Views
3 years ago

Serviceförvaltningen

Serviceförvaltningen

Personal • Vi belönar

Personal • Vi belönar kreativitet, flexibilitet och resultatinriktade insatser som hjälper våra kunder att bli framgångsrika. Vår personal skall inte enbart utvecklas i sin profession utan även prioritera kompetensutveckling inom kundernas verksamhet. Vår strävan är att vår personalsammansättning skall innehålla mångfald avseende kompetens, ålder, kön och kulturellbakgrund. Särskild hänsyn till detta skall tas i samband med rekrytering. Vi främjar god arbetsmiljö och en hälsomedveten livsstil.

Ägaren • Vi skall med vår kompetens säkerställa vår ägare, Malmö stads krav på långsiktighet i förvaltning och utveckling. Fördelen av att ha en egen kompetens för serviceproduktion skall resultera i att ägarens krav på utveckling av unika tjänster till Malmö stads kärnverksamheter i konkurrens med marknadens erbjudande säkerställs.

Broschyr om utbildningsförvaltningen - Karlshamn
Älgförvaltning
UTBILDNINGSFöRVALTNINGEN OCH PLANERING ... - Conductive
en ny förvaltning tar form (pdf 2 mb) - Framsidan
Vattenförvaltningen 2007 - Vattenmyndigheterna
utvecklingen av de icke börsnoterade bolagens förvaltning
Kammarkollegiet Kapitalförvaltning kvartalsrapport Q2 2013
Informationsbroschyr tekniska förvaltningen - Lomma kommun
Vattenförvaltning 2012-2016 ur vattenmyndigheternas perspektiv ...
Kammarkollegiet Kapitalförvaltning kvartalsrapport Q2 2012
24-timmarshotet : om förvaltningens förvandling och hotet mot den ...
Forskningsbaserad kunskap i svensk förvaltning (pdf) - IVA
Hur jobbar vi som kommun med vattenförvaltning? - Miljösamverkan ...
Vattenkraftens roll i vattenförvaltningen och energiförsörjningen
Kammarkollegiet Kapitalförvaltning kvartalsrapport Q1 2012
IT för en grönare förvaltning - Government Offices of Sweden
Ã¥rsredovisning 2011 - Uppsala kommun
Att införa lean i kommunal förvaltning - Conductive
1 / 2013 Kunden är kung - Semcon
Vattenförvaltning och åtgärdsprogram i Finland, Vincent Westberg (7 ...
Vattenförvaltning 2012 -2016 ur HaV:s perspektiv, Lennart Sorby
Statliga värden i en modern förvaltning - en fråga om förtroende - Krus
Stärkt kompetens leder till nya affärer Stärkt kompetens ... - Gunnebo
Utvärdering av SAMÖ-KKÖ 2011 - Myndigheten för samhällsskydd ...
Per Lindgren Vattenfall Power Consultants - Bergforsk
KC i Jönköping.pdf - Offentliga rummet
25 år i sjöfartens tjänst - goddag
Företagspres. - Mekanotjänst Industrier
Kraftförsörjning för framtiden - Linjemontage i Grästorp AB