Views
3 years ago

Research area - VTI

Research area - VTI

Bilaga 1 Sid 1 (10)

Bilaga 1 Sid 1 (10) (Enkäten har anpassats till vilken sträcka som avsågs. Dessutom har inte frågor ingått om skylten i förstudien). HJÄLP OSS ATT FÖRBÄTTRA MILJÖN I CENTRALA GÖTEBORG! Denna enkät är en del i ett långsiktigt arbete för att förbättra miljön i Göteborg. Ditt svar kommer att hjälpa till att ge en bild av hur miljöfrågan ses av trafikanter i Göteborg. Svaren behandlas självklart med full sekretess. Syftet med löpnumret är att se vilka som svarat och att du inte skall behöva få påminnelse. Detta sparar både tid och pengar. När resultaten redovisas kommer ingen att kunna se vad enskilda personer svarat. Vi ber dig vara vänlig att fylla i enkäten. Vissa av enkäterna skickas till företag och då ber vi dig, eller någon annan som kör bil i Göteborg, att fylla i densamma. Försök att svara så uppriktigt som möjligt. Läs varje fråga noga, men försök svara snabbt, utan att fundera för länge på den exakta innebörden av frågan. Om du av någon anledning skulle ångra dig, stryk då bara över det felaktiga svaret. Det ifyllda formuläret lägger du sedan i svarskuvertet som du skickar till Väg- och Transportforskningsinstitutet i Linköping. Din medverkan är viktig och vi hoppas att Du vill delta i undersökningen. Har du några frågor om undersökningen kan du kontakta mig på telefon 013- 20 41 33 eller sonja.forward@vti.se. Tack på förhand Sonja Forward VTI notat 18-2002

Bilaga 1 Sid 2 (10) NÅGRA FRÅGOR OM DIG SJÄLV (kryssa för det som passar in på dig) 1. Födelseår –1946 1947–1956 1957–1966 1967– 2. Kön: Kvinna Man 3. Vilken är din högsta utbildningsnivå, räkna även med påbörjade utbildningar: Grundskoleutbildning Gymnasieutbildning Universitet eller högskola Annan utbildning, nämligen ____________________ 4. Förvärvsarbetar du? Ja NejGå till fråga 9 5. Ditt yrke/sysselsättning: 6. Om du är yrkeschaufför ange då vilken typ av fordon du kör i arbetet. Taxi Budbil Lastbil (ej långtradare) Långtradare Buss Mc Annat …………………………………………………………………… 7. Hur många timmar per vecka arbetar du? VTI notat 18-2002

Hela boken - Statsvetenskapliga institutionen - Göteborgs universitet
Modellen för dig som pdf-fil - VTI
Ladda ner VTI aktuellt nr 2-2013 (pdf)
högskoleort
I framtidens skugga - SOM-institutet - Göteborgs universitet
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI