Views
4 years ago

Research area - VTI

Research area - VTI

Bilaga 1 Sid 9 (10) 46.

Bilaga 1 Sid 9 (10) 46. Läste du information på skylten? Ja Nej 47. Förstod du budskapet? Ja Nej 48. Hur tydlig tycket du att skylten var i sitt budskap? Mycket tydlig: __:__:__:__:__:__:__:Mycket otydlig 49. Hur värdefull är denna information för dig? Mycket värdefull: __:__:__:__:__:__:__:Inte alls värdefull 50. Hur väl överstämde informationen på skylten med vad du redan visste om avgasutsläpp från din egen bil. Mycket väl: __:__:__:__:__:__:__:Inte alls 51. Om du inte anser att informationen överstämde med vad du redan visste trodde du då att din bil släppte ut mer eller mindre? Mer Mindre 49. Påverkade denna information din vidare körning? Ja Nej VTI notat 18-2002

Bilaga 1 Sid 10 (10) 50. Om du svarade ja på fråga 49 på vilket sätt? Fortsätt gärna på nästa sida. HJÄRTLIGT TACK FÖR DIN MEDVERKAN VTI notat 18-2002

Modellen för dig som pdf-fil - VTI
Ladda ner VTI aktuellt nr 2-2013 (pdf)
Hela boken - Statsvetenskapliga institutionen - Göteborgs universitet
högskoleort
I framtidens skugga - SOM-institutet - Göteborgs universitet
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI