Församlingsbladet 2-12 - Svenska Missionskyrkan

missionskyrkan.se

Församlingsbladet 2-12 - Svenska Missionskyrkan

Metodistkyrkan

i Sverige

VÅREN, mars - maj 2012

Barngalan 2012. Foto: Simon Hermansson

Metodistkyrkan

i Sverige

Kurs i lätt svenska

Gemensam framtid

Notiser

Spårarscout

Sid. 4-5

Sid. 6-7

Sid. 11-13

Sid. 13


Pastor och församlingsföreståndare

Josef Nsumbu. Ledig: Måndag

Tel. exp. 41 96 04, bost. 13 47 26, mob. 0704-69 91 69.

Pastorskandidat med ungdomsinriktning

Mattias Lyckelid. Tel. exp. 12 54 75, bost. 24 70 25,

mobil 0704-24 70 24. Tjänstledig t.o.m. 30/6.

2

Josef Jan-Olof Mattias

Nsumbu Hermansson Lyckelid

Pastor (vik.): Lars Polbäck.

Tel. 0708-22 31 19. Ledig: Måndag

Församlingsmusiker

Jan-Olof Hermansson. Tel. exp. 12 58 63,

bost. 12 90 17. Ledig: Måndag

Ungdomsledare

Johannes Segergren. Tel. 0731-54 66 52.

Jenny Carlson. Tel. 0708-74 13 98.

Lediga: Måndag och torsdag

Ordförande

Daniel Pollack. Tel. 10 76 65.

SMU:s ordförande

Erik Karlsson. Tel. 0735-15 69 69.

Församlingsexpedition

Sturegatan 45, 503 42 Borås, Tel. 12 54 80,

Fax 033-13 90 50. Måndag-fredag 9.00-12.00

Café Insidans öppettider

Måndag 18-21, onsdag 16-18.

Församlingens bankgiro: 820-0982

SMU:s bankgiro: 5466-6490

Lars Jenny Johannes

Polbäck Carlson Segergren

Församlingsboken

Till Herrens vila

Sune Stenberg

Född: 14 augusti 1928

Död: 12 februari 2012

Medlem av Borås

Metodistförsamling

Ny medlem

Anna Maria Lois

Segergren Johnson

Engelbrektsgatan 43

506 36 Borås

Tfn: 0709-509 206

Arbetslag 7, krets 10

Manusstopp

Flyttat

till Korskyrkan, Borås

Gunhild Billhult

Karlagatan 12

503 43 Borås

Tfn: 033-12 08 92

Församlingsboken

Vi vill modernisera församlingsboken.

Därför vill vi ha in uppgifter om du har

mobiltelefon och/eller mailadress!

Lämna dina uppgifter till expeditionen eller

via mail till leif.savhammar@telia.com

Leif Savhammar

Nästa nummer utkommer den 1 juni och sträcker

sig till den 2 september. Manus skall vara inlämnat

på expeditionen senast den 6 maj. Vill du bidra med

ett längre, icke beställt, manus, meddela detta ett par

veckor före manusstopp, gärna tidigare.

Om du vet att du blir försenad, hör av dig i tid.


Insidan

Vad är det jag

samlar på?

Den frågan har jag ställt mig hundratals

gånger den senaste tiden. Nu

har jag i alla fall flyttat. Packlådorna

sträckte sig från golv till tak

i det nya hemmet. Var skulle jag

börja uppackningen? Det kändes

hopplöst.

Jag har överlevt denna strapatsfyllda

tid tack vare ett par goda

vänner. Har man sådana vänner

- ja då är man rik!!!

När jag öppnade en av flyttlådorna

fanns där några kort som

fångade mitt intresse. Korten var

från vårt sommarparadis på Gotland.

Bilden jag höll i min hand

visade ett sort jordgubbsfält och

mitt 5-åriga barnbarn som plockade

jordgubbar. (De flesta hamnade

nog i munnen) Hon var härligt

jordgubbsröd runt hela munnen.

Plötsligt kom hon rusande med en

stor jordgubbe i ena handen och

sa: ”Titta kan en jordgubbe vara

både god och dålig”? Jag tittade

på jordgubben och såg att den var

frisk och fin på ena sidan medan

andra sidan var rutten. Jag förklarade

att detta kunde vara möjligt.

Efter en liten stund hörde jag hennes

ivriga stämma: ”Kom och titta,

kan en jordgubbe, som är rutten

smitta ner andra jordgubbar?” Jag

försökte förklara för henne att om

en möglig jordgubbe ligger nära

friska jordgubbar så är detta också

möjligt.

När vi åkte hem från jordgubbslandet

blev jag fundersam. Jag

tyckte att händelsen i jordgubbslandet

var som en bild på själva

livet. Jordgubbarna var utsatta för

väder och vind, och jordgubbarna

var också varandras miljö. Vi människor

är också utsatta bildlikt talat

för väder och vind. Ibland lyser

solen på livsvägen och ibland hopar

sig molnen, prövningar av olika

slag. Dessutom är vi människor

varandras miljö. Det betyder att

genom mitt sätt att vara påverkar

jag dem jag möter. Handen på

hjärtat – är det så att vi själva bestämmer

HUR vi skall reagera på

det som möter oss i livet?

Vi kan se på livet genom dysterhetens

glasögon och uppleva allt

negativt. Vi kan också välja att

se på händelser med tillitens och

förtröstans glasögon.

En enda människa med ett grinigt

sinnelag kan faktiskt på en kort

stund ödelägga en glad och trivsam

stämning hos en samling människor.

Men det är också möjligt att

det motsatta sker.

Från vår första församling minns

jag med glädje ett äldre par. Det

var alltid så trevligt att träffa dem.

Jag tyckte till och med att väggarna

i deras hem andades harmoni och

frid. Vad var hemligheten till

detta? Jo, dessa äldre människor

var verkligt levande kristna, som

levde nära sin Herre och Mästare.

De återspeglade på ett förunderligt

sätt kärleken från Gud. I 2

Kor 2:14-15 talar Paulus om att

vi skall sprida kristuskunskapens

doft. Han skriver: ”Ty till Guds

ära är jag en kristusdoft bland dem

som räddas och bland dem som går

förlorade”.

Låt oss sträva efter att sprida

denna kristusdoft till dem vi möter!

Ingela Hallgren

GRATTIS!

Immanuelskyrkan

gratulerar Mattias

Lyckelid som

ordineras till

pastor på kyrkokonferensen

under

Kristi Himmelsfärdshelgen.

Hela församlingen

ombeds att be för Mattias och

hela hans familj.

3


Kurs i lätt svenska

Världen mitt ibland oss

Till Borås kommer varje år ett stort

antal flyktingar. Drygt 20% av

dem som kommer får stanna kvar

medan nästan 80% får återvända

hem till det land som de av olika

anledningar flydde ifrån.

Enligt FN:s flyktingkonvention

är flyktingar personer som har

välgrundade skäl att vara rädda

för förföljelse på grund av sin ras,

nationalitet, tillhörighet till viss

samhällsgrupp eller religiösa och

politiska uppfattning. Eftersom

Sverige har skrivit på konventionen

innebär det att varje asylansökan

måste prövas.

Under tiden som asylprocessen

pågår har de asylsökande ingen

möjlighet att få undervisning i

svenska eller ens få ett lånekort

på ett bibliotek. Risken blir att de

isolerar sig med varandra och inte

får någon kunskap om det svenska

samhället eller språket.

För att ge våra asylsökande vänner

någon form av sysselsättning

och undervisning har Kyrkornas

flyktingrådgivning i Borås startat

kurser i lätt svenska. Sedan några

år finns en sådan grupp i Hässleholmens

kyrka och nu i höstas startade

en i Korskyrkan.

I september 2011 blev jag kontaktad

av Annika Beckung och tillfrågad

om jag kunde vara med och

bygga upp svenskundervisning för

asylsökande i Korskyrkan. Efter en

tids funderande kom jag till insikt

om att det finns tillfällen i livet då

man inte kan säga nej. Jag hade

ju tid och var dessutom utbildad i

svenska för invandrare. Vi skulle

vara en grupp pensionerade lärare

som ansvarade för undervisningen.

Familjesekreteraren på Norrby

hade aviserat att vi kunde förvänta

oss ett antal somaliska kvinnor.

Vår första elev blev en afgansk

man.

Redan vid planeringstillfället

insåg jag att det nog inte räcker

med oss lärare för att få allt att

fungera. Vi behövde material,

någon som försåg oss med kaffe,

barn behövde passas m.m. Detta

gick att lösa med hjälp av kvinnor

från Borås Soroptimistklubb, där

jag just nu är ordförande.

Det tog inte många veckor innan

elevantalet i vår grupp passerat

30. Vi hade då människor från 16

olika länder i åldrarna 18-40 år. De

flesta kvinnorna kom från Afrikas

horn, Etiopien, Somalia och Eritrea.

Männen kom i främst från

Afganistan och Iran. Vilken fantastisk

möjlighet att få lära känna

alla dessa människor. Många är

välutbildade i hemlandet och talar

flera språk medan andra bara talar

sitt hemlands språk. Vi har nu

trasslat oss runt mellan språken

och lärt känna varandra riktigt väl.

I vår grupp har vi många kristna

iranier och afrikaner både ortodoxa

och evangeliskt kristna. Att vara

kristen i Iran är inte förbjudet men

mycket svårt.

Vi har träffats varje onsdag i två

timmar och den tiden försvinner

oerhört fort. Elevgruppen är inte

densamma från vecka till vecka

4


forts.

utan nya elever tillkommer och

andra faller bort. Jag känner mig

lycklig och förväntansfull varje

onsdag när jag åker iväg. När jag

fyra timmar senare kommer hem

har jag hunnit få flera nya vänner

och massor av goa kramar.

Ett stort bekymmer som blev ett

glädjeämne är våra afganska unga

pojkar. De bodde på Saltemad och

hade inget att göra. Efter kontakt

med ungdomar i vår kyrka kunde

jag välkomna dem till lördagsidrotten

i Sturehallen. De strålade av

lycka när de berättade för mig att

de spelat innebandy och skulle åka

till Sturehallen varje lördag.

Nu under våren har Ingrid Norberg,

från vår församling, börjat

vara med på onsdagarna och det

behövs verkligen. Vid de två första

lektionstillfällena kom drygt 20

nya elever. Nu har vi representanter

från ännu fler länder. Vår undervisning

är den enda Migrationsverket

har att erbjuda asylsökande.

Vi som arbetar med dessa flyktingar

är mycket väl medvetna om

att de flesta av dem inte kommer att

få vara kvar i Sverige, men vi tänker

som så: Så länge de är i Sverige

ska de ha del av vår omsorg och

känna att det finns människor som

tycker om dem och vill dem väl.

I september fick jag veta att det

var många som önskade en bibel

på persiska och att Kyrkornas

flyktingrådgivning inte hade några

pengar till inköp av biblar. Jag

kände direkt att detta måste gå att

ordna. Jag kontaktade våra arbetslag

och min egen vänkrets och ganska

snart hade vi tillräckligt med

pengar för inköp av biblar. Dessa

biblar är nu utdelade till iranier och

afganer, de flesta muslimer, som

vill lära sig mer om kristen tro.

Tack alla ni som bidragit till dessa

biblar.

Sedan flera år har vi i vår kyrka

varannan måndag en studiegrupp

med namnet Bibeln på lätt svenska.

Det är cirka 30 personer både

svenskar och invandrare som

träffas och diskuterar frågor om

kristen tro. I gruppen finns kristna

från olika trosriktningar och muslimer.

Som rubrik på denna artikel satte

jag Världen mitt ibland oss. Det

är precis vad jag har upplevt det

senaste halvåret. Världen finns här

i Borås och jag är oerhört tacksam

för de möjligheter jag fått att lära

känna den. Det är så fantastiskt

att uppleva att man är viktig för

den man är och det lilla man kan

bidraga med.

Ann-Marie Klockars

Rapport från

Fadderträff

Att komma till en församling, inte

känna någon, inte veta något om

traditioner och ordningar, kan vara

jobbigt.

Därför vill vi erbjuda en fadder

till alla nya medlemmar. Någon

som hälsar, någon att kanske dricka

kyrkkaffe tillsammans med ibland,

någon att fråga om sådant man inte

känner till o.s.v.

Vi behöver ju hjälpa varann in i

en bra gemenskap i församlingen.

MEN kanske Du varit medlem

en längre tid men ändå känner Dig

utanför och lite ensam. Du kan

också få en fadder, säg ett ord till

pastor Josef eller Anders Claesson

så försöker vi ordna det.

För framtidsutskottet

Iréne Mållberg

5


Gemensam Framtid

Gemensam Framtid

tar form

Under årets första månader har det

hänt en hel del i vår nya kyrkas

framväxt. Styrelsen för Gemensam

Framtid har föreslagit metodistpastorn

Lasse Svensson till kyrkoledare

samt missionspastorerna

Olle Alkholm och Sofia Camnerin

som biträdande kyrkoledare. Baptisten

Ann-Sofie Lasell är sedan

bildarmötet förra året halvtidsarvoderad

ordförande för Gemensam

Framtids kyrkostyrelse.

Lasse Svensson har varit processledare

i förarbetet med den

gemensamma kyrkan. Han är 40 år

och har tidigare varit regionledare

och distriktsföreståndare inom Metodistkyrkan.

Lasse har anknytning

till Borås genom giftermål med

Odhagens dotter Anna.

Olle Alkholm, 54 år, är pastor

i Svenska Missionskyrkan sedan

1983, kyrkosekreterare sedan 2008

och från 2011 tillförordnad missionsföreståndare.

Sofia Camnerin, 40 år, är pastor

i Svenska Missionskyrkan sedan

1997 och teologie doktor sedan

2008. Sedan 2003 har Sofia arbetat

med utbildnings- och utvecklingsfrågor

inom Missionskyrkan. En

utförligare presentation av de tre

kan du läsa på Immanuelskyrkans

anslagstavla på kyrktorget eller via

vår hemsida.

Tre fokusområden

Fokusområdena Bibel och Bön,

Uppdraget och Trovärdighet kommer

nu under våren att bli synliga

på olika sätt. Den handlar om det

som förberetts och utvecklats under

hösten utifrån alla regionala

möten som hölls över hela landet.

Häftet ”Böner och Blad” kan nu

beställas från Gemensam Framtid

som ett bibel- och bönehjälpmedel

under fastan och påsken.

Organisationen för Gemensam

framtid börjar också ta form.

Utifrån den rekryterar man medarbetare.

I huvudsak finns två arbetsområden

vars personal helt eller

delvis kommer vara lokaliserade

till Alvik i Stockholm: Kärnverksamheten

och Stödfunktionerna.

Ansvarig för Kärnverksamheten

är kyrkoledningen och ansvarig

för Stödfunktionerna är den administrativa

chefen. Istället för

nuvarande avdelningar inrättar

man sex tematiska arbetsgrupper.

Till ledare för dessa har sex

koordinatorer utsetts. Samtliga av

dessa har idag centrala tjänster i

bildarsamfunden. Ny däremot är

den administrative chefen Tommy

Aronsson som får ett huvudansvar

för ekonomi, personal och kommunikation

samt för sekretariatet. Alla

nuvarande tjänstemän kommer inte

att få arbeta i den nya kyrkan. Men

flera tjänster kommer att behövas

för att överföra från och avveckla

bildarsamfunden under några år

framåt. Dessutom räknar man med

naturlig avgång.

Första kyrkokonferensen för

Gemensam Framtid blir den 17-20

maj i Linköping. Det arbetas nu

intensivt för att få så mycket som

möjligt på plats till den. Förslag om

regional indelning väntas komma.

När detta skrivs föreslår man sju regioner

varav en storstadsregion för

Stockholmsområdet och Uppland

samt en pionjärregion Skåne där

frikyrkligheten är låg. Vår region

Västra Götaland överenstämmer

med nuvarande Missionskyrkans

plus Dalsland och södra Halland.

Ingemar Svensson

I montern visas...

...för närvarande Wesleykyrkans

historia samt metodisternas projekt

i Liberia. Det är extra roligt

att kunna visa detta, eftersom

Metodistförsamlingen nu är en

del av Immanuelskyrkan.

6


forts.

Gemensam Framtid i Borås

Söndagen den 29 januari möttes Bodakyrkan, Myråskyrkan

och Immanuelskyrkans Missions- och Metodistförsamling

till en lokal manifestation av den nya kyrkan

med arbetsnamnet Gemensam Framtid. Gudstjänsten

hölls i Bodakyrkan. Pastor Hans Dahlgren ledde gudstjänsten

och pastor Tommy Holmberg predikade. Representanter

för de tre samfunden, Svenska Missionskyrkan,

Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige

berättade hur de olika kyrkorna vuxit fram i Sverige.

Gudstjänsten var också utformad som en sånggudstjänst.

Anna Skagersten från Stockholm ledde med stor

inlevelse den gemensamma kören från tidigare nämnda

församlingarna. Det var sånger från både känd kristen

körtradition och nya sånger från bland andra Filippinerna,

där Anna arbetat under de senaste åren. Hon

hade också med sig två pastorer från Filippinerna, som

för närvarande studerar på Teologiska Högskolan. De

lämnade också en hälsning från sin kyrka i hemlandet.

Efter gudstjänsten följde kyrkkaffe. Under denna

samling framfördes hälsningar från närvarande politiker

(Vägvalet) och de olika kyrkorna i Borås.

För oss som hade förmånen att vara med i kören blev

sånggudstjänsten en stor upplevelse. Det började med

att Lena Sundbaum och Jan-Olof Hermansson under tre

torsdagskvällar gnuggade in stämmor och arrangemang.

På lördagen dök Anna upp. Hon lyssnade och sen tog

hon över taktpinnen med både krav och humor. När vi

på söndag eftermiddag fått både takt och stämmor att

fungera upplevde vi den underbara känslan som bara

kan upplevas i en kör. Tack Anna för en fin helg! Tack

också till Lena och Jan-Olof för er insats! Och inte minst

till Bodakyrkan för ett fint värdskap! Hoppas att denna

körhelg får efterföljare!

Gunnar Hermansson

Styrelseinfo

2012 har startat med full kraft även i Immanuelskyrkan.

Kyrkan syns på många håll genom bl.a.

LAN för ungdomar och manifestation av det nya

samfundet.

Organisationen kring systemet med faddrar åt

våra nya medlemmar är nu sjösatt. Det behövs dock

fler faddrar – är du intresserad av att vara fadder

så anmäl dig till någon av pastorerna.

Vid församlingsmötet i februari redovisades en

del av det som styrelsen arbetar med just nu. Mötet

gjorde fyllnadsval för revisorer och det meddelades

att SMU nu har fått en ordförande – tack för att du

ställer upp, Erik!

Fastighetsutskottet meddelade att renoveringen

av kaffestugan nu startar. Tyvärr har det uppstått ett

läckage i värmesystemet som nu måste repareras.

Församlingen har fått en generös testamentsgåva.

Styrelsen vill använda dessa medel till något som

givaren skulle uppskatta. Därför räknar vi med

att klä om bänkar, knäfall och stolar i kyrksalen.

Tanken är också att se över möblemanget i församlingssalen.

Under mötet gavs en kort sammanfattning av

arbetet med att forma en ny församling i Immanuelskyrkan

med missionare och metodister. Stadgar

utarbetas, organisationen trimmas och verksamheten

ses över. Allt detta får ni höra mycket mer

om under vårens församlingsmöten. Kom dit!

Styrelsen behöver synpunkter och stöd. Tveka

inte att prata med oss i styrelsen om ni upplever att

det är något som behöver förändras. Det är viktigt

att vi alla tillsammans bidrar till att utveckla vår

församling. Bed för anställda och oss i styrelsen!

Anders Claesson

7


Kalendariet

Mars

Vecka 10 - arbetslag 2

6 Tisdag

18.30 Musikandakt och bön

vid ljusbäraren.

19.00 Bibelsamtal.

7 Onsdag

15.00 Träff för daglediga.

”Nils F Nygren”. Bengt Olof

Hoof sjunger och berättar.

18.00 Stickcafé.

11 Söndag

11.00 Gudstjänst för alla

åldrar. Scout, nying, musik

& lek. Kyrkkaffe.

18.00 Cafégudstjänst.

19.30 Lovsång.

Vecka 11 - arbetslag 3

13 Tisdag

15.00 Syföreningen. Anna

Svalander är vår gäst.

18.30 Lovsång till gitarr

och bön vid ljusbäraren.

18 Söndag

11.00 Sånggudstjänst. ”Liv

som är.” Metodistdistriktsföreståndare

Thore Hildingsson.

Josef Nsumbu. Lutherska

Missionskyrkans kör från

Göteborg. Söndagsskola.

Kyrklunch (se notis).

Vecka 12 - arbetslag 4

20 Tisdag

18.30 Musikandakt och bön

vid ljusbäraren.

19.00 Bibelsamtal.

8

21 Onsdag

15.00 Träff för daglediga.

18.30 Stickcafé.

24 Lördag

10-14 Våryra. Försäljning,

lotterier, musik, servering m.m.

(se annons).

25 Söndag

11.00 Gudstjänst. Josef

Nsumbu. Ester Henriksson.

Immanuelskyrkans kör.

Söndagsskola. Kyrkkaffe

och hembjudarkyrkkaffe.

18.00-20.30 Taizékväll i

Carolikyrkan med Broder

Matthew från Klostret i Taizé

(se notis).

Vecka 13 - arbetslag 5

27 Tisdag

15.00 Syföreningen.

Vi arbetar för Kongo.

18.30 Nattvardsandakt i

Taizéanda.

28 Onsdag

18.00 Språkklubb/Franska.

April

1 Söndag

11.00 Palmsöndagen. Gudstjänst

för alla åldrar. Josef

Nsumbu. Harriet Bojestig.

U-sing. Söndagsskola.

Kyrkkaffe.

Vecka 14 - arbetslag 6

2 Måndag

18.30 Andakt i Stilla Veckan.

3 Tisdag

18.30 Andakt i Stilla veckan.

4 Onsdag

12.00 Lunchkonsert Johan

Möller, piano. Arr. Kulturskolan.

