Views
3 years ago

Serviceförvaltningen

Serviceförvaltningen

Kommuntjänster •

Kommuntjänster • Kommunövergripande servicefunktioner både mot allmänheten som internt i kommunen. • Upphandlingsenhet • Debitering • Ekonomi/administration • Trafikövervakningscentral • Färdtjänst • Post & Bud • Scanningenhet • Facility management • Löneenhet • Beställningscentral

Malmö skolrestauranger • Ansvarar för skolrestauranger på samtliga kommunala skolor • Serverar 35 000 skolluncher/dag • 3 000 portioner till förskola, daglig verksamhet • 1 200 specialkost om dagen • 26% vegetarisk eller fläskfri • Frukost, mellanmål och cateringmat • Gäster fr. 6 år-16 år + vuxna • 20 % annan matkultur • Maten i skolan - "mer än ett mål mat” • Mer än en huvudrätt två ggr/vecka • 35% ekologisk mat • Stor salladsbuffé • Matsedelsaffisch till alla elever • Teman och tävlingar för elever • Informativ hemsida • Matråd – elever, lärare och skolmåltidspersonal

Att införa lean i kommunal förvaltning - Conductive
Vattenförvaltning 2012 -2016 ur HaV:s perspektiv, Lennart Sorby
Vattenförvaltning och åtgärdsprogram i Finland, Vincent Westberg (7 ...
UTBILDNINGSFöRVALTNINGEN OCH PLANERING ... - Conductive
en ny förvaltning tar form (pdf 2 mb) - Framsidan
Forskningsbaserad kunskap i svensk förvaltning (pdf) - IVA
Vattenförvaltning 2012-2016 ur vattenmyndigheternas perspektiv ...
Kammarkollegiet Kapitalförvaltning kvartalsrapport Q2 2012
24-timmarshotet : om förvaltningens förvandling och hotet mot den ...
Kvalitet som framgångsfaktor - en intervjuanalys - IVA
Ladda hem vår broschyr - Swerock
1/05 Informatören som ledare i det globala nätverkssamhället
MILJÖPARTIET DE GRÖNA I NORRBOTTEN - Boden - Miljöpartiet ...
få 50 000 kronor för att utveckla teknikämnet på ... - Teknikföretagen
Ladda ner rapporten i pdf - TNS-Sifo
Behov och betydelse av rådgivning till nya och unga företagare
Emotionell stabilitet – en förutsättning för kollektiv ... - Stiftelsen IMIT
Wikströmstidningen 2009 - Wikström VVS-Kontroll
Läs vad några av Sveriges ledande IT-företag ser som ... - IDG.se
Making a World of Difference - Drama Improves Lisbon Key ...
Utbildning och kompetensförsörjning - IF Metall
Marketta Sundman: Barnet, skolan och tvåspråkigheten - Helsinki.fi
BPP fixar underhållet ”Rätt kompetens ger framgång” - Idhammar AB
T k i k k iLi kö i AB Tekniska verken i Linköping AB
FR2000 Verksamhetsledning Kvalitet, miljö ... - Ilmeg.com
Demonterar lager på hjulaxlar till tåg med ny teknik - Nomo Kullager
Verksamhetsberättelse 2011.pdf - Ålands Försöksstation
Petras planering av arbetsområdet Staden (218 kB) - Skolverket