Views
3 years ago

Serviceförvaltningen

Serviceförvaltningen

Vår nya

Vår nya ledningsorganisation

Ledningsorganisationen Direktör Ingmar Simonson Kansli Servicenämnden Lena Nilsson Kommunikation Peter Adamsson KUND PERSONAL ÄGARE HÅLLBART SAMHÄLLE Kundkoordinator Mats Linderholm Personalchef Peter Nirum Ekonomichef Cecilia Antonsson Utveckl.strateg Peter Lindhqvist Serviceakademin Personalavdelning Ekonomiavd. Utvecklingsgruppen Kundcenter Kompetensutv. Controlling Lärande Forum Arbetsmiljö/Hälsa Redovisning Utvecklings & investeringsråd Personaladm. ”VI SKALL AKTIVT MEDVERKA TILL ATT DET GÅR BRA FÖR VÅRA KUNDER!” Stadsfastigheter Anders Hultgren Kommuntjänster Krister Carlsson Skolrestauranger Ulla Johansson IT-service Olle Strandberg Kommunteknik Peter Nirum Arbetscentrum Ronny Hansson TÖC FM Ann-Marie Ek Björn Pettersson

en ny förvaltning tar form (pdf 2 mb) - Framsidan
Vattenförvaltningen 2007 - Vattenmyndigheterna
Att införa lean i kommunal förvaltning - Conductive
Vattenförvaltning 2012 -2016 ur HaV:s perspektiv, Lennart Sorby
Vattenförvaltning och åtgärdsprogram i Finland, Vincent Westberg (7 ...
Kammarkollegiet Kapitalförvaltning kvartalsrapport Q1 2012
Vattenkraftens roll i vattenförvaltningen och energiförsörjningen
Hur jobbar vi som kommun med vattenförvaltning? - Miljösamverkan ...
1 / 2013 Kunden är kung - Semcon
Statliga värden i en modern förvaltning - en fråga om förtroende - Krus
Kvalitet som framgångsfaktor - en intervjuanalys - IVA
Ladda hem vår broschyr - Swerock
1/05 Informatören som ledare i det globala nätverkssamhället
MILJÖPARTIET DE GRÖNA I NORRBOTTEN - Boden - Miljöpartiet ...
få 50 000 kronor för att utveckla teknikämnet på ... - Teknikföretagen
Wikströmstidningen 2009 - Wikström VVS-Kontroll
Ladda ner rapporten i pdf - TNS-Sifo
Behov och betydelse av rådgivning till nya och unga företagare
Emotionell stabilitet – en förutsättning för kollektiv ... - Stiftelsen IMIT
Läs vad några av Sveriges ledande IT-företag ser som ... - IDG.se
Making a World of Difference - Drama Improves Lisbon Key ...
Utbildning och kompetensförsörjning - IF Metall
Marketta Sundman: Barnet, skolan och tvåspråkigheten - Helsinki.fi
BPP fixar underhållet ”Rätt kompetens ger framgång” - Idhammar AB
Ladda ner PDF - Sigma
Demonterar lager på hjulaxlar till tåg med ny teknik - Nomo Kullager
T k i k k iLi kö i AB Tekniska verken i Linköping AB