Views
4 years ago

Research area - VTI

Research area - VTI

Bilaga 1 Sid 3 (10) 8.

Bilaga 1 Sid 3 (10) 8. Vilken är din årliga inkomst före skatt? mindre än 200.000 200.000 – 299.000 300.000 – 400.000 mer än 400.000 9. Vilka transportmedel disponerar du själv? bil cykel moped annat 10. Om du har tillgång till bil, är det du som huvudsakligen använder denna? Ja Nej 11. Hur långt är det mellan ditt hem och din arbetsplats/skola? km 12. Hur ofta använder du bil i tjänsten? Inte alls Mindre än en gång i månaden Ungefär en gång per månad Ungefär två till tre gånger i månaden Ungefär en till två gånger i veckan Tre gånger eller mer per vecka 13. Vad anser du hotar miljön mest av nedanstående? (Rangordna från 1 –6 där 1 är det du anser vara det största hotet för miljön och 6 är det du anser vara det minsta hotet för miljön!). Industriutsläpp Kolkraftverk Kärnkraftverk Jordbruket Transporter på väg (privata) Transporter på väg (kommersiella) VTI notat 18-2002

Bilaga 1 Sid 4 (10) 14. Vilka samhällsfrågor anser du vara viktigast? (Rangordna från 1–8 där 1 är det du anser vara det största hotet för miljön och 8 är det du anser vara det minsta hotet mot samhället). Arbetslösheten Vård och omsorgsfrågor Social och välfärdsfrågor Brottsligheten Miljöfrågor Ekonomi och näringsliv Internationella frågor Jordbruksfrågor Nedan följer några påstående och så här fyller du i skalorna: Om du helt och fullt instämmer med påståendet sätter du ett kryss närmast ”Instämmer helt”. Instämmer helt :X:__:__:__:__:__:__: Tar helt avstånd Om graden av instämmande är något svagare flyttar du krysset längre från ”instämmer helt”: Instämmer helt: __:X:__:__:__:__:__: Tar helt avstånd Därefter, ju svagare graden av instämmande är ju längre bort från denna sida flyttar du krysset. Slutligen ett kryss intill ”tar helt avstånd” innebär just att du tar helt avstånd från påståendet: Instämmer helt :__:__:__:__:__:__:X: Tar helt avstånd Ange i vilken grad du instämmer med följande: 15. Valet av transportmedel sker nästan automatiskt. Instämmer helt: __:__:__:__:__:__:__:Tar helt avstånd 16. Dina närmaste skulle kunna få dig att ändra ditt val av transportmedel. Instämmer helt __:__:__:__:__:__:__:Tar helt avstånd VTI notat 18-2002

Modellen för dig som pdf-fil - VTI
Ladda ner VTI aktuellt nr 2-2013 (pdf)
Hela boken - Statsvetenskapliga institutionen - Göteborgs universitet
högskoleort
I framtidens skugga - SOM-institutet - Göteborgs universitet
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI