Views
3 years ago

vetenskaplig slutredogörelse - Person2.sol.lu.se - Lunds universitet

vetenskaplig slutredogörelse - Person2.sol.lu.se - Lunds universitet

vetenskaplig slutredogörelse - Person2.sol.lu.se - Lunds

VETENSKAPLIG SLUTREDOGÖRELSE Ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap Projektledare Docent Jonas Granfeldt Institution Språk- och litteraturcentrum Lunds universitet Adress Box 201 221 00 Lund Projekttitel Direkt Profil: ett program för utvecklingsgångar och utvecklingsstadier i franska Vetenskapsrådets ärendenummer 421-2004-1674 ………………………………………………. Totalt erhållna projektbidrag 1 500 000 kr ………………………………………………. Varav från Vetenskapsrådet 1 500 000 kr ……………………………………………….. Andra finansiärer ………………………………………………. ………………………………………………. ……………………………………………….. Projektmedarbetare Avlönade av projektet Docent Jonas Granfeldt (projektledare) Docent Pierre Nugues Emil Svensson, Edin Kuckovic (programmerare) Associerade Professor Suzanne Schlyter Malin Ågren (doktorand) POSTADRESS/POSTAL ADRESS: BESÖKSADRESS/VISITING ADDRESS: PHONE: E-POST/E-MAIL: HEMSIDA/HOMEPAGE: S-103 78 Stockholm Regeringsgatan 56 +46 (0)8 546 44 000 vetenskapsradet@vr.se http://www.vr.se Sweden Stockholm FAX: +46 (0)8 546 44 180

oHÅLLBArt - Humanekologi Lunds universitet
Brobyggare - Humanekologi Lunds universitet
Bostad först - Lunds universitet
Efterlängtad - Lum - Lunds universitet
Lund_campuskarta_2010_Returpapper well.ai - Lunds universitet
2010 - Lunds universitets bibliotek
här - Statsvetenskapliga institutionen - Lunds universitet
LUM 1 – 2013 - Humanekologi Lunds universitet
från centralbibliotek till nätverk - Lunds universitets bibliotek
Idéseminarierna - CED - Lunds universitet
Program - KoM - Lunds universitet
välkommen - Campus Helsingborg - Lunds universitet
Campus - Workshop 1 och 2 - Lunds universitet
Fåglar i Norrbottens län - Forskning - Lunds universitet
Buller i blåsväder - Lunds universitet
Lunds universitet ctrap.pdf
TEMA GRATIS - Lunds universitet
mend the gap - Socialhögskolan i Lund - Lunds universitet
VETENSKAP & HÄLSA - Aktuellt om Vetenskap och Hälsa
LUM nr 3, 2012 - Humanekologi Lunds universitet
GRöN ENERGI HEJDAR HETTAN - Lunds universitet
LUM nr 7 - 9 september - Humanekologi Lunds universitet
MAXFART MOT BRUNNSHöG - Lunds universitet
Trivectors rapport (706kB) - Lunds universitet
KARTA ÖVER HÄMTPUNKTER - Lunds universitet
Ladda ner boken som PDF - Lunds universitet
Musikhögskolan Live nr 3 - Lunds universitet
Invigning av Svenska ICOS - Humanekologi Lunds universitet
SOL-guiden - Språk - Lunds universitet
LUM nr 3 - Lunds universitet