Views
4 years ago

Research area - VTI

Research area - VTI

Tabell 18 Signifikanta

Tabell 18 Signifikanta samband mellan inställningen till hur värdefull informationen var och inställningen till miljön. Fråga r Fr. 17. Mån om miljön .37** Fr. 18. Väljer miljövänliga produkter .37** Fr. 21. Sverige har redan gjort tillräckligt –.14* Fr. 23. Hur regelbundet de åker buss till arbete/skola –.16** * = p

frågan om hur värdefull man tyckte informationen på skylten var. Tabell 20 visar de resultat där sambandet var signifikant. Tabell 20 Signifikanta samband mellan inställningen till hur värdefull informationen var och inställningen till bilism och bilister i allmänhet. Fråga r Fr. 39. Minska privatbilismen i Göteborg .34** Fr. 42. Önskvärt att bilisters miljöuppfattning ändrades. .32** Fr. 43. Det går att ändra bilisters miljöuppfattning. .23** Fr. 44. Det går att få bilister att köra mera miljövänligt. .24** ** = p

Modellen för dig som pdf-fil - VTI
Ladda ner VTI aktuellt nr 2-2013 (pdf)
Hela boken - Statsvetenskapliga institutionen - Göteborgs universitet
högskoleort
I framtidens skugga - SOM-institutet - Göteborgs universitet
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI