Vad är komponentservice egentligen?

euromaint.com

Vad är komponentservice egentligen?

Lönsamt att underhålla

och behålla

Slit och släng är både olönsamt och en

ohållbar filosofi – inte minst i en konjunk

tur uppgång. Faktum är att det ofta

är billigare, snabbare och effektivare att

underhålla och renovera befintliga system

och komponenter än att köpa nya.

Det är lätt att tänka att nytt måste vara bättre.

Särskilt i dag när utvecklingen går snabbt på

många områden och en hel del produkter

som vi använder i våra privatliv knappt går

att laga om de går sönder.

Men om vi pratar om produktionsutrustning

inom industrin kan vi vara säkra på att det

inte håller i längden att köpa, slita och slänga.

Då är det betydligt klokare att köpa, slita,

underhålla och behålla. Orsakerna är många,

men den viktigaste är att man på det sättet

ökar lönsamheten i sin verksamhet genom

att ta vara på gjorda investeringar och skjuta

på kostsamma nyinvesteringar. Eller för att

tala klarspråk: det finns tid och pengar att

tjäna på att renovera sin befintliga utrustning

istället för att köpa nytt så fort något krånglar.

Och faktum är att allt fler av våra kunder

inser de stora fördelarna med att renovera.

För det handlar inte bara om att hålla liv i

utrustningen så länge som möjligt, utan

också om att öka verkningsgraden och

kapaciteten på maskinerna.

Om jag får sticka ut hakan lite – en renoverad

utrustning är inte som ny, utan bättre

än ny. Både sett ur ett produktions tekniskt

och ett miljömässigt perspektiv.

Så oavsett om du har akuta produktionsproblem

eller behöver resurser löpande,

vågar jag garantera att vi lever upp till rubrikens

löfte: det är mer

lönsamt att underhålla

och behålla än att

slita och slänga.

Vad är komponentservice

egentligen?

Mycket inom komponentservice handlar om att reparera och renovera komponen

ter i befintlig utrustning, säger Mats Ahrling, en av tre produkt områdeschefer

inom komponentservice på EuroMaint Industry. Men vi vill också ta detta

ett par steg längre. Vi anser att en heltäckande service sträcker sig över hela

komponentens livslängd – från FU och tillståndskontroll till utbildning.

Vi har samlat Mats Ahrling, produkt områdeschef

Elektronik, Magnus Ericson, produktområdeschef

Mekanik, och Tomas Olin,

produktområdeschef Elmaskiner, för att prata

om EuroMaint Industrys komponentservice.

Idag erbjuder EuroMaint Industry komponentservice

för en rad olika komponentslag

såsom elmotorer, generatorer, transformatorer,

servomotorer, servodrivdon, spindlar,

styrsystem, mätsystem, pressgjutverktyg och

ventiler. Och fler ska det bli är det tänkt.

Fältservice

Serviceuppdrag

Utbildning

Nyförsäljning

Elmotorer

Generatorer

Pressgjutverktyg

Servodrivdon

Servomotorer

FU och

Tillståndskontroll

Förbättringar

Uppgraderingar

– De senaste två åren har vi även börjat med

växellådor och pumpar är också ett intressant

område, berättar Magnus Ericson.

En fråga är naturligtvis vilka fördelar

EuroMaint Industrys komponentservice ger

kunden. Mats Ahrling anser att det är de

snabba insatserna med korta ledtider.

Magnus Ericson tycker att det är bredden

på kompetensen och erbjudandet, medan

Tomas Olin vill lyfta fram märkesoberoendet.

Spindlar

Styrsystem

Transformatorer

Ventiler

Mätsystem

Statistik

Analys

Rådgivning

Utbytesenheter

Reservdelar

Reparationer

Renoveringar

Bo Lennartsson

Affärsenhetschef

Komponentservice

emnews

Ansvarig utgivare: Ole Kjörrefjord

Utgivningsort: Sundbyberg

Kontakt: emnews@euromaint.com

Antal nummer/år: Fyra

Foto: Lasse Fredriksson, Anna Stjernberg,

Holmen Paper, Kongsberg Automotive,

EISAB, Tekniska Mässan

EuroMaint Industrys erbjudande för komponentservice med tjänster under komponentens hela livslängd.

Unikt helhetsperspektiv

Under diskussionen som följer nämns också

tryggheten i att veta att man alltid har tillgång

till reservdelar oavsett om insatserna är akuta

eller löpande, den geografiska spridningen,

analysen och rådgivningen, hjälpen med

lagerhållning och fördelen med att ha en

enda kontakt som kan ta hand om helheten.

– Det är svårt att peka ut en enda sak, säger

Magnus Ericson efter en stund. Det som är

unikt är nog snarare helhetsperspektivet.

Han utvecklar tanken:

– Våra kunder vill vara säkra på att åtgärden

passar just deras verksamhet och kunna välja

fritt utan att vara bunden till en viss leverantör

och vara tvungen att göra kostsamma ny ­

investeringar.

emnews EuroMaint Industry • Nr. 3 2010

More magazines by this user
Similar magazines