Graffitti studiehandledning.indd - SLI.se

sli.se

Graffitti studiehandledning.indd - SLI.se

Informationsmaterial till fi lmen

Graffitikonst

En personlig reklamkampanj

Swedish Film

Vretenvägen 12 • SE-171 54 Solna • SWEDEN • Phone: +46 (0)8-50 90 25 07 • Fax: +46 (0)8-445 25 60

E-mail: katarina.lundgren@tvi.se • www.tvi.se • VAT. no: SE5565565925


GRAFFITI

Graffi ti – ett begrepp som delar människor i två

läger.


r/emot, konst/vandalism. Graffi tin uppkom på 60-

talet i USA. Till Sverige kom den 1984. Idag är graffi tin

en mer eller mindre vä

lkommen del av vå

r vardag.

Men vad ligger bakom fö

reteelsen, varfö

r uppkom

den och vad är skillnaden mellan tags, throw-ups och

pieces?

Fakta om graffiti

Graffi ti

är målning med konventionella sprayburkar

som konstform. Airbrush är en snarlik konstform med

andra verktyg. Allt började i New York under 1970-

talet då ett bud skrev under sina färder en fö

rkortning

av sitt namn Taki 183. Folk fi ck syn på hans signatur,

och man kom på att idén att skriva signaturer med

spraylack. I början av 1980-talet kom fi lmer som Beat

Street

och

Style Wars

till Sverige och fö

dde den fö

rsta

kullen av svenska målare.

Graffi ti målas oftast illegalt och klassas då enligt

svensk lag som skadegörelse. Den målas på platser

där allmänheten kan se den - som på husväggar,

tågvagnar och brofundament. Graffi ti målas även i

viss utsträckning på lagliga väggar. Det vanligaste

målade motivet är artistens pseudonym eller namnet

på gänget, det crew, artisten tillhör, i vidsträckta

bokstäver.

När man pratar om tags

menar man enkla signaturer

målade i en färg med spray eller markeringspenna.

Även om all graffi ti kallas klotter av vissa är det

fl er som är beredda att kalla tags fö

r klotter än

omsorgsfullt genomfö

rda målningar. Färgen som

används vid graffi ti är lackfärg - sådan som kan

användas till bilkarosser. Graffitijargongen lånar

friskt från engelskan. Munstycken på sprayburkar

kallas exempelvis caps. Ett munstycke som ger

bred spridning kallas fat cap. Ett av de svenska

ord som dock används är ”målare”, fö

r graffi tiartist.

Graffi ti räknas traditionellt som ett av hip hopens fyra

element. Graffti är också känt som Aerosol art, så då

åsyftar att man använder sig av sprayfärg.

Kända svenska graffi tiartister

• Puppet

• Akay

• Circle

• Disey

• Ruskig

• Ikaros

Kända utländska graffi tiartister

• Jeko

• Neck

• Seen

• Mode2

Historisk graffi ti

Ordet graffi ti

härstammar bl.a. från italienska ordet

graffi to som betyder ristning. Begreppet togs fö

rst

upp av arkeologerna, men också folklivs- och

språkforskare kan hämta information ur graffi ti.

Bruket att meddela sig på väggar och murar utan

censur fö

refaller djupt rotat, internationellt spritt och

fl era tusen år gammalt. Graffi ti har bl.a. påträffats

vid utgrävningarna i Pompeji, i Roms katakomber

och i medeltida kyrkor. Klottrets innehåll är tämligen

ofö

rändrat in i vår tid. Under andra världskriget

tillkommer nya former och material; ”Kilroy was here”

spreds som vandringsklotter och åren kring 1968

ökade det politiska användandet av graffi ti.

Diskussionsforum

Diskutera något eller några av fö

ljande områden i

klassen

Graffi ti – konst eller skadegörelse

Olika former av graffi ti

Subkulturer

Förorten

Hip hop

Kändis – konsten att bli sedd

Hitta mer fakta om graffiti - länkar

http://www.at149st.com/ - Graffiti och dess historia

från New York

http://www.otherthings.com/grafarc/fl ash/view.htm -

arkeologisk graffi ti

http://www.bombingscience.com/ - mängder av

exempel på graffi ti

http://www.graffi ti.org/ - diverse om graffi ti

http://www.graffi ti.no/ - graffi ti i Norge

http://www.whoa.nu/ - diskussionsforum

http://graffi ti.playdo.com/ - online-graffi ti

http://www.mterra.ru/underground/graffi ti/photo/

pictures/graffi ti_06.jpg - ytterligare exempel

Swedish Film

Vretenvägen 12 • SE-171 54 Solna • SWEDEN • Phone: +46 (0)8-50 90 25 07 • Fax: +46 (0)8-445 25 60

E-mail: katarina.lundgren@tvi.se • www.tvi.se • VAT. no: SE5565565925

More magazines by this user
Similar magazines