Views
3 years ago

Research area - VTI

Research area - VTI

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Sid Sammanfattning 7 1 Introduktion 10 1.1 Trafikanters informationsinhämtning genom vägmärken 11 2 Metod 13 2.1 Bortfallsanalys 14 3 Resultat 15 3.1 Studie 1 och 2 – S:t Eriksgatan (för- och efterstudie) 15 3.2 Studie 2 – S:t Eriksgatan (efterstudie) 17 3.2.1 Fordonsförare som observerat skylten 18 3.2.2 Utsläpp från den egna bilen och överensstämmelse med skyltens information 20 3.2.3 Kommentarer om skylten 20 3.3 Studie 3: Brantingsmotet och Leråkersmotet 21 3.3.1 En jämförelse mellan dem som observerat respektive inte observerat skylten 21 3.3.2 Fordonsförare som observerat skylten 22 3.3.3 Utsläpp från den egna bilen och överensstämmelse med skyltens information 24 3.3.4 Kommentarer om skylten 24 3.4 Studie 2 och 3 – Förare som färdats förbi skylten på S:t Eriksgatan eller Brantingsmotet 25 3.4.1 En jämförelse mellan dem som observerat respektive inte observerat skylten på S:t Eriksgatan eller Brantingsmotet 26 3.4.2 En profil på de trafikanter som ansåg att skylten var värdefull 26 3.4.3 Förslag till lösning av trafiksituationen i Göteborg 28 4 Diskussion 31 5 Referenser 33 Bilaga 1: Enkäten Bilaga 2: Kommentarer om vägmiljön i Göteborg och skylten VTI notat 18-2002

VTI notat 18-2002

Modellen för dig som pdf-fil - VTI
Ladda ner VTI aktuellt nr 2-2013 (pdf)
Hela boken - Statsvetenskapliga institutionen - Göteborgs universitet
högskoleort
I framtidens skugga - SOM-institutet - Göteborgs universitet
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI