Views
4 years ago

Research area - VTI

Research area - VTI

Bilaga 1 Sid 5 (10) 17.

Bilaga 1 Sid 5 (10) 17. Du är mån om miljön men önskar att du kunde göra mer för att hjälpa till. Instämmer helt :__:__:__:__:__:__:__:Tar helt avstånd 18. I ditt val av produkter påverkas du mycket om det framhålls att de är miljövänliga. Instämmer helt :__:__:__:__:__:__:__:Tar helt avstånd 19. På det hela taget anser du att din egen insats varken gör till eller från för att förbättra miljön. Instämmer helt :__:__:__:__:__:__:__:Tar helt avstånd 20. Ekonomisk utveckling är ej förenlig med hållbar utveckling Instämmer helt :__:__:__:__:__:__:__:Tar helt avstånd 21. Den minskning som Sverige redan gjort av miljöfarliga utsläpp räcker Instämmer helt: __:__:__:__:__:__:__:Tar helt avstånd 22. Det största hotet mot vår inhemska miljö kommer från länder utanför Sverige Instämmer helt __:__:__:__:__:__:__:Tar helt avstånd Försök nu att svara på hur ofta du använder dessa transportmedel: 23. De senaste två månaderna har du åkt buss till arbetet/skolan: Inte alls Mindre än en gång i månaden Ungefär en gång per månad Ungefär två till tre gånger i månaden Ungefär en till två gånger i veckan Tre gånger eller mer per vecka 24. De senaste två månaderna har du cyklat till arbetet/skolan: Inte alls Mindre än en gång i månaden Ungefär en gång per månad Ungefär två till tre gånger i månaden Ungefär en till två gånger i veckan Tre gånger eller mer per vecka VTI notat 18-2002

Bilaga 1 Sid 6 (10) 25. De senaste två månaderna har du kört bil till arbetet/skolan Inte alls Mindre än en gång i månaden Ungefär en gång per månad Ungefär två till tre gånger i månaden Ungefär en till två gånger i veckan Tre gånger eller mer per vecka 26. Hur ofta kör du i bil i centrala Göteborg? Inte alls Mindre än en gång i månaden Ungefär en gång per månad Ungefär två till tre gånger i månaden Ungefär en till två gånger i veckan Tre gånger eller mer per vecka 27. Har du tillgång till bil? Ja Nej Gå till fråga 38 Här följer några frågor om din bil: 28. Är din bil miljöklassad? Ja, miljöklass 1 Ja, miljöklass 2 Ja, miljöklass 3 Ja, men jag vet inte vilken miljöklass Vet ej 29. Vad tror du det innebär att bilen är miljöklassad (ange ett eller flera svar) Bilen drar mindre bensin än genomsnittet Bilen släpper ut mindre avgaser än genomsnittet Bilen har katalysator Annat 30. Vad är enligt din mening det bästa sättet att minska miljöbelastningen när man kör bil? Rask acceleration upp till den hastighet man vill köra i Köra som om det finns ett ägg mellan fot och gaspedal Följa trafikrytmen VTI notat 18-2002

Modellen för dig som pdf-fil - VTI
Ladda ner VTI aktuellt nr 2-2013 (pdf)
Hela boken - Statsvetenskapliga institutionen - Göteborgs universitet
högskoleort
I framtidens skugga - SOM-institutet - Göteborgs universitet
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI