Views
3 years ago

Serviceförvaltningen

Serviceförvaltningen

Kommuntjänster •

Kommuntjänster • Kommunövergripande servicefunktioner både mot allmänheten som internt i kommunen. • Upphandlingsenhet • Debitering • Ekonomi/administration • Trafikövervakningscentral • Färdtjänst • Post & Bud • Scanningenhet • Facility management • Löneenhet • Beställningscentral

Malmö skolrestauranger • Ansvarar för skolrestauranger på samtliga kommunala skolor • Serverar 35 000 skolluncher/dag • 3 000 portioner till förskola, daglig verksamhet • 1 200 specialkost om dagen • 26% vegetarisk eller fläskfri • Frukost, mellanmål och cateringmat • Gäster fr. 6 år-16 år + vuxna • 20 % annan matkultur • Maten i skolan - "mer än ett mål mat” • Mer än en huvudrätt två ggr/vecka • 35% ekologisk mat • Stor salladsbuffé • Matsedelsaffisch till alla elever • Teman och tävlingar för elever • Informativ hemsida • Matråd – elever, lärare och skolmåltidspersonal

en ny förvaltning tar form (pdf 2 mb) - Framsidan
Broschyr om utbildningsförvaltningen - Karlshamn
Älgförvaltning
Vattenförvaltningen 2007 - Vattenmyndigheterna
UTBILDNINGSFöRVALTNINGEN OCH PLANERING ... - Conductive
Hur jobbar vi som kommun med vattenförvaltning? - Miljösamverkan ...
Kammarkollegiet Kapitalförvaltning kvartalsrapport Q1 2012
Vattenkraftens roll i vattenförvaltningen och energiförsörjningen
Informationsbroschyr tekniska förvaltningen - Lomma kommun
Kammarkollegiet Kapitalförvaltning kvartalsrapport Q2 2013
utvecklingen av de icke börsnoterade bolagens förvaltning
Att införa lean i kommunal förvaltning - Conductive
Forskningsbaserad kunskap i svensk förvaltning (pdf) - IVA
24-timmarshotet : om förvaltningens förvandling och hotet mot den ...
Vattenförvaltning 2012-2016 ur vattenmyndigheternas perspektiv ...
Kammarkollegiet Kapitalförvaltning kvartalsrapport Q2 2012
1 / 2013 Kunden är kung - Semcon
Vattenförvaltning 2012 -2016 ur HaV:s perspektiv, Lennart Sorby
Vattenförvaltning och åtgärdsprogram i Finland, Vincent Westberg (7 ...
Statliga värden i en modern förvaltning - en fråga om förtroende - Krus
IT för en grönare förvaltning - Government Offices of Sweden
Ladda ner PDF - Sigma
Ã¥rsredovisning 2011 - Uppsala kommun
MILJÖPARTIET DE GRÖNA BODEN
Eon Värme AB_Eon_20080422.pdf - Energikontor Sydost