Views
3 years ago

Serviceförvaltningen

Serviceförvaltningen

Kundstyrd organisation

Kundstyrd organisation med helhetsperspektiv DET ÄR KUNDENS BEHOV SOM STYR ORGANISATIONEN Funktioner A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 131415161718 192021222324 E F G H Exempel Skola Stadshuset Äldreboende

Skola Exempel på tjänster från serviceförvaltningen: Reception, Biluthyrning, Grönskötsel, Lokaler, Lönehantering, Debitering, Skolmat, IT-tjänster, Telefon, fax och mobil Upphandling av skolmateriel, Skolresor, Post o bud, Förvaltning, Underhåll, Flyttning, Transporter, Snickeri, Sömnad, Vaktmästare, Städ, med mera med mera, både egna och köpta tjänster samordnas av SEF Paketerade enligt önskemål från kunden

Broschyr om utbildningsförvaltningen - Karlshamn
Älgförvaltning
en ny förvaltning tar form (pdf 2 mb) - Framsidan
Att införa lean i kommunal förvaltning - Conductive
Vattenförvaltningen 2007 - Vattenmyndigheterna
UTBILDNINGSFöRVALTNINGEN OCH PLANERING ... - Conductive
utvecklingen av de icke börsnoterade bolagens förvaltning
Informationsbroschyr tekniska förvaltningen - Lomma kommun
Kammarkollegiet Kapitalförvaltning kvartalsrapport Q2 2013
Vattenförvaltning 2012 -2016 ur HaV:s perspektiv, Lennart Sorby
Vattenförvaltning och åtgärdsprogram i Finland, Vincent Westberg (7 ...
Kammarkollegiet Kapitalförvaltning kvartalsrapport Q1 2012
Hur jobbar vi som kommun med vattenförvaltning? - Miljösamverkan ...
Vattenkraftens roll i vattenförvaltningen och energiförsörjningen
Vattenförvaltning 2012-2016 ur vattenmyndigheternas perspektiv ...
24-timmarshotet : om förvaltningens förvandling och hotet mot den ...
Forskningsbaserad kunskap i svensk förvaltning (pdf) - IVA
Kammarkollegiet Kapitalförvaltning kvartalsrapport Q2 2012
IT för en grönare förvaltning - Government Offices of Sweden
1 / 2013 Kunden är kung - Semcon
Kvalitet som framgångsfaktor - en intervjuanalys - IVA
1/05 Informatören som ledare i det globala nätverkssamhället
Statliga värden i en modern förvaltning - en fråga om förtroende - Krus
Ladda hem vår broschyr - Swerock
MILJÖPARTIET DE GRÖNA I NORRBOTTEN - Boden - Miljöpartiet ...
få 50 000 kronor för att utveckla teknikämnet på ... - Teknikföretagen
Behov och betydelse av rådgivning till nya och unga företagare
Emotionell stabilitet – en förutsättning för kollektiv ... - Stiftelsen IMIT