Views
4 years ago

Research area - VTI

Research area - VTI

Bilaga 1 Sid 7 (10) 31.

Bilaga 1 Sid 7 (10) 31. Läser du information eller artiklar om miljöfrågor? Ja, i tidningar Ja, i arbetet Ja, blandade källor Nej, jag läser mycket sällan om miljöfrågor 32. Om du visste om hur mycket du påverkar miljön när du kör bil skulle det inverka på ditt körbeteende Instämmer helt :__:__:__:__:__:__:__:Tar helt avstånd 33. Du skulle utan påbud bekosta miljöförbättringar av din bil om du visste att den stör miljön Instämmer helt :__:__:__:__:__:__:__:Tar helt avstånd 34. Du skulle ändra ditt körsätt (exempelvis hastighet - acceleration) om du visste att detta ledde till mindre utsläpp Instämmer helt: __:__:__:__:__:__:__:Tar helt avstånd 35. Du skulle investera i mer miljöanpassad bil om du visste att din bil stör miljön Instämmer helt: __:__:__:__:__:__:__:Tar helt avstånd 36. Du skulle byta transportmedel (till mindre miljöbelastande transport) om du visste att din bil stör miljön Instämmer helt :__:__:__:__:__:__:__:Tar helt avstånd 37. Samhället informerar tillräckligt om bilens miljöbelastning Instämmer helt: __:__:__:__:__:__:__:Tar helt avstånd Här följer några frågor om hur du tror man kan lösa miljöproblemet i Göteborg: 38. För att lösa miljöproblemet i Göteborg behövs fler infartsvägar till centrum? Instämmer helt: __:__:__:__:__:__:__:Tar helt avstånd VTI notat 18-2002

Bilaga 1 Sid 8 (10) 39. För att lösa miljöproblemet i Göteborg behöver privatbilismen minskas i innerstan? Instämmer helt: __:__:__:__:__:__:__:Tar helt avstånd 40. Har du ytterligare förslag till lösning? ------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------- Här följer några frågor påståenden om bilister rent allmänt: 41. Du anser att bilister visst bekymrar sig om hur mycket de påverkar miljön Instämmer helt: __:__:__:__:__:__:__:Tar helt avstånd 42. Det vore önskvärt om bilisters miljöuppfattning ändrades Instämmer helt: __:__:__:__:__:__:__:Tar helt avstånd 43. Du tror att det går att ändra bilisters miljöuppfattning Instämmer helt: __:__:__:__:__:__:__:Tar helt avstånd 44. Du tror att det går att få bilister att köra på ett mera miljövänligt sätt Instämmer helt: __:__:__:__:__:__:__:Tar helt avstånd Slutligen några frågor om en skylt som fanns uppsats på S:t Eriksgatan från den 21 maj t o m den 23 juni. Skylten visade hur mycket avgaser din bil släppte ut. 45. Såg du skylten? Ja NejTack för din medverkan VTI notat 18-2002

Modellen för dig som pdf-fil - VTI
Ladda ner VTI aktuellt nr 2-2013 (pdf)
Hela boken - Statsvetenskapliga institutionen - Göteborgs universitet
högskoleort
I framtidens skugga - SOM-institutet - Göteborgs universitet
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI