Info nr 9/2006 - IF Metall

ifmetall.se

Info nr 9/2006 - IF Metall

info:

info:s valnummer

– utökad upplaga

Höj den politiska temperaturen.

Sprid tidningen.

För förtroendevalda i IF Metall

9/2006

En gruvlig

revansch

för Malmberget

sidorna 2–3

Johnny Holm,

tänder både svets

och höjdhoppare

sidan 16

Christina, vill vinna

valet i vardagen

sidorna 4–11


info:

9/2006

STEFAN

FUNDERAR

Sverige går som tåget – med en rekordtillväxt på 5,5

procent. De anställda i exportindustrin drar framgångarna.

Produktivitetsökningen i industrin tangerar nu 10

procent. Info berättar om möjligheter – men också om de

hot som finns mot trygghet och välfärd.

www.ifmetall.se

2

Vinn valet

i vardagen

Nu är det en enda sak som gäller.

Vi måste trygga en socialdemokratisk

valseger. Vi ska använda

varenda dag fram till den 17

september till det politiska samtalet

på arbetsplatsen. Vi har en bra

grund för samtalet. Det går bra för

Sverige, ekonomin är stark. Hela

arbetarrörelsen står enad i försvaret

av kollektivavtal och fackliga

rättig-heter. Vi vet att IF Metalls

medlemmar gör ett bra jobb och

bidrar till välfärdens utveckling.

De ideologiska skillnaderna mellan

de politiska blocken är tydliga. Den

borgerliga alliansen går till val på

att försämra villkoren för sjuka och

arbetslösa. Inte för att de måste,

utan för att de vill. Det är klassisk

högerpolitik. Det ska vi sätta stopp

för. Nu gäller det att trygga framtiden

och en fortsatt bra utveckling

för jobben och välfärden.

Valet handlar om att ingen ska

behöva acceptera sämre villkor

eller lägre lön för att få arbete.

Vi vill inte ha en situation där

arbetsgivarna kan spela ut arbetare

mot arbetare. Vi vill inte ha en

arbetsmarknad som utnyttjar och

exploaterar människor.

Moderaterna vet lika väl som vi att

varje röst räknas. Därför jagar de

väljare bland välbeställda utlandssvenskar

i London. Vi som varit

med ett tag minns valet 1979, där

10 000 röster avgjorde valet till borgerlig

fördel. Valet blir jämnt. Men

vårt samtal förs mitt i den svenska

vardagen, i fikarummet på jobbet.

Det är vår styrka.

stefan.lofven@ifmetall.se

Foto: LKAB Foto: LKAB

VÄNT PÅ TILLVÄXTKARTAN. Malmberget och Gällivare är industrins och tillväxtens

höjdpunkt. LKAB investerar i nytt pelletsverk och satsar 18 miljarder kronor i Norrbotten.

– Det ger oss framtidstro, säger Tomas Nilsson, ordförande för gruvarbetarna.

En gruvlig revansch

Sveriges ekonomiska karta har vänts

upp och ned. Gällivare ligger nu i den

svenska tillväxtligans topp. Haparanda

har Sveriges bästa näringslivsklimat.

LKAB investerar 18 miljarder

kronor i Malmberget, Kiruna, Svappavaara

och Narvik.

– Det är en helt ny anda här i Gällivare.

På några år har vi gått från kris till

framtidstro, säger Tomas Nilsson,

klubbordförande vid LKAB i Malmberget

och facklig representant i gruvbolagets

styrelse.

I Malmberget invigs i höst LKABs

nya pelletsverk. Det är en investering

på 4,6 miljarder kronor och som gett

jobb åt 740 byggnadsarbetare. Nästa

miljardsatsning i Malmberget är att

UNG FRAMTIDSTRO. Kristoffer

Öberg och Josefine Nilsson går på

LKABs gymnasium i Malmberget.

sänka huvudnivån i gruvan ner till de

nya fyndigheterna.

– Det är Kinas starka efterfrågan,

samt den svenska yrkeskompetensen

och kvaliteten, som gett uppsvinget,

säger Tomas Nilsson.

I Malmberget innebär det ett femtiotal

nya jobb i gruvan – och att de cirka

tusen som redan finns tryggas. Norrbotten

och basindustrin har tagit revansch.

– Som vi kan se håller den goda

konjunkturen i sig i åtminstone tio år

framåt, säger Tomas Nilsson.

En generation saknas

Till LKABs gymnasieutbildning i gruvoch

mineralteknik är det åter kö. När

de bättre tiderna kommer visar det sig

att det saknas en hel generation av

gruvarbetare.

Det hot Tomas Nilsson ser i framtiden

är att priserna på energi stiger, eller

rent av en kris med brist på energi.

De bättre tiderna märks överallt i

Malmberget och i Norrbotten. Nya affärer

öppnas, småföretagen samarbetar

med varandra för att ta hem order som

tidigare hamnat utanför Norrbotten.

– Nu hoppas jag också att det satsas

på arbetslagen i gruvan, med kompetensutveckling

och ett ökat innehåll

i gruvarbetet så att stressen för de

anställda minskar.


Foto: Roger Lundberg

Lysekil –

Mekka för

investerare

Knappt hade statsminister Göran

Persson hunnit klippa av banden

till Preems tre miljarderssatsning i

Lysekil förrän det var dags för nästa

investering. Ett nytt raffinaderi byggs

för sex miljarder kronor.

Raffinaderiet ska förvandla tjockolja till

svavelfri bensin och diesel. Undra på

att IF Metalls klubbordförande Cristian

Mattson känner framtidstro:

– Det är kraven på renare drivmedel

som ger oss växtkraft och investeringar.

Svensk arbetskraft är effektiv och kostnadsmedveten.

Att ha produktion här i

Sverige lönar sig, säger han.

Lysekil på världskartans mitt

Förr var Lysekil en mix av konservfabriker

för ansjovis, Skandiaverkens

tillverkning av tändkulemotorer och

plåtburkar från PLM. Bakom Cristian

Mattssons rygg reser sig det nya Lysekil.

Med raffinaderiets torn av plåt och

rör, och med Preems hamn som varje år

besöks av 1 800 fartyg.

Lilla Lysekil med 15 000 invånare

är en medelpunkt på världens olje- och

energikarta. Det är nära till den ryska

tjockoljan. Efter 1970-talets oljekris låg

länge en kall hand över raffinaderierna.

Riv och slit efter yrkesarbetare – samtidigt

som 500 medlemmar i IF Metall

går arbetslösa i Norra Västerbotten.

Det är en tudelad arbetsmarknad som

möter ombudsman Per Lindbäck i den

heta Skellefteåregionen. Alla får inte

del av högkonjunkturen.

NIO MILJARDER INVESTERAS. Lysekil har blivit medelpunkt för den renare olja

världens bilister efterlyser. Cristian Mattsson, klubbordförande vid IF Metall ser ett

nytt Lysekil växa fram. Preems ägare Mohammed Al-Amoudib satsar över nio miljarder

kronor i oljeraffinaderiet. – Kravet på renare drivmedel, den svenska yrkeskunskapen

och effektiva arbetare ligger bakom satsningen, säger Cristian Mattson.

I takt med att berg- och jordvärme har

ersatt eldningsoljan har raffinaderiet

i Lysekil bytt inriktning. Behovet av

svavelfri bensin och diesel i tankarna

har skapat en rusch utan like.

Fram till år 2015 befaras Europa

lida av ett enormt underskott på diesel.

Det tomrummet vill Preem i Lysekil

fylla. Först med investeringen på 3,2

miljarder kronor, och nu med satsningen

på ytterligare sex miljarder.

Redan utgörs 80 procent av produktionen

av svavelfria produkter. Den nya

anläggningen byggs av tusen personer

och står klar 2011. Då får ytterligare

70 personer arbete i raffinaderiet. I dag

finns 600 anställda:

– Vi nyanställer, men jag vill att

ännu fler ska få jobb här, säger Cristian

Mattsson.

Högkonjunktur – och arbetslöshet

FLER JOBB. Preem i Lysekil nyanställer

och miljardsatsningarna ger trygghet

för Ylva Thulin, Niclas Mattson, Martin

Rödström och Cristian Mattsson.

– Nyss behövde ett företag här

sex licenssvetsare. Den kompetensen

fanns inte bland Skellefteås totalt

3 000 arbetslösa. Företaget tog då hit

sex svetsare från Estland.

En arbetsmarknads- och yrkesutbildning

inriktad på behov och framtid,

är därför vad Per Lindbäck vill se.

De arbetslösa som saknar yrkesutbildning

har svårare att komma tillbaka.

– Vi måste också ha en regional

och lokal näringspolitik som gör att

företagen kan konkurrera och skapa

sysselsättning i framtidsbranscher.

3


info:

9/2006

De kallar sig De nya moderaterna och arbetarparti. Men de

driver samma gamla högerpolitik som tidigare.

Moderaterna vill i första hand ha bättre villkor för näringslivet

och kraftigt sänkta skatter på bekostnad av vår gemensamma

välfärd. De vill ha ett samhälle där människor i mycket

högre utsträckning får klara sig själva – oavsett förutsättningar.

2006

Text sidorna 4–7: anneli.torner@ifmetall.se

Moderaternas politik minskar

tryggheten och förstärker orättvisorna

Lägre a-kassa

– till högre

avgift

Foto: HG Bild

Höjda egenavgifter till a-kassan

och sänka ersättningsnivåer för de

arbetslösa.

Det väntar om moderaterna och

den borgerliga alliansen vinner valet

i höst.

www.ifmetall.se

4

De borgerliga partierna har tänkt

att egenavgifterna, som betalas in av

a-kassornas medlemmar, ska höjas

med 10 miljarder kronor. Dessutom vill

högeralliansen slopa skatteavdraget för

a-kasseavgiften. Tillsammans innebär

detta att den genomsnittlige medlemmen

i

IF Metall får en avgiftshöjning med 324

kronor, eller 142 procent, i månaden.

Samtidigt vill högeralliansen sänka

de arbetslösas ersättning, från 80 till 70

procent av den tidigare lönen efter 200

dagars arbetslöshet. Efter 300 dagar

med arbetslöshetsersättning försvinner

rätten till a-kassa. Då kan den arbetslöse

välja mellan ingen ersättning alls

eller att gå in i alliansens jobbgaranti.

Men får då nöja sig med en ersättning

på 65 procent av sin tidigare lön. En

industriarbetare som tidigare tjänat

20 000 tvingas därmed acceptera ett

jobb med en lön på 13 000 kronor per

månad!

RICKARD FÖRLORAR PÅ HÖGERNS A-KASSEREFORM. – Familjens ekonomiska

marginaler är inte stora, men vi klarar oss. Med högerns förslag får jag en betydligt

sämre a-kassa till en mycket högre avgift. För oss kan det innebära en ekonomisk

katastrof. Sverige behöver bättre och tryggare välfärdssystem, inte tvärtom.

Människor måste få känna sig trygga i omställningen mellan två jobb, säger

Rickard Söderström, 45 år och arbetslös. Rickard var en av dem som sparkades

ut när Ericsson la ned Nynäshamnsfabriken.


Sämre

föräldraförsäkring

Foto: Linda Hjertén

Sänkt ersättning och kortare ledighet

för föräldralediga. Så tänker moderaterna

bekosta sin gigantiska skattesänkning.

Barn- och familjepolitiken sägs ibland

vara högerns hjärtefrågor. Trots det

tänker moderaterna, tillsammans

med de övriga högerpartierna, låta

småbarnsfamiljer finansiera en skattesänkning

på drygt 50 miljarder kronor

kommande år.

Moderaterna vill korta tiden som

föräldrar kan vara hemma med sina

barn, genom att ta bort den trettonde

föräldrapenningmånaden och samtliga

90 garantidagar. De vill också sänka

föräldrapenningen från dagens 80

procent till 75 procent, de vill avskaffa

maxtaxan och de röstade emot regeringens

höjning av barnbidragen.

Moderaterna planerar också att

sänka ersättningen i föräldrapenningen

och sjukförsäkringen genom att förändra

beräkningen av den sjukpenninggrundande

inkomsten (SGI). Den ska

baseras på genomsnittet av de senaste

tolv månadernas inkomst. Det är inte

föräldralediga som får ta del av moderaternas

skattesänkningar.

ELIN FÅR BETALA MODERATERNAS SKATTESÄNKNING.

– Grundtanken med föräldraförsäkringen är ju att små barn behöver vårdas hemma av

sina föräldrar. Om högern vinner valet i september får vi både sänkt föräldrapenning

och betydligt kortare föräldraledighet med Elin. De flesta av oss får barn, eller är sjuka

och arbetslösa, någon gång i livet. Det är osolidariskt att vi under dessa perioder, då vi

som bäst behöver stöd och hjälp, ska betala sänkt skatt åt fullt friska vuxna människor,

säger Zoran Markovski, pappa till Elin och metallarbetare på Parker Hannifin i Borås.

Sjuka och pensionärer är också förlorare

Kraftiga nedskärningar i den offentliga

sektorn. Sjukskrivna, förtidspensionärer

och andra som behöver

läkarvård och medicin förlorar stort

på moderaternas ekonomiska politik.

Fler karensdagar införs.

Moderaternas skattesänkning kostar

staten många miljarder kronor i form

av minskade intäkter. För att kompensera

detta måste moderaterna spara

in på annat. De föreslår därför stora

nedskärningar inom den offentliga

sektorn. Under 2008 ska den bantas

med 70 miljarder kronor. De kraftigaste

åtstramningarna planeras i socialförsäkringssystemen.

I sjukförsäkringen vill moderaterna

spara 12,5 miljarder kronor. Dels

genom att sänka ersättningsnivån till

70 procent efter de första sex månaderna,

dels genom att förändra beräkningsgrunden

för sjukpenning. Vilket

innebär en sänkning av den sjukpenninggrundande

inkomsten (SGI) för de

allra flesta. Dessutom vill moderaterna

införa en andra karensdag vid sjukdom

och försämra högkostnadsskydden.

Sammantaget kan dessa försämringar i

sjukförsäkringen betyda en inkomstförlust

på flera tusen kronor i månaden för

den som drabbas av längre sjukskrivning.

På pensionärerna vill moderaterna

spara drygt 4 miljarder kronor, bland

annat genom att sänka ersättningen

för förtidspensionärer till 60 procent.

Pensionärerna förlorar i genomsnitt

drygt 3 000 kronor om året.

Moderaterna, folkpartiet och centern

är dessutom överens om att införa en

avgift på 25 kronor varje gång man

hämtar ut ett receptbelagt läkemedel.

5


info:

9/2006

(m) öppnar för fler otrygga anställningar

Foto: Bengt Forsberg

LINN OCH EMMA DRABBAS

AV OSÄKRA JOBB .

– För arbetsgivarna är det

säkert smidigt med personal som

kommer och går efter företagets

behov, men för den anställde

är det jobbigt. Vi som drabbas

av osäkra anställningar mår

dåligt. Dessutom är det svårt

att planera för framtiden. Om

inte min sambo haft fast jobb

hade vi kanske inte kunnat

behålla vårt hus. Barn är inte

att tänka på förrän jag har en

riktig anställning, säger Emma

Uhlander, tillfälligt anställd på

Textilia i Långsele.

Riksdagen har beslutat att stärka

anställningstryggheten genom att

begränsa visstidsformerna. Högeralliansen

reserverade sig mot beslutet.

De vill i stället öka arbetsgivarnas

möjligheter att anställa tidsbegränsat.

Arbetsgivare har redan i dag möjlighet

att anställa tillfälligt. De som drabbas

av detta får ett otryggt yrkesliv. De är

beroende av arbetsgivarens godtycke för

att kunna försörja sig och de kan inte

själva påverka sina arbetsvillkor. Därför

beslutade vänstermajoriteten i riksdagen

att stärka de anställdas skydd

genom att begränsa arbetsgivarnas möjligheter

att visstidsanställa. Alla ska ha

rätt till en trygg anställning.

Mer makt åt arbetsgivarna

Beslutet innebär att alla former av tidsbegränsade

anställningar förs samman

till en anställningsform – fri visstidsanställning.

Fri visstidsanställning i mer

än 14 månader under de senaste fem

åren hos samma arbetsgivare övergår

automatiskt i en tillsvidareanställning.

Moderaterna och övriga högerpartier

röstade emot regeringen om stärkt

anställningstrygghet. Moderaterna vill

öka arbetsgivarnas möjligheter att anställa

tillfälligt. Det leder till mer makt

åt arbetsgivaren och till ökad otrygghet

och försämrade villkor för de anställda.

Förändringarna i lagen om anställningsskydd,

LAS, träder i kraft den

1 juli 2007 vid en socialdemokratisk

valseger.

www.ifmetall.se

valnotiser:

En gemensam välfärd

Sveriges generella välfärd bygger på en

omfördelningsprincip. Vi fördelar från

dem som har det gott ställt till dem som

lever på mer knappa marginaler. Detta

gör vi genom att betala skatt, var och en

efter förmåga. Gemensamt får vi därför

del av trygghet och välfärd, var och en

efter behov. Så vill socialdemokraterna

att det ska förbli, samtidigt som arbetet

för bättre villkor och minskade klyftor

ska fortsätta.

Genom att sänka skatterna vill moderaterna

avskaffa den gemensamma

välfärden. De som redan har det bra

får det lite bättre, medan de med små

marginaler får det ännu sämre. De som

bäst behöver välfärden – exempelvis

äldre, sjuka, arbetslösa och småbarnsföräldrar

– förlorar. Högerpolitiken

leder till ökade klyftor, mindre trygghet

och större orättvisor i samhället.

F-skattsedel åt alla

Det ska bli lättare att få F-skattsedel

och starta eget företag, även med den

tidigare arbetsgivaren som enda uppdragstagare.

Det föreslår högeralliansen

i sin gemensamma budgetmotion.

Om alliansens förslag blir verklighet

kan således en arbetsgivare först säga

upp en anställd på grund av arbetsbrist

och senare ta in samme person som

egenföretagare. Detta är ett stort steg

mot att göra kollektivavtalet till ett

frivilligt åtagande för arbetsgivarna.

Avtalen gäller nämligen bara anställda,

inte egenföretagare.

Undantag från

turordningen

i LAS

År 2001 drev de borgerliga partierna

tillsammans med miljöpartiet igenom

att två anställda skall kunna undantas

i företag med högst tio anställda vid

neddragningar. (s) och (v) röstade emot.

Under senare år har högerpartierna

velat utöka undantagen till att gälla

alla företag.

6


Arbetslösheten

botas med

låglönejobb

Foto: Stefan Jerrevång

Lägre löner, försvagade fack, utsatta

löntagare och urholkade kollektivavtal.

Det är moderaternas politiska

recept för att bota arbetslösheten.

Arbetslösheten är alldeles för hög – det

är de flesta överens om. Däremot finns

det olika strategier för att få fler människor

i arbete. Moderaternas program

för att minska arbetslösheten går ut på

att försvaga den enskildes ställning på

arbetsmarknaden.

Saknar drivkrafter

Först och främst anser moderaterna

att den svenska välfärden inte ger

människor tillräckliga drivkrafter att

arbeta. Därför vill (m) att det ska svida

ordentligt att vara utan arbete. De

föreslår försämrade villkor för dem som

av olika orsaker inte arbetar. Exempelvis

vill högern höja a-kasseavgiften,

sänka a-kasseersättningen och även

ersättningen för sjuka, föräldralediga

och pensionärer.

För det andra vill moderaterna försvaga

facket genom den kraftigt höjda

a-kasseavgiften i kombination med att

skatteavdragen för fackavgiften tas

bort.

För det tredje tänker (m) skapa en

KJELL-ÅKE FICK JOBB UTAN ATT PRUTA PÅ VILLKOREN. När Saab

Aerostructures tvingades minska på personalen fick de övertaliga hjälp till nytt arbete

via omställningsavtalet. Fackklubben och företaget sökte tillsammans TSL-pengar.

Avtal tecknades med en lokal entreprenör som hjälper arbetslösa till nytt jobb.

– Helt suveränt. Jag fick kontakt med en jättebra jobb-coach. Jag fick ett nytt jobb

redan efter tre månader, säger Kjell-Åke Holm, som nu arbetar på TLM Tannefors Lift

AB i Linköping.

ny typ av jobb med riktigt låga löner.

Moderaternas a-kassereform innebär

att en person efter 300 dagars arbetslöshet

ska acceptera ett nytt arbete

som motsvarar drygt 50 procent av vad

personen tjänade innan arbetslösheten,

annars försvinner rätten till a-kassa.

För det fjärde, om tiotusentals

arbetslösa tvingas acceptera dessa

jobb öppnar det upp för lönedumpning.

Vilken arbetsgivare vill anställa till full

betalning om det går att komma undan

med halva summan?

Slutligen vill moderaterna skära ned

8 miljarder på arbetsmarknadspolitiken.

Moderaterna och

arbetsrätten i EU

LO-TCO Rättsskydd har granskat hur

moderaterna agerat i arbetsrättsliga

frågor på EU-nivå under ett antal år.

Undersökningen visar att de moderata

ledamöterna i Europaparlamentet

vid upprepade tillfällen verkat för

att arbetsrätten på Europanivå ska

försvagas.

Moderaterna har sagt nej till att

förbättra direktivet om likabehandling

av män och kvinnor. De har även sagt

nej till att införa ett direktiv som syftar

till att förhindra att bemanningsföretag

används för att sänka löner och anställningsvillkor.

Läs hela rapporten

på www.lo.se

Skattelättnader

för redan gynnade

Moderaterna vill införa en skattesänkning

genom ett så kallat arbetsavdrag.

Det innebär att arbetslösa, sjukskrivna,

föräldralediga eller pensionärer inte får

ta del av skattelättnaden. I stället förlorar

dessa grupper i dubbel bemärkelse.

De får inte sänkt skatt men får ändå

betala reformen genom lägre ersättningsnivåer

och ökade utgifter

Sätt upp affisch

om förtidsröstning

Med det här numret av Info finns en

affisch om förtidsröstning. Förutom en

förklaring om vad förtidsröstning är och

hur den går till, finns även ett utrymme

där det går att fylla i var närmsta förtidsröstningslokal

ligger.

Information om var dessa finns hittar

du på Valmyndighetens hemsida,

www.valmyndigheten.se.

Gå och rösta!

Den 17 september är det val i Sverige. Då har alla lika mycket att säga till

om. Passa på att göra din röst hörd – det är mycket som står på spel.

7


info:

9/2006

Sätt upp en affisch, skriv en insändare eller prata politik på arbetsplatsen.

Det är de nära och små handlingarna som många

gör som kan avgöra valet. Du behövs i det arbetet.

Du gör skillnad i valet

Illustrationer: Bo Persson

Prata med

dina arbetskamrater

Efter valen 1998 och 2002 konstaterade

LO i sina valanalyser att en bidragande

orsak till det dåliga valresultatet för

socialdemokraterna var att den politiska

diskussionen på arbetsplatserna

avstannat. Här har du som fackligt

förtroendevald en extra viktig uppgift

att fylla under valrörelsen för att hålla

diskussionen vid liv.

Se till att den politiska temperaturen

på din arbetsplats höjs. Ta samtalet när

tillfälle ges. Berätta vad Alliansens politik

går ut på. Vad socialdemokraterna

genomfört under sin regeringstid och

vad de vill göra framöver.

Det enkla är många gånger det

svåra. Hittar du inte argumenten när

dina arbetskamrater kommer med

politiska påståenden – ring valcentrum,

så hjälper de dig.

Få svaren från

valcentrum

Ring IF Metalls valcentrum,

020-85 18 00 och få svar på dina funderingar

om politik och samhällsfrågor.

Valcentrum ger även tips och idéer på

hur du kan arbeta för en socialdemokratisk

valseger.

Förutom att svara på frågor så servar

valcentrum förtroendevalda, klubbar

och avdelningar inför valrörelsen.

En mängd affischer, klistermärken och

rockmärken med budskap om valet har

gått ut till alla klubbar och avdelningsombud.

Använd dem för att få igång

samtalet på arbetsplatserna.

Har du egna tips och idéer kan du

skicka dem till valcentrum@ifmetall.se

så läggs de in i den facklig-politiska databasen

som nås via medlemsportalen.

Valcentrum är öppet 07.00–19.00

varje vardag.

Skriv insändare

Glad, arg, nöjd eller oroad? Skriv en

insändare till lokaltidning. Den kan

påverka till det bättre. Det är viktigt

att de fackliga frågorna och industri-

www.ifmetall.se

8

VÄLJ SJÄLV: Trygghet eller rädsla

Vad Moderaterna

vill göra:

Sänka ersättningen för arbetslösa, sjuka

och föräldralediga.

Grundavdraget till ett jobbavdrag så att

arbetslösa, föräldralediga, sjuka och pensionärer

får betala högre skatt än andra.

Pressa ned lönerna genom att sänka

a-kasseersättningen och tvinga arbetslösa

att jobba för löner under halva den

tidigare nivån.

Höja a-kasseavgiften och göra det dyrare

att vara med i facket.

Skära ned på arbetsmarknadspolitiken.

Öka möjligheten till otrygga anställningar.

Höja avgifter för vård och mediciner genom

ett försämrat högkostnadsskydd.

Fördubbla antalet karensdagar.

Förkorta föräldraförsäkringen.

Sänka förtidspensionerna till under 60

procent.

Vad socialdemokraterna

har gjort:

Höjt taket i sjukförsäkringen, från 7,5 till

10 basbelopp.

Höjt taket i föräldraförsäkringen, från 7,5

till 10 basbelopp.

Höjt lägstanivån i föräldraförsäkringen från

60 kronor till 180 kronor per dag.


arbetarnas villkor hörs i debatten så

högerns hot mot trygghet och välfärd

slås tillbaka. Det är industrin som drar

landet. Av förra årets exportsiffror på

1 000 miljarder kronor stod IF Metalls

medlemmar för 700 miljarder kronor.

En bra insändare ska vara på cirka

600 tecken. Då blir den läst. Berätta

varför du vill ha förändringar till det

bättre eller känner dig orolig. Skriv enkelt.

Ta med det väsentliga. Underteckna

med namn, yrke eller vilken facklig

roll som du har. Mejla helst insändare

till tidningen. Då blir den tekniskt

enklare att hantera, och möjligheterna

att få den införd ökar.

Ordna torgmöten

Torgmöten är en chans att ställa frågor

och få fram sina egna argument.

Ställ ”det nya arbetarpartiet” moderaterna

mot väggen med frågor om

vilka arbetare som tjänar på:

– Höjda avgifter och sänkta ersättningar

från a-kassan.

– Sänkt ersättning och kortare ledighet

för föräldralediga.

– Ökade möjligheter för arbetsgivare

att anställa tillfälligt.

Fler argument hittar du i den

facklig-politiska databasen som nås via

medlemsportalen, www.ifmetall.se.

Fler valarbetstips

Det finns många saker som du kan

hjälpa till med i valarbetet:

Sätt upp affischer på arbetsplatsen.

Dela ut tapplappar (eller lägg dem

på strategiska platser).

Ta på dig en knapp med budskap.

Kopiera insändare och lägg på fikaborden.

Organisera IF Metalls tipspromenad

på din arbetsplats.

Du kanske till och med kan överraska

och skriva en kampsång och sjunga

den i busskön.

Ta kontakt med din avdelning och

hör vad du kan göra. De kan hjälpa dig

med affischer och tapplappar (lappar

med korta valbudskap). Affischer och

tipsfrågor finns även att ladda ned

från den facklig-politiska databasen på

medlemsportalen.

maria.backstrom@ifmetall.se

Åtta starka

budskap

för IF Metall

i valet 2006

1. Det går bra för Sverige! Tillväxten

är god, reallönerna stiger, inflationen är

låg och statens finanser visar överskott!

2. De borgerliga förslagen att ta bort

avdragsrätten för fackföreningsavgiften

och att minska de statliga subventionerna

till a-kassan är en krigsförklaring

mot Sveriges löntagare!

3. När utländska företag utför arbeten

i Sverige ska deras anställda ha samma

löner och anställningsvillkor som

anställda i svenska företag. Svenska

avtal ska gälla i Sverige!

4. I en tid när den internationella

konkurrensen hårdnar allt mer måste

Sverige ha en regering som prioriterar

löntagarnas anställningstrygghet

framför stora aktieutdelningar och

gigantiska bonusar till direktörerna!

5. I det kommande valet står trygghet

och rädsla mot varandra. Trygghet

genom ersättningar som man kan leva

på vid sjukdom och arbetslöshet och en

välfärd för alla eller rädsla genom sänkt

a-kassa, försämrade socialförsäkringar

och satsningar på låglönejobb!

6. Om de borgerliga partierna vinner

valet kommer de att försämra

anställningstryggheten!

Höjt barnbidraget med 100 kronor per

barn och månad.

Infört flerbarnstillägg redan från andra

barnet och samtidigt höjt det med 100

kronor.

Stärkt anställningsskyddet för den som är

gravid och föräldraledig.

Vad socialdemokraterna vill göra:

Fortsätta att utveckla den svenska välfärden.

Fortsätta att satsa på tillväxt och trygghet.

Stärka anställningstryggheten.

Genomföra jobbpaketet så att fler får

arbete. Satsningen uppgår till cirka 10

miljarder kronor per år.

Införa ett pristak för tandvård.

Höja taket i a-kassan, under kommande

valperiod.

Läs mer i Socialdemokraternas valmanifest

som du hittar på

www.socialdemokraterna.se.

7. Högeralliansens strategi för att

skapa fler jobb är att svenska arbetare

ska bli billigast i världen, genom sänkt

a-kassa, försämrad arbetsrätt och

tredubblad egenavgift till arbetslöshetsförsäkringen…

DET GÅR INTE!

Vi vill inte bli billigast! Därför satsar

svensk arbetarrörelse på att svenska

arbetare ska bli bäst i världen och

konkurrera om kvalitet och kompetens

– inte låga löner!

8. Det kommande valet står mellan

fortsatt trygghet och utbyggda reformer

med socialdemokraterna eller ökad

otrygghet och social nedmontering med

moderaterna. Höger eller vänster – rött

9


info:

9/2006

Flygblad – chans till

medlemsträff

Foto: Olof Näslund

– Det här är en jättebra möjlighet att

få kontakt med alla nu när vi bildat

nytt förbund, säger Christina Labus,

där hon står och delar ut flygblad till

medlemmar på Asta Zeneca i Södertälje.

I Södertälje kommer flygbladen, som

anländer till avdelningen varje måndag

fram till valet, att delas ut personligen

på alla arbetsplatser.

Christina Labus arbetar själv på

Astra i Snäckviken, hon är vice ordförande

i avdelningen och regionalt

skyddsombud.

– Det är flera som säger att det är

bra med IF Metalls Valcentrum, att det

finns ett ställe dit man kan ringa och

ställa frågor om politik.

Själv tycker hon att de ekonomiska

frågorna måste komma mer i fokus i

valrörelsen.

– Det är viktigt att vi ser till att

bevara välfärden. Många verkar inte

riktigt förstå vad skatterna går till, att

vi faktiskt kostar både när vi är små

och när vi blir gamla.

Segerviss

Förutom flygbladsutdelning, så syns

avdelningen på torget i Södertälje. Där

ger de tillsammans med andra fackförbund

information om både facket och

valet.

– Vi ska se till att det blir vi som vinner

valet, säger Christina Labus.

maria.backstrom@ifmetall.se

– Det är kul att komma ut

till alla nya arbetsplatser och

träffa medlemmarna, säger

Christina Labus, Södertälje.

Fortsatt dialog mellan fack och företagsledning

GM-arbetarnas protester gav resultat

www.ifmetall.se

Efter protester mot GMs nedläggningsiver

och aktioner från anställda

och fackliga organisationer vid

General Motors Europa-fabriker gick

till slut företagsledningen med på en

dialog, ett första möte hölls i juli.

– Företagsledningen vidhåller dock sitt

beslut att stänga fabriken i Portugal,

men har skjutit på att verkställa det

från oktober till december, berättar Paul

Åkerlund, klubbordförande för IF Metall

på Saab Automobile i Trollhättan.

Har vunnit tid

Tillsammans med fackliga representanter

från övriga GM-fabriker i Europa

mötte Paul Åkerlund ledande personer

från GM Europa. Ett möte som de fackliga

organisationerna krävt och väntat

på sedan GM utlyste en tävlan mellan

fabrikerna och de anställda.

– Det är bra att mötet äntligen

äger rum. Även om läget är spänt och

ledningen håller fast vid sitt beslut

att lägga ned produktion har vi i detta

skede vunnit tid, säger Paul Åkerlund.

Just tiden är värdefull för de fackliga

representanterna i det Europeiska

företagsrådet, och framförallt för de anställda

i Portugal. Först nu har de fått

möjlighet att själva kunna gå igenom

den studie som GM-ledningen grundar

sitt nedläggningsbeslut på.

– Men det var inte helt enkelt att få

tillgång till den. Vi fick ta hjälp av advokat

för att kunna hävda vår rätt till

information och konsultation, berättar

Paul Åkerlund.

Två dagar före mötet med GM-ledningen

lyckades äntligen de fackliga

organisationerna få ta del av studien.

– Vi har fått det som borde vara en

självklar rätt för alla anställda. Att få

FÖRSVARADE JOBBEN gjorde de

anställda på GMs fabrik i Azambuja i

Portugal och fick stöd av anställda och

facken på alla övriga fabriker i Europa.

veta på vilka grunder som ledningen

fattar beslut och att få föra en dialog om

dessa, säger Paul Åkerlund.

Dialogen mellan GMs ledning och

facken fortsätter. När nästa möte äger

rum är dock inte klart.

annette.lack@ifmetall.se

Foto: EMF

10


I Australien finns alliansens politik

Där är löntagarna rättslösa

I Sverige vill den borgerliga alliansen

sänka löner, försvaga facket och

luckra upp arbetsrättsliga regler.

I Australien har den konservativa

regeringen redan genomfört de lagar

och regler som den borgerliga alliansen

drömmer om. Konsekvenserna

för de anställda är förödande.

person på grund av ålder, säger Dave

Oliver.

I Sverige tycker den borgerliga alliansen

att anställda borde få f-skattsedel

och istället kalla sig uppdragstagare

med individuella avtal. I Australien

har John Howards högerregering redan

infört sådana avtal.

Foto: AMWU

– I 14 år arbetade 60-åriga Karen Palmer

på Coolaroos kabel- och rörfabrik

utan en enda anmärkning. När hon

efter en arbetsskada i axeln blev friskförklarad

av två läkare och kom tillbaka

till sitt arbete, blev hon uppsagd. Hon

påstods plötsligt inte vara stabil i sitt

arbete, berättar Dave Oliver, Metalls

regionalsekreterare i delstaten Viktoria.

Byttes mot yngre

Arbetsgivaren böt cyniskt ut Karen

mot en yngre anställd. Tack vare nya

arbetsrättslagar införda av den konservativa

regeringen är detta helt lagligt

för företag med färre än 100 anställda.

– Det är ett klassiskt exempel på hur

ett litet företag använder sig av de nya

arbetslagarna för att göra sig av med en

Tvingas till individuella avtal

– På Jaws Buckets, ett företag som

tillverkar utrustning till gruvindustrin,

har 60 anställda tvingats skriva på individuella

avtal. Ett avtal som minskar

eller helt tar bort 18 tidigare uppnådda

rättigheter via kollektivavtalet, berättar

Andrew Dettmer, Metalls regionalsekreterare

i Queensland.

De har förlorat övertidsersättning,

sparad ledighet, avgångsvederlag,

intjänad semester på grund av lång

anställning, med mera.

– Detta företag kan verkligen tjäna

som modell för hur vår konservativa

regering vill att arbetstagarna ska

behandlas, säger Andrew Dettmer.

För att göra allmänheten uppmärksam

om vad lagarna innebär för varje

TROTJÄNARE KAREN FICK GÅ.

Under 14 år arbetade Karen Palmer,

60, i en kabelfabrik. Karen fick en dag

sparken med motiveringen att hon inte

var ”stabil”.

enskild anställd har den australiska

fackföreningsrörelsen samlats under

kampanjen ”Your rights at work –

worth fighting for” – Din rätt på arbetet

– värd att kämpa för. Vid flera tillfällen

har man ordnat demonstrationer. Den

senaste hölls den 26 juni då över

300 000 människor samlades i Australiens

städer för att protestera.

annette.lack@ifmetall.se

Foto: AMWU

FORDONSARBETARNA i australiska Metall var några av de 150 000 människor som protesterade i Melbourne

mot den konservativa regeringens arbetsrättslagar.

11


info:

9/2006

DRYGT 500 PERSONER

tågade genom Visbys gator

för att värna kollektivavtalet.

LO-medlemmar och ungdomar

från SSU krävde trygga

villkor och rättvisa löner under

Almedalsveckan i Visby.

De fick gensvar för sina

krav. Bland 463 seminarier

och trots lobbyisternas

kamp om opinionen,

fick de fackliga mest

uppmärksamhet.

Foto: Stig Hammarstedt

Fackets kra

Foto: Annette Lack

LO-FACKEN TOG HEM SEGERN bland Almedalens

Det skrevs 128 artiklar om Facket i Almedalen – dubb

Är dokusåpa lösningen?

– Industrin behöver ungdomarna

www.ifmetall.se

Industrin behöver fler ungdomar.

Gruvorna, den stora vinstmaskinen

saknar en hel generation arbetare.

Men trots att elever som väljer industriprogrammet

har störst möjlighet

att få arbete är det svårt att locka

ungdomar till industrin.

Det visade Sveriges industriarbetare

– Grafiska, IF Metall, Livs,

Pappers samt Skogs- och Trä – vid sitt

framtidsseminarium under Almedalsveckan.

– I avvaktan på dokusåpan om hur

det är att arbeta i industrin, måste vi

alla hjälpas åt att ge en riktig bild av

vad industriarbetet är i dag. Det är ett

spännande och högteknologiskt arbete

som ger både personlig utveckling och

är grunden för tillväxten, säger Anders

Ferbe, IF Metalls andre vice ordförande.

Medelåldern i industrin är högre

än för arbetsmarknaden i övrigt. Stora

pensionsavgångar kräver nyrekryteringar.

Foto: Hemlin Foto

För 2006 beräknas den totala sysselsättningen

inom industrin att öka med

3 000 och för 2007 med 5 000 personer.

Här finns arbeten med gott arbetsinnehåll,

ansvar och behov av kvalificerad

arbetskraft.

– Men omvandlingstrycket är hårt,

särskilt på industrin. Därför är det

ännu viktigare att där finns bra villkor

så att unga vågar ta ett industriarbete,

säger Anders Ferbe.

Den borgerliga alliansens förslag om

försämrad arbetslöshetsförsäkring och

centerpartiets fortsatta krav på särskilda

anställningsvillkor för ungdomar

tror inte Sveriges industriarbetare är

rätt väg att gå. De får medhåll av SSU.

– Hur det ser ut på arbetsplatsen är

en viktig fråga. Vem vågar söka sig till

industrin om man vill ta bort trygghet

och arbetsrätt, undrar SSU-ordförande

Anna Sjödin.

Samarbete

Grunden är trygghet för individen och

gemensamma krafttag. Då går det att

förändra. Det visar satsningarna på

teknikcollege. Här samarbetar kommun,

skola och företag för att skapa

kompetenscentra där ungdomar och

vuxna utbildas för de yrken som industrin

behöver.

KUNSKAP OCH INFORMATION.

Med satsning på yrkeskunskap och en

dokusåpa hoppas IF Metalls Anders

Ferbe på fler unga till industrin.

12


av hördes och syntes bäst

alens alla lobbyister och bland de 463 arrangemangen.

dubbelt så många som om Svenskt Näringsliv.

Bonushysteri för direktörerna

– sänkta löner för arbetarna

Teknikföretagen, IF Metalls motpart,

lanserade i Almedalen ett

förslag inför nästa avtalsrörelse:

Sänkta löner för anställda i företag

som går dåligt.

Kravet förs fram samtidigt som bonusoch

belöningssystemen duggar över ett

antal direktörer i exportindustrin.

– Om arbetsgivarparten öppnar

avtalsrörelsen 2007 med att vilja

sänka lönerna då kommer det att bli

en mycket svår avtalsrörelse, säger

Anders Tiderman, avtalssekreterare

IF Metall.

Anders Tiderman deltog i debatten

då Teknikföretagen presenterade sin

rapport om utvecklingen i den tyska

avtalsrörelsen. Där hävdas att över

90 000 anställda inom verkstadsindustrin

har sänkt lönerna för att rädda

jobben.

– Men detta är förknippat med att

de anställda har fått sysselsättningsgarantier

under viss tid. Detta är dock

enbart en kortsiktig lösning, säger

Anders Tiderman.

Tidigare har både Teknikföretagen

och IF Metall varit överens om att en

sådan modell är en dålig lösning och

enbart en konstgjord andning.

– Har de ändrat sig är de definitivt

ute efter ett systemskifte, säger

Anders Tiderman.

annette.lack@ifmetall.se

Foto: Hemlin Foto

Bra villkor för alla

– Löfvens krav

IF Metalls ordförande Stefan Löfven

tog vid socialdemokraterna ekonomiska

seminarium i Visby upp en

högaktuell fråga i globaliseringens

tid. Kravet på justa spelregler och

villkor för alla anställda, oavsett var

bolaget har produktion.

EGEN FABRIK. Ett lyckat exempel på vad samarbete mellan parter kan åstadkomma

för att få unga till industrin är BrobyGrafiska i Sunne. Där finns en grafisk

specialutbildning. I dag har skolan 400 elever samt 500 på uppdragsutbildningar.

– I år byggdes en liten fabrik på skolan för digital tryck och skolan har för närvarande

elva doktorander inom stämpeltryck till den växande förpackningsindustrin.

– Örebro nappade snabbt på idén

från IF Metall och oss. Här har politiker

och skola varit mycket drivande, berättar

Erik Lundström, företagsrådgivare

för Teknikföretagen i Örebro län.

Det arbetet har gett resultat.

– Till hösten har 400 elever sökt till

utbildningarna. I september har en

stor informationsdag i Örebro för att

intressera ännu fler elever att söka sig

till utbildningar som ger arbete inom

industrin, säger Erik Lundström.

Broby Grafiska i Sunne är ett annat

exempel. I dag har skolan och yrkesutbildningarna

vuxit: antal anställda från

2 till 52, anställda inom den grafiska

branschen från 100 till 600 och antalet

elever från 15 till 400 samt ytterligare

500 på uppdragsutbildningar.

annette.lack@ifmetal.se

– Efter samtal med

Poul Nyrup Rasmussen,

ordförande för det europeiska

socialistpartiet, är

det glädjande att veta att

frågan om spelregler för

företagen står högt upp

på dagordningen, säger

Stefan Löfven.

Likaså är det en fråga

som Ségolène Royal, socialistiskt

parlamentsledamot

i Frankrike, prioriterar

högt. Med tanke på att hon

eventuellt blir Frankrikes

nästa president är detta

mycket positivt.

annette.lack@ifmetal.se

SVENSKA

MODELLEN

prisades av

den franska

socialistiska

parlamentsledamoten

och kanske

Frankrikes

nästa president,

Ségolène Royal.

Foto: LO

13


9/2006

Foto: Kinga Lezanska

info:

Stoppa högerextrema

med tydliga argument

LÅT ER INTE LURAS, att tro att sverigedemokraterna

är ett demokratiskt

parti som vilket som helst. Det är de

inte, säger Anders Ferbe. På bilden

sverigedemokraternas Kenneth Sandberg

och Sten Andersson i valtalartag år 2002.

www.ifmetall.se

Högerextrema partier storsatsar inför

höstens val och kandiderar i allt

fler av landets kommuner. Särskilt

märks det i Skåne. Se till att du själv

har argumenten som kan stoppa

dem på din ort.

Efter att tidigare ha försökt tiga ihjäl

högerextrema grupper börjar nu de

etablerade partierna att gemensamt

motarbeta dem. Även IF Metall drar

sitt strå till stacken genom att hålla seminarier

för förtroendevalda om rasism

och främlingsfientlighet.

– Vi vet att det bland våra medlemmar

finns en grogrund för högerextrema

rörelser och vi behöver fundera över

våra egna värderingar, säger Anders

Ferbe, IF Metalls andre vice ordförande,

när han talade på det inledande

seminariet i Helsingborg.

Ett exempel på hur IF Metalls avdelningar

engagerar sig finns i Göteborgsregionen.

Där deltar Rahim Maatoug i

diskussioner ute på skolor och arbetsplatser

kring främlingsfientlighet och

integration. Rahim är industriarbetare

och fackligt aktiv på Astra Tech.

Populistiska partier hävdar ofta att de

har folkets röst. De har enkla lösningar

på svåra problem, vilket ofta kan kännas

attraktivt.

– Att de här grupperna har en chans

beror på att en del upplever att det kan

ligga något i vad de säger. Det finns

problem. Det är inte svart eller vitt,

säger Anna-Lena Lodenius, journalist,

författare och expert på högerextrema

rörelser.

Ta en schysst debatt

Det verkligt stora högerextrema partiet,

sverigedemokraterna, kom i senaste

valet in i 29 kommuner i landet och har

sammanlagt 49 mandat. De odlar ofta

tanken om att de är martyrer och rider

på att de inte får komma till tals.

– Det gäller att vara renhårig i

debatten, annars uppfyller ni deras

profetia och på så sätt får de folk med

sig, säger Anna-Lena Lodenius.

Ta till exempel de flygblad som delas

ut av lokala högerextrema partier. Gå

igenom dem punkt för punkt. Diskutera

med andra vad ni tycker och finn argumenten

hur ni kan bemöta dem.

Ett påstående som ofta hörs är att

invandrare är överrepresenterade i

brottsstatistiken. Det är de också. Men

det kanske mer handlar om ett klassperspektiv

– de som begår flest brott

har det oftast sämst ställt.

Vilket motstånd de högerextrema

rörelserna möter kan avgöra deras möjligheter

i valet. Här spelar de fackliga

organisationerna och alla en viktig roll.

– Vilket civilkurage har vi själva att

sätta stopp för diskussioner som utmynnar

i rasism och främlingsfientlighet,

frågar Anders Ferbe.

maria.backstrom@ifmetall.se

fakta IF Metalls Programförklaring

Att allt färre röstar i allmänna val innebär,

förutom ökad risk för högerledd regering,

också att en del av framtiden överlämnas

i händerna på demokratins motståndare

– rasister, extremister och kriminella finns

alltid beredda att ta för sig om vi ger dem

det utrymmet.

IF Metall står för ett demokratiskt,

öppet och solidariskt samhälle. Vi tillbakavisar

alla försök till diskriminering, orättvis

behandling och angrepp mot demokratin.