15.00 Träff för daglediga.

18.30 Andakt i Stilla veckan.

5 Torsdag

19.00 Skärtorsdagen.

Getsemanestund. Andakt med

Nattvard.

6 Fredag

11.00 Långfredagen.

Gudstjänst. Lasse Polbäck.

Josef Nsumbu. Kvartettsång.

7 Lördag

15.00 Gemenskapspåsk.

Diakonirådet (se notis).

8 Söndag

11.00 Påskdagen. Uppståndelsegudstjänst.

Josef

Nsumbu. Lasse Polbäck.

Immanuelskyrkans kör.

Söndagsskola. Kyrkkaffe.

Vecka 15 - arbetslag 7

10 Tisdag

15.00 Syföreningen. ”Mitt nya

liv i Hällekis!” Barbro

Hedegärd-Bly.

18.30 Lovsång till gitarr och

bön vid ljusbäraren.

15 Söndag

11.00 Gudstjänst. Josef

Nsumbu. Swedish Youth Brass

Band. Dir. Berit Palmqvist.

Söndagsskola. Kyrkkaffe.

18.00 Cafégudstjänst.

19.30 Lovsång.


forts.

Vecka 16 - arbetslag 1

17 Tisdag

18.30 Musikandakt och bön

vid ljusbäraren.

19.00 Bibelsamtal.

18 Onsdag

15.00 Träff för daglediga.

20 Fredag

18.00 – lördag 16.00 Retreat

på Råddehult (se notis).

21 Lördag

18.00 ”En salig blandning”.

Konsert med Borås Brass

Band, sångsolisten Margareta

Bengtsson och saxofonisten

Magnus Sjölander. Entréavgift.

(se notis). Samarr. med Bilda.

19.00 Ekumeniskt ungdomsmöte

(BKU) i Korskyrkan.

22 Söndag

11.00 Gudstjänst. Iréne Mållberg.

Sång av Anders Nilsson.

Insamling till Mission i Sverige.

Söndagsskola. Kyrkkaffe.

Vecka 17 - arbetslag 2

24 Tisdag

Syföreningen. Vårutflykt.

Tid och plats meddelas senare.

18.30 Nattvardsandakt i

Taizéanda.

25 Onsdag

12.00 Lunchkonsert.

Arr. Kulturskolan.

18.00 Språkklubb/Franska.

29 Söndag

11.00 Gudstjänst. Josef

Nsumbu. Sång av Gillis och

Gustav Nsumbu. Gideoniterna.

Söndagsskola. Kyrkkaffe.

Vecka 18 - arbetslag 3

30 Måndag

20.00 Valborgsfirande/Majbrasa

i Annelundsparken.

Vårkör. Vårtal: Kommunstyrelsens

ordförande Ulf

Olsson. Insamling till

Diakonia. Servering i Sturegården

från kl. 18.30 (se notis).

Maj

1 Tisdag

18.30 Musikandakt och bön

vid ljusbäraren.

19.00 Bibelsamtal.

2 Onsdag

15.00 Träff för daglediga.

6 Söndag

11.00 Gudstjänst med

Nattvard. Josef Nsumbu.

Marita Hallberg. Veteransångarna.

Söndagsskola.

Kyrkkaffe.

18.00 Cafégudstjänst.

19.30 Lovsång.

Vecka 19 - arbetslag 4

8 Tisdag

18.30 Lovsång till gitarr

och bön vid ljusbäraren.

11 Fredag

Kulturnatt. Tema: ”Röster”

Samarr med Bilda (se notis).

13 Söndag

11.30 Bönsöndagen. Friluftsgudstjänst

på Råddehult.

SMU:s terminsavslutning.

Bilskjuts från Immanuelskyrkan

kl. 11.00.

Vecka 20 - arbetslag 5

15 Tisdag

18.30 Musikandakt och bön

vid ljusbäraren.

19.00 Bibelsamtal. Terminsavslutning.

16 Onsdag

15.00 Träff för daglediga.

20 Söndag

11.00 Gudstjänst. Ingemar och

Elisabeth Svensson. Kyrkkaffe.

Vecka 21 - arbetslag 6

22 Tisdag

18.30 Musikandakt och bön

vid ljusbäraren.

27 Söndag

11.00 Pingstdagen. Gudstjänst.

Josef Nsumbu. Maja

Brunnegård. Sång Staffan

Odhagen. Kyrkkaffe.

15.00 Konfirmationsgudstjänst

på Åsengården (se notis).

Vecka 22 - arbetslag 7

29 Tisdag

18.30 Nattvardsandakt i

Taizéanda.

30 Onsdag

Utflykt för daglediga.

18.00 Språkklubb/Franska.

Terminsavslutning.

Juni

3 Söndag

11.00 Musikgudstjänst med

Borås Brass Band. Tema:

”Alltid älskad”. Kyrkkaffe

och hembjudarkyrkkaffe.

9


forts.

Guds ord

www.bibeln.se

Styrelsemöten/

Församlingsråd:

• Missionsförsamlingen:

27/3, 24/4, 22/5, 12/6

• Metodistförsamlingen:

18/3, 26/4

Församlingsmöten:

• Missionsförsamlingen:

13/3, 8/5, 29/5

• Metodistförsamlingen:

18/3 (årsmöte), 31/3, 26/5

SMU-råd:

• 20/3 tema musik

• 17/4 tema ekumenia årsmöte

På lång sikt

Vecka 11

12 Joh 5:1-9

13 Joh 5:10-18

14 Joh 5:19-23

15 Joh 5:24-30

16 Joh 5:31-36

17 Ps 107:1-9

18 Joh 6:1-15

Vecka 12

19 Mik 5:2-5a

20 Luk 1:39-45

21 1 Sam 2:1-10

22 Luk 1:46-55

23 Kol 1:15-20

24 Ps 147:7-20

25 Luk 1:26-38

Vecka 15

9 Luk 24:13-35

10 1 Pet 1:22-2:3

11 1 Joh 5:1-5

12 Sak 8:6-8

13 1 Pet 1:3-9

14 Ps 145:1-7

15 Joh 21:1-14

Vecka 16

16 Joh 10:11-16

17 Hes 34:11-16

18 Heb 13:20-21

19 Hes 34:23-31

20 Jer 23:1-8

21 Ps 23

22 Joh 10:1-10

Vecka 19

7 Jer 29:11-14

8 Ef 3:14-21

9 Rom 8:24-27

10 Matt 6:5-13

11 1 Kung 3:4-14

12 Ps 13

13 Luk 18:1-18

Vecka 20

14 Ef 4:7-16

15 Apg 1:1-11

16 Ps 110

17 Mark 16:19-20

18 Apg 1:12-14

19 Ps 33:18-22

20 Joh 15:26-16:4

• Tonårsläger 5-10 augusti

• Tillsammansläger 2012

Helgen den 24 - 26 augusti möts

vi till TILLSAMMANSLÄGER

på Bobergsgården utanför Falkenberg.

Mer information om

tider, priser, boendemöjligheter

kommer att meddelas senare.

Alla är välkomna!

• Boråsmötet för mission

Under v. 38 håller vi för andra

gången Boråsmötet för mission.

- Fre 21/9 Forskarseminarium

- Lör 22/9 Föreläsningar,

workshop, fest för alla m.m.

- Sön 23/9 Missionsgudstjänst

Välkomna!

Vecka 13

26 Sak 2:10-13

27 Jes 56:6-8

28 Fil 2:5-11

29 Jes 50:5-10

30 Rom 5:1-5

31 Ps 118:19-29

1 Mark 11:1-11

Vecka 14

2 2 Mos 12:1-14

3 2 Mos 24:3-11

4 Jer 31:31-34

5 Mark 14:12-26

6 Mark 15:42-47

7 Ps 22

8 Mark 16:1-14

Vecka 17

23 1 Thess 5:1-11

24 Syr 28:3-7

25 Heb 13:12-16

26 Jes 54:7-10

27 2 Kor 4:16-18

28 Ps 147:1-7

29 Joh 16:16-22

Vecka 18

30 1 Joh 3:11-24

1 Gal 5:13-18

2 Hos 14:2-10

3 1 Joh 4:10-16

4 Joh 15:10-17

5 Ps 98:1-9

6 Joh 16:5-11

Vecka 21

21 Apg 2:1-11

22 Apg 2:14-21

23 Apg 2:36-41

24 Apg 10:42-48

25 Apg 11:19-26

26 Ps 68:10-14, 20-21

27 Joh 14:25-29

Vecka 22

28 Joh 6:44-47

29 2 Mos 3:1-15

30 5 Mos 6:4-9

31 Apg 2:24-35

1 Matt 28:16-20

2 Ps 113:1-6

3 Matt 11:25-27

10


Notiser

Lutherska Missionskyrkans

kör

är en unik församlingskör från Efs

i Göteborg med ca 50 körsångare

i ålder 25-40 år. De använder sig

både av eget sångmaterial där flera

av körmedlemmarna är delaktiga i

text och musik, men sjunger även

läsarsånger och psalmer i nya

arrangemang. De har gett ut inte

mindre än sju CD-skivor. Nu kommer

de till Immanuelskyrkan den

18 mars kl 11.00 och medverkar

i en sånggudstjänst med temat

”Liv som är”. Sedan många år

leds kören av musikerna Sven och

Johanna Fridolfsson. Pianist är

Maria Karlsson – tidigare medlem

i vår kyrka. För predikan svarar

Thore Hildingsson – distriktsföreståndare

i Metodistkyrkan. Det

blir kyrklunch efter gudstjänsten i

stället för kyrkkaffe.

Hembjudarkyrkkaffe

Den 25:e mars och 3:e juni finns

möjligheten att komma hem till

någon i församlingen på kyrkkaffe

efter gudstjänsten. Vi har ett visst

antal platser förberedda som delas

ut genom lottdragning på kyrktorget

efter gudstjänsten. För de

som inte åker iväg hem till någon

kommer det att serveras kaffe i

kyrkan precis som vanligt.

Besök från Taizé

Den 25 mars har vi den stora glädjen

att få besök av en av bröderna

i Taizé. Broder Matthew, som

ursprungligen kommer ifrån England,

är en av de i brödragemenskapen

som regelbundet besöker

Sverige. Tillsammans med broder

Johan från Skara brukar han möta

oss svenskar för hjälp och samtal,

när vi besöker Taizé.

Broder Matthew deltar under helgen

på Pilgrimsdagar i Vadstena,

men hinner med att besöka oss i

Borås en stund på söndagskvällen

innan han far hem till Frankrike

igen.

Kvällen är ett samarbete mellan

Caroli församling och Immanuelskyrkan,

och i sann ekumenisk

Taizéanda är alla, från olika församlingar

och samfund välkomna,

vare sig Du känner till Taizé, varit

där eller bara är nyfiken.

Vi börjar kvällen kl 18.00 med

en kvällsbön i Taizéanda i Caroli

kyrka. Därefter fortsätter vi i församlingshemmet

där Matthew leder

oss i ett samtal under kvällen. Där

finns också enkel fika tillgänglig.

Lasse P

Utegruppen

börjar vårens onsdagspromenader

den 28 mars kl 09.30 med att gå

den kommunala ”Hälsostigen”.

Medtag fika som vanligt. Sedan

går vi samma tid på onsdagar

jämna veckor t o m den 6 juni.

Avslutningsdagen samlas vi i

Ramnaparken kl 08.00 och firar

vår nationaldag och avslutar med

en promenad runt Ramnasjön.

Sven Levenby & Allan Wramsby

Påsken i

Immanuelskyrkan

Välkommen till Immanuelskyrkans

samlingar under Påsktiden.

Genom kvällsandakter i Stilla

veckan (se kalendariet) följer vi

Jesu spår under den sista veckan

innan han dog. På Påskafton kl.

15.00 är vi alla välkomna till Gemenskapspåsk

med diakonirådet

i Sturegården. Det blir påskmat,

påsksång, påskberättelser mm.

Välkommen!

Ett dygn i stillhet

inför Guds ansikte

Fredagskväll (20 april) till och

med lördag eftermiddag (21 april)

anordnar Immanuelskyrkan en

retreat på Råddehult. Ansvariga för

dygnet är församlingens pastorer

som kommer att leda i meditationer

med utgångspunkt i bibelord och

“Frälsarkransen”. Naturligtvis blir

det möjlighet till gemensamma och

11


Notiser forts.

enskilda samtal samt tid för egen

eftertanke.

Mer information kommer att

anslås på kyrktorget och finnas på

expeditionen. Välkomna!

Lasse P

”En salig blandning”

BBB möter Margareta Bengtsson

och Magnus Sjölander i en

konsert lördag 21 april kl 18.00

i Immanuelskyrkan. Sångerskan

Margareta Bengtsson bor utanför

Stockholm och har under många

år varit med i den välkända a capella-ensemblen

The Real Group.

Numera frilansar hon som sångsolist.

Margareta har anknytning till

Fristad genom sin far. Hennes ene

farbror var den för boråsarna välkände

saxofonisten Bertil Bengtsson.

Saxofonisten Magnus Sjölander är

uppvuxen i Ulricehamn och bor

nu i Göteborg, där han undervisar

på Donnergymnasiet. Han

har under åren spelat med bl.a.

Himlaväsen, Jenny Berggren och

Galenskaparna & After Shave.

De båda gör nu den här konserten

tillsammans med Borås Brass Band

och Magnus Hylander som dirigent.

Entréavgift. Förköpsbiljetter

finns att köpa i Turistbyrån, Ord

och Ton samt Immanuelskyrkan.

Samarr. med Bilda.

Valborgsmässoafton

Måndagen den 30 april kl. 20.00

har Immanuelkyrkan sitt årliga valborgsmässofirande

i Annelundsparken.

Med sång och musik välkomnar

vi våren. Vår församlingsmusiker

Jan-Olof Hermansson

leder en speciell kör som sätts ihop

samma dag. Du som vill vara med

i ”Majbrasekören” är välkommen

den dagen till Immanuelskyrkan

där man övar sångerna kl. 19.00.

Årets talare blir kommunstyrelsens

ordförande Ulf Olsson. Det blir

också en insamling till Diakonia. I

år, som andra år, är Diakonia en aktiv

röst och påverkare i den svenska

politiken. Pengarna går också till

Diakonias arbete med ”rättvisa i

konflikt”. Här förs en modig kamp

för mänskliga rättigheter, mitt i

konflikter i Sri Lanka, Kongo-

Kinshasa, Colombia och Gaza. Se

mer på www.diakonia.se

Sturegården öppnar sina portar

redan kl. 18.30 för gemenskap och

fika. Hoppas vi ses!

Våryra 2012 i Immanuelskyrkan

Lördag 24 mars kl.10.00-14.00

Välkommen till en riktig Våryrefest!

Vi bjuder på sång och musikprogram.

Du kan hela dagen avnjuta vårt härliga kaffe med hembakat bröd

i Kaffestugan. Kl. 12.00-13.30 serveras lunch på Kyrktorget.

Vi har försäljning av handarbeten, mat och bröd.

Lotterier i mängd och loppis.

Välkomna!

12


forts.

Kulturnatt

i Borås äger rum fredag 11 maj mellan kl 17.00-23.00.

Temat för kvällen är ”Röster”. Det blir programutbud

på Kulturhuset (även utomhus), Gustaf Adolfskyrkan

och i Immanuelskyrkan. I vår kyrka kan vi se och höra

bandet ”Afro-Vikingz” tillsammans med vår afrodansgrupp

- båda med Diasilua Nsumbu som ledare. Senare

på kvällen blir det Taizémässa. På kyrktorget är det öppet

café kl 19.00-22.00.

Kulturnatten avslutas på Stadsteaterns stora scen med

en stor allsångs-happening med artisten Caroline af

Ugglas.

Spårarscout

Det är ett troget litet gäng som varje onsdagskväll

dyker upp i Immanuelskyrkan.

Klockan är sex och det är nying som gäller, eller

spårarna som de också kallas.

Tre till fyra tjejer brukar det vara, både från Borås

och Bredared.

Det är mycket fniss, skratt och bus. På programmet

kan stå allt från spårning och korvgrillning med

de andra scouterna ute i skogen, till pyssel i kyrkan

och uggling ute på stan. När en och en halv timme

sprungit iväg avslutas kvällen med en liten andakt

och vi ber scoutbönen tillsammans.

Kören till Estland

Immanuelskyrkans kör tillsammans med Myråskyrkans

kör kommer att göra en resa till Estland under Kristi Himmelsfärdshelgen.

Vi blir full buss - ca 30 körsångare och

15 supporters, och vi kommer att bese Tallinn och besöka

staden Tartu, där vi också kommer att sjunga i två olika

kyrkor. Vår chaufför Rein Tomingas gör ofta resor till

Tartu – och har ett hjälpprojekt i en skola utanför Tartu,

dit han förmedlar diverse material – kläder, leksaker,

musikinstrument, m.m. I slutet av mars gör han sin nästa

resa, och då har vi möjlighet att skicka med något från

oss. Vill Du veta mer om detta, skicka med något – ta

kontakt med Leif Johansson eller Jan-Olof Hermansson.

Senaste inlämningsdag: söndag 18 mars.

Konfirmationshögtid

Konfirmationshögtid söndag 27 maj kl 15:00 kommer att

hållas på Åsengården tillsammans med Bodakyrkan.

Det kommer att gå bussar från Immanuelskyrkan till

och från Åsengården för dem som har svårt att ta sig

dit.

Håll utkik efter mer information!

13


Pastorn har ordet

”Mitt i samhället och

närmare människorna”

Efter Jul kommer fastetiden som

leder oss till Påsken och Pingsten.

Den kristna kyrkan ägnar sig åt att

följa Kristus på den väg som sammanfattar

hela frälsningshistorien:

från Betlehem till Golgata, och från

Golgata till himmelen. Men när Jesus

steg upp till sin far lämnade han

sina lärjungar här på jorden. Han

skickade dem ut till världen.

Jesus, den högste evangelisten,

grundade sina första tal på människornas

situation. På berget

handlade hans predikan om ”saligprisningar”.

Han lovade en

bättre situation till dem som var

fattiga i anden, dem som sörjer,

de ödmjuka, de som längtar efter

rättfärdighet, de barmhärtiga, de

renhjärtade, de som håller fred och

de förföljda (Matt 5:3-10). I Nazaret

citerade han profeten Jesaja

för en tydligare beskrivning av sin

mission i dessa termer: ”Herrens

ande är över mig, ty han har smort

mig till att frambära ett glädjebud

till de fattiga. Han har sänt mig att

förkunna befrielse för de fångna

och syn för de blinda, att ge de

förtryckta frihet och förkunna ett

nådens år från Herren” (Luk 4:18-

19, jfr Jes 61:1-2).

De två predikningar som Jesus

höll i början av sin verksamhet

har en stor betydelse för kyrkan

även idag. ”Mitt i samhället och

närmare människorna” är den stora

utmaning som vi måste bära med

oss. ”Mitt i samhället och närmare

människorna” är också det som

måste spegla hela vår verksamhet

som en kyrka med rum för hela

livet, nu när vårt nya samfund tar

form och när vi på hemmaplan fortsätter

förberedelserna inför bildandet

av vår nya och gemensamma

församling (Metodistförsamlingen

och Missionsförsamlingen) i Immanuelskyrkan.

”Mitt i samhället

och närmare människorna” är vi

alla kallade till här och nu.

Med Guds rika välsignelse!

Josef Nsumbu

Tonårsläger i Lima

Den 28:e december åkte 14 ungdomar från Immanuelskyrkan på nyårsläger

med 140 andra från göteborgsregionen. Det var 6 dagar som

innehöll allt från underbar skidåkning, bussåkande, nya vänner, lekar

och andakter.

Varbergsvägen 48 504 30 Borås, Tel 033-444777 • öppet: mån-fre 9-18 lör 10-13.

14


Swelans Entrepenad AB

Tel. 033-430 20 20

www.swelans.se

info@swelans.se

Lars Böhm, Anna Lénberg, Jörgen Åkesson, Jan-Erik Selin,

Hans Claesson, Carolina Öhrn och Margareta Englund


Posttidning B

Stureg. 45, 503 42 Borås

Ansvarig utgivare

Pernilla Wakman Sjögren

Redaktionskommitté

Ulla Lind, Ingela Hallgren,

Fredrik Ekberg, Ingvar Tranell,

Anna Elander

www.immanuelskyrkan.nu

Layout

Anna Elander

Tryckeri

AB LH Tryck, Ulricehamn

Det händer i kyrkan i vår

Samkväm för daglediga

Onsdagar 15.00.

Varannan vecka (jämna).

Syföreningen

Tisdagar 15.00.

Varannan vecka (ojämna).

Kvällsbibelsamtal

Tisdagar 19.00.

Varannan vecka (jämna).

Söndagsskola

Söndagar 11.00

Nyingscout

Onsdagar 18.00.

Ledare: Göran Davidsson

Scout

Onsdagar 18.00.

Ledare: Tord Ekberg, Bernt

Rudolfsson, Nils Davidsson

Tonår

Fredagar 19.30.

Ledare: Ungdomsledarna

Trim

Måndagar 18.00 - 19.00.

Ledare: Jörgen Cronqvist

Lördagsidrotten

Lördagar kl. 16.00, fr. 13 år.

Ledare: Nils Davidsson

SÅNG OCH MUSIK

Borås Brass Band (BBB)

Övning måndagar

18.30-20.30.

Ledare: Magnus Hylander

Föräldra-Barn-Sång

Onsdagar 10.00-11.30.

Ledare: Mattias Lyckelid

och Jan-Olof Hermansson

Musik & lek

Onsdagar 16.45-17.30.

Ålder 4-6 år.

Ledare: Jan-Olof

Hermansson

Kör

Torsdagar 19.00-21.00.

Ledare: Jan-Olof Hermansson

Dansgrupp - afro, latin

m.m.

Fredagar 17.00

Ledare: Diasilua Nsumbu

Veteransångarna

Övning varannan onsdag

14.00-14.45 i samband med

Samkväm för daglediga.

Ledare: Jan-Olof Hermansson

Hjärtligt välkomna!

Vid frågor kontakta församlingsexpeditionen på tel. 12 54 80

More magazines by this user
Similar magazines