Views
3 years ago

Personlig service [pdf] - Synskadades Riksförbund

Personlig service [pdf] - Synskadades Riksförbund

Personlig service [pdf] - Synskadades

Synligt – Kännbart – Hörbart Personlig service Säkra övergångsställen, talande hissar, kontrastmarkerade trappor, märkning av 5:an och personlig service – de fem viktigaste kraven på tillgänglighet för oss synskadade när vi är ute i trafiken, rör oss i byggd miljö eller handlar i affärer. Foto: Marie Swartz Att få personlig service i butiken är nödvändigt för att vi som är synskadade kunder ska kunna göra våra inköp. Synskadades Riksförbund, 122 88 Enskede Tel 08-39 90 00, fax 08-39 93 22 www.srfriks.org, info@srfriks.org April 2003

Inte bara för syns skull (pdf-dokument) - Synskadades Riksförbund
Perspektiv nr 4 i pdf - Synskadades Riksförbund
2 - Synskadades Riksförbund
3 - Synskadades Riksförbund
2 - Synskadades Riksförbund
Föräldrakontakten [pdf] - Synskadades Riksförbund
2 - Synskadades Riksförbund
3 - Synskadades Riksförbund
4 - Synskadades Riksförbund
1 - Synskadades Riksförbund
1 - Synskadades Riksförbund
4 - Synskadades Riksförbund
3 - Synskadades Riksförbund
PDF-dokument, 121 kB - Synskadades Riksförbund
3 - Synskadades Riksförbund
PDF-dokument, 213 kB - Synskadades Riksförbund
Mer än du anar - Synskadades Riksförbund
Läs mer i Föräldrakontakten [pdf] - Synskadades Riksförbund
PDF-dokument, 500 kB - Synskadades Riksförbund
fk 04-3.indd - Synskadades Riksförbund
2 - Synskadades Riksförbund
PDF-dokument, 1,8 MB - Synskadades Riksförbund
pdf-fil - Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf
pdf-fil - Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf
pdf-fil - Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf
"Synskadad" [pdf] - Synskadades Riksförbund
Öppna ytor [pdf] - Synskadades Riksförbund
Skolgårdar och lekplatser [pdf] - Synskadades Riksförbund
PDF-dokument, 1,5 MB - Synskadades Riksförbund
SRF informerar.indd - Synskadades Riksförbund