14


Foto: Stig-Göran Nilsson/SSAB

VILKA KRAV I LÖNERÖRELSEN. En ny avtalsrörelse rycker närmare för IF Metalls medlemmar.

Vilka är de viktigaste kraven, det är frågan för förbundets dialogträffar.

Vilken lön är rätt och rimlig?

Vilka krav ska IF Metall driva i avtalsrörelsen?

Hur ska vi arbeta fackligt

tillsammans? Det är några av frågorna

som medlemmarna ska diskutera på

de IF Metallträffar och Dialogdagar

som hålls under augusti och början av

september.

Under IF Metallträffarna medverkar

en funktionär eller tjänsteman från förbundskontoret

och diskuterar aktuella

förbundsfrågor med inbjudna medlemmar

under en dag. Dialogdagarna är

arbetsplatsbesök på arbetsplatser runt

om i landet där en funktionär eller

tjänsteman från förbundskontoret under

en dag träffar medlemmar på upp

till tre olika företag.

De frågor som ska diskuteras är dels

vilka krav som är viktigast att driva

politiskt och i avtalsförhandlingarna

som börjar vid årsskiftet, dels hur det

nya förbundet IF Metall ska arbeta.

De uppfattningar och åsikter som

kommer fram i diskussionerna sammanställs.

De blir ett viktigt underlag

för det fortsatta arbetet med att formulera

avtalskrav och hur förbundet ska

arbeta i framtiden, både på avdelningsoch

förbundsnivå.

notiser:

Saab vinnare i Europa

Den svenska biltillverkaren Saab noterar

nu rekordförsäljning ute i Europa

med en 33 procentig ökning under juli.

Det är Saabs miljöbilar som drar. Även

Volvos försäljning av miljövänligare

bilar intar en tätplats.

Det är modellerna som bygger på

renare bränsle, Saab 9-5 Biopower, och

den dielsedrivna Saab 9-3 sportkombi

som drar upp försäljningen. Under det

första halvåret har Saabs försäljning totalt

uppgått till 55 539 bilar. En ökning

med 25 procent.

Även Volvos miljöbilar väcker

intresse.

Fototävling: Jag och

min arbetsplats

Du glömmer väl inte tidningen Infos fototävling

där du kan vinna en kamera.

Temat är: Jag och min arbetsplats.

Villkoren för att kunna delta i tävlingen

är att du är medlem i IF Metall

samt att vi får använda bilden och

spara den i vårt bildarkiv.

Bilden bör ha upplösning 300 dpi och

vara i formatet jpg. Ditt bidrag skickar

du till info@ifmetall.se senast den 8

september 2006.

Vi vill att du anger; var kortet är

taget, ditt namn, adress, e-post och

telefonnummer, medlemsnummer och

eventuellt namn på bilden.

Vinnaren presenteras i nummer 11.

Foto: Olof Näslund

15


Johnnys låga brinner överallt

Johnny Holm är symbolen för

kraften i det svenska brukssamhälle.

På dagarna svetsar

han fogar hos Forshaga Svets och

Smide. När Johnny efter arbetsdagen

släckt svetslågan åker han

längs Klarälven ner till Karlstad

och Idrottshallen i Våxnäs. Där

tränar han sonen Stefan till nya

medaljer. Där tänder han hoppet

hos fyra unga höjdhoppartalanger

som den trygge svetsaren

också tränar.

Det är en unik yrkeskombination.

På resultatet kan ingen klaga.

Stefan Holm har tagit nästan alla

guldmedaljer som tänkas kan.

I Göteborg blev det EM-brons i

en höjdhoppstävling som saknar

motstycke.

Fackligt engagerad

Så undra på att världspressen står

i kö utanför det lilla företaget för

att intervjua Johnny Holm efter

varje framgång. Arbetskamraterna

lotsar vant in reportrarna. För dem

och Forshaga är framgångarna hur

naturliga som helst.

Förankrad i brukssamhällets

trygghet och kultur svarar Johnny

Holm på medias frågor:

– Jo, han har varit svetsare i

över 40 år. Han är en engagerad

person som lägger sig i när något

är fel. I fackliga frågor har han

varit engagerad. Som förälder har

han alltid ställt upp.

BRUKSSAMHÄLLETS KRAFT. Johnny Holm har i 40 år varit svetsare i Forshaga. Sonen Stefan

Holm har han samtidigt tränat fram till att bli världens bästa höjdhoppare. Till svetsjobbet skyndar

han efter varje tävling. Där är det högkonjunktur.

Eller som Johnny Holm uttrycker

det i en intervju:

– Jag ser idag alltför många

barn som inte har uppbackning

hemma. Det är inte bra för dem, eftersom

barn behöver vuxnas stöd.

Högkonjunktur i Forshaga

Efter varje internationell framgång

har Johnny Holm skyndat sig hem

till svetsjobbet i Forshaga. Där

stämplar han in strax efter sex på

morgonen. Där är det högkonjunktur.

– Vi tillverkar maskiner för kopparindustrin.

Vi har beställningar

på fyra maskiner, till bland annat

Kina och Chile. Varje maskin

väger cirka 30 ton och kostar 25

miljoner kronor. Vi har nyanställt

fem personer och har order till

2008, berättar Lennart Magnusson,

IF Metalls klubbordförande

vid Forshaga Svets & Smide.

Då är det tryggt med anställda

som Johnny Holm. Han som tänder

både svetslågan och hoppet hos

världens höjdhoppstalanger.

HALLÅ DÄR!

Håkan Sterner, ägare

av Restaurang Hamnplan

5 i Visby där LO

och LO-förbunden

hade samlingsplats

under Almedalsveckan.

Hur var det att få restaurangen

tillfälligt döpt till Facket i

Almedalen?

Fantastiskt roligt att få husera

alla de seminarier och möten som

LO och förbunden arrangerat här

under veckan.

Vad tycker du om fackets kärna

– kollektivavtalet?

Jag skulle inte kunna driva min

restaurang med 60 anställda utan

kollektivavtalet. Det ger mig och

mina anställda ordning och reda.

Jag förstår inte alls den debatten

som förs just om kollektivavtalets

vara eller inte vara. För mig är det

en självklarhet att ha avtal.


För förtroendevalda i IF Metall

9/2006

ANSVARIG UTGIVARE

Lotten Kågerman, 08-786 85 12

REDAKTIONEN

Tfn: 08-786 80 00 (vx)

E-post: info@ifmetall.se

Marinette Ask, Cecilia Byberg, Maria Bäckström, Mattias Josefsson

(föräldraledig), Juhani Kulo, Annette Lack, Lars Magnor, Anneli Törner

LAYOUT/TRYCK

Olle Sjöstedt/Sandvikens Tryckeri AB

FOTO SIDAN 1

Christina Labus delar ut valmaterial. Foto: Olof Näslund

More magazines by this user
Similar magazines