Views
3 years ago

Research area - VTI

Research area - VTI

Rekommendationer 1. En

Rekommendationer 1. En skylt som mäter avgaser bör placeras i en miljö liknande den vid Brantingsmotet där information inte behöver konkurrera med annan. 2. Eftersom varseblivning är kopplad till behov och motivation bör man informera om värdet av skylten strax innan och under tiden den finns uppsatt. Detta borde öka intresset och därmed också antalet förare som observerar skylten. 3. En positiv effekt av skylten borde vara att förare med icke godkända bilar åtgärdade dessa. Förslagsvis kan man följa upp dessa förare vid ett senare tillfälle för att ta reda på om så varit fallet eller inte. 4. För att skylten även skall kunna öka medvetenheten om vilken effekt transporter har på miljön behöver den också kopplas till annan information. Denna information bör uppfylla följande fyra krav: den bör bidra till att öka missnöjet med det egna synsättet och samtidigt vara förståelig, trovärdig och lockande. 5 Referenser DeBono, KG (1987): Investigating the social-adjustive and value-expressive functions of attitudes: Implications for persuasion processes. Journal of Personality and Social Psychology, 52, 279–287. Englund, A & Gregersen, NP & Hydén, C & Lövsund, P & Åberg, L (1998): Trafiksäkerhet: en kunskapsöversikt. KFB. Studentlitteratur, Lund. Lindén, A-L (1996): Från ord till handling. Individuella möjligheter och samhälleliga restriktioner. I Lundgren, L. J. (red). Livsstil och miljö. Fråga forska, förändra. Naturvårdsverket förlag, Stockholm. Permer, K & Permer, LG (1989): Psykologi – en grundbok. Studentlitteratur, Lund. VTI notat 18-2002 33

34 VTI notat 18-2002

Modellen för dig som pdf-fil - VTI
Ladda ner VTI aktuellt nr 2-2013 (pdf)
Hela boken - Statsvetenskapliga institutionen - Göteborgs universitet
högskoleort
I framtidens skugga - SOM-institutet - Göteborgs universitet
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI