Views
3 years ago

Serviceförvaltningen

Serviceförvaltningen

Personal • Vi belönar

Personal • Vi belönar kreativitet, flexibilitet och resultatinriktade insatser som hjälper våra kunder att bli framgångsrika. Vår personal skall inte enbart utvecklas i sin profession utan även prioritera kompetensutveckling inom kundernas verksamhet. Vår strävan är att vår personalsammansättning skall innehålla mångfald avseende kompetens, ålder, kön och kulturellbakgrund. Särskild hänsyn till detta skall tas i samband med rekrytering. Vi främjar god arbetsmiljö och en hälsomedveten livsstil.

Ägaren • Vi skall med vår kompetens säkerställa vår ägare, Malmö stads krav på långsiktighet i förvaltning och utveckling. Fördelen av att ha en egen kompetens för serviceproduktion skall resultera i att ägarens krav på utveckling av unika tjänster till Malmö stads kärnverksamheter i konkurrens med marknadens erbjudande säkerställs.

Älgförvaltning
Broschyr om utbildningsförvaltningen - Karlshamn
Kammarkollegiet Kapitalförvaltning kvartalsrapport Q2 2013
Informationsbroschyr tekniska förvaltningen - Lomma kommun
utvecklingen av de icke börsnoterade bolagens förvaltning
en ny förvaltning tar form (pdf 2 mb) - Framsidan
IT för en grönare förvaltning - Government Offices of Sweden
Vattenförvaltningen 2007 - Vattenmyndigheterna
Att införa lean i kommunal förvaltning - Conductive
UTBILDNINGSFöRVALTNINGEN OCH PLANERING ... - Conductive
Kommunens övningsverksamhet : tre enkla sätt att öva ...
Ladda ner PDF - Fackförbundet ST
Ta makten över ditt anseende - TNS-Sifo
Från grundskolor till Riksdagen - DAV Partner
Länk till produktdatablad - Webbutik
med behov av en extra kraft - E-on
Info från Telia som berör trygghetslarm
Rektor för tryck L.pdf - Lärarfortbildning
1Rimligt användande
Vattenförvaltning 2012 -2016 ur HaV:s perspektiv, Lennart Sorby
Vattenförvaltning och åtgärdsprogram i Finland, Vincent Westberg (7 ...
ELEQ Produktguide sv - Injab Kraft Teknik AB
Med Idnet Retail kan du för
Halmstads pärlor Ramavtalet med ... - Office IT-Partner
QBRANCH: TJÄNSTER BYGGDA MED DEN SENASTE TEKNIKEN
Företagsverksamhet och innovationer främjar utvecklingen
Vinter 2009 - Sri Sathya Sai Baba Seva Organisation
verksam het - Högskolan i Halmstad