Views
4 years ago

Serviceförvaltningen

Serviceförvaltningen

Kundstyrd organisation

Kundstyrd organisation med helhetsperspektiv DET ÄR KUNDENS BEHOV SOM STYR ORGANISATIONEN Funktioner A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 131415161718 192021222324 E F G H Exempel Skola Stadshuset Äldreboende

Skola Exempel på tjänster från serviceförvaltningen: Reception, Biluthyrning, Grönskötsel, Lokaler, Lönehantering, Debitering, Skolmat, IT-tjänster, Telefon, fax och mobil Upphandling av skolmateriel, Skolresor, Post o bud, Förvaltning, Underhåll, Flyttning, Transporter, Snickeri, Sömnad, Vaktmästare, Städ, med mera med mera, både egna och köpta tjänster samordnas av SEF Paketerade enligt önskemål från kunden

Att införa lean i kommunal förvaltning - Conductive
UTBILDNINGSFöRVALTNINGEN OCH PLANERING ... - Conductive
Broschyr om utbildningsförvaltningen - Karlshamn
Älgförvaltning
Vattenförvaltning och åtgärdsprogram i Finland, Vincent Westberg (7 ...
Vattenförvaltning 2012 -2016 ur HaV:s perspektiv, Lennart Sorby
en ny förvaltning tar form (pdf 2 mb) - Framsidan
Vattenförvaltning 2012-2016 ur vattenmyndigheternas perspektiv ...
Kammarkollegiet Kapitalförvaltning kvartalsrapport Q2 2012
24-timmarshotet : om förvaltningens förvandling och hotet mot den ...
Forskningsbaserad kunskap i svensk förvaltning (pdf) - IVA
utvecklingen av de icke börsnoterade bolagens förvaltning
Kammarkollegiet Kapitalförvaltning kvartalsrapport Q2 2013
Informationsbroschyr tekniska förvaltningen - Lomma kommun
Kvalitet som framgångsfaktor - en intervjuanalys - IVA
Ladda hem vår broschyr - Swerock
MILJÖPARTIET DE GRÖNA I NORRBOTTEN - Boden - Miljöpartiet ...
1/05 Informatören som ledare i det globala nätverkssamhället
Ã¥rsredovisning 2011 - Uppsala kommun
få 50 000 kronor för att utveckla teknikämnet på ... - Teknikföretagen
Wikströmstidningen 2009 - Wikström VVS-Kontroll
Behov och betydelse av rådgivning till nya och unga företagare
Ladda ner rapporten i pdf - TNS-Sifo
Emotionell stabilitet – en förutsättning för kollektiv ... - Stiftelsen IMIT
Läs vad några av Sveriges ledande IT-företag ser som ... - IDG.se
Utbildning och kompetensförsörjning - IF Metall
Making a World of Difference - Drama Improves Lisbon Key ...
Marketta Sundman: Barnet, skolan och tvåspråkigheten - Helsinki.fi