Views
4 years ago

Research area - VTI

Research area - VTI

40% 35% 30% 25% 20% 15%

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 1 2 3 4 5 6 7 8 Förstudie Efterstudie 1= största hotet; 8= minsta hotet Figur 4 Hot mot samhället och miljöfrågor. Figur 4 visar att deltagarna i efterstudien i högre grad än de i efterstudien ansåg att miljöfrågor var en väldigt viktig samhällsfråga (medelvärde: förstudie 4,29, efterstudie 3,85 – p

Tabell 3 Bilkörning i centrala Göteborg: hur ofta? Hur ofta? Observerat skylten (%) Inte observerat skylten (%) Tre gånger eller mer per vecka 68 38 Ungefär en till två gånger i veckan 17 24 Ungefär två till tre gånger i 10 17 månaden Ungefär en gång per månad 3 7 Mindre än en gång i månaden 3 12 Inte alls – 3 Tabell 3 visar att en högre procentuell andel bland de förare som observerat skylten mera regelbundet kör i de centrala delarna av Göteborg. Bland dem som inte observerat skylten fanns 3 procent som inte alls hade åkt i detta område. Tabell 4 visar hur långt dessa två grupper hade till arbetet. Tabell 4 Avstånd till arbetet. Avstånd till arbete Observerat skylten (%) Inte observerat skylten (%) 0 – 5 km 25 23 5.1 – 10 km 27 20 10,1 – 20 km 27 28 20,1 – 50 km 19 23 50,1 – 400 km 3 6 Tabell 4 visar att de som observerat skylten i genomsnitt hade kortare avstånd till arbetet än de som inte observerat skylten (medel: observerat skylten: 16 km, inte observerat skylten: 22 km). 3.2.1 Fordonsförare som observerat skylten Av de 176 personer som hade observerat skylten var det 160 personer som hade läst den (91 procent). Av dessa hade 96 procent också förstått budskapet. Tabell 5 visar medelvärdet för de frågor som handlade om skylten: tydlighet, värde och hur väl den överensstämde med deras kunskaper om avgasutsläpp från den egna bilen. 18 VTI notat 18-2002

Modellen för dig som pdf-fil - VTI
Ladda ner VTI aktuellt nr 2-2013 (pdf)
Hela boken - Statsvetenskapliga institutionen - Göteborgs universitet
högskoleort
I framtidens skugga - SOM-institutet - Göteborgs universitet
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI