Views
3 years ago

vetenskaplig slutredogörelse - Person2.sol.lu.se - Lunds universitet

vetenskaplig slutredogörelse - Person2.sol.lu.se - Lunds universitet

vetenskaplig slutredogörelse - Person2.sol.lu.se - Lunds

VETENSKAPLIG SLUTREDOGÖRELSE Ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap Projektledare Docent Jonas Granfeldt Institution Språk- och litteraturcentrum Lunds universitet Adress Box 201 221 00 Lund Projekttitel Direkt Profil: ett program för utvecklingsgångar och utvecklingsstadier i franska Vetenskapsrådets ärendenummer 421-2004-1674 ………………………………………………. Totalt erhållna projektbidrag 1 500 000 kr ………………………………………………. Varav från Vetenskapsrådet 1 500 000 kr ……………………………………………….. Andra finansiärer ………………………………………………. ………………………………………………. ……………………………………………….. Projektmedarbetare Avlönade av projektet Docent Jonas Granfeldt (projektledare) Docent Pierre Nugues Emil Svensson, Edin Kuckovic (programmerare) Associerade Professor Suzanne Schlyter Malin Ågren (doktorand) POSTADRESS/POSTAL ADRESS: BESÖKSADRESS/VISITING ADDRESS: PHONE: E-POST/E-MAIL: HEMSIDA/HOMEPAGE: S-103 78 Stockholm Regeringsgatan 56 +46 (0)8 546 44 000 vetenskapsradet@vr.se http://www.vr.se Sweden Stockholm FAX: +46 (0)8 546 44 180

MAXFART MOT BRUNNSHöG - Lunds universitet
hex001 virtualiteter - Lunds universitet
Arbetsmiljöutbildningar - Lunds universitet
TEMA GRATIS - Lunds universitet
Lunds universitet ctrap.pdf
Aktuellt om vetenskap och hälsa, maj 2006
oHÅLLBArt - Humanekologi Lunds universitet
Brobyggare - Humanekologi Lunds universitet
SOL-guiden - Språk - Lunds universitet
LUM nr 3 - Lunds universitet
Master - Campus Helsingborg - Lunds universitet
Nya vägar för cancerbehandling - Aktuellt om Vetenskap och Hälsa
Utveckling av Universitetsplatsen - Humanekologi Lunds universitet
Svenska Pommern - Lunds universitets bibliotek
da østdanmark blev sydsverige - Lunds universitet
HÃ¥llbar produktion och bioteknik - Greenchem - Lunds universitet
LUM nr 5, 2011 - Humanekologi Lunds universitet
LUM 1 – 2013 - Humanekologi Lunds universitet
Bostad först - Lunds universitet
Hållbar produktion och bioteknik - Greenchem - Lunds universitet
Reviderad kompetensförsörjningsplan - Lunds universitet
Hot och våld vid svenska bensinstationer - En ... - Lunds universitet
LUM nr 2, 2012 - Humanekologi Lunds universitet
LUM nr 7, 2011 - Humanekologi Lunds universitet
Promotion i sökaren - Humanekologi Lunds universitet
LUM nr 1, 2012 - Humanekologi Lunds universitet
Program - KoM - Lunds universitet
Idéseminarierna - CED - Lunds universitet
Hoj - Institutionen för konst- och musikvetenskap - Lunds universitet
Policy för kvalitetsarbetet (nytt fönster) - Lunds universitet