Views
3 years ago

Serviceförvaltningen

Serviceförvaltningen

Serviceförvaltningen

Serviceförvaltningen Direktör Koncernledning Ledningsadministration Stadsfastigheter Kommunteknik Skolrestauranger Kommuntjänster IT-service Affärsomr.chef Affärsomr.chef Affärsomr.chef Affärsomr.chef Affärsomr.chef Förvaltning Avtal/Miljö Mat/Aivo Stab/ekonomi Kund/Admin. 4 Fast.omr. Administration Ekonomi/Adm. TÖC Teknik Administration Ekonomi IT Utveckl./Arkiv Byggprojekt Profil Energi/Miljö Lokalutveckl. Mark Underh./Säkh. Skötsel Stadsmiljö Fastighets drift Gata Fast.service Service Verkstad Smedja Resurscentr. Åkeri Personal 4 Omr.chefer 12 kökschefer 15 teamledare 10 tillagn.kök 70 mott.kök Färdtjänstutr. Best.central Upphandling Löneenhet Service Post o Bud Scanning Debitering FM Gem. teknik Tjänsteplattform Nät Projekt Test o utveckling Produktion Drift Support Tele Nätservice

Stadsfastigheter • Med huvuduppgift att förvalta Malmö kommuns bebyggda fastigheter för bland annat skola, barn- och äldreomsorg, kultur och administration. Totalt uppgår Stadsfastigheters bestånd till 1,4 miljoner kvm och omsätter 920 miljoner kr per år.

en ny förvaltning tar form (pdf 2 mb) - Framsidan
Broschyr om utbildningsförvaltningen - Karlshamn
Älgförvaltning
Vattenförvaltningen 2007 - Vattenmyndigheterna
UTBILDNINGSFöRVALTNINGEN OCH PLANERING ... - Conductive
Hur jobbar vi som kommun med vattenförvaltning? - Miljösamverkan ...
Kammarkollegiet Kapitalförvaltning kvartalsrapport Q1 2012
Vattenkraftens roll i vattenförvaltningen och energiförsörjningen
Informationsbroschyr tekniska förvaltningen - Lomma kommun
Kammarkollegiet Kapitalförvaltning kvartalsrapport Q2 2013
utvecklingen av de icke börsnoterade bolagens förvaltning
Att införa lean i kommunal förvaltning - Conductive
Forskningsbaserad kunskap i svensk förvaltning (pdf) - IVA
24-timmarshotet : om förvaltningens förvandling och hotet mot den ...
Vattenförvaltning 2012-2016 ur vattenmyndigheternas perspektiv ...
Kammarkollegiet Kapitalförvaltning kvartalsrapport Q2 2012
1 / 2013 Kunden är kung - Semcon
Vattenförvaltning 2012 -2016 ur HaV:s perspektiv, Lennart Sorby
Vattenförvaltning och åtgärdsprogram i Finland, Vincent Westberg (7 ...
Statliga värden i en modern förvaltning - en fråga om förtroende - Krus
IT för en grönare förvaltning - Government Offices of Sweden
Ladda ner PDF - Sigma
Ã¥rsredovisning 2011 - Uppsala kommun
MILJÖPARTIET DE GRÖNA BODEN
Eon Värme AB_Eon_20080422.pdf - Energikontor Sydost