8 mars 2012 sidan 1
Du håller nu Brickebackens egen tidning i din hand. Här kan du läsa ...