IT+&+Digital+pedagogik__2014

tony.mccarrick

IT+&+Digital+pedagogik__2014

*

*

*

*

*

Digitala undervisningsmetoder – så hittar du rätt

Från politiskt beslut till pedagogisk verklighet

Teknik för ökad måluppfyllelse – stabila nät och

användarvänlig teknisk hantering

Hur lägger du grunden för ett livslångt lärande i det

digitala samhället?

Hur kan IT och digitala verktyg utveckla lärandet

i skolan?

(

Johnny Lindqvist

digitalt ansvarig,

MEC Sverige

(

(

(

(

Ingegerd Åberg

IKT-samordnare, Utbildningsförvaltningen

Karlshamns kommun

www.talentumevents.se/it

Lyssna till bland andra:

Christian Jerhov

verksamhetsutvecklare på Sektor lärande i

Lerums kommun

(

(

Karin Nygårds

lärare,

Sjöstadskolan

( (

(

(

Anna Karlsson

NO-lärare, Viktor

Rydbergs samskola

Carolina Augustsson

IKT-pedagog, Utbildningsförvaltningen

Karlshamns kommun

(

Arrangör: Lead Partners: Partner: Mediapartner:


IT & digital pedagogik i skolan

Är digital kompetens

en självklarhet i

framtidens skola?

Lyssna till

bland andra:

–––––––––––––––––––––––––––––

Johnny Lindqvist

digitalt ansvarig,

MEC Sverige

(

Anna Karlsson

NO-lärare,

Viktor Rydbergs samskola

(

(

På sikt kommer den digitala världen att helt

förändra vårt sätt att se på kunskapsinhämtning,

läromedel och inte minst skolans utformning.

Den enskilda faktor som starkast kommer att

påverka skolan framöver är just it-utvecklingen.

Skolan måste ta hjälp av ny teknik och nya

kommunikationsmönster för att utveckla

pedagogiken, göra undervisningen mer

stimulerande men också att se till att elever lär sig

mer på kortare tid.

(

(

Karin Nygårds

(

lärare, Sjöstadskolan

(

Christian Jerhov

verksamhetsutvecklare på Sektor lärande i

Lerums kommun

(

(

(

Christoffer Hansson

Jensen Education

Ingegerd Åberg

IKT-samordnare, Utbildningsförvaltningen

Karlshamns kommun

(

(

En del av skolans uppdrag är att se till att it och

digitala verktyg blir naturliga att använda för

dagens elever. Digitala verktyg kan också fylla en

stor pedagogisk funktion när man använder dem

på rätt sätt. Olika skolor har dock väldigt olika

tillgång till resurser i form av läsplattor, datorer,

etc. vilket är en stor utmaning för många. Ett annat

problem är bristen på vedertagna metoder för hur

man ska arbeta med de olika verktygen och vilka

de pedagogiska möjligheterna är.

För att du ska få möjlighet att diskutera de rådande

utmaningarna utifrån ett helhetsperspektiv har

vi skapat konferensen IT och digital pedagogik

i skolan. Detta är tillfället för att få ta del av

framgångsrika och konkreta case hur skolor har

lyckats med samverkan, stabil infrastruktur och

innovativ digital pedagogik som en del i målet

mot framtidens skola. Öka dina kunskaper hur

tekniksatsningar inte stannar vid inköpet av

tekniska produkter utan hur tekniken kan tillför ett

mervärde i lärandet och undervisningen.

Varmt välkommen!

Vänliga hälsningar,

Rebecka Forsman Fresk

Projektledare

IT och digital pedagogik i skolan

(

(

Ross Mahone

Google for education,

Google

(

Lars Sundberg

IT-pedagog, Barn och

Ungdomsförvaltningen,

Sigtuna Kommun

Arrangör:

(

(

FYI är ett av Talentum Events varumärken.

Talentum Events är ledande arrangör av

affärsarrangemang och erbjuder information

via konferenser, seminarier och events i Norden.

Vårt mål är att förse dig med information,

idéer och insikter som utvecklar både dig

och din verksamhet och bidrar till avgörande

konkurrensfördelar. Talentum Events har

verksamhet i Sverige, Finland och Danmark.

(

(

Joakim Abrahamsson

Samsung Electronics

Nordic AB

Carolina Augustsson

IKT-pedagog, Utbildningsförvaltningen

Karlshamns kommun

(

Tony Mc Carrick

IKT strateg, Botkyrka

Utbildningsförvaltning

(

(


Torsdag den 6 februari 2014

8.30 Registrering och morgonkaffe

9.00 Ordföranden Niclas Melin, Project manager, NetPort.

Karlshamn inleder dagen

9:05 Hur lägger man grunden för ett livslångt lärande i

det digitala samhället?

• Öka din förståelse för de digitalt infödda elevernas

vardag och verklighet där gränserna mellan online

och offline har suddats ut

• Hur kan skolan säkra att de elever som inte har

tillgång till det digitala hemma få det i skolan

• Ge barnen erfarenheter så de känner sig trygga i att

tekniken är material som hjälper dem att uppnå sina

syften

Johnny Lindqvist, digitalt ansvarig, MEC Sverige

10:00 Att motivera och skapa en nyfiken och lärande

digital pedagogisk miljö i skolan

• Hur får du med alla lärare på tåget oavsett tidigare

digital vana?

• Skapa en positiv miljö som gör att pedagogerna

vågar testa sig fram

• Så gör du ett upplägg som passar både vana och

mindre vana användare

• Hur ska lärare hantera oron och förhålla sig till

att eleverna känner sig mer hemma med digitala

verktyg än dem?

Anna Karlsson, NO-lärare, Viktor Rydbergs samskola

10:45 Paus med kaffe och nätverkande

11:15 Framgångsrika digitala undervisningsmetoder

– så undviker du att den digitala undervisningen

bara blir en ny form av traditionell undervisning

• Så utvecklar du undervisningsmetoder som fungerar

– vad kan ni göra på just din skola?

• Hitta digitala läromedel som är mer än inscannade

böcker – ta vara på möjligheterna till interaktivitet

• Digitala verktyg som underlättar samverkan med

elever och lärare på andra skolor

• Undervisningsmetoder som integrerar olika

ämnesområden för att öka måluppfyllelse

Ingegerd Åberg, IKT-samordnare,

Utbildningsförvaltningen Karlshamns kommun

och Carolina Augustsson, IKT-pedagog,

Utbildningsförvaltningen Karlshamns kommun

12:15 Lunch

13:15 Hur ny teknik kan förändra lärandet ur både ett

tekniskt och pedagogiskt perspektiv

• Omvärldstrender

• Samsung Chromebooks – Effekter i en skolmiljö

• Google apps

• Implementering i verkligheten – Jensen education

berättar

Joakim Abrahamsson, Samsung Electronics

Nordic AB

Ross Mahone, Google for education, Google

Christoffer Hansson, Jensen Education

14:15 Gruppdiskussion på temat:

Den enskilda faktor som starkast kommer att påverka

skolan framöver är just it-utvecklingen. Skolan måste

ta hjälp av ny teknik och nya kommunikationsmönster

för att utveckla pedagogiken, göra undervisningen mer

stimulerande men också att se till att elever lär sig mer

på kortare tid. Hur gör vi?

14:45 Paus med kaffe och nätverkande

15:15 Framtidens teknik: hur förändrar den lärandet?

• På vilket sätt kommer teknik som 3d-skrivaren,

Google Glass och realtidsöversättning att påverka

vår syn på kunskap?

• Har individualiseringen i skolan gått för långt, eller är

det bara början?

• Kan skapandet av det unika vara målet för lärandet i

framtidens skola?

Christian Jerhov, verksamhetsutvecklare på Sektor

lärande i Lerums kommun

16:15 Summering av ordföranden Niclas Melin

Boka din plats idag!

Webb: www.talentumevents.se/it

Telefon: 08-796 64 00

E-post: kundtjanst@talentumevents.se


Fredagen den 7 februari 2014

8.30 Morgonkaffe

8.55 Ordföranden Niclas Melin inleder dagen

9:00 Sigtunaboxen - Sigtuna kommuns koncept för

högre måluppfyllelse för alla elever i kommunen

Sigtunaboxen innehåller tre viktiga delar,

bedömning för lärande (BFL), informations- och

kommunikationsteknik (IKT) och språkutvecklande

arbetssätt. Fokus ligger på att utveckla lärarnas

kompetens så att de kan hjälpa eleverna att träna upp

sin förmåga i att se sin egen kunskapsutveckling, sin

lärandeprocess

• Bedömning för lärande (BFL) är Sigtunaboxens

grund

• IKT är nutidens och framtidens verktyg för att

utveckla och effektivisera lärandet

• Språkutvecklande arbetssätt är ett annat viktigt

verktyg för förståelse och ökat lärande

Lars Sundberg, IT-pedagog, Barn och

Ungdomsförvaltningen, Sigtuna Kommun

9:45 The 3D classroom! – dubbla effekten på halva

tiden

• Vilka hinder behöver överbryggas för att IT ska göra

skillnad i skolan för inlärning/undervisning?

• På vilket sätt kan ett läromedel göra skillnad i

elevernas lärande och lärarens möjligheter att

omsätta sin kompetens i undervisningen?

• Realtidsgenererat lärande - så kan läraren styra

läromedlet helt fritt istället för att styras av det

• Vad krävs för att implementera 3D i undervisningen?

• Nedslag i klassrum runt om i Sverige där IT gör

skillnad idag

Fredrik Boström, Director och fd rektor Sensavis

10:45 Paus med kaffe och nätverkande

11:15 Gruppdiskussion på temat:

Tekniksatsningar som inte stannar vid inköpet av

tekniska produkter utan tillför ett mervärde i lärandet

och undervisningen. Hur får vi med alla lärare på

tåget och hur ser vad krävs det för insatser för att

kompetensmässigt ligga steget före eleverna?

12:00 Lunch

13:00 Knacka kod efter skolan för att lära sig förstå

verktyg men också hur dem fungerar

• Skolans uppgift att förse elever med kunskap och

verktyg för att förstå världen, men hur får man elever

att förstå hur digitala verktyg fungerar?

• Digitalkompetens en viktig demokratisk fråga i

dagens samhälle

Karin Nygårds, lärare, Sjöstadskolan

14:00 Hur kan du använda Augmented Reality i skolan?

Med Augmented Reality - utökad verklighet, kan du

lägga på ytterligare ett lager på verkligheten och

få den “komma till liv.” Låt dig inspireras av praktiska

exempel på tillämpningar med allt från stora interaktiva

anslagstavlor till levande läroböcker. Få tips och idéer

kring framtida möjligheter!

Mats Larsnäs, IT-pedagog Fjärås-Gällinge

pedagogiska enhet, Kungsbacka Kommun

15:00 Paus med kaffe och nätverkande

15:30 Alla ska vara med!

Reflektion och frågeställningar kring Botkyrkas resa

Tony Mc Carrick, IKT strateg, Botkyrka Utbildningsförvaltning

16:15 Summering av ordföranden Niclas Melin

Talentum Events reserverar sig för ändringar i programinnehållet

Partnermöjligheter

Vi gissar att ett viktigt mål för er är att finna nya kunder, utveckla kvalificerade leads, konvertera

leads till nya affärsmöjligheter och - självfallet – underhålla nuvarande kunder. IT & digital pedagogik i skolan

erbjuder den perfekta plattformen för att uppnå allt detta.

Som samarbetspartner kan du genom skräddarsydda lösningar presentera produkter och tjänster, öka

varumärkeskännedomen och kommunicera ditt budskap till ledande beslutsfattare inom ditt verksamhetsområde.

För mer information om partnerskap kontakta:

Mathias Ekstrand

Tel: +46 (0)721514649

Email: mathias.ekstrand@talentumevents.se

Laurence Levey

Tel: +46 (0)766365202

Email: Laurence.levey@talentumevents.se


Prisinformation

Alternativ Boka innan 20.12. Ordinarie pris

Hela evenemanget 5.995 kr 6.995 kr

Lunch och kaffe är inkluderat i priset. Betalning kommer att ske via faktura. Alla priser är exklusive moms.

Boka din plats idag!

Webb: www.talentumevents.se/it

Telefon: 08-796 64 00

E-post: kundtjanst@talentumevents.se

Konferenslokal:

BRYGGARSALEN

Norrtullsgatan 12 N, i korsningen Frejgatan.

113 27 Stockholm

Telefon: 08-555 352 02

Avbokning och överlåtelse

Om du får förhinder och inte kan delta på en konferens eller annat event/evenemang kan du när som helst överlåta din plats till en kollega. Mottar vi din

skriftliga avbokning senast 14 dagar innan konferensstart krediteras du det inbetalda beloppet med avdrag för en administrativ kostnad på 15% exkl. moms.

Mottar vi din skriftliga avbokning mindre än 14 dagar innan konferensstart uteblir ersättning. Ersättning delas i detta fall dock ut mot uppvisande av läkarintyg

och då skriftlig avbokning inkommit innan konferensstart. I det fall Talentum Events ställer in ett event/evenemang (konferensdag, temadag, middag etc.)

krediteras du det inbetalda beloppet.

Betalningsvillkor

Betalning erläggs mot faktura 20 dagar netto dock senast tre arbetsdagar före konferenstillfället.

Information om behandling av personuppgifter

Dina uppgifter behandlas med modern informationsteknik och lagras hos Talentum Events. Den kan delas med andra företag inom Talentum gruppen.

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på: www.talentumevents.se/pul

More magazines by this user
Similar magazines